ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Psykologisk karusell mot Sverige

Kategori: Försvar, Ryssland, Subversion, Underrättelseinhämtning

Efter att ubåts observationen utanför Lidingö nedgraderats till "ingen ubåt" har en psyopskarusell utan like dragits igång i Ryssland. Jag har sett minst 3 artiklar i olika ryska medier. 
Den ryska propaganda maskinen är dock skicklig, deras vinklingar har spridit sig över Östersjön och in i våra egna medier. Genom att vinkla och blanda ihop händelser får nu ryska medier det att se ut som den stora underrättelseoperationen jagat fantasi spöken, när det hela handlade om en helt annan händelse utanför Lidingö. Det har nästan börjat gränsa till subversion i vissa artiklar!

Det är dock ett stort frågetecken kring händelsen den 31 oktober. Enligt de första uppgifterna som försvarsmakten släppte handlade observationen om en "arbetsbåt" vid namn TIME BANDIT, för att gå ut med exakt namn och modell på en båt MÅSTE man vara väldigt säker på sin sak. Vid en kontroll i marinetraffic visar det sig dock att TIME BANDIT låg i hamn tiden för observationen. Vidare har skepparen för TIME BANDIT nekat till att hans båt har varit ute i det området och att det absolut inte är TIME BANDIT på fotografiet. Försvarsmakten har heller inte kontaktat skepparen enligt DN. Jag kommer här ta kontakt med sjöfartsverket som får kontrollera båtens position i sina programvaror. Hur som helst är det märkligt att skepparen nekar till att ha varit där.
 
TIME BANDIT som enligt dementeringen om ubåt ska ha varit objektet för observation.
 
 Fotot som observationen haft som bevis. Jag själv tycker inte den har siluetten av båten ovan.

Säger Försvarsmakten att det inte är någon ubåt som siktats den 31 oktober så är det säkert inte det, men det är ändå anmärkningsvärt att fel båt utpekats som objekt. 
 
I ryska medier har nu allt från ryska marinofficerare till företrädare för Putin uttalat sig. Putin ska ha sagt att han kommer kräva Sverige på en ursäkt. Den ryska marinofficer som uttalat sig i svensk media (!) sade följande citerat från DN:

"Även marinofficeren Michail Nenasjev ser en dold dagordning bakom det svenska försvarets agerande.– Antagligen försökte de genom detta förstärka militärbudgeten, och nu skapar ju de nordiska länderna en egen allians som påstås vara försvarsinriktad, säger han."

Det är nästan på ordet vad de värsta kritikerna i Sverige sade under underrättelseoperationen. Även det väldigt anmärkningsvärt. Sverige målas allt mer ut som en potentiell fiende för det ryska folket, varje chans rysk statsmedia får smutskastas Sverige. 

Även den ryska ambassaden i Sverige kommenterar händelsen:

"Den av svenska militären förklarade jakten efter en främmande ubåt i Stockholms skärgård har lett till upptäckten av en liten civil plastbåt, som endast skrämmer med sitt namn – Time Bandit. Det är ett steg framåt, särskilt med tanke på att tidigare – i början av 1980-talet – visade det sig sedermera att huvudinkräktare i svenskt territorialvatten, trots de till Moskva framförda officiella protesterna, hade varit harmlösa minkar.
Det är just det som rejäla hot mot Sveriges säkerhet – bakom vilka man vanligtvis anar ”ett ryskt spår” – i själva verket förvandlas till. Som det sägs, är det svårt att hitta en grå katt i ett mörkt rum, i synnerhet om den inte finns därinne."

Här försöker de få händelsen till att gälla underrättelseoperationen istället för den isolerade observationen på Lidingö. Vidare vill de även få hela 80-talets ubåtsjakter att framstå som ryssofobi och lömska strategier av Sverige. De vill däremot inte kommentera Gåsefjärden, där den sovjetiska ubåten U137 gick på grund. Anledningen till grundstötningen är inte helt känd, men det går att spekulera i det. Min gissning är en felande IR-fyr. Antingen handhållen eller utplacerad i förväg. En IR-fyr är en låda eller "ficklampa" som ger ifrån sig en IR signal som ubåten kan uppfatta med sina mörkerhjälpmedel och används på svår navigerade vatten och i mörker. Ofta går ubåten väldigt ytligt, ibland till och med i ytläge. 
Jag vill även påminna om de svenska flygplanen (en Catalina och en DC3) som blev nedskjutna över internationellt vatten av sovjetiska jaktflygplan under 50-talet. 
Vad ni än läser om de ryska icke-kränkningarna ska ni inte tro på det. Ryssland har en lång historia av aggressioner mot Sverige.

Samtidigt spänns musklerna allt hårdare i öst Europa. Polen flyttade nyligen fram 7000 soldater till sin östra gräns, NATO flyttar fram attackflyg och materiel och Skandinavien pratar mer och mer om försvarsallianser och militära utbyten. Allt som svar på den ökade ryska aggressionen. Ryska trupper befäster positionerna mot bland annat Estland genom att bygga bunkrar och gräva ner ställningarna. Vitryska och ryska fallskärmsjägare samövar allt oftare. Det har även höjts ryska röster för en annektering eller införlivning av Vitryssland in i Ryssland.
Förr eller senare kommer det bli en urladdning. 
Med tanke på att Ryssland nyligen sålde luftvärnssystem till både Kina och Iran, ihop med höjt oljepris och Greklands närmanden mot Ryssland ser det inte ut som Ryssland kommer kollapsa ekonomiskt, utan snarare ta till militära medel. Det ÄR Ryssland som är det största hotet mot vår nation!

 Ryska fallskärmsjägare under en övning i Kina 2009, kanske snart en verklighet över svenskt territorium.