ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Nästa fas i krigsförberedelserna?

Kategori: Beredskap, Försvar, Ryssland

Krigsförberedelser kan delas in i 3 huvudfaser:
Fas 1. Dold inhämtning, mätning och inledande planering. Fortgår över tiden och är egentligen standard.
Fas 2. Utplacering av ammunition, vapen och sprängämnen. Öppna tester av rutiner och resurser. Cyberattacker.
Fas 3. Sabotageoperationer mot infrastruktur och samhällsledare. Subversiva agenter som organiserar uppror. Strax innan invasion.
Jag skulle säga att vi är påväg mot en fas 3, fas 2 är definitivt inledd och det görs inte om inte krigsplaneringen är allvarligt menad.
 
Krigsförberedelser är till en början dolda, innan man har beslutat om att inleda ett anfall eller om det ligger långt fram i tiden. De som utför förberedelserna vill inte bli upptäckta och på så sätt få det tilltänkta mållandet att hinna förbereda sig själva. 
Vad menas då med dolda förberedelser, jo att operatörerna gör allt för att inte bli upptäckta. Man mäter vägar, tar reda på bärighet, tar fram kartor och undersöker i städer vilka hus som lämpar sig till vad vid en okupation.
Nu har förberedelserna dock gått in i nästa fas. Detta görs bara när en invasion står i närtid eller realitet. De ryska krigsförberedelserna blir alltmer agressiva och öppna. 
 
Spetznasdykare i Kaliningrad, kanske en av de som opererar i Sverige just nu.
 
Idag tycks en operation genomförts mot Bromma flygplats, Polisen förstärker misstankarna att det är ett sabotageförband som varit på plats i och med deras dementerande. Personerna har färdats i en utlandsregistrerad bil och setts klättra över staketet på flygplatsen. Enligt polisens presstalesman är de båda personerna behöriga på området. Tänker man lite kritiskt till detta är det lätt att dra slutsatsen att det inte riktigt stämmer.
 
1. Bilen är utlandsregistrerad och parkerad på vägbanan utmed staketet.
2. Två personer har setts klättra över staketet.
3. Nationella instasstyrkan kallades in.
4. Polisens egna dementerande, troligen eftersom det klassas som hemlig information.
5. Polishelikoptrar sattes in.
 
Dessa fem punkter gör att Polisens uttalande inte stämmer överens med den insats som pågått och att det skulle varit behörig personal. Jag brukar inte klättra över staket på mitt jobb, eller parkera på vägbanan när det finns parkeringsplatser. De har uppenbarligen inte heller kommit fram själva och sagt att det var dem. 
Vi kommer troligen aldrig få veta vem eller vilka som genomfört intrånget. Men det är väldigt oroande om det är Spetznas förband som är ansvariga, eftersom det skulle betyda att fas 2 av krigsplaneringen är inledd. Vilket inte alls är helt otroligt med de händelser vi sett senaste året. 
 
Varför skulle de då göra detta, varför så öppet? 
Nästa fas borde vara just öppna och aggresiva tester av vår beredskap, rutiner och resurser. De har kommit så långt de kan med det dolda och planerna för invasion ligger mer och mer i närtiden. Mållandet hinner inte bygga upp och förbereda sig självt. 
Steget efter kommer vara sabotageoperationer mot infrastrukturen. Framförallt vår elförsörjning. Som jag skrivit tidigare är Bromma ett brohuvud in i Sverige, det är en viktig flygplats mitt i city. 
Får vi se mer av denna typ av tester kommer jag bli riktigt orolig. 
 
Nu har vi väldigt mycket som tyder på ett alltmer instabilt och farligt läge för Sverige. Framförallt tre viktiga punkter.
1. Luftrumskränkningar. För att testa vår incidentjakt och vilken beväpning det första svaret bär. I dagsfallet en automatkanon, som givetvis står sig slätt mot en jaktrobot som de ryska planen har. 
2. Sabotageförband som opererar på svensk mark. Konstaterat i och med miniubåtskränkningen då det bara är ryska specialförband som nyttjar dessa. 
3. Personell underättelseinhämtning som blir alltmer öppen.
Oavsett vad som hände på Bromma idag pågår det allt mer operationer mot Sverige. 
  
En gammal svensk info film om våran incidentjakt.
  
NATO har skurit ner både vad gäller personellt och materiellt. Mot dåtidens 33.000 stridsvagnar har NATO idag 7000 stridsvagnar. De har övat mindre, har dåligt underhåll på materielen och väldigt liten samträning medlemsländerna imellan. 
Det är inte lätt att på soldatnivå operera ihop med någon som faller in i stresskonen och börjar prata på sitt modersmål, eller inte längre använder samma taktik som de har övat med ihop en gång, eftersom det denne övat i sitt hemland inte tillämpas på samma sätt. Ryggradsbeteendet tar över när människor utsätts för stor stress. 
De baltiska staterna står under ett allvarligt hot från Ryssland. De har till och med uttryckt att de står inför ett storskaligt krig med Ryssland. 
För någon vecka sedan gick Rysslands utrikesdepartement ut med att Estlands gränser ansågs som olagliga i enlighet med rysk lag. Detta är givetvis extremt allvarligt, det ser mer och mer ut som att Vladimir Putin vill införliva de baltiska staterna i sitt nya Sovjetunionen. 
Nu står de baltiska staterna under NATO skydd, men äger Ryssland Sverige kan inte NATO operera effektivt i Baltikum. Sverige är idag ett väldigt tacksamt mål med sin undermåliga försvarsförmåga och naiva befolkning. 
Fördelarna med att äga delar av Sverige väger långt upp de relativt små förlusterna man skulle lida vid en invasion. 
 
Flytta runt cirklarna (röd för luftvärn och orange för sjömål) för att stänga av olika delar av norra Europa. Norge, Finland och de baltiska staterna ligger väldigt illa till om Sverige skulle falla i Rysslands ägo. Ukraina är redan "contested territory". Vitryssland har ett så nära samarbete med Ryssland att det får ses som en vasall stat ungefär som under Sovjet tiden. 
 
Ett par grupper sabotageförband skulle kunna bryta ner svensk infrastruktur på några dagar genom att slå ut el och vattenförsörjning. Civilförsvaret är i princip nedlagt vad gäller krigsskydd. 
Det börjar hända alltför mycket störningar i form av elavbrott och sambandsstörningar för att allt ska kunna vara en slump. Historien upprepar sig, Sovjetunionen var påväg mot en fas 3 mot Sverige, men kollapsade innan. Putin har visat sig vara revanchistisk och kan se detta som en ny chans för Rysslands storhet. 
 
Ju mer spänningarna ökar i Europa dessto mörkare blir Sveriges framtid. 
Litauen sade idag att de ska skicka militär hjälp till Ukraina, detta kommer givetvis att öka spänningarna ännu mer.
Jag hoppas ni har en "krisväska" hemma om strömmen plötsligt skulle gå... 
 
 
 

Spioner spioner spioner....

Kategori: Försvarsmakten, Underrättelseinhämtning

Jag ska börja med två bilder som beskriver lite av dagens inlägg.
 
Hur folk tror att en spion ser ut....
 
Hur en spion verkligen ser ut. Ryska spionen Anna Chapman opererade i USA. Hennes nätverk avslöjades 2010 av FBI och uppdagade ett helt nätverk med sleepers, det vill säga inplanterade spioner som agerar som vilken person som helst. 
 
Ryssland använde under Sovjettiden stora nätverk med spioner och agenter i olika länder, framförallt i Sverige och USA, som sågs som en huvudfiende. Sverige sågs som en möjlighet att stänga Baltikum och delar av Nordkalotten liksom en framskjuten robotstrategisk bas.
Efter sovjets fall trodde omvärlden att Ryssland skulle bli en del av det demokratiska systemet och var kanske påväg att bli det under en tid. Under 2000 talet har dock mer och mer tytt på att den gamla sovjet tiden är mer och mer påväg tillbaka. 
Anna Chapman levde i USA som mäklare och bodde på Manhattan, hennes verkliga uppgift var att agera som "Honeycomb" eller lockbete. Hon såg till att nästla sig in hos högt uppsatta statstjänstemän som deras flickvän eller älskarinna, därefter såg hon till att de under förälskelsens rus berättade mängder av känslig information som hon sedan delgav sin chef via en krypterad dator.
 
I samband med att detta nätverk uppdagades, avslöjades även flera så kallade "sleeper agents". En sleeper är en agent, eller helst två som "flyttar" till mållandet som vanliga immigranter. De har vanliga jobb och lever ett lyckligt liv ihop i någon förort. 
De verkar vara det perfekta paret utifrån. Vad som inte syns är att allt är fingerat av underrättelsetjänsten i deras hemland. Det kan till och med ingå att skaffa barn ihop. Snacka om att göra allt för sitt land... 
De lever ett vanligt liv, men med intervaller mottar de nya order och utrustning från den underrättelseofficer de lyder under. 
I denna förorts villa i New Jersey, bodde två sleepers från Sovjetunionen. De greps 2010 av FBI.
 
