ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Fortsatt hög aktivitet i ryska västra militärdistriktet.

Kategori: Flyktingkris, MDV, Ryssland

Observationsrapport från västra militärdistriktet i Ryssland.
Det västra militärdistriktet (MDV) är det distrikt som har operationsområde Norra Europa, däribland Sverige. Vi kan konstatera att MDV genomför komplexa övningar som verkligen inte är i linje med en låg nivå.

I veckan har delar av de strategiska robottrupperna övat dold gruppering från fredspositionerna till krigsgrupperingar. De enheter som övats är ISKANDER-M system. Under övningen skulle de dolt ta sig från punkt A till punkt B, utan att bli upptäckta av de UAVer som simulerade fienden. Väl framme på plats skulle förberedelser för avfyrning vidtas. Enligt ryska försvarsdepartementet var det hela en mycket lyckad övning.

Spaningsförband från spetznas I Pskov har övat på att finna och eliminera fientliga sabotageförband.
Men läser man vad uppgifterna gått ut på förstår man att detta även kan nyttjas för att finna befattningshavare bakom fiendens linjer. Övningen innehöll ett antal huvudmoment vilka var; sök, hindring och eliminering av fientliga trupper. För att lyckas med detta marschade man långa sträckor, övade överlevnad och att elda utan att rökbildning. Till sin hjälp hade de både signalspaningsutrustning och olika typer av optisk spaningsutrustning.

Runt den 17e december övade de ryska NBC-trupperna på sanering av kontaminerade förband. NBC står för Nuclear-, Biological- and Chemicalweapons. Detta involverade även flera andra enheter från MDV. Övningen var komplex då det involverade 1000 soldater och över 300 fordon. Övningen involverade flera specialfordon, bland annat det nya NBC-spaningsfordonet RKhM-6.

 NBC-spaningsfordonet RKhM-6 som bygger på BTR-80.

Ungefär samtidigt övades en förstärkt bataljon från MDV motoriserade skyttebataljon. Övningen skedde i närheten av Vyborg och involverade mekaniserat skytte, artilleri och flygunderstöd. Övningen syftade till att höga befattningshavare insikt i hur ett anfall ser ut i verkligheten för att därefter kunna utbilda chefer på trupp i ett mer verklighetstroget scenario.
Värt att notera är att attackhelikoptrarna bland annat hade till uppgift att nedkämpa fienden när de retirerade.
Vidare användes MSTA-S 152mm artilleri för att slå ut fasta posteringar så som ledningscentraler och ammunitionsdepåer, medans MLRS artilleri besköt eldställningar hos fienden. Som eldledningsverktyg användes UAVerna ORLAN-10 och GRUSHA.

 Rysk UAV av typ ORLAN-10.
 En URAGAN MLRS. Denna skjuter 220mm raketer.
MSTA-S 152mm artillerikanonvagn.

MDV fortsätter sin utbildning och genomför mycket komplexa övningar allt oftare. Flygningarna till Kaliningrad är fortsatt hög med transportflyg och jaktflyg framförallt av typen SU-27/24.
Samtidigt har en rad samhällsproblem drabbat Sverige. Om vi bortser från den stundande samhällskris som vi har hägrande framför oss med samhällsfunktioner som går på knäna, har flera märkliga strömavbrott och banktjänster drabbat Sverige. I början av december skedde en explosion i ett ställverk i Stockholm som slog ut strömmen för 18.000 kunder. Strömavbrottet åtgärdades med en förbi koppling av det drabbade området. Den 23e december drabbades SEB av ett stort IT-fel som ledde till att internetbank, automater och kort inte fungerade för folk i julruschen.
Detta visar återigen på sårbarheten i det moderna samhället när folk inte är beredda på att något inte fungerar som det är tänkt.

 SUKHOI SU-27 jaktflygplan.

I Sverige har flyktingströmmen minskat drastiskt med runt 6000 mindre asylsökande. Dessvärre är inte samhällsproblemen mindre för det, eftersom det tog slut på bostäder för längesedan. Det kommer fortfarande in mellan 3-4000 personer varje vecka. Polisen har uttömt i princip alla resurser och väldigt mycket arbetstid går åt till bevakning och utredning av brott på boenden. Detta har gjort att ordning och säkerhet via ytövervakning blivit eftersatt och man svarar i princip bara på 112 jobb. Myndigheterna kan inte planera framåt då inga resurser längre finns att tillgå. Det som finns är tagit i anspråk för att lösa situationen just nu. Samtidigt är prognosen att antalet återigen kommer skjuta i höjden i vår igen. På migrationsverket pratar man just nu om en kötid för att kontrollera personers ID på ca TVÅ ÅR! Tyska polisen meddelade i veckan att man funnit Daesh terrorister med stulna/bortappade/förfalskade pass, bland de som sökt asyl. Viktigt att nämna är att det i Sverige tappas bort ca 60.000 pass varje år. En stor del av dessa används i smugglingsbrott.
Debatten om missnöjet upplever jag har flyttat ut mer och mer från sociala forum och disskuteras nu även på arbetsplatser och öppet. Detta kan betyda att extremare krafter kommer ta tag i vad de upplever som ett problem själva. Detta betyder att risken för attentat ökar än mer. Tyvärr har det gått så långt nu att det kan vara svårt att stoppa utvecklingen. Som tur är märks det fortfarande inte nämnvärt för gemene man, utan påverkan är fortfarande störst för de som arbetar med vård, säkerhet och myndigheter. Förhoppningsvis kommer det heller aldrig påverka enskilds privatliv. Givetvis är säkerheten redan hotad, men detta gäller främst de som arbetar/bor runt flyktingboenden. Det blir nämligen så när flera människor från olika kulturer trängs ihop på en liten plats, med liten fri rörlighet och kanske väldigt olika världsuppfattning.
I desperation, ilska och ångest kan konflikter frodas. Detta är just vad som upplevs hos många asylsökanden idag.

