ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Hjälp försvaret att få bättre förutsättningar att försvara riket!

Kategori: Beredskap, Förberedelser, Krisberedskap

Försvarsmaktens förmåga är inte Sveriges största utmaning vid händelse av kris. Istället är det civilbefolkningen som är Sveriges svagaste länk. Försvaret har ändå begränsad förmåga att klara ett krig under vissa förhållanden. Försvarsmakten saknar dock uthållighet i vissa aspekter samt förmåga att slå en kvalificerad fiende i längden. Se gärna ”Om kriget kom” på Youtube och applicera den organisationen i kontext mot dagens organisation. Hur menar jag då att civilbefolkningen är den svagaste länken? Jo genom att sakna civilförsvar, medvetenhet och kunskap om hur man säkrar sin tillvaro i kris. De allra flesta människor har ingen som helst beredskap för att klara ett längre avbrott, de flesta har inte ens beredskap för kortare avbrott. Oftast tror människor att staten skall skydda dem och se till att de kan få mat, värme och vatten. Detta är dessvärre omöjligt i dagsläget. Staten har kapacitet för en större lokalstörning, men sker krisen till följd av en blockad i Östersjön, strömavbrott över stora geografiska områden eller haveri av samhällsviktiga IT-system kommer staten inte kunna redo ut problemet. Det finns nämligen inga livsmedelslager, inga lager av förbrukningsartiklar, inga drivmedelslager eller lager av skyddsutrustning. Det ger konsekvenser som följande:
 
När maten tar slut i skafferier och matbutiker är maten de facto slut. Saknar du kontanter eller om butikerna inte kan ta emot kontanter kan du inte köpa in mat ens första timmarna. Medicin, hygienartiklar och andra förbrukningsvaror kommer inte gå att få tag på.
 
Apotek kan exempelvis inte lämna ut medicin utan att vara säkra på att rätt person får rätt medicin vilket är digitaliserat.
Är bensinen slut i bilen kommer du inte kunna ta dig någonstans, många bensinstationer saknar reservkraft vilket betyder att det inte går att köpa ny bensin. Du kan alltså inte evakuera ett område via fordon om du inte har drivmedel i tanken.
 
Sker ett utsläpp från en fabrik, en stor brand eller annat som kan förgifta luften finns ingen skyddsutrustning till de som bor i området vilket innebär att stora mängder människor kommer dö eller skadas av de giftiga partiklarna.
Ett multifuelkök kan drivas med alla former av flytande bränsle. Du kan alltså använda både bensin och diesel, sprit och fotogen för att driva köket. Det ökar dina bränsle val under kris.
Varje punkt går givetvis att spinna vidare på, exempelvis hur kommer sjukvården se ut? Med tanke på hur ansträngd den är idag. Detsamma gäller rättsväsendet. Vad händer om det blossar upp oroligheter i flera områden i ett polisdistrikt samtidigt som en omfattande plundring sprider ut sig? Tidsåtgången innan du påverkas av krisen kommer variera med tanke på vart du bor och hur du har förberett dig. Du bör ha varor och utrustning hemma för att klara en längre störning, men samtidigt måste du ha kunskaperna att använda dina grejer. Detta måste du lära dig långt innan de måste använda utrustningen ”skarpt”.
Utrustningkort för brittisk soldat under falklandskriget. Det ger en bra fingervisning för vilken typ av utrustning du behöver vid krig. Räkna bort vapen som civilperson. Uppträder du med vapen kan du misstas för kombattant vilket ökar hotbilden mot dig avsevärt.
Försvaret påverkas givetvis om inte samhället kan hålla ihop någorlunda. Dels genom att soldater som skall mobiliseras kanske inte går att mobilisera, men även eftersom att det försvårar försvaret av riket avsevärt om man samtidigt har en utbredd social oro där det delvis kan liknas vid inbördeskrig. Något vi kan förvänta oss i de områden där det redan idag är utbredd kriminalitet med skjutningar och sprängningar så gott som varje vecka. Därför bör prioritering även ligga på det civila försvaret och utbildning av människors medvetenhet.
Här måste SVT/SR få styrningar som statens representanter i media. De måste driva kampanjer för att öka både medvetenhet och kunskap. Gärna ihop med försvarsmakten och MSB. Har du inte redan pratat med nära och kära bör du göra det omgående. Som jag skrev i mitt förra inlägg har nu även flera myndigheter gått ut med information om fientliga förberedelser för att slå ut strömförsörjningen, IT-system och infrastruktur. Fienden har kommit långt och kan egentligen slå till när som helst.
Rysk truppuppbyggnad utanför Ukrainska gränsen. Det har även skett truppuppbyggnader mot ex Finland och i Kaliningrad. Allt tyder på att Ryssland förbereder ett storkrig genom anfall.
 
Därför MÅSTE du klara av en krishändelse när som helst. För din skull och för din familjs skull.

KOMMENTARER:

 • Kenny säger:
  2017-01-30 | 16:41:19

  Viktiga saker du tar upp! Fortsätt så!
  Trots min ringa ålder och utan erfarenheten att uppleva skuggan av öst ligga över norden, har jag likväl insett de spänningar som ökar alltjämt. Mitt intresse för försvar och säkerhet uppstod 2014, då Ryssen tog Krim.

  Jag blir nyfiken på dina källor gällande påståenden
  om truppuppbyggnad vid Finland. Att det sker vid öst-Ukrainas gräns har jag kunnat följa. Likaså hur Kaliningrad ökar i kapacitet. Men vad gäller aktivitet i Finlands närhet har jag missat och undrar vart jag kan söka/vända mig för att ta del av sådan information?

  Svar: Jag får mycket information från öppna källor på exempelvis Twitter. Aki Heikkinen och Petri Mäkelä är intressanta finska #säkpol
  Zynisk

Kommentera inlägget här: