ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Ny beredskapskontroll runt Östersjön?

Kategori: Beredskapskontroll, MDV, Turkiet

Tidigare idag rapporterade SIGINT (SIGnalINTelligence alltså personer som via radio lyssnar på, ofta militära kanaler) att det var intensiv radiotrafik bestående av ”flash” meddelanden på det ryska radionätet. Ett flash meddelande är av högsta prioritet och är oftast reserverade för stridskontakt och mycket viktiga verkställande ordrar.
Till en början var anledningen oklar. Men senare under dagen har information dykt upp som visar att minst pansarförbanden i området kring Östersjön beordrats upp i ”beredskapskontroll”. Även denna gång verkar det omfatta personal ur alla krigsplacerings kategorier. Omfattningen rent personellt och materiellt är fortfarande oklart men kommer förhoppningsvis klarna allt eftersom. Informationen på ryska försvarsdepartementets hemsida är mycket knapphändig.

 Mekaniserade förband ur västra militärdistriktet.

Intressant att kontrollen omfattar just Östersjöområdet och inte Krim/södra MD där NATO håller flott övningar ihop med Ukraina. Dock genomför Ryssland en egen flottövning, men den verkar inte lika komplex som den beredskapskontroll som just nu sker i västra MD. Min bedömning är att Östersjön är mer prioriterad för militära påtryckningar än svarta havet. Det kan i sin tur ha något med de samtal Putin och Erdogan haft. Det kan rimligtvis inte undgått någon att Turkiet verkar vända sig från NATO och mot Ryssland. Vissa bedömare tror att den ryska viljan innefattar ett nytt Sovjetunionen där de södra delarna innefattar Turkiet och Grekland och de norra innefattar Ukraina och hela Baltikum. Stämmer detta överlåter man troligen större delen av de södra delarna till Turkiet och senare Grekland (som i dagsläget båda är NATO länder). Grekland har än så länge inte uttryckt någon vilja att lämna NATO så som Turkiet har gjort.

 Ryska robotkryssaren Tatarstan. Kaspiska flottans flaggskepp.

Ett axplock av senaste dagarnas turkiska uttalanden innefattar ”NATO behöver inte bestå för alltid”, ”Den nation (USA) som bistår Gülan (påstådd kuppledare) ligger vi i krig med”, ”USA har konspirerat att döda Erdogan”. Turkiet höll även den amerikanska NATO basen i Inclirk som gisslan m,ed sina 1500 anställda och med ett antal kärnvapen baserade på basen. Kravet för att släppa basen var att Gülan skulle utlämnas till Turkiet. USA har från början sagt att de går med på detta OM Turkiet uppvisar de bevis som ligger till grund för anklagelserna. Detta har alltså inte skett än. I Turkiet har ~40.000 offentligt anställda fått sparken sedan ”kuppförsöket”. Mer och mer tyder på att Erdogan själv iscensatt kuppen för att stärka sin egen maktposition. Väldigt mycket är oklart, men händelserna i Turkiet senaste dagarna talar sitt egna språk. Hur det än var, var det inte de demokratiska elementen som vann.
Sammanställning av de utrensade offentligt anställda hittills.

Turkiet förfogar över NATOs 2;a största armé och det är självklart att NATO skulle lida ett enormt stort resurstapp om Turkiet byter sida. Vilket är allt annat än otänkbart idag.
På RUMINT (RUMorINTelligence, underättelser som bygger på vad som hörts) sidan pratas om att ett tiotal fartyg saknas från den Turkiska flottan, detta har inte kunnat bevisas än. Främst för att Turkiet just nu är väldigt rörigt och slutet med statlig propaganda i alla kanaler. Men det är värt att ha i åtanke. Hur som helst är Turkiet mer eller mindre en islamistisk diktatur sedan en vecka tillbaka. Min bedömning är att INGEN bör åka till Turkiet på semester förens det antingen har lugnat sig och blivit demokratiskt igen (otroligt) eller helt välja andra resmål. Framförallt av säkerhetsskäl. Vill man stödja en islamistisk diktatur som tillät 18-åriga värnpliktiga att få halsen avskuren av folkmassor så är det upp till dem. Vad jag anser om de personerna är kanske ingen svårighet att lista ut.   
 

Amerikansk militärexpert om den turkiska kuppen och de felaktigheter som verkar finnas.

Avslutar med några klassiska svenska citat:
Ryssland drar sig österut.
Östersjön är säkrare än på länge.
Ryssland övar från en låg nivå.

Problem vid svenskt motsvar på invasion.

Kategori: Beredskap, Försvar, Säkerhetspolitik

Detta inlägg kommer handla till stor del om Almedalens debatt om möjliga anfalls scenarier och Sveriges svar på dessa. Anfallsplanerna delar jag och de var i princip samma som jag skrivit om tidigare, men det såg ut som våra politiker inte tror att Ryssland skulle fortsätta in för att ta brohuvuden in i Sverige.
Problemet med detta är att Ryssland inte kan hålla Gotland om de inte äger en linje på fastlandet. Detta på grund av möjligheten för truppuppbyggnad, bekämpning på distans med flyg och artilleri samt isoleringen som följer. Tar man däremot Sverige eller delar av Sverige kan man behålla Gotland och befästa gränsen mot NATO i Norge. Man kan även skapa en sköld mot robotar och flyg för att på så sätt tvinga ned NATO flyg och bekämpa robotar.

Detta borde inte vara svårt att räkna ut för våra försvarspolitiker, Gotland har en mycket strategisk position. Teoretisk skulle fienden kunna bilda en sjöburen mur med stridsfartyg. Det är dock både extremt resurskrävande och känsligt för bekämpning. Då är alternativet med markförband betydligt lättare att genomföra. De är både lättare att underhålla, fler och lättare att gömma och skydda.
Fartygen kommer ändå behövas för det kommande ”slaget om Östersjön” som med största sannolikhet kommer ske. Alternativt för att skapa blockad av allierades transporter i Östersjön. Är Finland lika beroende av sjöfartstrafik som Sverige är säger det sig självt att Finland kommer vara mycket känsligt för störningar i handelstrafiken och kan på så sätt hindras från att delta i försvaret av Sverige. Även om Finland skulle delta med det svenska försvaret kommer inte hela finska försvaret ställa upp för Sverige, eftersom de kommer behövas för att freda Finlands östra gräns.

Rysk ORLAN-10. Under övningen BALTOPS16 siktades "främmande makts"  UAVer över övningsområdet på natten. Detta har jag berättat om tidigare. En ORLAN-10 kan lastas exempelvis på en lastbil eller ett mindre fartyg.

Dessa konsekvenser och spinnoffer är något som svensk säkerhetspolitik väldigt sällan tar med i sina beräkningar.
Ett exempel är att man ser det som självklart att mobilisering och beväpning av inryckande kommer funka. Lika så som försörjningen av trupp och befolkning. Här vill jag belysa det största problemet, det stavas CENTRAL- OVANJORDS- HÖGHÖJDSLAGER. När, jag säger när inte om, Arboga lagret saboteras kommer tillgång till svensk materiel vara mycket, mycket begränsad.

Ni kanske har följt med i Försvarsmaktens senaste problem med materiel, det saknas vapen, uniformer och vapensystem. Vill påminna om att vi är i fred idag, vad händer då när Sverige tvingas mobilisera hela försvaret? Hur skall de beväpnas? Beklädas? Matas? Utbildas?
Möjligt att det fortfarande finns vissa lager med vapen i malpåse. Men jag vet de facto att stora mängder eldhandvapen har destruerats de senaste åren.

Med utbildning pratar vi om de mobiliserade rekryter som kanske inte jobbat inom försvaret de senaste 2 åren. De måste utbildas, avrostas och sättas ihop i enheter som förväntas kunna uppträda med de yrkesförband som redan finns. Detta under extremt svåra förhållanden. Vi kan räkna med att Sverige inte mobiliserat innan fienden redan inlett anfallet. 

Under den ryska beredskapskontrollen som omfattade samtliga militär områden mobiliserades mellan 1-2milj soldater. Omfattningen är fortfarande oklar och inget oficiellt avslut har följt mobiliseringen.

Nästa problem blir just själva mobiliseringen. Då det inte tränats vet väldigt få vart de ska, hur de ska dit och vad de ska göra. Vi har inget driftvärn idag och Hemvärnet har sina vapen inlåsta, på regementen. Blir inte kassuner utsatta för sabotage måste likväl soldater till sina förband för att få ut vapen. Under anfall.
Mobiliseringsorderna skall för övrigt gå ut med post, kanske i ett samhälle där mer eller mindre anarki och helt säkert kaos råder. Hur ska vi göra med de som jobbar inom andra samhällsviktiga funktioner som är krigsplacerade?

Skulle en fiende anfalla Sverige är chansen att de inte väljer att förbekämpa mål som högkvarteret, central lagret, radarstationer odyl mycket liten. Därför kommer Sverige med sin centraliserings kärlek och tilltro till IT-system, vara mycket sårbart för sabotage och med största sannolikhet vara i ett tillstånd av kaos när fienden väl börjar landsätta trupper.
Vill här påminna om att vi har haft störnigar på alla system som är mycket samhällsviktiga i händelse av krig, av olyckliga sammanträffanden eller medvetet sabotage. Där vi vet att många är medvetna.


Därför är min bedömning: Nej, vi kan inte slå tillbaka fienden och skära av försörjningslinjer efter 5-7 dagar.

NATO materiel som förvaras i norska bergrum. Svensk materiel förvaras ovan jord på regementen, om de inte är uppställda i reparationskö.