ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Isstormar, solstormar och sabotage. Vad är din beredskapsplan?

Kategori: Beredskap, El, Kraftnät

Med den senaste tidens allt fler och omfattande störningar på vår infrastruktur vill jag idag skriva om förberedelser och beredskap. 
Under 2014 och början av 2015 har tiotusentals hushåll drabbats av strömavbrott och kommunikationsstörningar. Både genom naturliga orsaker såsom stormen Egon, men även genom oförklarliga avbrott. Som explosionen i ställverket utanför Borås (http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/explosion-i-stallverk). 
Tänk ett scenario där detta sker på flera ställen i landet samtidigt, exempelvis under ett kuppanfall eller större naturkatastrof. Strömmen skulle kunna vara borta i veckor, upp till månader. Skulle en större solstorm träffa jorden (som skedde under mitten av 1800-talet då alla telestolpar brann upp) kan strömmen till och med försvinna i år då det bildas en elektromagnetisk puls som bränner alla kretsar som leder elektricitet. 
Följande scenarion finns som är de mest rimliga som även MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) varnar för. 

SOLSTORM
En solstorm är ett energiutbrott på solens yta som kastar ut både en stor mängd strålning som laddade partiklar. När dessa träffar jorden kan en geomagnetisk storm uppstå och på så sätt störa ut elnät, telekommunikation, satelliter och orsaka korrasioner i rörledningar. Länder som ligger kring polcirkeln är generellt mer utsatta för solstormar än övriga länder, men vid kraftigare utbrott kan större delen av jordklotet träffas. Viktigt att tänka på här är att även bilar kräver ström för att startas.
 
I videon ovan visas effekten av EMP på ett fordon. Vilket kan betyda att du blir strandsatt på en enslig skogsväg i en totaldöd bil och utan mobiltelefon. Därav vikten med ett överlevnadskit i bilen.
 
ISSTORM
1998 drabbades Kanada av en isstorm stor som Sveriges yta. 1.6 miljoner människor var utan ström i upp till fyra veckor. Orsaken var en period av mycket kallt väder som plötsligt fick ett mildare väder vilket medförde underkylt regn, vilket skapade en enorm isbildning på allt. Elledningar fick ett is lager som var mellan 4-5 cm tjock. Detta gjorde att ledningarna blev dubbelt så tunga och elledningstornen kollapsade.
Kollapsade elledningstorn i Kanada 1998. 
Även bilar, gator, lyktstolpar och annat som befann sig utomhus belades med ett flera centimeter tjockt is lager. 
Enligt en magisteruppsats i nationalekonomi från 2009 skulle ett sådant scenario, som sträcker sig mellan Småland och Västerbotten, kunna göra 4 miljoner abonnenter strömlösa.
 
STORM
En större storm i kraft med Gudrun kan slå ut delar av landets strömförsörjning igen. Nu är det lokala elnätet oftast lagt under jord och är på så sätt delvis skyddat. Dock är fortfarande stamnätet ovan jord, likaså transformatorstationer och dylikt. Många människor tänker sig oftast inte för när det är väldigt blåsigt utomhus utan fortsätter livet precis som vanligt. Detta kan leda till både vattenbrist och strandsättning i skogen då träd kan blåsa omkull över vägarna. 
En av mina nära höll på att råka ut för just vattenbrist. Hon fyllde upp hinkar med vatten i samband med stormen Egon, men blev utskrattad av släkt och vänner. När de kom hem igen på kvällen försvann all el och var borta i 12 timmar med följd av att gårdens vatten slutade fungera när den egna vattenpumpen slutade gå. Tack vare hennes förberedelse kunde de ändå laga mat, dricka vatten och spola på toaletten.
 
