ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Svenska samhället vid krig och kris.

Kategori: Beredskap, Försvar, Ryssland

Jag läste igår att vi har 55 "no go" zoner i Sverige. Det betyder att vi har 55 områden där svensk polis inte kan upprätthålla lag och ordning. Det är områden som kontrolleras av kriminella grupperingar, där räddningstjänst och polis möts av stenkastning och folkmassor.
Vad skulle hända med dessa områden vid en allvarlig kris?
De här grupperingarna förfogar över allt från sprängmedel till automatkarbiner, men vanligaste beväpningen är brandbomber och pistoler. Mycket talar för att dessa personer skulle vända sig mot det svenska folket, och samhället runt om. 
Det är inte svårt att lista ut varför, när elen försvinner på grund av sabotageförband (eller naturkatastrofer), samhället kommer falla sönder inom några få dagar. När bränslet i fordonen är slut kommer samhället stanna av. Hamnar kommer inte kunna ta emot skepp med importvaror, lastbilar kan inte distribuera varuleveranser till handeln och flygplan kan inte tas emot på flygplatserna. Det blir var och en för sig. 
De som ingår i kriminella grupper har troligen inga problem att med våld ta de förnödenheter som kan finnas kvar. Våldtäkter kommer öka markant, likaså mord. 55 områden idag. 
Om inte polisen kan stävja dessa områden idag, kommer de inte kunna det när panik bryter ut. 
Sker detta inför en invasion kommer det givetvis bli ännu svårare. Vi kommer ha ett inbördeskrigsliknande tillstånd i Sverige. Ungefär som i Ukraina idag. 
 
Kravallerna i Rinkeby.
 
Visste ni att svenska polisen ska lyda under ockupationsmakt om det kommer dit? 
Det betyder att svensk polis kan få i uppdrag att gripa viktiga civilpersoner, detta kan i sin tur leda till att svensk polis och Försvarsmakten plötsligt kan stå på olika sidor.
Anledningen till att polisens regelverk är skrivit på detta sätt är för att stävja uppror hos civilbefolkningen och på så sätt "öka säkerheten" för denna. 
Men när okupationsmaktens intressen krockar med nationens intressen kommer det leda till sammandrabbningar med svensk militär och polis.
 
Det som är mest intressant är hur den "laglydiga" befolkningen ska handskas med situationen. Att ha en plan är alltid bra, några förpackningar nödmat, ett spritkök med bränsle och sovsäck. Det tar inte mycket plats att ha i en tunna i förrådet. En karta över närområdet är även det bra att införskaffa om man inte har det.
Kontrollera sommarstugor, tillgång till vatten och snabbaste vägen ut ur stan. Ju mindre stad du bor i, desto mindre farligt kommer det vara att stanna generellt. 
 
I tisdags gick svenska incidentjakten upp mot 7 ryska stridsflyg som förflyttades från S:t Petersburg till Kaliningrad. Företaget bestod av MIG-31 (J flyg), SU-34 (JAB flyg), SU-27 (J flyg) och SU-24 (AB flyg).
Här påpekar min tjej att alla inte vet vad J, AB, och JAS betyder. Alla vet ju att Gripen heter JAS 39. 
Bokstäverna står för följande:
J - JAKT. Specialicerade på flygplansjakt, dogfighting.
A - ATTACK. Specialicerade på attack uppdrag mot främst markmål eller sjömål.
S - SPANING. Specialicerade på spaningsuppdrag, främst via bildupptagning.
B - BOMB. Specialicerade på bombningsuppdrag.
 
Östersjöflottan fortsätter förstärka upp sin invasionsflotta. Anledningen till att jag kallar dem för invasionsflotta är den massiva utbildningen på landstigningsoperationer och det tonnage de har för landstigning.
 
SU-34 Jakt, Attack och Bombflyg.
 
I torsdags rapporterade även Lettlands försvar att den ryska toppmoderna fregatten Stoikiy ihop med en korvett av Tarantulklass, hade siktats endast 12 kilometer från gränsen till territorialvattnet. Lettlands försvar tolkar detta som ett alltmer hotfullt uppträdande.
Steregushciy klass korvetten Stoikiy.
 
Jag hoppas vi snart får se ett återinförande av den svenska beredskapen och civilförsvaret.

Vad finns på andra sidan Östersjön?

Kategori: Försvar, Ryssland, omvärldsanalys

Idag ska jag skriva lite om varför just Ryssland ses som en aggressivare part och en möjlig angripare. Bortsett från vad jag skrivit om i tidigare inlägg om svensk geostrategisk placering och ökade underrättelseinhämtningar mot Sverige. 
Den ryska Östersjöflottan är idag baserad i Kaliningrad tillsammans med 5 marinflyg divisioner och 9 bataljoner blandat med Infanteri och Kustförsvar. 
 
När Sovjet föll, föll även Kaliningrad i glömska och förföll. Varven höll rostiga vrak och de få soldater som fanns kvar ägnade sig åt svarta börs handel och vodka konsumtion. 
2005, ett år efter Putins andra mandat period, började Ryssland återigen satsa på den glömda flottbasen. Städerna renoverades och köpcentrum byggdes. Invånarna i Kaliningrad kände sig återigen ett med det ryska moderlandet och stoltheten att vara en militär delstat. 
I samband med restaureringen av landsdelen började även en omfattande krigsförmåga att byggas upp. 
Fyra år senare hölls den första stora landstigningsövningen igen, Zapad 2009, som betyder Väst 2009.
 
 
               
 Zapad 2013
 
Som ni kan se på youtube klippet övas här landstigning, det som är intressant är att ställa det till vårt eget försvar och våra egna övningar. 
Under min tid i Försvarsmakten har inte jag eller mina kollegor som jag pratat med, samövat med flyg och pansar, definitivt aldrig under ett anfalls moment. Jag har faktiskt inte ens fått lära mig hur jag kallar in ett enkelt flyganfall eller granatkastareld. Det borde vara något alla gruppchefer får lära sig, eftersom vi inte har många eldledare idag. 
Hur som helst, ryssarna berättade inte nämnvärt mycket om den här övningen vilket självklart rörde upp endel känslor i grannländerna. Jag har aldrig hört talas om försvar via landstigning i alla fall. Under övningen övades insats mot NATO, där NATOs robotsköld var primärmål. Ryssland har tidigare sagt att robotskölden kan vara ett legitimt mål för taktiska kärnvapen. 
Landstigningar och kärnvapenanfall övas inte av ett land som inte kan tänka sig att sätta in sin krigsmakt i just detta syfte. Det man övar på, det blir man bra på. Vi i Sverige övar mest strid från stridsställning (försvar) och strid i anfallsmålet, vilket ungefär betyder att återta terräng. Vi övar inte på att gå in i andra länder för att slå ner dess krigsmakt. 
 
Senaste åren har Svarta havsflottan avdelat just landstigningstonnage till Östersjöflottan vilket lett till att det nu finns 6 stycken stora landstigningsfartyg i Kaliningrad. Som understöd finns flera robotkryssare, fegatter, korvetter och tunga slagskepp. För att inte nämna de jakt och attackflyg som finns stationerade i Kaliningrad. 
 
Marininfanteriet i Kaliningrad visade i våras att de kunde mobiliseras snabbt och lika snabbt lastas på sina fartyg. Hemma i Sverige följdes det inte ens i svensk media, skrämmande.
Vad ska då stoppa dessa på sin väg mot första anhalten, Gotland? 
Hemvärnet, ett fåtal individer med sina vapen i kasuner. De som har hand om nycklarna kommer bli utslagna av sabotageförband innan de kan låsa ut soldaternas vapen. Vad ska de göra sen? Man sänker inga skepp med raukar och gotlandsruss. 
 
Marininfanteriet under stormning. 
 
Är man intresserad över en sammanställning över Östersjöflottan finns en någorlunda tillförlitlig på Wikipedia: 
Baltic Fleet
 
Med den senaste tidens ökade aggressivitet från Ryssland behöver vi idag verkligen satsa på ett utökat försvar, de styrkor som finns i Kaliningrad är de styrkor som vi får se som våra huvudmotståndare ihop med det VDV fallskärmsjägarförband som är avdelat till Östersjöflottan i Vitryssland. 
 
     
Har du någonsin sett något liknande för svenska förband? Den sjungande officeren är en rysk kändis. 
 
Till sist, det har nyligen blommat upp frågetecken kring mitt namnval av "Zynisk" då det kan liknas vid en stor försvarsbloggare vid namn Cynismer. Jag ber om ursäkt för detta, men anser att Zynisk och Cynismer är tillräckligt långt ifrån varandra för att jag inte ska stänga ner denna blogg (vilket skulle krävas för att ändra namn). Cynismer skriver en riktigt bra blogg och jag hoppas att detta inte skall bli ett problem utan att han ska se mig som en bloggkollega med samma mål som han själv.
Namnet Zynisk tog jag för längesedan då jag startade upp mitt twitterkonto, på den tiden hade jag inte en tanke på att börja blogga. Jag tog mitt twitternamn till bloggen för att det var smidigt med samma namn.

Lämna gärna kommentarer om dina egna tankar och åsikter.

Främmande makts underrättelsinhämtning

Kategori: Försvar, Försvarsmakten, Ryssland, Säkerhetspolitik, Underrättelseinhämtning

Måndag! Ny vecka och nya inlägg. Jag kände att helger skulle vara fria från bloggande, om det inte händer något särskilt.
Som rubriken säger ska jag idag skriva om främmande makts underrättelseinhämtning. Både om hur det varit och hur det är. Jag kommer inte kunna skriva om allt jag vet, likaså vet jag inte allt och kan följdaktligen inte skriva om det.
 
Det finns idag två länder som är huvudaktörer vad gäller underrättelseinhämtning mot staten. Det är Ryssland och det är Kina. Kina spionerar mer mot försvarsindustrin och det kommer jag inte att beröra så mycket eftersom det inte är något direkt hot mot vårt land. 
Ryssland bedriver krigsförberedelser, de sysslar både med öppen underrättelseinhämtning och dold. Mot personal, objekt och mot våra militära verksamheter. Det är detta jag kommer att fokusera på i dagens inlägg. 
 
Det första jag vill att ni ska reflektera över i denna text är "Vad jobbar jag (läsaren) som? Har någon kontaktat mig (läsaren) och ställt känsliga frågor?". 
 
Militärattacher är idag kända för att vara underrättelseofficerare, de bedriver så kallad öppen underrättelseinhämtning i det avseende att man känner till dem och att de inte jobbar i det dolda. De bjuds in till övningar, de analyserar, går "vilse" och pratar med soldater om taktik och strategi. När jag skriver går vilse menar jag att under besök försöker de ta sig in på avspärrade områden och ursäktar sig med att de gick vilse. Det bör man vara medveten om och helt enkelt tillse att de alltid bevakas när de utför sina uppdrag.
Det händer ofta att utländska officerare, ambassad personal eller liknande, kontaktar personer på nyckelpositioner och erbjuder dem att kanske spela golf eller liknande sporter som kan leda till lite förtroligt snack sinsemellan, om man lär känna varandra tillräckligt bra. Detta gäller inte bara de som är anställda i Försvarsmakten utan alla som är anställda i myndigheter eller företag som har insikt i Sveriges försvarsplaner eller krisplanering. 
För en invaderande fiende är det inte bara viktigt att veta vilka förband som sätts in när och vart. Att veta hur planeringen ser ut vid strömavbrott eller annan samhällsstörning är minst lika viktig. Kan du bryta nationen innan du går in med dina styrkor kanske du kan spara åtskilliga liv bland de egna leden.
 
Skärskiss över Klarabergets skyddsrum.
 
Jag vet att jag, som helt ny på försvarsblogg arenan, har fått konstiga frågor. Frågor som vill att jag ska precisera strategiska punkter och vad som skyddar dem. Jag har till och med fått frågan om det inte är lika bra att vi avsäger oss Gotland för våra soldaters skull. Det om något är sagt i subversivt syfte. Jag vet att mina vänner i Försvarsmakten vet precis vad som väntas av dem och de kommer göra allt som står i deras makt för att skydda svenskt territorium och svenska medborgare. 
När jag var försvarsanställd fick jag även vänförfrågningar på Facebook från nya konton. Ofta var de inte äldre än någon månad. Det var oftast "tjejer" som var väldigt intresserade av mitt arbete och ville att jag skulle berätta om mina kollegor eller olika övningsmoment. När jag fattade misstankar anmälde jag dem till vår säkerhetsfunktion på förbandet. 
Det har kommit fram att det här är ett sätt för främmande makts underrrättelseinhämtning. Det är tyvärr relativt effektivt också. Många berättar gladeligen om sina övningar om det kan leda till lite sexting eller någon sexig bild. Detta möjliggörs av den naivitet som idag råder. Är du misstänksam blir du paranoid och blir beskylld att ha rysskräck. Jag har gärna rysskräck om det betyder att en rysk agent inte får fram det han vill. Hur kan det för övrigt vara rysskräck om det är bevisat att de förbereder krig på svensk mark? Det är något hela Sveriges befolkning borde ha, lite hederlig rysskräck.  
Fråga dig, vilka har personen som vänner? Känner jag denna person? Vad frågar den om? Men kanske viktigast, vilket typ av språk skriver personen på? 
Självklart använder de svenska, men finns det något mönster och känns vissa ord malplacerade?
Personell underrrättelseinhämtning har även den ökat, alltså att en agent tar kontakt personligen med en anställd. Detta händer väldigt ofta under former där alkohol är inblandat, framförallt på nattklubbar. En snygg person av ditt motsatta kön som är väldigt intresserad av dig. Ni sätter er och pratar och personen leder in samtalet på försvar och därefter är diskussionen i full gång. En skicklig agent kan få ut avsevärt mycket känslig information och du trodde att hon bara tyckte du var cool.
 
SÄPO varnade för ett tag sen om krigsförberedelser mot Sverige. Hur ser en krigsförberedelse ut?
Under Kalla kriget genomfördes tester på vår infrastruktur, bland annat med tungt lastade lastbilar som jag skrivit om tidigare, genom kartläggning av personal och rutiner. 
Idag är det ungefär samma sak, det har konstaterats en ökad trafik med tunga lastbilar som till synes bara åker en sväng i landet och sen åker tillbaka. Rysk registrerade bilar parkerade i närheten av skyddsobjekt, gärna med takbox. En takbox kan rymma ganska avancerad signalspaningsutrustning. Flygkränkningar sker allt oftare, vissa simulerar till och med anfall.
 
Rysk T90 stridsvagn.
 
Mer som kan tänkas vara av värde för en invaderande styrka är givetvis framryckningsvägar för stridsfordon vid sidan av det ordinarie vägnätet. Där kan det vara av stor vikt att veta vilken typ av terräng som finns i närheten av de tilltänkta framryckningsvägarna. Är det stora träd som behöver fällas? Stenigt? Mycket branter eller liknande. 
 
Under Kalla kriget byggde Spetznaz enheter upp en gedigen mobiliseringsorganisation i Sverige. Man använde framförallt fackmedlemmar med kommunistiska sympatier. Dessa erbjöds en renovering av t.ex. sin sommarstuga, vad den nyttiga idioten inte visste var att samtidigt som renoveringen gjordes, byggdes även ett hemligt rum, som fylldes med vapen, ammunition, uniformer och proviant. Du kan googla på "vapengömma hittad stuga" så får du upp många träffar på olika påträffade gömda vapenförråd. 
Självklart blir husägaren åtalad för vapenbrott. Mycket möjligt är att de kände till detta, men lika troligt kan det vara att de inte hade en aning om vad som fanns i deras hem. På de bilder man får upp är det nästan uteslutande ryska vapen, och många i antal. 
Vad var då meningen med detta? 
Det hela är egentligen en väldigt smart taktik. Under en längre tid åker unga par, grabbgäng och turister på resa till Sverige. De gör mest som turister brukar fram till den dagen de har "go" på den operation de har fått instruktioner på. De tar sig då till närmsta mobiliseringsförråd. Tar ihjäl de som bor där (om det behövs) därefter öppnar de det hemliga förrådet och beväpnar sig för att därefter genomföra sina sabotageuppdrag. 
Vissa av er kommer tycka det är långsökt. 
Är det verkligen det, tänk er in i situationen. Du ska starta ett krig med en nation. Vad är då bättre än att redan ha förråd i det landet? Du slipper luftlandsättning, du slipper innästlande med ubåtar eller långa vandringar genom fjället. Dina soldater åker helt sonika in som vanliga turister, deras utrustning finns redan på plats. 
Dessa vapengömmor låg/ligger (jag utgår från att vissa är operativa då inte alla är hittade) en bit in i landet och i närheten av de mål som sabotagegrupperna hade.
 
Del av de vapen som hittades 2009 i ett övergivet fritidshus. Notera att alla är ryska Kalashnikov.
 
Tyvärr består media idag till stor del av nyttiga idioter. Ju mer skvallerpress det är över tidningen, eller ju mer vänsterinriktning, desto mer skriver de för att svänga opinionen. Droppen tycker jag ändå var under underrättelseoperationen i Stockholms skärgård förra veckan, där våra glada journalister berättade allt om vad våra egna styrkor gjorde och vart de var. OPSEC borde vara något alla journalister borde lära sig, alltså operationssäkerhet. Håll tyst om egna förbands rörelser, men skriv gärna om vad ni tror kan hända. 
Operationen är dock på intet sätt avslutad, det finns fortfarande markpersonal på plats som bedriver spaning vilket man kan läsa sig till på Försvarsmaktens hemsida. 
 
Tänk på:
  • Vem pratar jag med?
  • Vad frågar personen?
  • Varför frågar personen? 
  • Vad kan det resultera i att personen får veta detta? 
Du ska självklart inte gå runt och vara rädd för alla runt dig, men tänk till en extra gång. Jobbar du på en "målposition", skriv en säkerhetsrapport. Gör inte underrättelseagentens jobb lättare än det redan är.
Krigsförberedelser syftar bara till en enda sak, nämligen krig på vår mark.
 
Be safe!