ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Förbered er på total blackout och vattenbrist.

Kategori: Beredskap, Cyberangrepp, Försvar

Senaste dagarna har det inkommit flera rapporter om störningar i svensk infrastruktur. Bland annat tömda vattentorn, inbrottslarm i elanläggningar och FOI/FRA rapporter om förberedelser att via cyberangrepp slå ut svensk elförsörjning. Detta är vad jag varnat för sedan 2014. Det får ni anses bekräftat att ett anfall mot Sverige skulle föregås av stora strömavbrott och problem med vattenförsörjningen. Med tanke på hur extremt sårbart Sverige är mot alla typer av anfall mot infrastruktur kanske det till och med kan räcka att slå ut dessa för att tvinga ned stora delar av civilbefolkningen på knäna. Som känt finns det idag inga beredskapslager, vare sig med livsmedel eller skyddsutrustning. I många fall är inte heller skyddsrum iordningställda eller besiktigade på kanske 10 år. Detta var i alla fall fallet med majoriteten av Upplands-Bro skyddsrum 2015. Tänk ett scenario där inte bara ett lokalt område förlorar vatten och el, utan att alla större städer tappar både vatten och el. Stora områden förlorar elförsörjning och gårdar kan inte nyttja sina privata vattenpumpar för att försörja djur och människor. Ser vi på det hela utanför boxen får man tänka ungefär såhär i steg: AVBROTT -> Resurser skall tilldelas i form av tekniker. De skall ha RESERVDELAR och INFORMATION. Är avbrotten omfattande och sträcker sig över stora delar av Sverige måste detta prioriteras. Reservdelar tar slut. Ärendestyrningen från elbolagen kanske har förlorat kontakten med resurser som då står handfallna. Det betyder att konsekvenser kommer börjar byggas upp i form av desperata människor, spädbarn och äldre kanske inte överlever om man inte har ett eget krislager, svenskt lantbruk stannar av, leveranser in till Sverige stannar upp och samhäller faller samman. Plundring och våld kommer blossa upp. På vissa platser snabbare än andra.
På bara några dagar har bland annat följande skett och uppdagats:

Vattentorn tömdes i Eslöv - inget vatten i kranarna

Vattentorn tömdes efter systemfel i Visby - inget vatten i kranarna
Stor vattenläcka i centrala Västervik
100.000 cyberattacker mot svensk infrastruktur förra året
MSB: Vi är mycket sårbara idag

FRA: Utländska IT-agenter förbereder att slå ut svensk infrastruktur som elnät och kommunikation.
Visby vattentorn som tömdes efter "signalfel/systemfel".

De senaste dagarna har rysk propaganda skruvats upp mot Ukraina återigen samtidigt som stora enheter pansar övas i närheten av ukrainska gränsen.
Under 2016 samövades ett stort antal militära enheter i alla led (även reservister och ledningsfunktioner) vilka nu anses kunna bedriva storskaliga offensiver i två riktningar. Framförallt har de militära enheterna i Östersjön förstärkts vilket skulle kunna innebära att Ryssland planerar för anfallsriktning Östersjön inom rimligen snar framtid. 
På folk&försvar rikskonferens pratade Stefan Löfven om vilka åtgärder man skall vidta för att möta det militära hotet mot Sverige. Det visade sig att man inte tänker möta det alls från regeringens håll. Det som skulle krävts i form av ökade anslag omedelbart. Övergripande behövs bland annat:

Handburna luftvärnsrobotar

Nya automatkarbiner
Kompletta utrustningskort (allt från uniformer och kängor till kök och stridsvästar)
Nya fordon anpassade efter strid (alltså inte softskin fordon)
Hårdgjorda byggnader för exempelvis ledning
Utbildning av reservister. Tänk här att vissa inte använt AK5C eller ens nya förflyttningar.
Mobiliseringsplatser med stående utrustning
 En av Försvarsmaktens GW. En så kallad softskin som saknar allt form av skydd.
 
I övrigt måste betänkas hur informationen skall gå ut till de som skall kallas in, hur man får de till rätt plats då järnvägen förmodligen kommer vara obrukbar och vem som skall utbilda dessa. Vad gör man med de som inte dyker upp? Hur ersätter man de som idag är yrkesverksamma som exempelvis eltekniker, lantbrukare, sjukvårdare, kriminalvårdare o.dyl?

SLUTSATS
Vi kan vara förvissade om att det som väntar oss är en total blackout i elförsörjningen. Störningar på vattenförsörjningen. Tomma hyllor i butiker i och med "just-in-time" tänket samt på grund av plundring. Vidare kan vi förutspå vissa problem vid mobilisering och utrustning/utbildning av inkallade. Förhoppningsvis finns det en plan som inte är allmänheten känd, jag hoppas att de som formulerar planen tagit med dessa problem jag beskrivit i sin planering. Vilket jag idag betvivlar. Det är fortsatt du själv som avgör hur bra du och din familj klarar sig i och med en kris. Inte samhället som saknar förutsättningarna för att skydda befolkningen tillfredställande. Oavsett medvetna sabotage eller dåligt underhåll visar de återkommande störningarna på att vi är mycket sårbara i vår försörjning.
2017 kan vara året då du får nytta av den försäkring du skaffat dig i och med ett privat krislager.

Varför krisberedskap?

Kategori: Beredskap, Krisberedskap, Prepping

God fortsättning på 2017! Det år som många omvärldsbevakare tror kan bli det stormigaste året sedan slutet av 1930-talet. De säkerhetspolitiska aspekterna som kommer påverka året är bland annat Trumps tillträde på presidentposten 20 januari, den allt mer ansträngda ryska ekonomin och den stora ryska övningen ZAPAD 17 (VÄST 17). 
Ryskt landstigningsföretag under ZAPAD 13.

Den svenska inhemska säkerheten är även den en viktig faktor under 2017. Vi måste minnas att Sverige redan är under anfall enligt hybridkrigföringen från Ryssland. Syftet är att destabilisera Sverige, försvaga regeringen och skapa ”hotpockets” med social oro. Ser vi på utvecklingen i Ukraina satte Ryssland in specialförband med huvuduppgift att organisera uppror i utsatta delar av östra Ukraina. Så kallade provokatörsgrupper. Sätts dessa in i Sveriges ”no-go” zoner kan vi vara säkra på att ett inbördeskrig, i alla fall i lokala områden, är ett faktum med allt som det innebär. Plundring, vägspärrar, mat och drivmedelsbrist, eldstrider osv. 

Ryska troligen skarpa kärnvapen under förflyttning under hösten.

Som jag tidigare skrivit i mina analyser är min bedömning att ett anfall mot Sverige kommer föregås av just sabotage mot infrastruktur och provokatörsgrupperingar som samordnar upplopp i de utsatta områden som finns i Sverige.

På grund av den politiska oviljan att sätta in kraftåtgärder mot de kriminella elementen samt den pågående hybridkrigföringen blir den inhemska säkerheten allt mer påfrestad. 
Jag vet att i alla fall jag och personer i min bekantskapskrets börjat bläddra förbi notiser om bilbränder, mord, sprängningar och skottlossningar utan att reflektera mycket över det. Just för att det har blivit så pass vanligt.


