ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Reaktioner på underättelseoperationen i utländsk media

Kategori: Försvar, Försvarsmakten, Ryssland, Säkerhetspolitik

Idag avslutades den 7 dagar långa underrättelseoperationen som pågått i Stockholm skärgård. Reaktionerna från antiförsvars folk och ryska medier lät inte vänta på sig. 
Till stor del kan okunnighet om undervattensjakt tillskrivas den negativa folkstorm som drabbat Sverige. Jag har exempelvis hört människor säga "Bra jobbat Sveriges flotta som inte ens kan hitta en skadad undervattensfarkost i sina egna vatten", "20 miljoner i sjön och inte en enda ubåt hittad". Uttalanden som dessa byggs på just okunnighet om hur en ubåtsjakt går till (jag kallar det ubåtsjakt oavsett vad som jagas under ytan), som jag lyfte i gårdagens inlägg är det inte helt enkelt att hitta något under ytan med dagens system. 
Dock vill jag påpeka att operationen inte har varit ett misslyckande bara för att man inte sänkt eller tvingat upp något ur djupet. Tvärtom så har misstankarna stärkts under operationens gång och det är i princip bevisat att vi haft något i Stockholms skärgård. Det var precis vad operationen syftade till, därför kallades operationen aldrig för ubåtsjakt av Försvarsmakten, utan just en underrättelseoperation. Försvarsmakten är smärtsamt medvetna om hur begränsad deras ubåtsjaktsförmåga är och lade målen på en nivå som är mer rimlig. Nämligen att påvisa att vi faktiskt har haft besök. Nu kommer vi troligen aldrig få veta hela sanningen av vad som hänt under dessa sju dagar. Faktum är att ett flertal troliga indicier talar för att något faktiskt har varit här. Allt från foton och vittnesmål som beskriver samma observation till Marinens agerande under operationen.
 
Stäng av allt ljud, titta på bilden. Finns en ubåt under som ligger helt stilla? 
 
I svensk media och på sociala medier kan man idag läsa länkar från olika ryska medier. Framför allt ryska försvarsdepartementet, som behandlar det stora svenska "fiaskot", Sveriges eskalering av spänningar i Östersjön och diverse hånfullheter. Framförallt rapporteras det om en stor CIA operation som skulle duperat det svenska folket och media. 
Det här är precis vad man kan vänta sig av rysk media, det ingår i propaganda och subversionsfabriken. Självklart måste Ryssland spela på vad media har tagit upp om ubåtar. Men så fort de själva har konfronterats, då duger endast det ryska försvarsdepartementets ord. 
Vi kan nästan med säkerhet säga att något främmande varit i våra vatten, och vi är många som hoppats att det skulle tvingats upp och ställts till svar. Även om det inte var något primärmål för Försvarsmakten, måste ändå media få analysera, ta in experter och troliga teorier på vad som kan hända. 
Att tro att NATO skulle ha ett finger med i spelet är orealistiskt och ganska dumt. Sverige har ett tätt samarbete med NATO och har gemensamma övningar ihop. NATO har ett utbyte med Sverige vad gäller underrättelseutbyte, vad skulle de då ha för vinning av att plantera specialförband i Sverige? Det är inte ens historiskt riktigt.
Vad vet vi om det? 
NATO med CIA i spetsen hjälpte i slutet av 40-talet bland annat Sverige med att skapa en paramilitär stridsgrupp med kodnamnet "stay behind". Dessa grupper instiftades i de flesta länder som sågs som troliga mål av Sovjetunionen vid ett fortsatt världskrig och kontrollerades av säkerhetstjänsten i respektive land. Det var alltså ett samarbete mellan svensk regering och NATOs underrättelsetjänster. 
Stay behind var ämnade att låta sig "överrullas" och därefter agera sabotageförband. De hade riggade lägenheter, förråd med utrustning och utspridda agenter i Sverige. Man tror att rörelsen lades ner på början av 2000 talet. Frågan är om det inte ombildats på nytt. 
På 80-talet var den fientliga aktiviteten hög, med TIR lastbilar, tavelförsäljare och idrottsbesök från östblocket. Vad hade de för uppgifter?
TIR lastbilarna (TIR betyder att tullen inte får kontrollera dem då de bara ska rakt igenom landet utan att lasta/lasta ur) användes till bland annat signalspaning. De lastades med avancerad signalspaningsutrustning och parkerade därefter helt enkelt vid svenska flygfält och övningar.
 
 En sovjetisk TIR lastbil i Sverige.
 
Eller så lastades de med motsvarande mängd betong som vikten på en stridsvagn och därefter helt sonika körde över olika broar och vägnät för att testa bärigheten. 
Tavelförsäljarnas uppgifter är något diffusa, troligen var det agenter som hade i uppgift att eleminera de som de knackade på hos. På så sätt fick de se personen på riktigt, de kunde se om de hade larm, vilket typ av lås de använde och vilka rutiner de hade när någon knackade på.
Idrottbesöken var i princip uteslutande spetznaz, eller officerare och förare från Röda Armén. På detta sätt kunde de lära sig att hitta i de städer de hade som operationsområde. Om det är några som minns dessa idrottsbesök kanske ni minns att de nästan alltid gick tre och tre, aldrig ensamma. Detta för att de nästan alltid åtföljdes av en "politruk" en politisk kommissarie som hade till uppgift att förhindra avhopp. 
Här känner jag personligen att NATO stod på våran sida och invasionsplaneringen från Sovjet var just fientliga.
 
Hur som helst kan det med lätthet, enligt mig, avgöras att NATO inte har begått någon kränkning. Utan det är landet som övat kärnvapenanfall mot Sverige, begått flygkränkningar, landstigningsoperationer i skärgårdmiljö och invasion av grannländer. Nämligen Ryssland, självklart kan jag inte avgöra detta men allt pekar mot det.
 
Jag hoppas att media slutar skriva om Rysslands svar och hån mot Sverige, för om ingen hör propagandan kan inte propagandan ge verkan. Eftersom det även svänger en opinion som medför en destablisering av säkerhetsläget kan även den ryska median ses som ett subversivt element.
 
Mycket pekar mot att vi är påväg att få tillbaka det läget vi hade under Kalla kriget från sovjetisk sida idag. 
 
Rysk landstigningsövning 2013, från en "låg nivå".
Kommentera inlägget här: