ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Sverige förbereder sig på krig!

Kategori: Beredskap, Försvarsmakten, Säkerhetspolitik

Försvarsmakten anpassar sig efter omvärldsläget, och det är allvarligt. Det pekar på att mina och många andras analyser stämmer. Vi står på randen för ett krigsutbrott i Europa i närtid. Närtid kan i det här fallet betyda dagar till år, det vet vi inte med säkerhet. Fortsatt är det Ryssland som är Sveriges fiende.

Svensk försvarsmakt har på senare tid snurrat upp på en växel som allt mer pekar mot ett förberedande för krig i Sverige. Det har skett fort, de år jag varit aktiv i försvarsmakten har jag påpekat i övningsplaner att vi ligger inriktade mot fel fiende, vår huvudinriktning borde inte vara insurgenter om 3-6 stycken med handeldvapen utan understöd. Det borde vara en kvalificerad fiende med tillgång till både luftunderstöd, artilleri, pansar och större enheter. Jag blev, för bara 2 år sedan, utskrattad när jag framförde dessa synpunkter under en APT (arbetsplatsträff). Men det ser nu ut som försvaret går mot just den insikten jag då redan hade. Har det pågått under längre tid är det inget jag någonsin sett röken av sedan 2011 fram till befästningen av Gotland.

Som de flesta vet flyttade försvarsmakten fram förband till Gotland under skenmanövern beredskapskontroll. Det skedde alltså helt i hemlighet, tidigare än man sagt och med hjälp av övningsverksamhet för att det inte skulle väcka uppmärksamhet vid förflyttningen. Bara det i sig är allvarligt, allvarligare än vad många inser.

Därefter togs kustrobot 15 åter i bruk för att befästa Gotland. Roboten försvann från försvarsmakten i och med att kustartilleriet lades ned, men togs åter i bruk för en kort tid sedan. Att detta inte var planerat utan den snabbaste lösningen kan vi se i och med att det radar system som är länkat till RB15 skrotades förra året.

Idag kunde vi läsa nyheter om att försvarsmakten upplöser den centraliserade styrningen av försvarsmaktens staber och fördelar ut dem på de regementen de har anknytning till.  Detta för att kunna styra landets försvar i krig. Man kan med andra ord säga att försvarsmaktens ledningssystem organiserats ut i förkrigs gruppering. På bara någon månad har alltså extremt mycket hänt i Sveriges försvarsmakt som är inriktad på ett krig inom landets gränser, åtminstone med risk för attacker på svenskt territorium.

Livkompaniet övar repellering med hjälp av brandslang. 
 
 Sammantaget förbereder sig Sveriges försvarsmakt på krig i närområdet med troligt anfallsscenario mot Sverige. Vi kan bara spekulera kring vad våra ljusskygga enheter gör just nu. Det som inte är lika positivt är regeringsfortsatta ovilja att förstärka försvarsmakten med de ekonomiska medel som MÅSTE till för att försvaret skall klara av en försvarsuppgift av vårt 157 mil långa land. Även om vapensystem och utrustning fördelas över landet ökar det inte vår förmåga att försvara oss så länge det inte finns personal som kan bruka materielen. Det pågår ett enormt återtag av infrastruktur i Sverige idag, men personalen är densamma. Lika så är personalens utrustning i samma kvantitet som tidigare. Så som uniformer, eldhandvapen och skyddsutrustning. Innan vi är helt med på banan måste vi tillse att försvarsmakten har en nationell krigsorganisation som är i fas med dagens hot. Löner skall betalas så inte soldaterna vräks från sina bostäder vid krig. De skall ha utrustning som inte är 60år gammal. De måste få nya karbiner eftersom AK5C börjar få dåligt gods i exempelvis pipor med mera med mera.
Det kan vara en idé att skaffa sig kunskap och utrustning för att klara kortare och längre fältförhållanden.

Helt klart är dock att ett hot som inte förmedlas till allmänheten föreligger. Detta kanske är det absolut allvarligaste. Sker ett angrepp som bara insatta tjänstemän och vissa chefer inom myndigheter är insatta i, kommer fortfarande befolkningen stå med byxorna vid knäna. Största problemet bland befolkningen just nu är att det plötsligt blev så varmt, det var ju minus 10 för någon vecka sedan!?

En befolkning som inte är beredd kommer skapa kaos, social oro och tjänstemän kommer inte dyka upp på sina jobb eftersom familjen kommer vara viktigast för många.

 

Budskapet här kan sammanfattas på följande sätt:

Berätta för befolkningen VAD som händer, VARFÖR det händer och HUR de skall skydda sig.

Rysk operatör med ny mobil markradar 

Kort analys om det amerikanska presidentvalets resultat.