Med de bakomliggande fakta vill jag idag prata om krisberedskap. Jag upplever att fler personer är mottagliga för just krisberedskap än tidigare. Det verkar även som att ”krisberedskap” är mer godkänt att diskutera än vad ”prepping” är, trotts att de egentligen är synonymer. 
Mitt största argument för att man ska överväga en krisberedskap brukar jag förmedla såhär: ”Det är samma som att ha en hemförsäkring eller en brandsläckare hemma”. 
Du har ett lager med varor och utrustning just utifall något skulle hända som påverkar din och din familjs säkerhet. Grundtanken från Krisinformation.se är 72h men som de själva skriver är det ingen garanti för att krisen är avhjälpt eller att du har fått hjälp då. Krisen kan i själva verket pågå i flera månader beroende på omfattning och orsak. 
Men när just du påbörjar ditt beredskapslager är det viktigt att du tänker igenom vilket scenario du tror är troligast. Dock oavsett vilket scenario du tror på är all krisberedskap uppbyggt på tre grundpelare: 
MAT  - Lager av matvaror som klarar av att förvaras längre perioder utan kylskåp. Gärna kunskaper om vad som går att äta i naturen.
VÄRME
 - Här innefattas kläder, skydd från väder/vind (boplats) och kunskaper i att göra upp eld. 
VATTEN 
 - Beredskapslager av vatten (4L/person och dag) samt möjligheter och kunskap att rena vatten själv. Anledningen till 4L är att man räknar med 2L dryck, 1L till matlagning och 1L till hygien ca.Öva så mycket och ofta du kan i alla typer av miljö. Läs om tekniker och testa dem. Gå en kurs med familjen eller vännerna och öva sen på egen hand.

Oavsett om du har oändlig mängd varor och högkvalitativ utrustning spelar det ingen roll om du aldrig lärt dig hantera din utrustning under ”fredstid”. Det är aldrig lyckat att göra något första gången under stress. Min uppmaning är därför att man genomför fältdygn i skogen under alla årstider, i alla väderförhållanden för att hitta och åtgärda brister i materiel och kunskap. Klarar du att göra upp eld och tillaga mat i ett vindskydd i skogen i regn klarar du också en kris i hemmet.

Något som är minst lika viktigt att öva och ha beredskap för är sjukvård. Gå en sjukvårdsutbildning, öva att lägga förband och ha ett lager med vanlig medicin hemma. 
Exempel på lämplig medicin är :
Mot diarré
Värktabletter
Mot halsont
Nässpray
Special medicin som just din familj behöver. Vid en ordentlig samhällskris kan det vara omöjligt att hämta ut ny medicin på apotek och vårdcentraler kan vara stängda.

En annan sak jag vill att du reflekterar över är hur din situation ser ut. Bor du isolerat på landet kan kris uppstå om inte bilen startar samtidigt som du inte har täckning på telefonen. 
Bor du i närheten av utsatta zoner ökar risken för att du fort ska drabbas av social oro och kringstrykande kriminella gäng, eller att vattnet blir kontaminerat av någon anledning.
Kontentan blir att det inte krävs krig, strömavbrott eller stora upplopp för att du ska ha nytta av en egen krisberedskap. Det kan räcka med en så enkel sak som att bilen inte startar när du har plockat svamp i skogen. Detta innebär att du bör ha en väska som alltid är packad med utrustning för att klara mindt ett dygn i bilen.

Zynisk finns numera även på Instagram (@zynisk) där bilder från friluftsliv, utrustning och överlevnad främst kommer läggas ut.

Jag bedriver utbildningar i sjukvård, överlevnad och vildmark i området Östergötland. Maila för kontakt.

En 8 timmars utbildningsdag innefattande sjukvård och grundläggande överlevnads kunskap. 

 

 

Oroande tider framför oss

Kategori: Säkerhetspolitik, omvärldsanalys

Risken att Turkiet vänder sig från väst än mer har plötsligt blivit betydligt högre, samtidigt är det omöjligt att veta vad som försiggår i Turkiet nu för tiden. Efter att den ryska ambassadören sköts till döds i en utställning igår av en turkisk polis (?) har en politisk snurra gått igång. Både hos Turkiet och i Ryssland. Skillnaden mellan västlig media och administration mot den ryska och turkiska är framförallt att väst ger kondoleanser medan den östra sidan pekar på vem som är ansvarig. Ryska medier har sagt att de enda som tjänar på mordet är ”Obama administrationen” och Turkiet säger att mördaren tillhör Gulenrörelsen. Värt att notera är att den 22 årig kille lyckats hålla sig undan de stora utrensningar som pågått i Turkiet efter kuppförsöket. Den turkiska administrationen har tidigare sagt att Gulenrörelsen stöttas av, take a wild guess…. Just det, av CIA. Med den ”fakta” som bakgrund ser det ut som Ryssland och Turkiet hittar en gemensam fiende i väst ytterligare än gång. 
Ryska statsmedian reagerade på förstärkningen av Gotland genom att kalla Gotland för en "...ö nära Ryssland"

