ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Zynisk blir officiell och ryska MDV är klart största distriktet.

Kategori: Försvar, MDV

Som många av er vet har jag gått och blivit officiell. Anledningen är flera.
*Jag har fått ett så stort antal följare att jag har mer att vinna på att vara öppen med vem jag är än tvärtom.
*Det ger legitimitet till mina analyser.
*Förhoppningsvis kan journalister eller andra som använt mina alster kontakta mig för att bolla frågor lättare. Tanken är att det är lättare att prata med en person än en blogg.
Med det debattklimat som råder i Sverige där anonyma klassas som troll oavsett vad de har för budskap väljer jag därför att gå den officiella vägen framför fortsatt anonymitet.

Kortfattat om vem i hela friden jag är.
Jag heter alltså Mattias Kannerstål, fyller snart 29 år. Jag har jobbat ~6år i försvarsmakten plus ett år som värnpliktig, vilket ger ungefär 7 års aktiv tjänst. Jag har studerat statsvetenskap, juridik, utredning, historia och ryska på universitetet. Vidare är jag även utbildad vildmarksguide och fjällsäkerhetsguide. Vilket kan ses på den Instagram som bloggen har med samma namn @zynisk.
Jag har förstått att jag slår sönder mångas bild av vem jag är, som trott jag varit minst 40+. Men tji fick ni! Jag kommer fortsätta skriva mina analyser med information från OSINT källor, alltså information man kan hitta på öppna källor. Jag hoppas ni fortsatt kommer läsa vad jag skriver!

Nu till vad bloggen egentligen handlar om.
Ambal, det ryska civila transportfartyget som skeppade över ISKANDER robotar för en tid sedan har fortsatt gått mellan den hamnen de gjorde då och järnvägskajen i Baltiysk. Notervärt är att hon har sällskap av systerfartyget ”Baltiysk” som går en identisk rutt i skytteltrafik. Som alltid behöver det inte vara kopplat till militär verksamhet men med tanke på tidigare förehavanden, att hon går via alternativa lastningsområden och att järnvägstrupperna i MDV övat är det helt klart notervärt.
De civila fartygen är kopplade till ryska flottan vilket gör alla civila fartyg till potentiella aktörer i militära operationer.
Efter förra årets truppförflyttningar består nu MDV av mer än 50% av de ryska väpnade styrkorna. Detta enligt Litauens NATO talesperson. Med den truppuppbyggnaden kan vi förstå att det är norra Europa där det ryska krigsplanerna är fokuserade. Hade det varit Ukraina eller södra Europa hade givetvis MDSödra/MDCentrala varit de största militärdistrikten.
Som synes på grafen från Lettlands utrikesdepartement är det ryska västra militärdistriktet klart större än alla de andra ryska distriktet sammanlagt.
Ryska styrkor har rapporterat om en förbättring av artilleriet med 40% tack vare användandet av UAVer som eldledarens ögon. Med tanke på alla rapporter om främmande makts UAVer i Sverige är det givetvis intressant. De flesta tänker UAV som en amerikansk Predator som är stor som en Cessna. Men det finns UAVer som kan skjutas ut från en lastbil, eller till och med som bärs i ryggsäcken av specialförbandens operatörer. Våra baltiska grannar har gett eldtillstånd på UAVer vid militära områden. Det kanske skulle vara något för oss att skriva in våra insatsregler i Sverige.
Just nu pågår en stor beredskapskontroll i MDV med minst 10.000 soldater och 2000 fordon. Både militära och civila enheter skall vara inblandade.

Trump administrationens förehavanden är fortsatt stormiga där uppgifter om ryska kontakter dyker upp titt som tätt. Senast var det Michael Flynn, som idag avgick, som ska ha diskuterat lättnader av de ryska sanktionerna. Frågan är om Trump kommer fortsätta se med blida ögon på Putin eller om det kommer ändras. Vi kan helt klart avgöra att administrationen är mycket kluven i frågan Putin. Än så länge har inga trupp urdragningar skett i Europa. Trotts att inga länder än ”payed us back” som Trump uttryckt sig. Vi kan bara hoppas att att NATO fortsätter stärka upp trotts Trumps vallöften.

Ambal avviker från normalbild och myndigheter krigsplacerar.

Kategori: Beredskap, Förberedelser, Säkerhetspolitik

Ryska Ro-Ro fartyg avviker från normalbilden i vart de lägger till. Framförallt har Ambal uppmärksammats där hon lägger till vid R-Ro kaj med direktanslutning till järnvägsspår. Detta möjliggör diskreta och snabba transporter av tung last som omedelbart ska skeppas vidare i Kaliningrad. Med tanke på att Ambal använts tidigare av ryska krigsmakten för militära transporter är det av intresse att lägga märke till detta.
Som synes på bilden är kajen en direktansluten kaj till järnvägsspåren.
I Sverige har nu polismyndighetens anställda krigsplacerats, men utan att det finns verktyg för de anställda att lösa en uppgift i krig är beslutet endast av symboliskt värde. Det måste givetvis finnas skyddsutrustning och förstärkningsvapen till alla anställda samt givetvis en större organisation vid krig eller överhängande krigshot. Detta gäller förstås inte bara polismyndigheten, utan likväl alla samhällsviktiga myndigheter. Av de civila myndigheterna är polisen bäst rustad idag för att möta ett krigstillstånd.
Men betänk hur beredskapen och förutsättningarna ser ut på exempelvis sjöfartsverket eller jordbruksverket. Sjöfartsverket i Norrköping hade under driftvärnets tid både skyddsutrustning och vapen i källaren, något som helt och hållet saknas idag. Jag misstänker att det ser lika dant ut på de flesta andra civila myndigheter också. Hur är det tänkt att Sverige skall kunna fortsätta något så när vid krig om myndigheterna inte är rustade för att klara krigshotet? Jag hoppas att det anställs projektledare som är kompetenta nu när myndigheterna skall börja bygga upp en krigsorganisation igen. Med kompetenta menar jag personer med kunskap om motståndaren, insikt i vilka konsekvenser som kommer drabba samhället och vilka skyddsåtgärder som måste vidtas. Personal måste informeras och utbildas, skyddsutrustning måste köpas in, servrar måste säkras, fysiskt skydd måste tillsättas i form av beväpnad personal osv osv.
Polisen får information om att de krigsplaceras, något du kan läsa mer om på polisens hemsida
Görs inte detta kommer ledningen av civila funktioner falla sönder och därmed stora delar av Sveriges civilförsvar. En annan aspekt som är mycket viktig i sammanhanget är att det MÅSTE vara regeringen som fattar beslut om krigstillstånd och mobilisering. Detta innebär att vid en mycket snabb invasion med sabotage mot kommunikation och infrastruktur kanske en order om krigsplacering aldrig går ut och myndigheterna därmed blir bakbundna att fatta riktiga beslut. 

Nordstream är ett perfekt tillfälle för ryska flottan.

Kategori: Hybridkrig, Nordstream, Ukraina

Karlshamn kommun tackar ja till Nordstreams röruppläggning i hamnen. Regeringen backar och säger att de inte kommer stoppa Karlshamn utan att kommunen själv får bestämma om de vill ingå avtalet med ryska staten eller inte. Däremot vidmakthåller regeringen att Nordstream utgör ett hot, detta påvisas tydligt med att extra resurser kommer läggas av bevakning genom både försvarsmakten och SÄPO. Igår kunde vi läsa i ryska statens förlängda arm Sveriges Radio Ekot att försvarsmakten inte hade alla underlag som krävdes och att regeringen inte såg Nordstream som ett hot längre, detta dementerades senare av Försvarsminister Hultqvist. Det var därmed avgjort att SR återigen publicerat uppgifter som är overifierade som gäller svensk säkerhet. Förra gången det blev uppmärksammat var i samband med ubåtsjakten 2014 då SR Ekot påstod att de hade källor på att det var en tysk ubåt. Något som dementerats och avfärdats av alla insatta, likväl som tyska marinen. Påminner här om att Tyskland är en nära allierad som alltså inte har något att vinna på att infiltrera svensk skärgård. Vill de öva i skärgården kan de kontakta Sveriges ledning och få tillstånd till detta.
Vi får hoppas att Nordstream inte kontrakterar sina egna vaktstyrkor i Karlshamn.      
                  
Anledningen till att Nordstreams röruppläggning är extremt opassande är framförallt eftersom att det ger möjlighet för Ryssland att för lagra viktig utrustning i exempelvis containrar. Containrar går att bygga om på insidan till exempelvis signalspaningscentraler, UAV-system, avskjutnings ramper för robotar eller helt enkelt förråd med krigsmateriel. Arbetarna som anländer med de ryska båtarna kan också vara förklädda soldater som på given order kan påbörja en invasion. Då har de redan allt de behöver för de första timmarna, vapen, materiel, ledningssystem och förplägnad. Detta ger de ryska soldaterna tid att befästa sig och påbörja avskärning av Karlskrona. Vilket betyder att Sveriges största flottbas blir fientligt inringad redan innan invasionen kanske är ett faktum.
De civila fartyg som fraktar rören kan också vara utrustade med exempelvis robotsystem eller ledningscentraler. Det har tidigare skett att ryska civila fartyg använts till militära transporter. Tydligaste exemplet kanske är när det ryska fraktfartyget Ambal fraktade ISKANDER till Kaliningrad.
I detta sammanhang är det mycket intressant att vi hade ett ryskt fartyg som gick i hamn utanför Västervik, utan att ha genomfört en fartygsanmälan och utan att gå med lots. De angjorde en liten grushamn där skulle varit i princip obevakade. Tack vare vaksamma ögon upptäcktes de. Men tack vare svensk lagstiftning saknas verktygen för att genomföra en ordentlig åtgärd på plats. Ryska flottan har rätt att ta civila fartyg i beslag för att de skall användas till militära operationer.
 
Området fartyget gick in till är intressant i avseendet att det rör ungefär samma område som försvarsmakten begärde hjälp av jägare att hålla utkik efter avvikande personer och fordon i skogarna. Vilka har försvarsmakten intresse av att hålla koll på? Spioner och sabotagegrupper, vi har alltså så pass mycket av dessa på östkusten under Stockholm att försvaret begär hjälp i ett skriftligt brev. Det kan sätta lite perspektiv på hur nära vi är att något kan hända.
Alla observationer är viktiga, vi måste lägga lika mycket pussel som fienden för att förstå delarnas innebörd och fiendens intentioner. Om vi inte delger befolkningen vad fienden har för sig mot vår nation hjälper vi bara fienden att fortsätta sin verksamhet ostört.
Den ryska hangarfartygs eskadern som just nu rör sig upp mot Murmansk igen. Flygningarna blev inte som ryssarna förväntat sig men vapenkapaciteten på hela eskadern är betydande. Likaså är maskinerna ombord på Kuznetsov mycket kompetenta och kan skapa kaos för en oförberedd motståndare.
I Ukraina har striderna kraftigt intensifierats efter det samtal Putin och Trump hade. Under gårdagen hade officiellt 40 Ukrainska soldater stupat eller skadats i strid. Stridigheterna har fortsatt under natten och även under morgontimmarna. Än så länge säter inte Ryssland in hela sin förmåga med flyg, kryssningsrobotar, flotta eller de pansarbrigader som står redo vid gränsen. Anledningen är fortfarande oklar men teorierna kretsar runt stridserfarenhet för officerare och soldater och internationellt anseende. I svensk media är det ju inte krig i Ukraina eftersom ingen krigsförklaring har gjorts. För Rysslands del innebär det även att de inte kan vinna kriget mot Ukraina i nuläget utan det är dömt at vara ett utdraget frontkrig. Min personliga teori är att man genom denna aggressiva hybridkrigföring skall tvinga landets styre på knä, kanske till och med avgå. Därefter få en pro-rysk statschef på plats som lägger sig för de ryska kraven vilka de än är. Detta kostar mycket mindre ryska förluster än vad ett storkrig förmodligen skulle göra. Framförallt eftersom det skulle betyda att NATO fort förstärker alla angränsande NATO-länder med allt de kan undvara och det ryska fönstret skulle vara stängt.
Förlustsiffror för de ukrainska försvararna föra och efter samtalet mellan Trump och Putin.