ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Krigsförberedelser mot Skandinavien?

Kategori: Beredskap, Flyg, Försvar, Ryssland

Även Norge tycks involveras i de ryska planerna vid en eventuell invasion. I nya uppgifter jag tagit del av, kan det tolkas så att Sverige kommer användas som en två stegs språngbräda för att besätta Norge. 
Norska myndigheter gjorde nya upptäckter att ryska civila sjökaptener skaffade sig lotsdispenser till synes "i onödan". Dock vid utfrågning visade det sig att kaptenerna hade fått i uppgift av den ryska staten att lära sig den norska kuststräckan utan och innan för att kunna lotsa in stora fartyg utan hjälp av de norska lotsarna. 
Vid uppdagandet gjorde Sjöfartsverket i Sverige samma undersökning, det visade sig att även här hade ett stort antal ryska sjökaptener lotsdispenser utan att använda sig av dem.
Det finns idag 76 lotsdispenser tillhörande kaptener från Ryssland i Sverigen, men endast 25 anlöp gjordes till de svenska hamnarna med flest lotsdispenser förra året. 
Samtidigt som antalet lotsdispenser från Ryssland har ökat har antalet anlöp minskat för varje år.
 
Det finns egentligen bara en förklaring. Vi vet redan att Ryssland bedriver storskaliga krigsförberedelser och förövningar i vårt land. Vad som inte sett har varit underhållsstödsförberedelser. Detta är precis vad vi nu hittat. I och med att civila sjökaptener rekryterats via ryska staten (läs GRU/FSB) har nu ryska stödfartyg tillgång till egna lotsar för att kunna ta sig in i svår åtkomliga hamnar där de kan lasta av materiell så som ammunition, mat, fordon och bränsle. 
I och med detta kan konstateras att det inte bara är Gotland som är ett mål i Sverige.
 
I två stegs brädan ser jag att Gotland besätts först för att på så sätt gruppera ut luftvärn och kustförsvar i form av sjömålsrobotar. Den arktiska brigaden vid finska gränsen lär sätta press på Finland genom att mobilisera strax vid den finska gränsen. Nästa steg blir att rulla igenom Sverige för att ta Oslo samtidigt som landstigningsoperationer tar nord Norge. Detta scenario för att stänga ute NATO helt från västra Europa. Om det ej varit målet hade lotsar varit överflödiga i Norge.

Att utbilda lotsar för att det kan vara bra att ha, är inget man gör, det kostar både tid och pengar. Risken för upptäckt som nu är fallet skall vara lägre än vad man kan vinna på det. Finland kan komma att tvingas till vasall stat, annars lär Finland tas från tre håll. Ryssland har redan föreslagit för Finland att bilda en egen allians, därför är det ej otroligt att Finland efter inringning erbjuds detsamma igen, så som Sverige under 2VK.
 
Även om inget händer borde Sverige nu ha vaknat till och börjat bygga upp en försvarsplan, tyvärr har detta inte skett. Vi saknar fortfarande luftvärn, ubåtsjaktförmåga, flygplan, underhållsförband, övningspengar eller ens en vilja hos övningsplanerare att öva mot en kvalificerad motståndare med både artilleri och flygunderstöd. 
Ska vi dra lärdomar från Ukraina är det hur sårbart ett land i kaos är. För att Sverige skall ställas på sin yttersta rand behöver en angripare endast:
* 4 dagar
* 8 sabotagegrupper
Därigenom kan de stänga ner samhällsfunktioner som kommer slänga in större delen av samhället i kaos. Därefter är ett angrepp inte svårt.
Med den förmåga vi har idag till försvar behöver inte ens en kvalificerad anfallare initiera några sabotageoperationer. Dock bör en anfallare göra detta för att slå ut kommunikation och ta bort alla former av handlingskraft. 
 
Rysk KA-52 attackhelikopter. Detta är en av de förmågor soldaterna på Gotland skulle kunna få möta, utan luftvärn.
 
Tänker man på vilka förmågor Ryssland besitter idag och hur de övar förstår man snabbt att vi idag måste förstärka vår förmåga till avancerat krig. Handburna luftvärnssystem, överlag mer luftvärn. Som MÅSTE finnas över hela Sverige. Vi kan inte förlita oss på våra gamla (HAWK) robotsystem 97 som i år fyller 52 år. Vidare måste givetvis våra kuster försvaras.
Nu har ett förslag lagts av försvarsministern om stationering av 140 pansarskytte soldater på Gotland ihop med 14 stridsvagnar utan fast besättning. Som jämförelse kan ställas att ETT ryskt Ropucha-klass landstigningsfartyg kan ta 10 stridsvagnar PLUS 200 man. 
Det behövs alltså kapacitet att slå en motståndare om 100-tals pansarfordon och 1000-tals soldater som har tillgång till artilleri och flygunderstöd.
 
Ett av de amerikanska HAWK batterierna under Kubakrisen 1962.
 
Ett av de största problemen för en anfallande fiende skulle kunna vara vår skärgård. Med många öar som kan innehålla motståndsnästen och grupperingar krävs det någon form av mindre attackfartyg som kan ta infanteri. Vi löste detta med Stridsbåt 90. I Östersjön är det bara Sverige och Finland som har den typen av kust som gör det vitalt med mindre attackbåtar. 
Ryssland saknade dessa typer av båtar alldeles fram till nu. Det är givetvis väldigt oroande att de har utvecklat en båt som är avsedd för just vår kust, för att kunna rensa skärgårdsöarna. Det som Ryssland har som inte våra egna båtar har, är understöd från vapenplattformar i form av robotkryssare och attackhelikoptrar.
  
Här en video på den ryska kopian av Stridsbåt 90. Komplett med ett M90 liknande kamouflage operatörer som övar landstigning. Notera omgivningen, det skulle lika gärna kunna vara Stockholms skärgård.