ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Höj din personliga beredskap!

Kategori: Beredskap, Förberedelser

Senaste månaden har blivit allt mer hotfull och jag känner nu att jag är riktigt orolig för framtiden. Detta på grund av flera saker som både skrivits om i media, och vissa saker som inte skrivits om men som har vandrat från mun till mun i olika myndigheter. Många statsanställda som sitter på information börjar känna sig olustiga vid att hemlighålla saker som påverkar egentligen hela Sveriges befolkning. Jag har tidigare sagt att jag inte står för "en svensk tiger" gentemot den egna befolkningen. Händelser som påverkar vår säkerhet, skall inte hemlighållas. Däremot egna åtgärder eller operationer skall vara hemliga. 
Vissa av de saker jag idag beskriver är vad jag hört från tjänstemän inom olika myndigheter som alla säger samma saker.

Europa
Inom Europa har vi NATO som fördelar om sina resurser till framförallt de baltiska staterna, eftersom de ser en rysk krigshandling som nära förestående. Detta är ingenting NATO gör för att eskalera situationen, utan för att medlemsländerna kräver det för sin säkerhet. Det bidrar förstås till att Putin känner sig mer tvingad att genomföra en operation. Ju mer NATO förband det finns vid gränsen desto mer behöver Ryssland ta fronten från Östersjön. Allt för att tvinga NATO att bli pacifierat i Baltikum. Genom att stänga både hav, luft och stora delar av landvägen blir det svårt för NATO att operera. 
I Ukraina har nu oroligheterna ökat avsevärt den senaste månaden. Ammunitionslager har tömts och fördelats på trupperna vid fronten mot den Ukrainakontrollerade gränsen. Stora mängder fordon har rullat in från Ryssland och enligt ATO (Anti-Terrorist-Operation) har spetsnaz börjat genomföra operationer bakom den ukrainska linjen med prickskytteöverfall och sabotageoperationer. 
Under natten tyder allt på att de ryska styrkorna för andra gången använt nervgas. Minst 10 ukrainska soldater vårdas för allvarliga symptom. 
Nervgas klassas som ett WMD, massförstörelsevapen, och det går ihop med de ryska doktrinerna. Här är det bra att påpeka att vi i Sverige inte längre har skyddsmasker för den civila befolkningen, de förstördes för ett tag sedan. Det är nu upp till var och en om man vill ha en skyddsmask hemma till varje familjemedlem vid krigsutbrott. Det kan vara vettigt att införskaffa, men då måste man veta att vissa ämnen kan tränga genom huden. Därför är även regnkläder viktigt.
Idag verkar Östersjöflottan ha fullt upp, enligt den radiotrafik som uppsnappats är det både jakt/attack flyg, strategiskt bombflyg och ett stort antal fartyg ute.

 
Rysk spetsnaz prickskytt

Världen
I Asien ligger nu USA och Sydkorea i högsta stridsberedskap mot Nordkorea som är beredd att anfalla Sydkorea. Det har gått så långt att trupperna har flyttats från sina ordinarie förbandsplatser till "krigsbaser" eller utgångspunkter för anfall (UFA).
Skulle en väpnad konflikt bryta ut mellan de båda koreanska länderna kommer även USA dras in, vilket kommer försvaga NATOs ställning i Europa kraftigt, vilket i sin tur skapar ett enormt handlingsutrymme för Ryssland i Europa. Med tanke på hur drabbat Sverige tycks vara av allt från olika typer av sabotage till propagandaoperationer, är vi med stor risk ett prioriterat mål. 
Frågan är om inte Ryssland ligger på Nordkorea i konflikten med Sydkorea. Vi vet att Putin och Kim Jong-un har haft långa möten under våren.
Sydkoreanskt pansar flyttas fram mot gränsen till Nordkorea.

Sverige
På hemmaplan har vi varje vecka senaste tiden drabbats av någon form av samhällsstörning. Från banker som lagt av till strömavbrott på sjukhus.
Minst två dagar i sträck drabbades olika svenska banker av tekniskt fel som slog ut alla kunders betalningsförmåga under den period felet varade.
I Norrköping tömdes drivmedelscisternerna på 120.000L bensin i april. Ett läckage där orsaken verkar vara hemligstämplad enligt en tjänsteman.
Enligt flera tjänstemän har ett antal "UAV"er siktats över Sverige. De skall ha varit allt från 2-4 meter stora, men konstant är att de är större än ett vanligt modellplan, sett "militära" ut och siktats på områden som har varit viktiga för riket på ett eller annat sätt.
Antalet ryska bilar har även de ökat dramatiskt. Från TIR lastbilar som parkerats på småvägar till större personbilar, ofta med takbox som parkerats nära viktiga installationer. Jag har själv sett två mörka ryska SUVar parkerats på E18 utanför Ledningsregementet.  
Idag drabbades södersjukhuset av strömavbrott, orsak okänd. Enligt DN skall det ha föregåtts av en mindre brand. Reservkraften slogs till vilket drev bland annat IVA.

Sammantaget verkar det dra ihop sig mer och mer för en urladdning, och vi är helt klart ett tilltänkt mål. Det är dags att höja den personliga beredskapen en nivå till. Följ alternativa medier, framförallt på Twitter då våra svenska medier verkar mer intresserade av baguettebrist i Paris, eller fiskdöd efter explosionen i Tianjin.