SABOTAGE
Givetvis måste jag även ha med punkten sabotage eftersom Ryssland fortsätter sina aggressioner i Ukraina, truppuppbyggnader vid Finska gränsen och i Kaliningrad enklaven. 
Vid ett kuppanfall mot Sverige kommer Spetsnaz förband sabotera vår infrastruktur genom att slå ut ställverk (Borås!), transformatorstationer och vattenförsörjning. Idag vet vi att Ryssland har genomfört förberedelser till just detta. Vid ett sådant scenario kommer stora delar av Sverige vara utan el under en väldigt lång tid. Mellan veckor och månader är mest troligt. Ju närmare du bor installationer som är viktiga för Sveriges försvar och civila beredskap desto mer drabbad kommer du bli av störningar. Detta har även visat sig under 2014 då områden där installationer som "Berget", högkvarteret, djuphamnar odyl blivit mer drabbat av störningar än övriga landet. 
Rysk spetznas dykare (troligen från Kaliningrad) övar undervattensskytte. Troligen en av dessa som åkte med miniubåten i höstas för att placera ut utrustning eller kartlägga känsliga områden i Sverige.
 
Vad kan då du som person göra för att förbereda dig? 
Viktigast att tänka på är "VATTEN, VÄRME, FÖDA" därefter kommer INFORMATION som en viktig del. 
Det behöver inte vara ett förråd med mat för två år. Huvudsaken är att det finns mat hemma för i alla fall en vecka för hela familjen. Vatten kan förvaras i dunkar i upp till 6 månader innan det behöver bytas ut. Det bör givetvis kokas vilket enklast görs i ett stormkök. 
Maten bör vara av den typ som kan förvaras i rumstemperatur under längre perioder och som inte kräver mycket mer än vatten att tillaga. Exempelvis konserver eller frystorkat. 
Värmen fås genom varma kläder, sovsäck och filtar. Har du en öppenspis/kamin är detta givetvis alldeles utmärkt. 
Informationen får du genom en vanlig FM radio. Det viktigaste med den är att den inte kräver ett vägguttag för att fungera utan drivs av batteri. Helst ska det även finnas en dynamo vev som du kan ladda upp batteriet med rörelseenergi med. 
 
Denna radio har jag i mitt beredskaps förråd. Den kan man även ladda upp sin telefon med. Finns bland annat på Elgiganten. Tänk dock på att allt som sägs på radio behöver inte vara sant, vid ett kuppanfall kan fienden sprida desinformation och propaganda. Den gamla sloganen "varje meddelande att motståndet skall uppges är falskt" gäller fortfarande i allra högsta grad.
 
Enligt MSB är laglöshet och plundring troligt förekommande efter 3 dygn. I de så kallade "no-go" zonerna är det troligt att ungdomsgäng kan driva runt mycket tidigare. 
Tidigare i veckan hamnade jag i en diskussion om vattenförsörjningen i Kommunen. Personen jag pratade med ansåg att kommunens vatten inte behöver ström för att leverera. Vilket jag ansåg inte var korrekt. Därför tog jag kontakt med min kommun och frågade hur det låg till med vattenförsörjning vid strömavbrott. Till svar fick jag att vattnet levererades av en grannkommuns pumpstation som hade dieseldrivna aggregat för att pumpa bort spillvatten. Nu vet jag inte vad det betyder i praktiken mer än att avloppen inte fylls upp av stillastående vatten. Har någon av er läsare mer information får ni gärna kommentera det. Betyder det att dricksvatten också pumpas ut? 
Hur som helst kommer det kräva stora mängder diesel för att driva flera sådana stationer. Enligt mig kan det kanske betyda någon dags extra vattenförsörjning. Eftersom bensinstationer, hamnar odyl även de kan tappa strömmen kommer nytt drivmedel bli svårt att leverera och jag förutsätter att sjukhus kommer vara prioriterat.
 
TIDSSCHEMA VID STRÖMBORTFALL
1 Minut - sjukhusens operationsbelysning, respiratorer och dialyser slutar fungera. Trafikljusen slutar fungera vilket leder till trafikkaos i större städer. Bankomater och kortläsare slutar fungera
 
Konsekvens - Pågående operationer övergår i katastrof innan reservkraft går igång, om reservkraften orkar driva de delarna. Patienter i respiratorer och dialyser får avbruten behandling. 
När bankomater och kortläsare slutar fungera kan du inte längre köpa mat och andra förnödenheter utan kontanter.
 
30 Minuter - Banker och affärer stänger.
 
Konsekvens - Möjligheten att ta ut kontanter och köpa förnödenheter minskas drastiskt. Vid en undersökning i Linköping hade endast ett företag tillgång till reservkraft (vet ej hur många tillfrågade tyvärr).
 
3 Timmar - Telemasternas batteribackup lägger av
 
Konsekvens - Mobiltelefoni och datanät försvinner. 112 samtal blir inte längre möjliga. Inte heller Facebook och Instagram (skämt åsido).
 
6 Timmar - Telemaster ihopkopplade med Rakel (myndigheternas radiosystem) dör då deras batteribackup lägger av.
 
Konsekvens - Myndigheter får svårt att kommunicera, all mobiltrafik stoppas.
 
8 Timmar - Risken att förorenat vatten läcker in i byggnader ökar drastiskt. Vårdinrättningar får allt svårare att vårda patienter. 
 
Konsekvens - Dricksvatten och avloppsbrunnar kan bli översvämmade med avloppsvatten. Äldreboenden och vanliga sjukhus kan inte bedriva en normal vårdrutin ens med reservkraft. Sjukare patienter blir allt sämre.
 
12 - 24 Timmar - Livsmedel i kyl och frys blir dåliga om det ej förvaras utomhus (vinter). Värmen har läckt ut från bostäder och lokaler. 
 
Konsekvens - Har du inte ett lager med matvaror som klarar rumstemperatur har du nu livsmedelsbrist. Har du barn kommer situationen bli desperat om inte grannar eller kommunen kan hjälpa till. Det blir kallt inomhus, lika kallt som utomhus, risken för köldskador är överhängande.
 
2-7 Dygn - Arbetsplatser stänger. Folk slutar gå till jobbet för att istället ta hand om sin familj. Batterier i dina elektriska prylar tar slut. Dieselaggregat tar slut och måste ha dieselleveranser. Personal inom räddningstjänst och reparatörer börjar bli utmattade.
 
Konsekvens - Polis, brandmän, vårdpersonal och liknande slutar gå till jobbet. De som är kvar blir utmattade. Eftersom inga beredskapslager finns längre kan drivmedel ta slut till utryckningsfordon och reservkraftverk. Har du inga lager med batterier eller laddare som drivs av solen eller rörelseenergi tappar du nu all kommunikation. 
 
8-21 Dygn - Svarthandel och kraftig prishöjning av varor tar fart. Byteshandel uppstår och kriminella gäng tar över marknader. Plundring och vandalism breder ut sig. Undantagstillstånd kan råda och militär personal kan kallas in.
 
Konsekvens - Ju mer människor det bor omkring dig, desto farligare kommer det bli att röra sig ute. Beväpnade människor kan komma att försöka råna dig på förnödenheter, inte bara kriminella gäng utan även vanliga människor som börjar bli desperata. Eldstrider kan uppstå mellan grupper i samhället och ordningspersonal. Ryktesspridning och desinformation cirkulerar då ingen längre vet vad som händer. 
 
Detta är en analys som presenterats av Energimyndigheten år 2003. Det behöver inte vara hela landet som drabbas. Det räcker med att ett lokalt område drabbas för att de människorna som bor där ska behöva en beredskapslåda. 
Det du måste tänka på när du skapar en beredskap är "Vad tror jag är rimligast?" och förbereda sig inför det. På så sätt kan de mentalt och fysiskt förbereda dig och din familj på en större samhällskris. Trots detta är det givetvis bra att ha i åtanke att det kan bli värre.
Det är lätt att glömma bort saker som kartor (GPS kanske inte fungerar), hygienartiklar och sjukvårdsutrustning så som huvudvärkstabletter och bandage. Funderar du på hur du skall gå tillväga finns en mängd bloggar (exempelvis https://swedishprepper.wordpress.com/ ) om ämnet och även MSB har en informationssida (https://blogg.msb.se/krisinformation/2014/11/14/lugn-helg-packa-din-krislada/)
 
En sista sak, det är inte priset på varan som räknas utan kapaciteten att göra det du vill. Vill du bara kunna koka upp vatten och inte bryr dig så mycket om disk osv, kan du köpa ett stormkök på Biltema för 200 kronor istället för ett teflon kök från Trangia. Teflon, laddare, lättviktstält, frystorkat, kaffepulver osv är egentligen bara "Nice to have" och inte nödvändigt.
 
 

KOMMENTARER:

 • Larsson säger:
  2015-01-18 | 19:38:26

  All vattenförsörjning från kommunalt system är beroende av pumpar på ett eller annat sätt. Vanligast är väl att man får vatten från ett vattentorn, från tornet ska det vara självtryck men pumpar används för att trycka upp vattnet till reservoaren i tornet. Slutar pumparna gå så har man vatten i kanske några dagar.
  Sedan finns det tryckstegringsstationer som hjälper till att hålla trycket i långa ledningar. Där sitter också pumpar så klart, utan dieselaggregat vid strömbortfall.
  Avloppet från äldre bebyggelse har vanligtvis självfall till reningsverket. Men allteftersom man bebygger "sämre" och mer lågliggande mark (för att all bra mark redan är bebyggd) så blir man beroende av att kunna pumpa bort avloppsvattnet. Sådana system har sällan backup. Där kommer så klart avloppet snart att bli omöjligt att få bort.
  Reningsverken är ju också mycket beroende av pumpar, hur det ser ut med backup där har jag inte koll på.

 • Lelle säger:
  2015-01-18 | 21:41:53

  Var på kommunen om hur det såg ut med sårbarheten. Fick veta att det fanns några elverk men på mer direkta frågor om hur tåligt vatten, avlopp och värme är så fick man svaret "ansvarsprincipen, närhetsprincipen och likhetsprincipen..." och "Arbete pågår för att uppnå robusthet inom..." på alla detaljpunkter. Utgår ifrån att det beror på att det inte alls är robust, fast det är inget man vill säga.

  Vem kommer att tillaga XXXst eller XXXXst potioner mat om dagen för alla äldre? Spisen i storköken går på el, maten beställes med dator, eller med den bärbara telefonen som drivs på el. Accepterar samhället att massor av äldre och sjuka får svälta eller frysa ihjäl på hemmet när strömmen försvinner? Klokast är nog i att i ett tidigt skede se till att ansvaret övergår till anhöriga (kontrakt? Lagstöd?).

  Vidare så är ju allt som hanterar vätskor beroende av pumpar. Så slocknar elen så stannar vattenpumparna, avloppspumparna och cirkulationspumparna för värmen. Inte att glömma att varje ansluten centralvärmekund enskild/hyreshus, har ju en egen cirkulationspump. Så även om värmeverket kommer igång med hjälp av reservkraft så kommer ju inte värmen att cirkulera hos kunderna om dom inte genomfört egna åtgärder (tänk fritidsbatteri med växelriktare).

  Man gör nog bäst från centralt håll (kommun) om man så tidigt som möjligt, om man kan befara ett längre avbrott, ser till att hushållen börjar ta hand om sitt eget avlopp (bajamaja, utedass, bränntunna ect) då jag gissar att avloppsverk, stationer och substationer snart kommer att bredda över och i mitt fall skulle det rinna ner i sjöar i omedelbar närhet. Sjöar som jag misstänker att allmänheten kommer att frestas att hämta vatten i när det inte finns nått i kranen.

  Sammanfattning.
  Det kommer inte "någon" som hjälper dig som enskild. "Någon" kommer att ha fullt upp med att fixa dom stora bitarna som rör många människor, om "någon" ens finns.

  Det är DU som enskild medborgare, familjemedlem, förälder m.m. som är "Någon". DU avgör IDAG vilka förutsättningar som kommer att råda för DIG IMORGON.

  Förbered dig.

 • Martin säger:
  2015-01-18 | 21:44:32

  Idag har alla morderna sjukhus reservkraft som som på en halvsekund slår på. Det är knappt att det blir en blinkning i lamporna.

 • Ronja säger:
  2015-01-21 | 18:15:02

  Martin, hur tänker du dig att reservkraften klarar sig i en solstorm, isstorm eller vid ett noga anpassat sabotageförsök?

Kommentera inlägget här: