ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Nordstream är ett perfekt tillfälle för ryska flottan.

Kategori: Hybridkrig, Nordstream, Ukraina

Karlshamn kommun tackar ja till Nordstreams röruppläggning i hamnen. Regeringen backar och säger att de inte kommer stoppa Karlshamn utan att kommunen själv får bestämma om de vill ingå avtalet med ryska staten eller inte. Däremot vidmakthåller regeringen att Nordstream utgör ett hot, detta påvisas tydligt med att extra resurser kommer läggas av bevakning genom både försvarsmakten och SÄPO. Igår kunde vi läsa i ryska statens förlängda arm Sveriges Radio Ekot att försvarsmakten inte hade alla underlag som krävdes och att regeringen inte såg Nordstream som ett hot längre, detta dementerades senare av Försvarsminister Hultqvist. Det var därmed avgjort att SR återigen publicerat uppgifter som är overifierade som gäller svensk säkerhet. Förra gången det blev uppmärksammat var i samband med ubåtsjakten 2014 då SR Ekot påstod att de hade källor på att det var en tysk ubåt. Något som dementerats och avfärdats av alla insatta, likväl som tyska marinen. Påminner här om att Tyskland är en nära allierad som alltså inte har något att vinna på att infiltrera svensk skärgård. Vill de öva i skärgården kan de kontakta Sveriges ledning och få tillstånd till detta.
Vi får hoppas att Nordstream inte kontrakterar sina egna vaktstyrkor i Karlshamn.      
                  
Anledningen till att Nordstreams röruppläggning är extremt opassande är framförallt eftersom att det ger möjlighet för Ryssland att för lagra viktig utrustning i exempelvis containrar. Containrar går att bygga om på insidan till exempelvis signalspaningscentraler, UAV-system, avskjutnings ramper för robotar eller helt enkelt förråd med krigsmateriel. Arbetarna som anländer med de ryska båtarna kan också vara förklädda soldater som på given order kan påbörja en invasion. Då har de redan allt de behöver för de första timmarna, vapen, materiel, ledningssystem och förplägnad. Detta ger de ryska soldaterna tid att befästa sig och påbörja avskärning av Karlskrona. Vilket betyder att Sveriges största flottbas blir fientligt inringad redan innan invasionen kanske är ett faktum.
De civila fartyg som fraktar rören kan också vara utrustade med exempelvis robotsystem eller ledningscentraler. Det har tidigare skett att ryska civila fartyg använts till militära transporter. Tydligaste exemplet kanske är när det ryska fraktfartyget Ambal fraktade ISKANDER till Kaliningrad.
I detta sammanhang är det mycket intressant att vi hade ett ryskt fartyg som gick i hamn utanför Västervik, utan att ha genomfört en fartygsanmälan och utan att gå med lots. De angjorde en liten grushamn där skulle varit i princip obevakade. Tack vare vaksamma ögon upptäcktes de. Men tack vare svensk lagstiftning saknas verktygen för att genomföra en ordentlig åtgärd på plats. Ryska flottan har rätt att ta civila fartyg i beslag för att de skall användas till militära operationer.
 
Området fartyget gick in till är intressant i avseendet att det rör ungefär samma område som försvarsmakten begärde hjälp av jägare att hålla utkik efter avvikande personer och fordon i skogarna. Vilka har försvarsmakten intresse av att hålla koll på? Spioner och sabotagegrupper, vi har alltså så pass mycket av dessa på östkusten under Stockholm att försvaret begär hjälp i ett skriftligt brev. Det kan sätta lite perspektiv på hur nära vi är att något kan hända.
Alla observationer är viktiga, vi måste lägga lika mycket pussel som fienden för att förstå delarnas innebörd och fiendens intentioner. Om vi inte delger befolkningen vad fienden har för sig mot vår nation hjälper vi bara fienden att fortsätta sin verksamhet ostört.
Den ryska hangarfartygs eskadern som just nu rör sig upp mot Murmansk igen. Flygningarna blev inte som ryssarna förväntat sig men vapenkapaciteten på hela eskadern är betydande. Likaså är maskinerna ombord på Kuznetsov mycket kompetenta och kan skapa kaos för en oförberedd motståndare.
I Ukraina har striderna kraftigt intensifierats efter det samtal Putin och Trump hade. Under gårdagen hade officiellt 40 Ukrainska soldater stupat eller skadats i strid. Stridigheterna har fortsatt under natten och även under morgontimmarna. Än så länge säter inte Ryssland in hela sin förmåga med flyg, kryssningsrobotar, flotta eller de pansarbrigader som står redo vid gränsen. Anledningen är fortfarande oklar men teorierna kretsar runt stridserfarenhet för officerare och soldater och internationellt anseende. I svensk media är det ju inte krig i Ukraina eftersom ingen krigsförklaring har gjorts. För Rysslands del innebär det även att de inte kan vinna kriget mot Ukraina i nuläget utan det är dömt at vara ett utdraget frontkrig. Min personliga teori är att man genom denna aggressiva hybridkrigföring skall tvinga landets styre på knä, kanske till och med avgå. Därefter få en pro-rysk statschef på plats som lägger sig för de ryska kraven vilka de än är. Detta kostar mycket mindre ryska förluster än vad ett storkrig förmodligen skulle göra. Framförallt eftersom det skulle betyda att NATO fort förstärker alla angränsande NATO-länder med allt de kan undvara och det ryska fönstret skulle vara stängt.
Förlustsiffror för de ukrainska försvararna föra och efter samtalet mellan Trump och Putin.

Hjälp försvaret att få bättre förutsättningar att försvara riket!

Kategori: Beredskap, Förberedelser, Krisberedskap

Försvarsmaktens förmåga är inte Sveriges största utmaning vid händelse av kris. Istället är det civilbefolkningen som är Sveriges svagaste länk. Försvaret har ändå begränsad förmåga att klara ett krig under vissa förhållanden. Försvarsmakten saknar dock uthållighet i vissa aspekter samt förmåga att slå en kvalificerad fiende i längden. Se gärna ”Om kriget kom” på Youtube och applicera den organisationen i kontext mot dagens organisation. Hur menar jag då att civilbefolkningen är den svagaste länken? Jo genom att sakna civilförsvar, medvetenhet och kunskap om hur man säkrar sin tillvaro i kris. De allra flesta människor har ingen som helst beredskap för att klara ett längre avbrott, de flesta har inte ens beredskap för kortare avbrott. Oftast tror människor att staten skall skydda dem och se till att de kan få mat, värme och vatten. Detta är dessvärre omöjligt i dagsläget. Staten har kapacitet för en större lokalstörning, men sker krisen till följd av en blockad i Östersjön, strömavbrott över stora geografiska områden eller haveri av samhällsviktiga IT-system kommer staten inte kunna redo ut problemet. Det finns nämligen inga livsmedelslager, inga lager av förbrukningsartiklar, inga drivmedelslager eller lager av skyddsutrustning. Det ger konsekvenser som följande:
 
När maten tar slut i skafferier och matbutiker är maten de facto slut. Saknar du kontanter eller om butikerna inte kan ta emot kontanter kan du inte köpa in mat ens första timmarna. Medicin, hygienartiklar och andra förbrukningsvaror kommer inte gå att få tag på.
 
Apotek kan exempelvis inte lämna ut medicin utan att vara säkra på att rätt person får rätt medicin vilket är digitaliserat.
Är bensinen slut i bilen kommer du inte kunna ta dig någonstans, många bensinstationer saknar reservkraft vilket betyder att det inte går att köpa ny bensin. Du kan alltså inte evakuera ett område via fordon om du inte har drivmedel i tanken.
 
Sker ett utsläpp från en fabrik, en stor brand eller annat som kan förgifta luften finns ingen skyddsutrustning till de som bor i området vilket innebär att stora mängder människor kommer dö eller skadas av de giftiga partiklarna.
Ett multifuelkök kan drivas med alla former av flytande bränsle. Du kan alltså använda både bensin och diesel, sprit och fotogen för att driva köket. Det ökar dina bränsle val under kris.
Varje punkt går givetvis att spinna vidare på, exempelvis hur kommer sjukvården se ut? Med tanke på hur ansträngd den är idag. Detsamma gäller rättsväsendet. Vad händer om det blossar upp oroligheter i flera områden i ett polisdistrikt samtidigt som en omfattande plundring sprider ut sig? Tidsåtgången innan du påverkas av krisen kommer variera med tanke på vart du bor och hur du har förberett dig. Du bör ha varor och utrustning hemma för att klara en längre störning, men samtidigt måste du ha kunskaperna att använda dina grejer. Detta måste du lära dig långt innan de måste använda utrustningen ”skarpt”.
Utrustningkort för brittisk soldat under falklandskriget. Det ger en bra fingervisning för vilken typ av utrustning du behöver vid krig. Räkna bort vapen som civilperson. Uppträder du med vapen kan du misstas för kombattant vilket ökar hotbilden mot dig avsevärt.
Försvaret påverkas givetvis om inte samhället kan hålla ihop någorlunda. Dels genom att soldater som skall mobiliseras kanske inte går att mobilisera, men även eftersom att det försvårar försvaret av riket avsevärt om man samtidigt har en utbredd social oro där det delvis kan liknas vid inbördeskrig. Något vi kan förvänta oss i de områden där det redan idag är utbredd kriminalitet med skjutningar och sprängningar så gott som varje vecka. Därför bör prioritering även ligga på det civila försvaret och utbildning av människors medvetenhet.
Här måste SVT/SR få styrningar som statens representanter i media. De måste driva kampanjer för att öka både medvetenhet och kunskap. Gärna ihop med försvarsmakten och MSB. Har du inte redan pratat med nära och kära bör du göra det omgående. Som jag skrev i mitt förra inlägg har nu även flera myndigheter gått ut med information om fientliga förberedelser för att slå ut strömförsörjningen, IT-system och infrastruktur. Fienden har kommit långt och kan egentligen slå till när som helst.
Rysk truppuppbyggnad utanför Ukrainska gränsen. Det har även skett truppuppbyggnader mot ex Finland och i Kaliningrad. Allt tyder på att Ryssland förbereder ett storkrig genom anfall.
 
Därför MÅSTE du klara av en krishändelse när som helst. För din skull och för din familjs skull.

Förbered er på total blackout och vattenbrist.

Kategori: Beredskap, Cyberangrepp, Försvar

Senaste dagarna har det inkommit flera rapporter om störningar i svensk infrastruktur. Bland annat tömda vattentorn, inbrottslarm i elanläggningar och FOI/FRA rapporter om förberedelser att via cyberangrepp slå ut svensk elförsörjning. Detta är vad jag varnat för sedan 2014. Det får ni anses bekräftat att ett anfall mot Sverige skulle föregås av stora strömavbrott och problem med vattenförsörjningen. Med tanke på hur extremt sårbart Sverige är mot alla typer av anfall mot infrastruktur kanske det till och med kan räcka att slå ut dessa för att tvinga ned stora delar av civilbefolkningen på knäna. Som känt finns det idag inga beredskapslager, vare sig med livsmedel eller skyddsutrustning. I många fall är inte heller skyddsrum iordningställda eller besiktigade på kanske 10 år. Detta var i alla fall fallet med majoriteten av Upplands-Bro skyddsrum 2015. Tänk ett scenario där inte bara ett lokalt område förlorar vatten och el, utan att alla större städer tappar både vatten och el. Stora områden förlorar elförsörjning och gårdar kan inte nyttja sina privata vattenpumpar för att försörja djur och människor. Ser vi på det hela utanför boxen får man tänka ungefär såhär i steg: AVBROTT -> Resurser skall tilldelas i form av tekniker. De skall ha RESERVDELAR och INFORMATION. Är avbrotten omfattande och sträcker sig över stora delar av Sverige måste detta prioriteras. Reservdelar tar slut. Ärendestyrningen från elbolagen kanske har förlorat kontakten med resurser som då står handfallna. Det betyder att konsekvenser kommer börjar byggas upp i form av desperata människor, spädbarn och äldre kanske inte överlever om man inte har ett eget krislager, svenskt lantbruk stannar av, leveranser in till Sverige stannar upp och samhäller faller samman. Plundring och våld kommer blossa upp. På vissa platser snabbare än andra.
På bara några dagar har bland annat följande skett och uppdagats:

