ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Flera störningar under veckan, varför går uppgifterna isär?

Kategori: Hybridkrig, Sabotage, Underrättelseinhämtning

Vi har under veckan inte bara förlorat en mast, fått radarn utslagen, bokningssystem ur funktion och störningar på SVT/SR i väst Sverige. 
Mina källor säger även att andra myndigheter med säkerhetsansvar haft större problem med IT funktioner. Vilka och vad kommer jag inte gå in på exakt, men det har varit allvarliga störningar som påverkat den svenska säkerheten. Precis som varje annan störning vi haft under veckan. Vissa störningar har varit mer lokala än andra.
Jag är mest fundersam över två saker: Mörkertal och information.
Med mörkertal menar jag de sabotage och störningar som inte rapporterats, som inte upptäckts eller som det ryckts på axlarna åt. Vilken kompetens har en reparatör på plats att avgöra om en kabelbrand är ”på riktigt” eller framkallad? Hur kan en polispatrull utan vidare utbildning i sabotageoperationer avgöra om en mast som ramlat är av naturlig orsak eller inte?
Masten i Tranemo hade klippts av, men rapporterades inte förens efter en vecka då ansvariga inte ”tänkte” på att det kunde vara sabotage. Naiviteten hos befolkningen är enorm, den blir heller inte bättre av pressinformationer som presenterar rena lögner i syfte, får vi anta, att inte skapa panik.

Idag gick polisen ut med uppgifter att rost var orsaken till kabelbrottet i Tranemo i början av Maj. Vi ser direkt flera problem med det uttalandet, för det första var det en fiberkabel, för det andra saknades två decimeter kabel. Med tanke på det underhåll en mast måste ha är det orimligt att anta att två decimeter kabel rostat bort utan att det upptäckts. Senare under dagen tillbakavisade åklagaren som handhar fallet att det skulle vara rost. 

Masten i Tranemo där uppgifter gått isär från olika myndigheter om vad som faktiskt hänt.
 
När radarn stördes ut över stora delar av Sverige skylldes detta senare på Telia. Var detta påstående började vet jag inte men Luftfartsverket tillbakavisade senare uppgifterna om Telia. 

Godstågen mellan Sverige och Danmark stod stilla under fredagen. Orsaken sägs vara ett omfattande signalfel. Vi vet idag att det även kallades för signalfel när Göteborg drabbades av sabotage i ett kontroll/växelhus som ledde till stora förseningar för tågtrafiken samt att en bro blev inoperativ vilket stoppade handelstrafiken till Värnen. Vad var orsaken denna gång? Varje gång infrastrukturen påverkas uppmanar jag till kritiskt tänkande, speciellt nu när det varit otroligt frekvent. Den norska journalisten Kjetil Stormark skrev en artikel där han beskrev att Sverige stod under anfall. Min bedömning är att vi kan stå under ett begynnande och ökande hybridkrig.   

Ryska fallskärmsjägarsoldater från VDV. 

Vad är det då vi ser? Är det medveten lögn från myndigheternas sida för att minska oro i samhället? Är det i så fall ministerstyre eller kommer det från chefer på plats.

I min mening mår folket bäst om de involveras i samhällets sårbarhet, vad de utsätts för. Detta för att minska naiviteten och få in tips från befolkningen INNAN det är för sent. Istället för att få ett folk som rycker på axlarna vid märkliga observationer får vi istället ett folk som minns, reagerar och agerar på misstänkt verksamhet. Detta skulle givetvis försvåra för den fientliga aktören. Vare sig det är rysk spetznas, terrorism eller enskilda aktörer.
   Jag anser att vi skall vara tysta om egna operationer tills operationen är avslutad, beroende på karaktär. Men vi skall inte vara tysta kring de operationer som företas mot oss som nation. 

Från det förra radar avbrottet som skedde förra året vet vi att den officiella förklaringen var att en solstorm störde på just radarfrekvensen. Tidigare i år släpptes uppgifter från chefer inom NATO att man mottagit meddelande från Sverige om att vi var under kraftigt cyberangrepp. Jag har en källa inom eldistribution, därigenom vet jag även att flera av de stora strömavbrott som skett inte alls kan ha skett så som den officiella förklaringen har varit. Exempelvis kan inte ställverk explodera på det sättet de gjort. Får inte befolkningen upp ögonen för läget innebär det en total lamslagning av samhället den dagen den smäller ordentligt. Antingen via omfattande sabotage över större områden, via invasion eller större terrorangrepp.

