ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Ryskadvent, vad har hänt?

Kategori: Beredskap, Försvar, Ryssland

Den senaste tiden har benämts "ryskadvent". Av samma anledning som "ryskapåsken" fick sitt namn, genom allvarliga och betydande händelser i vårt närommråde. Skillnaden mellan de båda är att ryskapåsken framförallt hade en enda incident, medan den ryska adventen har dragits ut över hela december och hela tiden ökar i allvar. 

Jag ska försöka beskriva och förklara om de viktigaste incidenterna i detta inlägg.
 
FLYGINCIDENTER
Under december har ett stort antal flygincidenter inträffat. Allt från nära krockar med civilt flyg, till stora flygföretag som rört sig i vårt närområde. 
För några veckor sedan anordnade den ryska Östersjöflottan ihop med ryska flygvapnet flera stora "övningar" i Östersjön. Vid ett tillfälle var så mycket som 32 flygplan uppe ihop med ett stort antal fartyg. Flygplanen bestod av transportflygplan, kärnvapenbombflyg och jakt- attackflyg. 
Det konstaterades även ett stort antal transportflyg som flög mellan Ryssland och Kaliningrad, som både var "maskade" som civila flyg och med avslagna transpondrar. Dessa flögs ihop med minst en rote jaktflyg och gissningsvis fraktades personal och materiel till Kaliningrad. Min gissning då var att det handlade om en fallskärmsjägar uppbyggnad, detta vet vi fortfarande inte idag, vad vi däremot vet är att två brigader ISKANDER-M transporterades till Kaliningrad. 
ISKANDER-M är en ersättare av det gamla SCUD systemet. ISKANDER-M är betydligt träffsäkrare och kan därmed bära ett flertal olika laster. Bland annat kärnstridsspetsar.
 
ISKANDER-M robotplattform. Räckvidd 400km. Detta betyder att Gotland täcks in av ett flertal ISKANDER-M plattformar. 
 
Genom en enorm trupp uppbyggnad är tanken att använda Kaliningrad som en befäst landmassa som språngbräda in i Europa är därmed ställt bortom all rimlig tvivel. 
 
NATO gick förra veckan upp 21 gånger mot ryskt flyg, där 80 flygplan blev identifierade. Normala flygningar sker med ett eller två flygplan, men med dessa siffror kan med klarhet avgöras att det varit betydligt fler flygplan än så.
De flesta av flygplanen som identifierades var Iljushin-76 transportflygplan med jakteskort. Il-76 används bland annat för att släppa fallskärmsjägare.
  
 
KÄRNVAPEN
Kärnvapen har allt mer blivit en central del i de ryska krigsdoktrinerna. Som skrevs har nu ISKANDER-M tillförts Kaliningrad, men det är inte bara här kärnvapen förmåga tillförts. 
Igår gick ryska utrikesministern ut med att kärnvapen kan stationeras på Krim halvön. Jag utgår därmed från att det redan har stationerats.
 
Jämför rysk utrikesminister med svensk. De talar om kärnvapen utplacering i annekterat område, vi pratar om att det kanske inte är så farligt att ryska flyg flyger "osynligt" och nästan kolliderar med civilt flyg. 
 
Under december stationerades även ett antal kärnvapen plattformar i centrala Moskva, ihop med ett nät av luftvärnsrobotar med tillhörande ledningscentraler. 
Intressant att notera är också Rysslands tankegångar att återinföra de ikoniska kärnvapentågen igen från Kalla kriget tiden.
I samma anda ligger kryssningsroboten Kalibr. En plattform som lastas i en till synes civil container, som kan lastas på egentligen allt som kan bära en container: lastbilar, fraktfartyg och tåg. Tänk ett flertal TIR lastbilar lastade med fyra kryssningsrobotar var med 30mil räckvidd.  
 
Kryssningsrobot systemet Kalibr. 
 
SABOTAGE
Under de senaste två veckorna har stora störningar i infrastruktur upplevts i alla delar av landet som på något sätt har ett strategiskt värde i händelse av ofred. 
Svensk media refererar till en hackerattack mot ett spelföretag, de som är mer klartänkta kan lägga ihop ett plus ett. Det har varit en riktad attack för att slå ut myndigheters kommunikationer, att civilpersoner drabbats har bara varit en bieffekt. Attacken är konstaterad att vara hemmahörande i Ryssland. I samband med att telefoni har slagits ut har även strömmen slagits ut på ett flertal ställen i landet, bland annat på Gotland och i Stockholm. Ihop med detta har även tågtrafiken utsatts för sabotage av ledningar.
I norra Stockholm konstaterades även att dricksvattnet var infekterat med parasiter.
Senast idag har 400 myndigheter, kommuner, landsting och stor företags telefoner slagits ut ihop med Finlands 2G och 3G nät. 
Tänker man ett steg längre vore det naturligt att Sveriges närmsta "allierade" kommunikationer skulle slås ut vid en attack då myndigheterna kommer förlora sin normala kommunikationsväg, känner jag Sverige rätt övas inte "krigskommunikation" särskilt flitigt vilket medför stora svårigheter vid ett skarpt läge.
 
Ser man på det hela i en spalt:
-Vatten förgiftat
-El utslagen
-Kommunikation utslagen                                           ALLT INOM NÅGRA DAGAR
-Tågtrafik stoppad
Kan man lätt dra sig till slutsatsen att en sabotageoperation har övats skarp mot Sveriges hela infrastruktur. Det händer för mycket samtidigt för att inte dra öronen åt sig.
 
SUBVERSION
NATO och (hör och häpna) Aftonbladet (denne har visserligen bara rapporterat om Kina) har denna månad rapporterat om "Nättroll".
Ett Nättroll är egentligen en psyops krigare, betalad av staten för att bedriva subversion och propaganda på sociala medier och bloggar i syfte att smutskasta försvarsbloggare och vända opinionen till att se Putin som den "gode" och väst världen som en agitator.
Ryssland ser nämligen försvars och säkerhetsbloggare med lite mer läsare som en del av svensk psyops krigföring då vi försöker beskriva och berätta om vad som händer runt omkring oss och vad det kan innebära för Sverige.
Psyops står för psychologicaloperations. Alltså en informationskrigare. Där ryska Psyops står för ett negativt informationsflöde mot väst och våra egna försöker dementera vad som skrivs. Tyvärr är svensk media av gammal hävd "pro-ryska" vilket medför att mycket information utelämnas och mycket plats ges åt ryska bortförklaringar vid allvarliga incidenter. Det rapporterar hellre om vad som händer 600 mil ifrån oss istället för vad som händer precis utanför vårt territorium. 
Varje morgon lyssnar jag på P3, inte en gång har de tagit upp den ryska aggressionen. Mer än hånfullt kommentera rysskräcken hos svenskarna idag. Sen följt upp med hur hemska vi är som börjar ställa krav på migration och att vi ska vara öppnare. Nyttiga idioter eller psyops?
Jag har själv haft märkliga kommentarer på denna blogg, de flesta släpper jag ändå igenom. Lite för att inte kunna anklagas för att censurera kommentarsflödet. Även om det har behövts vissa gånger, framförallt när texten är direkt översatt med hjälp av Google Translate och med länkar till skumma sidor, de publiceras inte. Framförallt med tanke på att länkarna kan vara skadlig kod.
 
Detta ihop med att CIA blev "outat" av det Amerikanska styret. Vilket har lett till en enorm förtroendekris inom NATO, det har gått så långt att Frankrike har pratat om att dra sig ur samarbetet. 
Det har även lett till slitningar inom det redan sargade USA. Ett svagt USA kan leda till truppurdragning ur Europa och ett sönderfallande NATO. 
Självklart visste redan de flesta NATO länderna om hur terrorister förhörts för att få fram information, de har egna mycket kompetenta underrättelsetjänster. Men när det kommit fram i ljuset har länderna tvingats ta avstånd från USA och CIA för att visa sig "välvilliga". Avslöjandet kunde inte kommit mer olägligt, eller lägligt beroende på vilken sida man står på i den gryende konflikten.
 
Se ett steg längre, ta ett kliv ifrån vanliga medier och ta reda på mer om vad som händer omkring oss. Sverige utsätts för sabotageoperationer och cyberkrigföring ihop med informationskrigsföring. Alla är en del i det nya säkerhetsläget, kan den du pratar med, skriver med vara en del av den ryska informationsapparaten eller är personen bara okunnig? Gäller det sista kan du argumentera och föra en dialog med personen, gäller det första vänd ryggen och gå därifrån.
 
Vi börjar närma oss julledigheterna, rysk aktivitet trappas upp medan svensk trappas ned... Glad ryskadvent!
 
 
 

Tydligare tendenser för ett annalkande krig i Europa

Kategori: Flyg, Försvar, Försvarsmakten, Säkerhetspolitik

 
Den senaste veckan har rysk militär aktivitet skjutit alltmer i höjden i vårt närområde. Samtidigt har den ryska närvaron i Ukraina intensifierats. Tendenserna att vi har en storskalig konflikt allt närmare oss själva blir bara större och större. 
Konflikten som just nu pågår i Ukraina där striderna framför allt står kring Donetsk, kan ses som ett redan fullskaligt krig, met finns fortfarande många frågetecken.
Varför står fronterna mer eller mindre stilla?
Varför är det bara mindre enheter som verkar slåss?
Varför är rysk personal blandad med separtister?
En teori jag har grundar sig i den amerikanska konflikten i Grenada och delvis även i Panama. Där amerikanarna skaffade sig soldater med "fronterfarenhet" genom att låta soldaterna befinna sig i aktiv tjänst under en kort tid för att därefter byta ut frontsoldaterna mot nya. På detta sätt stridstestades marinkåren sammtidigt som befäl och soldater skaffade sig stridserfarenhet inför ett hotande krig mot Sovjetunionen. 
Detta skulle kunna förklara varför det inte är större stridigheter i Ukraina. Ryssland har minst sagt kapacitet att genomföra en ockupation betydligt snabbare och med mindre förluster. Men det kanske inte är Ukraina som kommer vara huvudmål inom en nära framtid, eller så passar man på att stridstesta sina nya system. 
 
Det står bortom all rimlig tvivel att Ryssland INTE skulle ha några stridande enheter i Ukraina, men det förefaller vara olika tyngre enheter och infanteribefäl som leder de pro-ryska styrkorna. De tyngre styrkorna verkar bestå av framförallt olika artillerisystem och pansarenheter. Det kan tyckas långsökt, men faktum är att det har gjorts förr utav i alla fall USA. 
Det faktum att konflikten mer eller mindre står stilla med två fronter med konfirmerad rysk militär närvaro och förnekelsen från rysk sida förstärker ändå mina misstankar. 
Det är ett förhållandevis smart sätt att få stridserfarenhet OM man har tänkt sig att så småningom gå vidare i landet eller någon annanstans. Det är egentligen samma som att svensk personal befinner sig i utlandstjänst, bara med en aggressivare målsättning.
 
Rysk MLRS (Multiple Launch Rocket System) i Ukraina. Ett sådant raketartilleri kräver en hel del utbildning och är givetvis ingenting man får tag på i närmsta järnhandel.
 
I rysk inrikes och säkerhetspolitik ser jag framför allt 4 stora anledningar till att tro att ett krig är nära förestående.
1. Ny stridsledningscentral byggd för krigsregeringen.
2. Ökade sammanträdanden med krigsregeringen.
3. 14% höjning av "försvars" budgeten nästa år från en redan väldigt hög budget.
4. Mer och mer krigsförberedelser i Sverige, och ökad aggression mot andra stater.
 
Jag är inte ensam om att tro detta heller, de baltiska staternas ledare säger att ett krig är nära förestående. Allan Widman (FP) i försvarsutskotten kallar nuvarande läge i Europa för förkrigstid.
Säkerhetspolisen i Sverige har nu även kunnat lägga märke till ökat intresse för våra svenska djuphamnar. Hamnar som kan ta större fartyg, till exempel trupptransporter. Bland annat kartläggs vart stegar o.dyl finns. Anledningen till detta är för att sabotageförband ska kunna briefas innan uppdrag om vart de lättast tar sig upp ur vattnet vid en operation mot hamnen.
Vi kan alltså konstatera att krigsförberedelserna fortgår och intensifieras vid viktiga invasionspunkter, eller brohuvuden som jag tidigare benämt dem.
 
Pampushamnen i Norrköping med ett djupgående av 14.5 m enligt OSINT (Open Source INTelligence). Cirklarna till höger är stora drivmedelscisterner. Strategiskt viktigt?
 
Under helgen och även vidare idag har ryska flygvapnet genomfört stora mängder flygningar med allt från transportflyg till kärnvapenbärande bombflyg.
Idag trappades flygningarna även upp och kom att innefatta ett stort antal företag med bland annat kärnvapen bäraren TU-95 och ett flertal jaktflygplan samt troliga transportflyg för fallskärmstrupp. Den sista är inte bekräftad då uppgifterna går isär något.
Det skrämmande är att det inte skulle ha tagit mer än 20 minuter för flygföretaget att dra in över Gotland och släppa sin last. Att maskera en invasion genom att kalla det för övning är det bästa sättet att starta invasion på. Det var precis så de annekterade Krim om ni minns de ryska övningarna som hölls i samband med invasionen? 
 
Nu har de testat svensk jakt, vilken reaktion de kan förvänta sig genom att flyga med den mängden flygplan i vårt närområde?
Under helgen genomfördes även vad som verkar ha varit en luftlandsättningsövning i Kaliningrad, syftet tycks ha varit luftlandsättning i främmande terräng med ett för rekogniserat område. 
Man har även åter öppnat nedlagda flygplatser i Kaliningrad som har besatts med nya flygplan och trupp. Framförallt verkar det vara luftlandsättningskapacitet som det har fokuserats på. 
 
Idag stationerades även ett antal kärnvapenplattformar i centrala Moskva.
 
För att göra skäl för mitt bloggnamn, passa på att besöka Gotland. Det är troligen inte svenskt särskilt länge till...