Även om de pekar ut USA som antagonist ses fortfarande USA som synonymt med väst av många.
Många säkerhetspolitiska experter har jämfört mordet med skotten i Sarajevo som bekant anses som huvudorsaken till första världskrigets utbrott.  En sak vi kan vara säkra på är att omvärldsläget helt klart inte blev säkrare. 
Många har sedan tidigare misstänkt Turkiet för att spela ett dubbelspel. De åtnjuter en särskilt viktig position både för väst och för öst. Frågan är vilken sida de lierar sig främst med.

Samtidigt som världens ögon riktades mot Aleppo efter att Ryssland lade in sitt veto mot FN observatörer i staden, påbörjades en mycket kraftfull offensiv i Ukraina med ukrainska förlustsiffror som måste vara de största på länge. 26 döda, 30 skadade och okänt antal saknade soldater på den Ukrainska sidan. Källan för detta är den Ukrainska ambassadören i Österrike. Jag påminner om att fronten i Ukraina rent avståndsmässigt är närmare oss än vad till exempel Paris är. 
Siffrorna är från det senaste dygnet. Risken att kriget växlar upp och sprider sig får anses vara utökad. Sker detta ökar även risken för krig i norra Europa. Enligt en artikel i nationalinterest.org och i ett flertal andra stora sajters analyser pekas Östersjön ut som det område med allra högst risk för krigsutbrott mellan väst och öst.

Med den administration som tillträder Vita Huset i Januari behöver vi vara oroliga för att Östersjön och därmed Sverige ska bli krigsskådeplats. Den utpekade försvarsministern, Mad Dog  Mattis, är en NATO vän och har sagt att man lämnar inte sina allierade i sticket. Han är dock den enda som är pro-NATO och ser Ryssland som fiende i den utpekade administrationen (som jag har kunnat hitta). Utpekade utrikesministern, VD på Exxon oil är däremot personlig vän med Putin. En trolig analys enligt min bedömning är att Mad Dog har valts för sina militära meriter i och med det amerikanska försvarets uppbyggnad och försvar av egna gränser. Inte för att han är ”anti-Kremlin”. Det innebär i så fall precis det som Trump har sagt. Att man låter Putin agera och att USA drar sig tillbaka för att ta hand om problemen inrikes. Då vill man inte riskera ett krig med Ryssland, inte ens på bekostnad av Europas självständighet. 
Betänk risken att Trump gör som Sverige vid militärt bistånd. Skickar observatörer och ställer upp med någon transportenhet i förevändning att USA inte har råd med mer just nu. Det är en möjlighet vid ett storkrig med Trump som president. Då har de ”inte svikit” sina allierade rent teoretiskt även om de inte har skickat stridande styrkor som många länder har byggt hela sin försvarspolitik på.

Ukrainska soldater under ett fotomontage.
 

På förekommen anledning. 
Kort varför det är befängt att låta Ryssland hyra en djuphamn på strategiska platser i Sverige. Att underlätta för en potentiell fiende att förbereda en etablering på strategiska platser är ett självmord ur säkerhetssynpunkt. Vad som finns i containrar som ställs av vet vi inte, men vi vet att de kan innehålla följande:
Utrustning så som vapen och ammunition
Mobila ledningscentraler
Kryssningsrobotar
Sensorer

Vidare vet vi heller inte vilka som kommer iland med fartygen. De kan givetvis åka en färja, men på en färja är det betydligt svårare att föra med sig insatsutrustning. Att skapa en normalbild med ryska fraktfartyg i Slite eller Karlshamn hade varit MYCKET farligt. 
Det hade heller inte skapat nämnvärt med svenska jobb eftersom avtalet endast gällde upplagsplats och hamntillgång.

Kommunistpartiet i Karlshamn är inte lika glada över beslutet om att säga NJET till Nordstream2.