 Under veckan har ryska västra militärdistriktet haft två intressanta övningar. Dels har luftlandsättningsstyrkorna i Pskov övat ihop med arméflyget. Dels har spaningsförband övat på att genomföra eldöverfall bakom fientliga linjer. Vi får anta att bakom fientliga linjer betyder på mark som inte är deras egen. Jag har förstått att det ibland kan uppfattas som landsättning under krigstid med uttalade försvarslinjer vilket inte alltid är rätt. Framförallt inte i Sverige då vi varken har den personella numerären eller materiella kapacitet som skulle krävas, här syftar jag på luftvärn, vapen, uniformer och övrig logistisk. 

Många M90 känga vinter går sönder efter en vecka i fält. Detta utarmar försvarsmaktens materiellager och skapar brist på kängor. 

Sabotage mot svensk kommunikationsmast

Kategori: Sabotage, Social oro

Häglaredsmasten gick av den 15/5 klockan 2230. Masten är 332M lång och gick av på ca 100M höjd. Polisen säger sig hittat bevis för att orsaken är ett sabotage. I debatten just nu kretsar mycket kring en grupp barn/ungdomar som filmade när de klättrade upp i masten. Barnen ser ut att vara mellan 10-15år. 
Jag tycker det är mycket som tyder på att ungarna inte har något med detta att göra.
 
För det första filmar man knappast när man är uppe och lägger upp på youtube om man lossar på bultar. 
För det andra krävs en armstyrka som barn sällan besitter för att lossa på bultar när man står på en stege med minimalt utrymme.
För det tredje pekar polisens fynd (vad det än är) på att det inte bara är lossade bultar. Det syns inte så man hittar det på plats. 
För det fjärde, polisen gick för en tid sedan ut med att Teracom fått uniformer och radioapparater stulna som polisen misstänkte kunde användas vid sabotage (!). 
   Masten ägs av Teracom och informationen skickade ut i polisens interna system. Lars Wilderäng skrev om detta på sin blogg samma dag som informationen gick ut. Där stod:
 
I mellansverige har det stulits utrustning som kan användas för att inge förtroende eller utföra sabotage med mera. Enligt uppgifter från Fortifikationsverket har det i mellansverige (SIC!) stulits Rakeapparater, klätterutrustning och Teracomoveraller. Så om du påträffar personer under onormala förhållanden som är klädda sådana (SIC!) overaller och/eller har klätterutrustning och Rakelapparater, glöm inte att kontrollera legitimationer och annat som kan visa vad det är för personer du har att göra med.
 
Printscreen från Youtube på filmen. Min bedömning är att kidsen tittat på andra youtubeklipp när man klättrar i lyftkranar och master och velat vara lika "coola".
 
Detta innebär att vi med största sannolikhet har ett sabotage mot en mast som också var en viktig RAKEL mast enligt MSB. Det har skett mycket allvarliga incidenter på kort tid. 
* Sabotage mot styrsystem som kontrollerade järnväg och en viktig fällbro utanför Göteborg.
* Enormt strömavbrott i Dalarna som med stor sannolikhet var ett sabotage.
* Explosioner i ställverk.
* Explosion i ett underjordiskt vattenkraftverk.
Med mera. 

SR får alltså inte ta över sändare ens för nödsändningar. I lagboken finner jag bara möjligheter för idkontroller vid "Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet 2015: 1073"
 
Om det sker ytterligare störningar mot svensk kommunikation förordar jag att man förbereder ett överhängande SHTF (Shit Hit The Fan). 
I Norrköping har det under flera nätter varit en krigsliknande stämning i områdena Hageby och Klockaretorpet. Det har varit brinnande däck, stenkastning, skottlossning och vittnen som sett folk fylla flaskor med vätska (troligen molotovs) och upplag med gatsten på tak omkring infarter till områdena.
Patrullpoliserna i Norrköping går på knäna och maktlösheten är enorm. Korridorerna kokar som en av de anställda uttrycker det.
 
