ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Angrepp mot civila mål?

Kategori: Cyberangrepp, Sabotage

”Händelseförloppet i typfallet är eskalerande, från mindre, dolda /dvs. med okänd angripare) och för Sverige svårtolkade attacker, till öppet angrepp från främmande makt. I ett första skede riktas dolda angrepp mot en rad samhällsfunktioner och ansträngningar görs för att dölja spåren och/eller rikta misstankar åt annat håll. Sabotagegrupper och cyberangrepp används inledningsvis för att lokalt orsaka avbrott i el-, tele- och IT-system. Angriparen iscensätter även olyckor i form av explosioner, haverier m.m. Geografiskt är målen utspridda över riket, även om storstadsområden är något mer utsatta. Avbrott i kommunalteknisk försörjning i form av vatten, avlopp och fjärrvärme drabbar enskilda kommuner.”
- Fredrik Lindgren, Studier om civilt försvar, 2014, FOI Memo 5089.

Ryska marininfaterister över landstigning på fientligt befäst strand.  

Börjar det kännas obehagligt i kroppen? Är det lite för bekant?
Du är i så fall inte ensam om att tycka det. Detta är vad vi befinner oss i just nu! I vad som beskrivs som slutfasen innan vapeninsats blir aktuell enligt rapporten:

”Angriparen övergår efter en tid till mer öppna attacker och ett hastigare förlopp. I det här skedet använder angriparen cyberangrepp, sabotagegrupper och fjärrstridsmedel (…) Obemannade system används för såväl underrättelseinhämtning som vapenbärare.”
- Fredrik Lindgren, Studier om civilt försvar, 2014, FOI Memo 5089.

Vi vet att obemannade farkoster har använts i Sverige en tid. Då för underrättelseinhämtning. Jag förutsätter att inga vapenbärare har använts än så länge utan att de explosioner som skett kan tillskrivas sabotagegrupper. Givetvis inte alla! Men vissa kan vi vara relativt säkra på. Masten som fälldes utanför Borås är exempelvis konstaterat sabotage.

Rapporten anger även att elförsörjning och telekommunikation kommer slås ut och lokalt slås ut helt. Min bedömning är att storstäder samt områden med samhällsviktiga anläggningar kommer drabbas av total ”black-out” medans samhällen utanför intressezonerna kommer drabbas delvis. Enligt rapporten riskerar samtliga el-, tele- och IT beroende system drabbas av avbrott. Detta innebär att det blir svårt, i vissa fall omöjligt att få ut kontanter, betala med kort, tanka, få information via internet/TV/radio, ringa och få tag på mat. Till följd av detta kommer social oro uppstå. På vissa platser snabbare än andra där våld kommer bli lösningen för många.

Lär dig att rena vatten och se till att du har ett vattenförråd hemma. Att ligga hemma i kraftiga diarréer på grund av dåligt vatten innebär döden på några dagar.
 
Vi ser idag ett allt ökande avbrott i lokal samhällsförsörjning. Ett axplock bara senaste veckan kommer här nedan. 

*Anlagd brand under kraftledning i Visby som slog ut delar av Visby strömförsörjning.


*Kraftstation i Norrland som drabbades av en explosion. Okänd anledning.


*Minst 7 kommuner med otjänligt vatten. Däribland flera med mycket viktiga militära installationer.


*Strömlöst på Öresundsbron som stoppar all tågtrafik.

Anledningen till att genomföra lokala avbrott i allt tätare följd är enligt min bedömning för att trötta ut system, personal och reservdelslager. När Tjörn/Stenungssund drabbades av bakterier i vattnet igår tog ICAs vatten produkter, så som Loka, slut på några timmar. Kvar fanns bara Loka Chokladboll, för vem vill dricka det ens i kris?

Tomma hyllor i ICA efter några timmar med otjänligt vatten.


MSB gick i onsdags ut med en artikel där befolkningen uppmanas att lagra mat för minst 72H. Anledningen till den relativt korta tiden är för att befolkningen inte är ”redo” att tänka på längre tid.
Men läser man artikeln är det lätt att dra slutsatsen att 2 månader kan vara en rimlig tid. Varför både Tyskland och Sverige (ev fler länder) börjat prata om vikten av en längre tids förråd för befolkningen kan vara vetskapen om ett överhängande hot. Vilket i så fall skulle vara helt i linje med FOIs rapport.