Solidaritetsförklaringen är död.

Kategori: EU, Flyg, Säkerhetspolitik

I och med dagens beslut från regeringen angående vilket typ av militärt stöd som skall erbjudas Frankrike, är det med all önskad tydlighet att vi kommer stå helt själva vid ett militärt angrepp.
Om någon missade vad det hela gäller var det alltså 50-100 flygtimmar transportflyg som erbjöds och ett fåtal stabsofficerare.
Frankrike har uttryckligen begärt stöd av Sverige med JAS 39Gripen. Men detta nekades idag.

JAS 39Gripen med attackbeväpning i form av 4 bomber. På vingspetsarna sitter två jaktrobotar.
 
Vad betyder då detta?
Jo att Sverige har avsagt sig solidaritetsförklaringen och gjort avsteg från EU försvarsparagraf 42:7. Det så kallade Lissabonfördraget.
I praktiken innebär detta att vi inte kan förlita oss på hjälp från övriga EU-länder, som vi idag har byggt hela vår försvarsstrategi på.
Till på köpet har vi nu visat den svenska viljan av försvarssammarbete vilket sänder en oerhört svag signal till Finland som tidigare uttryckt oro över den svenska försvarsviljan. Den gången var det i samband med Ubåtsjakten i oktober 2014. Finland uttryckte då att de inte tänker försvara ett land som inte ens kan försvara sig självt, och med det svar vi idag gav Frankrike (egentligen hela EU) har vi visat att vi inte är beredda att ställa upp solidariskt på andra.

Samtidigt vinner Ryssland kriget mot västvärlden i Syrien genom att USA som varit västs huvudman i Syrienkonflikten backat från kravet kring Assads avgång. Därmed är de ryska intressen som finns i Syrien säkrade och ryssarna kan nu återigen vända blicken åt annat håll.
Nästa år kommer den ryska krigsmakten få ytterligare 1% av den ryska BNPn. Där kärnvapentrupperna kommer få 8.5% av det extra anslaget.
Vidare fortsätter den ryska krigsretoriken bli alltmer uppskruvad och väst utmålas som ett reellt hot mot det ryska moderlandet.
Som jag sagt tidigare är det fullt möjligt för Ryssland att genomföra ”defensiva anfall” mot vad som kan uppfattas som hot mot Ryssland.  Där är även kärnvapen inräknade som fullt möjliga verktyg för att slå mot baser och grupperingsplatser.

Men det behöver inte vara Ryssland som anfaller, solidaritetsförklaringen avsåg väpnade angrepp. Vilket även innefattar ett uppblossande inbördeskrig, vilket är fullt möjligt med de 1000-tal Daesh anhängare som idag finns i Sverige.
Här tror ofta folk att det finns 300 terrorister i Sverige (vilket borde vara avskräckande nog se bara vad Breivik ensam gjorde). Men det stämmer inte, det finns 300 KÄNDA Daesh terrorister. SÄPO bedömde att runt 700 till varit iväg men ännu inte var identifierade. Till detta måste givetvis räknas de som har samma värderingar men valt att stanna i landet.
Skulle dessa påbörja en större operation för att grunda ett svenskt kalifat kommer vi även då stå här själva i och med den fallna Lissabonfördraget.
 S-500 systemet skall kunna skjuta ned 10 ICMB som rör sig med 7km/s samt fientligt AWACS (flygande ledningscentraler). På bilden är det oklart om det är S-400 eller S-500 då utseendet inte kommer skilja sig märkbart.
Finland står och faller med ett bevarat svenskt territorium, eftersom att vid ett besatt svenskt territorium kan Finlands ”stängas”. Genom utplacerade luftvärnssystem i kombination med sjömålsrobotar kan den Finländska försörjningen kapas och därmed hållas ur konflikten eller tvingas ställa territorier till förfogande. Detta var en möjlighet som inte fanns under Vinterkriget, men som idag är högst reell. De ryska trupperna har ett extremt kompetent luftvärn idag. De nya systemen som snart skall tas i bruk räknas BUK-3 och S-500 in. BUK-3 kan bära 12 robotar med  7 mils räckvidd. Robotarna är mycket snabba och ska kunna nå mål på mellan 2.5km till 70km.
S-500 är utrustad med en bättre måldator än S400 samt 20 mil extra räckvidd. Nu pratar vi alltså 60 MIL räckvidd. 
Utmed den ryska norrakusten har ett flertal batteri S-400 placerats ut ihop med PANTSIR som närskydd. De har inte placerats temporärt i en övning utan satts på en stridsuppgift. De har placerats så den ryska kusten mot Arktis är stängd för främmande flygande föremål.
På bild det nya BUK M3 systemet i två utformningar.
Jag rekommenderar därför att man gör avsteg från 72 timmars tiden som myndigheter har rekommenderat och mångdubblar den till minst en månad. Får vi ingen hjälp kommer vi även inte få tillgång till livsmedel och dylikt.