ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Misstänkt sabotage mot transformatorstation i Mullsjö

Kategori: Allmänt

Ett misstänkt sabotage har upptäckts på en mast vid en transformatorstation i Mullsjö. Tillvägagångssättet verkar vara detsamma som när Häglaredsmasten fälldes. Alltså att man skruvat bort flera bultar medan andra lämnats kvar med lossats på för att fördröja fallet av masten. Detta medför att sabotörerna hinner långt från platsen innan masten i sig faller.
 

Detta är givetvis mycket allvarligt och jag uppmanar alla att fortsätta hålla ögonen öppna och ringa in misstänkta aktiviteter. Med all tydlighet är Sverige fortsatt utsatt för sabotageverksamhet oavsett om aktörens uppdragsgivare är statlig eller tillhör kriminella kretsar. Är det en operation i ett led från hybridkrigföring är det inte säkert att en kriminell aktör utesluter en statlig uppdragsgivare.
Om tanken är att tillfälligt störa lokala områden, påfresta reservdelslager eller kontrollera responstid är likväl kontentan att det svenska samhället utsatts för ett allvarligt sabotageförsök.
Med tanke på hur beroende vårt samhälle är av ett fungerande el och kommunikationsnät är det här extra viktigt att lägga märke till och fundera på konsekvenserna som kan bli om det genomförs fler aktioner som kansek inte upptäcks i tid.
 
Alternativa strömkällor är bra att kolla över.

Mycket instabilt omvärldsläge. Vad händer runt omkring oss?

Kategori: Analys, Beredskap, Subversion

Pentagon höll igår en presskonferens med anledning av det nu plötsligt mycket spända omvärldsläget. Tänk på innebörden av det en kort stund, omvärldsläget är alltså så pass illa att pentagon håller en extra insatt presskonferens med anledning av just risken för konfrontation i någon av världens just nu hotspots. Farligast just nu är främst tre områden. Nordkorea, Syrien och östra Europa. På olika medier kan man nu läsa olika overifierade nyheter om att USA kan förbereda ett anfall på Nordkorea på grund av det nordkoreanska kärnvapen hotet som allt mer blir överhängande för alla parter inom räckvidd. Intressant är att även Kina har flyttat fram stora mängder trupp till gränsen mot Nordkorea, bedömningen är att kina tröttnat på att skydda sin aggressiva lillebror och hotar med att gå in militärt.
Nordkoreanska kärnvapen under en parad.

Problemet här är att man har väntat för länge. Nordkorea förfogar nu över kärnstridsspetsar som de inte kommer tveka att använda. Vi kan alltså stå inför ett nytt kärnvapenkrig om det vill sig väldigt illa. Om USA dras in i detta är risken stor att Putin drar nytta av det och påbörjar öppna aggressioner i Europa. Om USA dras in i ett nytt Koreakrig med kärnvapen kan vi vara försäkrade om att NATO är mycket försvagat i Europa. Bedömningen många delar med mig är att Turkiet inte alls går att räkna med i försvaret av Europa även som NATO medlem. Agget från Erdogans sida gentemot EU är därtill för högt.
Igår rapporterades det om tysk trupp urdragning ur Polen och Baltikum på grund av ovilja att möta NATOs 2% krav från Mattis.
Rysslands västra MD är numera samövat med alla steg som krävs för ett storskaligt krig, de är det absolut största distriktet i hela Ryssland med mer än 50% av den totala numerären och piporna är vända mot norra och östra Europa. Det vill säga oss.
Turkiska soldater i Aleppo.

Med största sannolikhet skulle ett anfall från Ryssland västerut föregå av sabotageoperationer för att sedan efterföljas av ett blixtkrig där motståndaren inte hinner mobilisera sina resurser. Ett bra sätt att möta detta hot hade varit att se till att försvaret är minst lika förberett som motståndaren är. För Sveriges del innebär det en helt annan försvarsdoktrin än idag. Vi borde vara delvis mobiliserade, vi borde köpt in vapen och utrustning för längesen. Fortifikationer borde vara konstruerade och civila skyddsrum iordningsställda. Fienden kan vara här på några timmar, det är inte säkert att vi får mer förvarning än att Ryssland genomför ytterligare än stor mobiliseringsövning.
Sabotageoperationer kan också utföras som påtryckningsmedel för att tvinga en svag regering att genomföra eller inte genomföra viss åtgärder med hot om att något värre väntar om man inte lyder.
Terroristen i Stockholm är fortfarande mer eller mindre ett mysterium. Enligt Polisen vet man nästan inget om honom mer än det han sagt själv. Vilket givetvis inte behöver vara sant. Han ska ha haft publikationer och varit aktiv på nätforum för islamister, men innebär det verkligen att han är det? Eller vill han påskina att det genomförts i religiöst syfte? Detta tåls att reflektera över.
Terroristen verkar ha härstammat från Uzbekistan, rysktalande. Kan ha varit rysk medborgare. Jag vill påpeka att IS inte tagit på sig dådet vilket avviker starkt från tidigare genomförda attacker, samt att terroristen gav upp istället för att döda tills han dödats som andra IS terrorister som agerat i Europa. Dagen efter meddelade (S) att Sverige inte kommer gå med i NATO. Det är lätt att spekulera, men det finns mycket frågetecken kring motiv och modus.
Jag vill här påminna om att innan Donbass och Luhansk ockuperades av Ryssland föregick invasionen av flera terroristattacker.
HKH Kronprinsessan Victoria sa här en bra sak efter attacken i Stockholm efter frågan hur vi går vidare, hon svarade ”Tillsammans”. Visst är det så, vi klarar bara det här tillsammans. Det måste hela statsapparaten förstå. Men de måste förstå att det är Vi tillsammans, inte alla tillsammans. Det finns ett vi och dem. Vi som vill leva i fred i Sverige ihop, och de som vill riva ned Sverige och krossa vår livsstil.
Anhängare till extremist organisationer måste kunna åtalas. Annars kommer vi aldrig kunna förebygga attacker från dessa. Utländska agenter måste kunna gripas och utvisas så fort misstanke kan styrkas. Svensk media kan inte låta kända inflytande agenter få så mycket plats i medieutrymmet som de får idag. Vi är inne i en ny tid där säkerhetshoten är enorma och omvärlden är i en mycket nedbrytande spiral. Sverige har aldrig varit osäkrare, men inget säger att vi inte tillsammans kan ändra på detta. Men det kräver långt mer än vilja och ”kärlek”. Det kräver också misstänksamhet, stål och handling. Vi måste möta de som vill oss ont med en resolut hand där det kostar mer än det smakar att på något sätt skada oss.
Soldater från Livgardet övar i Stockholm. Det är dessa som skall mötas med kärlek och respekt, ihop med annan blåljus personal, räddningstjänst och tjänstemän. Det är nämligen dessa som skall möta hotet med det  stål som krävs för att skydda övriga medborgare.

Vad innebär egentligen krisberedskap?

Kategori: Beredskap, Cyberangrepp, Krisberedskap

Arbetet med att få befolkningen att erhålla en lägsta beredskap på 72h fortsätter. Men det verkar inte nå ut till befolkningen, eller så är det inte intressant att ta tag i för gemene man.
Ni som läser bloggar som min, följer #säkpol taggen på twitter och hänger med i utvecklingen i närområdet är jag övertygad om har tänkt över sin situation. I alla fall de flesta. Men varför gör då inte alla andra det?
Min bedömning ligger i att de stora mediekanalerna är ovilliga att prata om hot och möjligt krigsutbrott. När ämnet kommer på tal viftas det oftast bort med ”inget dagsaktuellt hot föreligger” eller ”risken för ett enskilt väpnat angrepp mot Sverige är lågt”. De flesta läser detta som att det inte finns anledning att fundera över sin krisberedskap. Vänder man på meningarna ovan och lägger ihop vad krisberedskapssamordnare säger i intervjuer och tidsskrifter kan man tänka sig att: Det finns ett överhängande krigshot i närtid, risken att sverige dras in i krig mellan flera nationer är stor. Sabotage och cyberangrepp sker redan mot Sverige.

Det svenska stamnätet är sårbart mot cyberattacker. I Ukraina slog cyberförband strömmen för ca 1000.000 abonnenter. 

Men när fokus inte ligger på detta i media är det inte konstigt att MSB, kommuner, landsting och andra med civilförsvar konstant jobbar i motvind. Folk vet helt enkelt inte vilken situation de har runt sig.
Vad media istället rapporterar mycket om är den eskalerande kriminella situation vi har i Sverige. Detta är dock något som många kanske inte tycker påverkar dem i en större omfattning och därför inte behöver fundera i banor kring personlig krisberedskap. Polisen hör man ju varje dag, och brandkåren släcker bränderna även om det ibland sker med fördröjning på grund av lokala omständigheter. Till och med på sjukhusen kan man få vård på akuten inom en 5-10 timmar beroende på, det är inte ens alltid det måste finnas vakter på plats!

Givetvis borde detta få många att dra öronen åt sig, är läget så mycket som ens något påverkat idag, hur kommer då läget te sig vid exempelvis krigsutbrott eller längre störningar på samhället?

Min bedömning är att kunskapen saknas hos många som rapporterar om detta i media. Man kan helt enkelt inte tänka sig att det sker något som påverkar mer än lokala områden i våra storstäder. Det är där krisinformatörerna måste fokusera. De måste tänka utanför boxem, de måste våga beskriva samhället utifrån dagens förutsättningar vid både krig och större störningar.

Mina skrifter är ofta förhållandevis övergripande och det är upp till var och en att fundera kring sin egen situation som kan te sig mycket olika till och med i samma stad men i olika stadsdelar.

En bra tanke kan vara att lära sig hur du överlever i alla förhållanden även utan hemmet som skydd. På så sätt får du både kunskaper och erfarenheter som kan hjälpa dig och din familj i en krissituation. Kan du bära tungt och laga mat till familjen i ett fältförhållande kommer du klara dig inledningsvis även i hemmet. 

En av samhällets kanske största utmaningar är den allt mer utbyggda och sårbara uppkopplingen mot nätet. Varje uppkoppling är en potentiell ingång för en skicklig hackare. En medbarbetare som exempelvis går in på hemsidor på arbetsdatorn kan orsaka ett intrång utan att han vet om det. Fel klick på fel länk kan öppna pandoras ask. Det är inte de enda sätten givetvis, en städare som fått betalt för att trycka in en USB i en dator under någon minut kan på så sätt skapa en bakdörr för en cyberattack. Varför är det så farligt då?
Därför att egentligen hela samhällets grundläggande system går att komma åt genom att man infiltrerar cyberstrukturen. Banker, sjukhus, försvar, polis, livsmedel. Allt är på något sätt avhängt en avancerad IT-struktur. Det är därför inte helt fel när vissa varnar för att en potentiell fiende kan slå försvarsviljan utan en enda soldat på svensk mark. Där ligger problemet. Vi har mycket motiverade soldater och blåljuspersonal. Men om samhället påverkas och befolkningen saknar förutsättningar för att överleva kommer det ha en fruktansvärt stor negativ påverkan på försvarsförmågan. Försvar är inte bara soldater. Det är även en civilbefolkning som kan överleva, det är ett samhälle som kan fortsätta fungera, det är poliser och sjukvård som fungerar och det är en brandkår som kan fortsätta släcka bränder.

Krisberedkskap har därmed olika innebörd för olika aktörer, kontentan blir likväl att samhället ska överleva en enorm påfrestning.

Glada stadsskyttesoldater i -20C bedriver SIB övningar. Försvarsmakten lär sina anställda och numera sina värnpliktiga att klara påfrestningar både fysiskt och psykiskt.