Slutledningen blir alltså: Ja, Sverige står under attack riktat mot civila mål.

Allt som vanligt... farliga tankar!

Kategori: Beredskapskontroll, Ryssland

Nu kör vi…. Igen. Ryssland trycker upp en stor mängd enheter i ”full” stridsberedskap mellan den 25 augusti till den 31 augusti. Det gäller hittills följande enheter:

* Militärdistrikt VÄST, SÖDRA och CENTRALA
* Samtligt flyg
* Samtliga luftburna trupper
* Krigsindustrier (!)
* Norra flottan
* Minst 5000 reservister i Stavropol 

Ryska infanterister under beredskapskontrollens första dag. 

Mönstret känns igen från föregående beredskapskontroll, denna är dock betydligt mindre i dagsläget än de 1.000.000-3.000.000 deltagare som då skulle mobiliseras. Denna gång sticker dock krigsindustrier ut som en ny deltagare. Vilka industrier som det syftas på är oklart, om det gäller vapenindustrier eller industrier som ställs om från civil produktion till militär produktion vet vi inte än.
Ytterligare en faktor som inte varit påtalad tidigare är att Kaliningrad skall förstärkas med infanterister via sjövägen. Anledningen är oklar men skulle kunna bero på att en större mängd soldater skall transporteras eller att man vill använda de civila fartyg som flottan förfogar över.

Under veckorna som gått har den ryska krigsmaskinen flyttat stora mängder trupp till det västra och södra militärdistriktet. Officiellt har detta skett för att möta det ”Ukrainska hotet” som den ryska propaganda apparaten snurrat ihop. Sagda apparat har jobbat på högvarv de senaste veckorna där även Sverige figurerat som huvudperson. Då som värnlös rysk lydstat som måste skyddas mot de onda NATO planen. Givetvis är detta absurt och en tydlig fingervisning om vart den ryska intressesfären pekar åt. OM det blir krig, kommer norra Europa spela en central roll i kriget.

Förtydling från Liveuamap.com över områden som försatts i beredskap.

Den 24 augusti skickade den ryska nummersändaren ”Squeaky Wheel” ut 5 meddelanden av ”MONOLITH” klass. Det är den högst prioriterade klassen av 5 möjliga. Vad de gav order om är omöjligt att veta, om man inte jobbar på en underrättelseorganisation. Värt att notera är dock att den mycket omfattande beredskapskontrollen inleddes dagen efter.

Porsi kraftstation där en explosion skedde den 24 augusti. Foto från Vattenfall.
 
Elektriker som arbetat mycket med de svenska stamnäten kommenterar explosionen. 

I Ryssland, den 24 augusti, rapporterade FSB (ryska säkerhetstjänsten) att en bomb hittats och desarmerats utanför utrikesdepartementets talesperson Zacharovas lägenhet. Ska vi gissa på att detta kommer användas som en Casus Belli och skyllas på en västerländsk underättelsetjänst?

Idag, 26 augusti, genomförde den ryska generalstabschefen Valery Gerasimov ett besök hos den turkiska motsvarigheten. Vad som avhandlades där vet vi inte, men troligen disskuterades i huvudsak tre ämnen:
1. Den turkiska insatsen i Syrien för att slå ner den kurdiska YPG styrkan. (Inte IS som vissa tror)
2. Rysk tillgång till NATO flygfältet i Inclirk som turkiska utrikesdepartementet flaggat för.
3. Rysk-Turkisk allians..

Valery Gerasimov
 
 
Maria Zacharova

 

SAMMANFATTNINGSVIS

På det hela ökar den ryska militära aktiviteten, och den är riktad mot den västra flanken med Ukraina i söder och Sverige i norr. Turkiet är ett stort oros moment och det ryktas om att Tyskland och England drar tillbaka sina styrkor från landet.
Sverige är hårt ansatt av rysk påverkan och en stor insats gör för att belysa vikten för ryska befolkningen att Sverige är ett legitimt mål.
Rysk truppuppbyggnad sker ökande och bedöms snart nå en ”Tipping-point” där enda vägen fram är antingen genom offensiv eller att skära ned och upplösa ansamlingarna med trupp och materiel.

 

Ses på flygdagarna imorgon!       

Casus Belli - NATO och Ukraina legitima ryska mål.

Kategori: Ukraina, omvärldsanalys

Casus Belli, krigsorsak eller krigshändelse är just det som just nu sker på det ockuperade Krim i Ukraina.
Har ni missat vad som hänt, vilket vore fullt förståeligt om ni bara läser svenska medier, kommer här en liten summering.

Igår kväll började ryska medier rapportera om en ”terrorist” operation som dödat 2 ryska soldater, genomförd av ukrainska specialförband. Putin hängde fort på och lovade EU och USA att Ryssland skulle svara på detta, hur det skulle besvaras nämndes inte.
Samtidigt informerade ryska medier om att myndigheterna på Krim såg detta som en ukrainsk krigsförklaring. Vilket de givetvis fått i order om från Putin att säga. TV Zvezda (ryska arméns tv-kanal), försvarsdepartementet och utrikesdepartementet hängde fort på och citerade att det kunde anses vara krigshändelse. Några timmar senare annonserades en ny beredskapskontroll i västra militärdistriktet, ryska flottstyrkor utgick från sina baser och av allt att döma snurrade den ryska krigsmakten igång på nästan alla växlar. Turkiet annonserade även ut att ett militärt samarbete upprättas ihop med Ryssland. Enligt artikeln skulle detta gälla underrättelseutbyte. Det verkar som NATO förlorar sin näst största armé till Ryssland i och med detta.Rysk sjömålsrobot av typen BASTION. Räckvidd mellan 12-30mil.


Idag har följande skett, ISKANDER brigader verkar ha flyttats till Krim ihop med BASTION antifartygs robotar. Svarta havsflottan har fått i uppgift att påbörja en ”övning”. TASS (rysk statsmedia) rapporterar om att Amerikanska myndigheter skall ha planerat anfallet på Krim, vilket ger den ryska staten Casus Belli gentemot NATO. Enligt vissa medier i Turkiet förbereder sig Turkiet nu att lämna NATO alliansen.
Putin har även kallat samman Rysslands säkerhetsråd för att diskutera vad som nu skall ske i och med detta, förmodligen är redan allt bestämt och detta skulle kunna vara ett sätt att sammankalla en slags krigsregering under förespegling att diskutera terrorism. En slags maskirovka (skenmanöver, desinformation) som ryssarna är experter på.

Det har tidigare skett trupprörelser och incidenter som skulle kunnat innebära anfall mot grannländer, senast den enorma beredskaps/mobilisering som skedde. Men jag är hellre beredd en gång för mycket, än en gång för lite vilket skulle kunna bli ödesdigert.

Än så länge är trupprörelser svåra att kartlägga, men det har cirkulerat mycket rapporter om både stora militära konvojer i Donbas och på Krim. Beredskapskontrollerna medger truppförflyttningar som ”normalbild”, vilket det både kan vara och kanske inte är. Som alltid krävs det extra vaksamhet, eftersom NATO har målats upp som en ”mastermind” bakom den påstådda attacken kan en offensiv in i Ukraina följas upp med invasion av Sverige från Kaliningrad. Jag vidmakthåller min analys att NATO tvingas till passivitet i Östersjön om Sverige besätts fort. Vilket rimligtvis skulle kunna inledas inom 6h från startorder. I samband med detta är min bedömning att flera viktiga samhällsfunktioner störs ut. Exempelvis internet och strömförsörjning (som skedde i Dalarna(el) och Jämtland(fibernätet) igår) Idag var Lindesberg utan ström, anmärkningsvärt strategiska områden som blir drabbade.
Ryska säkerhetstjänsten FSB stod för inhämtandet av den påstådda ukrainska ledaren.
 
Den gripne ”terror” ledaren verkar av allt att döma ha blivit kidnappad av ryska operatörer på Ukrainsk mark. Han är känd som en stor patriot och är utmärkt för Ryssland att lägga ansvar på. Starka kopplingar till Ukraina och ukrainska staten stärker Casus Belli ytterligare. Känns det orimligt att Ryssland skulle kidnappa någon över gränsen? Då vill jag påminna om Nadia Savchenko som greps av ryska förband i östra Ukraina, eller den mer black-ops inspirerade kidnappningen av den estländska underrättelse officeren Eston Kohver som greps 8km in på estniskt territorium.