ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Uppbyggnad i västra militärdistriktet och stora politiska problem i Sverige.

Kategori: MDV, Politk, Subversion

Sverige och östra Europa finner sig i ett allt trängre läge politiskt. Jag tänker främst på turerna kring Margot Wallström och det pro-ryska upproret i Moldavien som börjar på samma sätt som Kriget i Ukraina.
De egna problemen i Sverige betyder en extremt svår balansgång mellan att bibehålla en stark enad front och att ta tag i problem som tyder på korruption och tjänstefel.
Samtidigt som vi inte vill låta den ryska propagandan lyckas med sitt uppdrag att splittra Sverige och få in sina agenter på fler platser i riksdagen måste vi med all den styrka som krävs stoppa det sönderfall som just nu sker i det politiska rummet.
Ju längre vi väntar, desto fler personer kommer vända sig från de etablerade partierna och mot de partier som vi vet har Ryssland som förebild.
Å andra sidan har vi idag ingen opposition, utom i ord. Men vad betyder en opposition så länge de inte handlar?
Det politiska läget vi idag har, hjälper själv till att skapa det politiska krisläge vi faktiskt har. Genom att på röd/gröna sidan inte visa resolution och blanda två väldigt olika ideologier, och genom att på den blå sidan säga att man är i opposition, komma med nya idéer men aldrig göra något för att sätta idéerna i rullning.
På grund av att vi är ett mål för rysk hybridkrigföring är vi idag ett mål för desinformation och propaganda. Detta medför att många alternativa nyhetssajter tar uppdrag av rysk statsmedia eller skriver egna artiklar för att skapa sprickor.
Här är nästa extremt svåra del. Vi har defacto vissa problem med integration, bostäder, sjukvård, polisväsende och migration. Men genom att hålla befolkningen utanför ljuset, så som vissa myndigheter och medier har valt att göra. Skapar man än mer orsak för personer att läsa de alternativa medierna, beroende på vilken sida man väljer läsa (det finns de som skriver mer objektivt än andra) är det olika hög risk att läsa rysk propaganda.
För att kontra den ryska propagandan krävs ett annat debattklimat i Sverige. Ett som inte är svart & vitt. Utan som är grått. Där allt kan disskuteras, alla åsikter. Men framförallt OBJEKTIVA nyheter.
Men då vi har en ”åsiktskorridor” i Sverige kommer det här bli väldigt svårt.
Rysk soldat med en version av prickskyttegeväret Dragunov i MDV.

Vad som borde ske nu är förstås att Margot Wallström stängs av från sin post som utrikesminister med omedelbar verkan, tills utredningen är klar om korruption. Hon borde åläggas att betala retroaktiv hyra enligt hyreslagen (hon skall ha betalat 32SEK/månad) och OM hon finns skyldig. Tjäna det straff som är föreskrivet enligt brottsbalken 10kap. Hade detta gjorts, hade inte regeringen tappat så mycket förtroende som de nu gjort. Istället daltas det med Margot i både medier och från statsministern. Vilket i sin tur retar upp folket ännu mer. Ett agiterat folk är ett lätt mål för desinformation.
Nu är det förstås flera som är i spotlighten för oegentligheter, Kommunals ordförande och Dan Eliasson. Dessa borde också avskedas för att rädda organisationen. Men de är inte lika viktiga. Vad är underhuggare värda när stor skurken är kvar? En ny med rätt politisk agenda står snart på tur för att ta platsen.

I Moldavien pågår just nu en enorm demonstration som egentligen började synas ordentligt igår då det Moldaviska parlamentet stormades av pro-ryska upprorsmän. Ett 1000-tal demonstranter skall finnas på plats.
På live sändningar kunde man se ankomsthallen i det Moldaviska parlamentet där kravallutrustning skickades bakåt i leden från poliser som besegrats för att till slut även visa hur poliser under slag och skrik knuffades bakåt i leden. Detta är nästan exakt så som kriget i Ukraina började.
Värt att notera är att i Moldavien finns Transnistrien som är ett av Ryssland ockuperat område med ett tusental soldater. Detta kan vara en inledning på en kampanj i Europa. Vad som är än mer oroande är de uppgifter om att Putin kallat till möte med bland annat FSB och försvarsministern med anledning av det pro-ryska upproret i Moldavien.
Pro-ryska demonstranter i Moldaviens huvudstad.
 
Jag har tidigare berättat om att den ryska försvarsministern förklarat att det västra militärdistriktet är prioriterat. Vilket idag även har påvisats från den ryska statsmedian som skriver att fienden är vid porten och åsyftar NATO. Där skrivs att det västra militärdistriktet prioriteras och visar på att det är kring Östersjön och Norra Europa ett möjligt framtida storkrig kommer kunna stå.
Landstigningsfartyget Korolev har nu anlänt hemma hamnen i Baltiysk i Kaliningrad. I samma område sluttestas nu den ryska östersjöflottans stolthet Ivan Gren i Östersjön som skall kunna ta 13 stridsvagnar eller 36 stridsfordon INKLUSIVE 300-380 marininfanterister. Fartyget skall även kunna svälja en till två attackhelikoptrar och är bestyckat till tänderna med både Luftvärn, sjömålskanon och raketartilleri.
 Landstigningsfartyget Ivan Gren.

Det kommer även sättas upp ett nytt ingenjörsförband med ca 1200 soldater med den senaste utrustningen. Bland annat med EOD-förmåga. Värt att notera är att från årsskiftet har Sverige lagt ned sin förmåga att röja just EOD (EOD=Explosive Ordnance Disposal).

Ha koll på Moldavien och Kaliningrad, och som alltid var vaksam vid störningar på infrastrukturen!
 
Notiser värda att notera:

* Ny svininfluensa sprids i Ukraina, ca 72 dödsoffer på 1-2 veckor rapporterade. Vissa källor tror att viruset kan vara alternerat.

* Köping och Västerås drabbades av omfattande el och vattenbortfall. I Köping utlystes kris.

* I Huddinge har det idag varit ett omfattande elfel som betytt att 1000-tals hem varit strömlösa.

 

Oroväckande start av det nya året.

Kategori: Beredskap, Försvar, MDV

Välkommen till 2016, året där vi kanske når botten i det säkerhetspolitiska vakuumet vi just nu befinner oss i. Vakuum är kanske fel ord eftersom det skulle betyda en konstant, istället är lågtryck mer korrekt då läget hela tiden försämras.
Tack vare den svenska försvarpolitiken kommer vi dessutom sätta oss i en allt farligare situation med en obefintlig vilja att diskutera den svenska förmågan och istället säga att den är god. Många är redan insatta i problematiken och vet att det inte är som vissa politiker vill påskina. Men de som inte är lika väl insatta kommer givetvis lyssna på den tröstande försäkran som sägs.

Idag meddelade den ryska försvarsministern Sergei Shoigu att de kommer upprätta tre nya divisioner och ta 5 nya strategiska kärnvapen regementen i bruk.
Shoigu uppger ingen anledning till att just det västra militärdistriktet (MDV) är i fokus men det är lätt att spekulera kring att det skulle vara i Norra Europa som ryssarna förväntar sig att en konflikt med NATO skulle starta.
Shoigu uppger även att MDVs förstärkning är en av försvarsdepartementets viktigaste uppgifter under hela 2016. Han nämner även att hela Ryssland skall förvänta sig beredskapskontroller även i år.
Annan oroväckande sak är att i OSCE i december siktade 3 stycken termobariska raketartillerisystem i Donbass i Östra Ukraina.
 En av de strategiska robotarna under lastning.

I och med Rysslands tydliga koncentration mot just MDV kan vi förvänta oss fler incidenter kring östersjön, ytterligare provokationer och förmodligen än mer attacker mot vår infrastruktur via cyberattacker.
Även antalet fall av personkontakt lär öka och antalet fall av fysiska incidenter på svensk mark. Som exempelvis observerade UAVer, utländska fordon och obehöriga personer kring våra viktiga installationer. Precis som det varit under större delen av föregående år.

Om man tittar ryska ”beredskapen”, jag skulle vilja likna det vid förberedelser, kan man se hur omfattande det ryska skalskyddet nu är uppsatt. Med flertaler S400 LV system som skyddas av det snabbare PANTSIR systemet. Dessa står nu i ständig krigsuppgift utmed den ryska gränsen. Något vi i Sverige inte har idag. Det skulle liknas vid att vi vid strategiska punkter ständigt har ett kompani HAWK (eftersom det är det svenska LV system som når längst om än overksamt mot snabba mål) uppställda med skarpa vapen. I många svenska ögon skulle detta vara otänkbart.

Intressant här är att jämföra enkel data mellan de olika systemen:
S400 når 40 mil i en hastighet av 2000-2500 m/s. S400 togs i bruk 2004 och är på väg att få en storebror, S500 (se föregående inlägg).
HAWK når 4 mil med en hastighet av ca 800 m/s. Första versionen av HAWK togs i bruk på 60-talet och användes av amerikanerna under Kuba krisen.
 
RB 97. Ett av de nya funktionerna från föregående modell (RB 77) är att systemet nu är kan beskjuta flera mål.

Tyvärr är vår nya ÖB en politisk officer som inte ämnar berätta sanningen. Utan anser, till skillnad från vår försvarsminister, att svensk beredskap är god och att vi klarar av att bita ifrån så pass bra mot en angripare att det skulle vara orimligt att anfalla oss.
Har Du läst min blogg tidigare förstår du säkert att så inte är fallet. Sverige kan i dagsläget INTE tillfoga Ryssland orimligt höga skadeutfall.
Tack vare vår obefintliga civilberedskap behövs det förmodligen inte ens sättas in trupp för att tvinga ned det svenska, högteknologiska samhället, på knä.
Att inte vara öppen med detta bidrar till en raljant och oproportionerlig försvars- säkerhetspolitisk debatt. Innan vi ens kan drömma om att kunna tillfoga angriparen ett orimligt stort skadeutfall måste många punkter förverkligas.

Bland annat:
* Luftvärnssystem, handburna och stationära.
* Mat, drivmedelsförsörjning för civila och försvaret.
* Mobiliseringar. I dagsläget saknas reella mobiliseringsmöjligheter vid exempelvis längre strömavbrott eller störningar i infrastruktur. Vidare är mobiliseringsplatserna nedlagda.
* Fler soldater och fler regementen för att kunna skydda HELA Sveriges yta. Vid flera anfallspunkter.
* Krigsbaser.

Förutom dessa nyckelpunkter finns flertalet behovspunkter:
* Nya eldhandvapen. AK5C är snart ”utskjuten” då bland annat pipgodset börjar gå sönder och det finns ingen tillverkare längre.
* Repövningar för ALLA krigsplacerade.
* Information till hela befolkningen, inte bara de som uppsöker information.
* Mer materiel, i dagsläget finns inte uniformer till alla soldater (trotts att vi saknar 7500st enligt nuvarande planläggning).

Ett stort problem är att all utrustning är centralt lagrad. Både hemvärnets vapen och GSS är ställda i kassuner som går att sabotera. Arboga, där hela försvarsmaktens centrallager ligger, är ett ovanjordskomplex med ett datoriserat system. Helt utan vare sig garnison eller luftvärn. Allt väldigt känsligt för sabotage eller direkta attacker.
Maten till soldaterna är att ses som expenservara och räcker inte länge innan det är slut.
 
Försvarsmaktens centrallager. Det automatiska höglagret rymmer 70 000 pallplatser och det konventionella lagret 30 000 pallplatser. Inte ett svårt mål för vare sig specialförband eller kryssningsrobotar.

Ett bra nyårslöfte kan vara att innan Mars är kommen, kunna klara hela familjen i minst en vecka utan försörjning från övriga samhället. Tänk på devisen "Mat, värme, vatten".