Vattentorn tömdes i Eslöv - inget vatten i kranarna

Vattentorn tömdes efter systemfel i Visby - inget vatten i kranarna
Stor vattenläcka i centrala Västervik
100.000 cyberattacker mot svensk infrastruktur förra året
MSB: Vi är mycket sårbara idag

FRA: Utländska IT-agenter förbereder att slå ut svensk infrastruktur som elnät och kommunikation.
Visby vattentorn som tömdes efter "signalfel/systemfel".

De senaste dagarna har rysk propaganda skruvats upp mot Ukraina återigen samtidigt som stora enheter pansar övas i närheten av ukrainska gränsen.
Under 2016 samövades ett stort antal militära enheter i alla led (även reservister och ledningsfunktioner) vilka nu anses kunna bedriva storskaliga offensiver i två riktningar. Framförallt har de militära enheterna i Östersjön förstärkts vilket skulle kunna innebära att Ryssland planerar för anfallsriktning Östersjön inom rimligen snar framtid. 
På folk&försvar rikskonferens pratade Stefan Löfven om vilka åtgärder man skall vidta för att möta det militära hotet mot Sverige. Det visade sig att man inte tänker möta det alls från regeringens håll. Det som skulle krävts i form av ökade anslag omedelbart. Övergripande behövs bland annat:

Handburna luftvärnsrobotar

Nya automatkarbiner
Kompletta utrustningskort (allt från uniformer och kängor till kök och stridsvästar)
Nya fordon anpassade efter strid (alltså inte softskin fordon)
Hårdgjorda byggnader för exempelvis ledning
Utbildning av reservister. Tänk här att vissa inte använt AK5C eller ens nya förflyttningar.
Mobiliseringsplatser med stående utrustning
 En av Försvarsmaktens GW. En så kallad softskin som saknar allt form av skydd.
 
I övrigt måste betänkas hur informationen skall gå ut till de som skall kallas in, hur man får de till rätt plats då järnvägen förmodligen kommer vara obrukbar och vem som skall utbilda dessa. Vad gör man med de som inte dyker upp? Hur ersätter man de som idag är yrkesverksamma som exempelvis eltekniker, lantbrukare, sjukvårdare, kriminalvårdare o.dyl?

SLUTSATS
Vi kan vara förvissade om att det som väntar oss är en total blackout i elförsörjningen. Störningar på vattenförsörjningen. Tomma hyllor i butiker i och med "just-in-time" tänket samt på grund av plundring. Vidare kan vi förutspå vissa problem vid mobilisering och utrustning/utbildning av inkallade. Förhoppningsvis finns det en plan som inte är allmänheten känd, jag hoppas att de som formulerar planen tagit med dessa problem jag beskrivit i sin planering. Vilket jag idag betvivlar. Det är fortsatt du själv som avgör hur bra du och din familj klarar sig i och med en kris. Inte samhället som saknar förutsättningarna för att skydda befolkningen tillfredställande. Oavsett medvetna sabotage eller dåligt underhåll visar de återkommande störningarna på att vi är mycket sårbara i vår försörjning.
2017 kan vara året då du får nytta av den försäkring du skaffat dig i och med ett privat krislager.