Om USA och Sverige har legat på topp av Sovjets spionmål, vad finns då som säger att detta inte händer här just nu? Som SÄPO sa i april, den personella underrättelseinhämtningen har ökat markant sedan Ukrainakrisen.
 
Det finns två typer av spionverksamhet.
Den legala som bedrivs av diplomater och militärattachéer.
Den illegala som bedrivs av underrättelseofficerare, spioner och agenter.
 
Den legala har vi minimerat i Sverige gentemot Ryssland genom att stoppa militärt samarbete, vad vi inte verkar ha tänkt på är att Vitryssland fortfarande har ett samarbete med Sverige. I våras såg jag två officerare från vitryska VDV i matsalen på Livgardet. De är avdelade till Östersjöflottan och är tänkta att operera i Norden vid krig. 
Ryssland och Vitryssland är idag i princip samma land. Vad som mer är oroande är Serbiens (vilka även de ingår i det militära svenska samarbetet) gemensamma övningar med Ryssland. Självklart får Ryssland öva med vilka de vill, men när de uttalar ett återskapande av Warsawa pakten och uppvisar ett alltmer aggressivt beteende finns grund för oro.

Är det några som genomfört utlandstjänst i Kosovo här och läser? Visste ni att era personuppgifter och anhöriglistor är utlämnade till en känd Jugoslavisk kombatant?
Så är det, den juridiska staben beslutade att svenska soldater inte åtnjuter något sekretessskydd som till exempel poliser gör. 
Det möjliggjorde att en anonym person hämtade ut samtliga anställda på Livgardets, personuppgifter nu i våras. 
Det kan tyckas paradoxalt att våra svenska soldater uppmanas till försiktighet på sociala medier och att på stan berätta eller visa att de är soldater medans det bara är att gå till närmsta regemente och få alla uppgifter utlämnade. Det är kanske inte just personuppgifterna som är värst, utan att till den utlämnade listan även hörde lön och befattning. Som tidigare nämnts är heller inte anhöriglistor sekretessbelagda.
 
Idag blir så kallade mellanhänder alltmer vanliga i spioneri syfte. Det är ofta vanliga människor som blir värvade av en "Master spy", som ger dem direktiv och förutsättningar. Detta sker inte sällan under utpressning. 
Det kan vara en person som ber en affärsbekant att få en guidad tur på ex. SAAB. Den affärsbekanta kan få erbjudande om både pengar och andra förmåner om han kan ta in honom på hemliga eller känsliga områden. Kanske till och med visa något hemligt dokument. Det kan även finnas en förespegling om att bli ansvarig för en blivande storförsäljning om personen representerar ett stort företag. Tänk hur karriären skulle fullkomligt explodera om du ensam såg till att driva in storkontrakt till ditt företag. Vem bryr sig då om det inte gått helt rätt till...?
 
Helt kort om luftkränkningar.
Idag avslöjade SvD att svenskt luftrum blivit kränkt av franskt flyg. Det är viktigt att ställa sig frågan om varför, vilket syfte har det skett i? 
Frankrike tillhör ett av de länder Sverige har ett politiskt och till viss del militärt sammarbete med (Mali). Att se denna kränkning som någon slags provokation tror jag är fel. Det är stor skillnad mot om ett samarbetsland flyger in i vårt luftrum mot om exempelvis Ryssland gör det som har en helt annan agenda än NATO landet Frankrike. Det är inte franska krigsförberedelser SÄPO pratar om. 
Därför rycker jag mer eller mindre på axlarna, nu säger jag inte för den delen att det är okej. Det är det verkligen inte, det är respektlöst och väldigt dåligt av fransmännen att inte respektera vårt luftrum OM de har kränkt luftrummet utan svensk vetskap men jag ser inte lika allvarligt på det som om Ryssland hade gjort det igen. 
Vidare vill jag trycka på vikten av en beväpnad incident. En incidentjakts huvuduppgift är att kunna identifiera och avvisa främmande makts flyg, men de skall även kunna verka enligt IKFN. Att då inte utrusta våran incident med minst motsvarande system som de förväntas gå upp mot tycker jag är beklämmande. Vi skickar ju inte in våra poliser utan vapen eller våra soldater med bara pistol under patruller.
 
Bild tagen från ett svenskt FRA plan på ett ryskt jaktplan som visar upp hela sin arsenal för att hota den svenska besättningen i internationellt luftrum. Det är denna typ av beväpning våra JAS ska gå upp för att avvisa, verktygslådan är ganska tom på svensk sida.
 
 

Krig i Europa. Vi övar för att möta ett hot av bonderebeller

Kategori: Försvar, Försvarsmakten, Soldat, Säkerhetspolitik

Under den långa tid jag har övat olika typer av strid i Försvarsmakten har jag än så länge aldrig mötts av en kvalificerad motståndare, då har jag ändå varit anställd i någon form i 7 år, 4 år i yrkesförsvaret.
 
Man övar vad man ska möta, visst kan jag då förstå att motståndaren aldrig varit mer än en grupp, dåligt beväpnade och utan kommunikation. Ingen förstärkning eller understöd. 
Det är ändå den motståndare som oftast uppträtt i Afganistan, som varit vårt insatsområde. 
På senare år har en ny motståndare börjat ta form, Ryssland har återigen blivit en krigsaktör i Europa. Många varnade redan 2008 i samband med Georgien kriget att vi hade ett nytt säkerhetsläge i vårat närområde. 
Någonstans fanns en politisk ovilja att se detta. "Äsch, tagga ner med rysskräcken, de är ofarliga" är en standard mening i PK sverige, eller kanske man ska mynta ett annat uttryck för det. PolitisktKorrektFörsvarsbehov - PKF.
 
Ändå är det rysskräck när vissa hävdar att vi kanske borde öva på ett annat sätt igen. Det är dock fullt förståeligt att oinsatta politiker inte inser att läget försämras, det är bara tragiskt att det inte lyssnades på de som hade koll. Här har även HKV en delskuld, som istället för att slå på trummorna väljer att tiga. För en "vapenskramlare" blir inte befordad när hela HKV styrs av politiska beslut och direktiv.
 
Ryska stridsvagnar under Georgienkriget 2008
 
Idag är Afganistaninsatsen avslutad, Maliinsatsen påbörjas officiellt i januari och skall enligt avtal som finns just nu pågå under 2015. Samtidigt hotas svenskt territorium. Krigsförberedelser mot Sverige, flygkränkningar, uppbyggnad av Östersjö flottan i Kaliningrad och undervattenskränkningar i Stockholms skärgård.
Försvarsmakten rapporterade i helgen att undervattenskränkningen var en miniubåt med klass 2+ i sannolikhet. För att få klass 1 måste en ubåt i princip ha känts på av personal alternativt måste flera sensorsystem ha registrerat klara och tydliga sonarbilder och undervattensljud.
Här kan det vara viktigt att påminna om att det är ryska specialförband som använder sig av miniubåtar, det är med andra ord en klass 2+ att vi har/haft ryska sabotageförband på svensk mark. 
Jag har hört att vissa tycker det kan vara så, de har varit här förr och det blev inget krig. Tänk då på en sak. Sovjetunionen föll, du kan inte föra krig om hela landet går i konkurs. Visst är rysk ekonomi inte ledande idag, men långt ifrån att gå under.
 
Jag hoppas att vi får se fler övningar av den typ som genomfördes i Stockholm nu i helgen. Med förhoppningen att de kommer ske på en högre nivå. Vi kan inte längre öva mot en dåligt utrustad bonde från bergen. Vi har idag en fiende som ligger långt över oss, personellt, materiellt och utbildningsmässigt. 
Ryska soldater är idag mer samövade en svenska, de genomför stora och komplexa övningar varje år. De klarar allt detta själva. Sverige genomfört samverkansövningar, men i mycket mindre skala och i år har NBGs slutövning prioriterats istället för den typen av övning som JC13 var.
 
Det här är något som borde framföras från HKV mot förbanden. En nytänk om motståndare behöver inte kosta pengar. Vi får helt enkelt "make do with what we got". Tills vi får mer pengar eller tills det är försent.
De som ska åka till Mali får öva under missionsutbildningen, men huvudfiende borde ses som en kvalificerad motståndare.

Ryska soldater under övningen Kavkaz 2012. 

Som synes, ryska soldater har samma typ av utrustning som de svenska soldaterna. Alla har inte fått den nya uppsättningen än, men de flesta har nu helt nya uniformer och vapensystem. Som i Sverige, ju mer specialutbildad desto mer prioriterad med ny utrustning. 
 
Rysslands president Vladimir Putin, som för övrigt är f.d KGB agent, bekräftade i helgen att ryska förband deltar i strider i Ukraina, men som frivilliga. Han är duktig på Maskirovka, det måste man ändå erkänna. 
OSCE twittrade under dagen om soldater, stridsvagnar, lastbilar och artilleripjäser som välde in i östra Ukraina, de saknade dock registreringsplåtar och märken på uniformerna. Något som känns igen från Krim?