Kategori: Säkerhetspolitik, omvärldsanalys

Som jag förutspådde för månader sedan vann Donald Trump presidentvalet i USA inatt. 276 mandat mot Clintons 218. Många i Sverige frågar sig ”varför och hur” detta gick till. Vi kan tacka den svenska median för att extremt subjektivt narraterat den amerikanska valdebatten. Har man endast läst svenska medier och eventuellt CNN (demokratiskt färgad nyhetsbyrå) är det förståeligt att man känner sig förvirrad. Har man istället brytt sig om att kontrollera undersökningar från båda sidor var valresultatet mycket mer troligt.

 

En väldigt ytligt analyserad anledning är ”förändring”, inte ”hat” som många har uttalat sig om i svensk media på morgonen. Det får anses ganska tydligt att det amerikanska folket vill ha just en förändring. I det här har Clinton och Trump stått som motpoler. Clinton har velat fortsätta i Obamas fotspår med ett öppet och globaliserat samhälle medan Trump velat stänga till USA för att fokusera på problemen på hemmaplanen. Det kan knappast vara särskilt märkligt att det amerikanska folket har lockats på grund av detta. Vi i Sverige kan förfasas hur mycket vi vill över att Trump har vunnit. Men vi gör det av flera anledningar: okunskap, kulturella skillnader och ideologi. Vad vi än anser måste vi respektera det amerikanska valresultatet.

Läser vi på Trumps hemsida om hans politik ser vi en stor vilja att bygga upp det nationella försvaret. Se nedan:

Med hjälp av kongressen avbryta nuvarande försvarsbudget och lämna in ett nytt förslag för återuppbyggnad.

Öka antalet aktiva soldater i US Army till 540.000 (ökning med ca 65.000).

Bygga 74 nya fartyg till US Navy.

Köpa in fler flygplan till US Airforce till totalt 1200.

Utöka USMC till 36 bataljoner.

 

Med flera av dessa satsningar ser Trump att det kommer bildas flera nya jobb. Trump kommer även att avsluta olika miljöfonder och ta de pengarna för att bygga upp den amerikanska infrastrukturen.

På Trumps hemsida står dock inget om utländskt militärt åtagande. Här kan vi bara gå på vad han sagt under sina tal. Nämligen en förminskning av amerikanskt utländskt deltagande och utdragande ur Europa eftersom han anser att Europa byggt sin säkerhetspolitik på amerikansk hjälp och sparat in på sina egna försvar. Trump vill inte offra amerikanskt liv utan att Europa betalar för detta. Det är dålig ”business”.

Trump har vissa poänger, men genomför han dem kommer NATO i princip bli obsolet och den Europeiska säkerheten kommer vara extremt hotad. Vi vet också att den ryska regeringen har varit inblandad i Trumps framgångar genom propaganda och cyberkrigskampanjer mot den demokratiska kandidaten. Putin och Trump har haft ett mycket oroande tonläge för europeisk säkerhetspolitik. Många länder, inklusive Sverige, har byggt sitt försvar på just exakt det Trump vänder sig ifrån. En amerikansk intervention mot en rysk aggression.

Står sig min analys kommer vi se ett ytterligare ökat ryskt hot. Vi kan nästan räkna med fler störningar på IT-strukturer och märkliga strömbortfall. Senaste veckorna tycks Ryssland ha förstärkt Östersjön avsevärt med både luftvärn, sjömålsrobotar, fartyg och fler soldater mot gränserna.

Ryssland har bildat nya underrättelse bataljoner i Östersjöområdet. 

Sverige är fortsatt en nyckel för att äga norra Europa och säkra nordhavsflottan i Murmansk.

Alltfler regeringar i Europa varnar för ett kommande storkrig med Ryssland. Storkrig är alltså ett riktigt krig mellan nationer, en territorial konflikt. Där Ryssland pekas ut som en invaderande part. Hittills har Ryssland skördat stora framgångar. De har fått den presidentkandidat de ville i USA, de har destabiliserat Europa med hjälp av flyktingströmmar och propaganda, de har förberett sina styrkor på krig med alla delar de behöver utan konsekvens och de har strids testat officerare och materiell i Ukraina. Även det utan större konsekvenser än sanktioner. Vilka knappast får anses ha fått den effekt de var tänkta. Ryssland har istället vänt sig österut vad gäller handel. Var det kanske det socialdemokraten sade när hon fällde de ökända orden ”Ryssland drar sig österut, Europa säkrare än på länge”? Hon missade i så fall att den ryska armén drar sig västerut…

Gammal klassiker jag ritade till. Röda pilar är möjliga anfallsriktingar. Orangea är viktiga punkter för upprättande av luftvärn och andra distans system. Frågetecknet är idag ett utropstecken. Vi vet att Ryssland har stora styrkor i området. Min gissning är att de ska lägga press på Finland. Inte slå dem genom anfall.