Ponera att nästa sabotage riktas mot elförsörjningen i dessa områden. Med tanke på att Täby föll i anarki på 20 minuter i höstas när deras el försvann. Det var inte lika oroligt där då vid det tillfället. 

Preparatus Supervivet - Den förberedde överlever.

Kategori: Beredskap, Prepping

Ryssland har övat kärnvapenanfall, troligen kränkt svenskt inre vatten, genomfört cyberanfall och ökat den agentverksamhet som bedrivs i Sverige. SÄPO har kallat det för krigsförberedelser och våra baltiska grannar pekar ut Sverige som troligt anfallsmål vid en konflikt i norra Europa. Ryska försvarsministern Shoigu har sagt att det västra militärdistriktet (inriktat på norra Europa) skall prioriteras. I år läggs ytterligare 1% av det ryska BNP på krigsmakten och 8% av de pengarna går till den enorma kärnvapenarsenal Ryssland besitter. 21% av den ryska statskassan går nu till den ryska krigsmakten. I rysk stats-tv förbereds befolkningen på ett storskaligt krig där Europas norra delar särskilt pekas ut. Att Östersjön skulle vara ett ”fredens hav” är numera ett minne blott. Det finns skäl för oro och det finns skäl att fundera över för sin egen säkerhet – som en Prepper. I folkmun är en prepper någon som förbereder sig på jordens undergång. Hos den initierade är en prepper någon med ett lager basvaror hemma och en inställning att vi inte kan förlita oss på att staten kan stå för allas säkerhet eller levnadsstandard vid exempelvis ett strömavbrott som kanske varar några dagar, eller vid konflikt. Det är egentligen inte konstigare än att ha en hemförsäkring. Du har den inte för att ditt hus kommer brinna ned, utan för att det KAN hända. Jag själv ser just krig och kris som det största hotet mot vår nation i dagsläget. Det är en allt svårare säkerhetspolitisk situation vi ser i Europa där Ryssland åter framstår som den fiende vi en gång hade. Prepping går inte bara ut på att ha mat hemma för ett antal dagar, hur många dagar är helt subjektivt men MSB rekommenderar minst 72 timmar. Jag förespråkar MINST 7 dygn. MSB:s rekommendation grundar sig i att det tar 3 dygn innan beslut fattats och resurser finns att tillgå. Min rekommendation utgår från att i och med krigsutbrott blir infrastrukturen så pass påverkad att det inte längre finns varor i butikerna, elen är utslagen så du kan inte handla på kortet, värma mat på spisen eller värma upp huset. Kanske att även vattenförsörjningen kommer påverkas.

Sawyer vattenreningsfilter. Tänk på att inte allt vatten du hittar ute går att dricka. Ett filter minimerar riskerna med naturligt vatten.
   Just varubrist i butikerna är ett stort problem. Idag finns inte längre förråd med mat till civilbefolkningen inför orostider. Butiker och lager har varor för cirka 3 dygn innan de tar slut. Eftersom hamnar, järnvägar och motorvägar kommer vara påverkade under krig kommer heller inga, eller få, varor anlända till butikerna. Mat är inte allt som räknas in i att vara ”förberedd”. Det gör även information och kunskap, både teoretiska och praktiska. Såväl teoretiska som praktiska kunskaper innefattar sjukvård, överlevnad, friluftskunskaper och nyheter. Med nyheter menar jag att man även inhämtar information från utländska medier eller källor. Jag använder twitter till detta och olika säkerhetspolitiska bloggar. När man läser nyheter behöver man även fundera var de kommer ifrån. Eftersom Ryssland är en indirekt uttalad fiende till Sverige skall man vara väl medveten om det propagandakrig som förs mot bland annat Sverige men även resten av EU där högerextrema krafter får understöd. Det har hänt mer än en gång att alternativa nyhetssajter så som ”Friatider” och ”Avpixlat” haft artiklar direkt kopierade från den ryska propaganda-apparaten för att skapa misstro hos befolkningen, underminera staten och skapa en delad befolkning.
Visa alltid uppskattning när du stöter på våra svenska soldater. De finns där ytterst för att beskydda vår nation och alla de folk som lever innom dess gränser.