ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Preparatus Supervivet - Den förberedde överlever.

Kategori: Beredskap, Prepping

Ryssland har övat kärnvapenanfall, troligen kränkt svenskt inre vatten, genomfört cyberanfall och ökat den agentverksamhet som bedrivs i Sverige. SÄPO har kallat det för krigsförberedelser och våra baltiska grannar pekar ut Sverige som troligt anfallsmål vid en konflikt i norra Europa. Ryska försvarsministern Shoigu har sagt att det västra militärdistriktet (inriktat på norra Europa) skall prioriteras. I år läggs ytterligare 1% av det ryska BNP på krigsmakten och 8% av de pengarna går till den enorma kärnvapenarsenal Ryssland besitter. 21% av den ryska statskassan går nu till den ryska krigsmakten. I rysk stats-tv förbereds befolkningen på ett storskaligt krig där Europas norra delar särskilt pekas ut. Att Östersjön skulle vara ett ”fredens hav” är numera ett minne blott. Det finns skäl för oro och det finns skäl att fundera över för sin egen säkerhet – som en Prepper. I folkmun är en prepper någon som förbereder sig på jordens undergång. Hos den initierade är en prepper någon med ett lager basvaror hemma och en inställning att vi inte kan förlita oss på att staten kan stå för allas säkerhet eller levnadsstandard vid exempelvis ett strömavbrott som kanske varar några dagar, eller vid konflikt. Det är egentligen inte konstigare än att ha en hemförsäkring. Du har den inte för att ditt hus kommer brinna ned, utan för att det KAN hända. Jag själv ser just krig och kris som det största hotet mot vår nation i dagsläget. Det är en allt svårare säkerhetspolitisk situation vi ser i Europa där Ryssland åter framstår som den fiende vi en gång hade. Prepping går inte bara ut på att ha mat hemma för ett antal dagar, hur många dagar är helt subjektivt men MSB rekommenderar minst 72 timmar. Jag förespråkar MINST 7 dygn. MSB:s rekommendation grundar sig i att det tar 3 dygn innan beslut fattats och resurser finns att tillgå. Min rekommendation utgår från att i och med krigsutbrott blir infrastrukturen så pass påverkad att det inte längre finns varor i butikerna, elen är utslagen så du kan inte handla på kortet, värma mat på spisen eller värma upp huset. Kanske att även vattenförsörjningen kommer påverkas.

Sawyer vattenreningsfilter. Tänk på att inte allt vatten du hittar ute går att dricka. Ett filter minimerar riskerna med naturligt vatten.
   Just varubrist i butikerna är ett stort problem. Idag finns inte längre förråd med mat till civilbefolkningen inför orostider. Butiker och lager har varor för cirka 3 dygn innan de tar slut. Eftersom hamnar, järnvägar och motorvägar kommer vara påverkade under krig kommer heller inga, eller få, varor anlända till butikerna. Mat är inte allt som räknas in i att vara ”förberedd”. Det gör även information och kunskap, både teoretiska och praktiska. Såväl teoretiska som praktiska kunskaper innefattar sjukvård, överlevnad, friluftskunskaper och nyheter. Med nyheter menar jag att man även inhämtar information från utländska medier eller källor. Jag använder twitter till detta och olika säkerhetspolitiska bloggar. När man läser nyheter behöver man även fundera var de kommer ifrån. Eftersom Ryssland är en indirekt uttalad fiende till Sverige skall man vara väl medveten om det propagandakrig som förs mot bland annat Sverige men även resten av EU där högerextrema krafter får understöd. Det har hänt mer än en gång att alternativa nyhetssajter så som ”Friatider” och ”Avpixlat” haft artiklar direkt kopierade från den ryska propaganda-apparaten för att skapa misstro hos befolkningen, underminera staten och skapa en delad befolkning.
Visa alltid uppskattning när du stöter på våra svenska soldater. De finns där ytterst för att beskydda vår nation och alla de folk som lever innom dess gränser. 
 
Kommentera inlägget här: