ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Vad innebär egentligen krisberedskap?

Kategori: Beredskap, Cyberangrepp, Krisberedskap

Arbetet med att få befolkningen att erhålla en lägsta beredskap på 72h fortsätter. Men det verkar inte nå ut till befolkningen, eller så är det inte intressant att ta tag i för gemene man.
Ni som läser bloggar som min, följer #säkpol taggen på twitter och hänger med i utvecklingen i närområdet är jag övertygad om har tänkt över sin situation. I alla fall de flesta. Men varför gör då inte alla andra det?
Min bedömning ligger i att de stora mediekanalerna är ovilliga att prata om hot och möjligt krigsutbrott. När ämnet kommer på tal viftas det oftast bort med ”inget dagsaktuellt hot föreligger” eller ”risken för ett enskilt väpnat angrepp mot Sverige är lågt”. De flesta läser detta som att det inte finns anledning att fundera över sin krisberedskap. Vänder man på meningarna ovan och lägger ihop vad krisberedskapssamordnare säger i intervjuer och tidsskrifter kan man tänka sig att: Det finns ett överhängande krigshot i närtid, risken att sverige dras in i krig mellan flera nationer är stor. Sabotage och cyberangrepp sker redan mot Sverige.

Det svenska stamnätet är sårbart mot cyberattacker. I Ukraina slog cyberförband strömmen för ca 1000.000 abonnenter. 

Men när fokus inte ligger på detta i media är det inte konstigt att MSB, kommuner, landsting och andra med civilförsvar konstant jobbar i motvind. Folk vet helt enkelt inte vilken situation de har runt sig.
Vad media istället rapporterar mycket om är den eskalerande kriminella situation vi har i Sverige. Detta är dock något som många kanske inte tycker påverkar dem i en större omfattning och därför inte behöver fundera i banor kring personlig krisberedskap. Polisen hör man ju varje dag, och brandkåren släcker bränderna även om det ibland sker med fördröjning på grund av lokala omständigheter. Till och med på sjukhusen kan man få vård på akuten inom en 5-10 timmar beroende på, det är inte ens alltid det måste finnas vakter på plats!

Givetvis borde detta få många att dra öronen åt sig, är läget så mycket som ens något påverkat idag, hur kommer då läget te sig vid exempelvis krigsutbrott eller längre störningar på samhället?

Min bedömning är att kunskapen saknas hos många som rapporterar om detta i media. Man kan helt enkelt inte tänka sig att det sker något som påverkar mer än lokala områden i våra storstäder. Det är där krisinformatörerna måste fokusera. De måste tänka utanför boxem, de måste våga beskriva samhället utifrån dagens förutsättningar vid både krig och större störningar.

Mina skrifter är ofta förhållandevis övergripande och det är upp till var och en att fundera kring sin egen situation som kan te sig mycket olika till och med i samma stad men i olika stadsdelar.

En bra tanke kan vara att lära sig hur du överlever i alla förhållanden även utan hemmet som skydd. På så sätt får du både kunskaper och erfarenheter som kan hjälpa dig och din familj i en krissituation. Kan du bära tungt och laga mat till familjen i ett fältförhållande kommer du klara dig inledningsvis även i hemmet. 

En av samhällets kanske största utmaningar är den allt mer utbyggda och sårbara uppkopplingen mot nätet. Varje uppkoppling är en potentiell ingång för en skicklig hackare. En medbarbetare som exempelvis går in på hemsidor på arbetsdatorn kan orsaka ett intrång utan att han vet om det. Fel klick på fel länk kan öppna pandoras ask. Det är inte de enda sätten givetvis, en städare som fått betalt för att trycka in en USB i en dator under någon minut kan på så sätt skapa en bakdörr för en cyberattack. Varför är det så farligt då?
Därför att egentligen hela samhällets grundläggande system går att komma åt genom att man infiltrerar cyberstrukturen. Banker, sjukhus, försvar, polis, livsmedel. Allt är på något sätt avhängt en avancerad IT-struktur. Det är därför inte helt fel när vissa varnar för att en potentiell fiende kan slå försvarsviljan utan en enda soldat på svensk mark. Där ligger problemet. Vi har mycket motiverade soldater och blåljuspersonal. Men om samhället påverkas och befolkningen saknar förutsättningar för att överleva kommer det ha en fruktansvärt stor negativ påverkan på försvarsförmågan. Försvar är inte bara soldater. Det är även en civilbefolkning som kan överleva, det är ett samhälle som kan fortsätta fungera, det är poliser och sjukvård som fungerar och det är en brandkår som kan fortsätta släcka bränder.

Krisberedkskap har därmed olika innebörd för olika aktörer, kontentan blir likväl att samhället ska överleva en enorm påfrestning.

Glada stadsskyttesoldater i -20C bedriver SIB övningar. Försvarsmakten lär sina anställda och numera sina värnpliktiga att klara påfrestningar både fysiskt och psykiskt.

Förbered er på total blackout och vattenbrist.

Kategori: Beredskap, Cyberangrepp, Försvar

Senaste dagarna har det inkommit flera rapporter om störningar i svensk infrastruktur. Bland annat tömda vattentorn, inbrottslarm i elanläggningar och FOI/FRA rapporter om förberedelser att via cyberangrepp slå ut svensk elförsörjning. Detta är vad jag varnat för sedan 2014. Det får ni anses bekräftat att ett anfall mot Sverige skulle föregås av stora strömavbrott och problem med vattenförsörjningen. Med tanke på hur extremt sårbart Sverige är mot alla typer av anfall mot infrastruktur kanske det till och med kan räcka att slå ut dessa för att tvinga ned stora delar av civilbefolkningen på knäna. Som känt finns det idag inga beredskapslager, vare sig med livsmedel eller skyddsutrustning. I många fall är inte heller skyddsrum iordningställda eller besiktigade på kanske 10 år. Detta var i alla fall fallet med majoriteten av Upplands-Bro skyddsrum 2015. Tänk ett scenario där inte bara ett lokalt område förlorar vatten och el, utan att alla större städer tappar både vatten och el. Stora områden förlorar elförsörjning och gårdar kan inte nyttja sina privata vattenpumpar för att försörja djur och människor. Ser vi på det hela utanför boxen får man tänka ungefär såhär i steg: AVBROTT -> Resurser skall tilldelas i form av tekniker. De skall ha RESERVDELAR och INFORMATION. Är avbrotten omfattande och sträcker sig över stora delar av Sverige måste detta prioriteras. Reservdelar tar slut. Ärendestyrningen från elbolagen kanske har förlorat kontakten med resurser som då står handfallna. Det betyder att konsekvenser kommer börjar byggas upp i form av desperata människor, spädbarn och äldre kanske inte överlever om man inte har ett eget krislager, svenskt lantbruk stannar av, leveranser in till Sverige stannar upp och samhäller faller samman. Plundring och våld kommer blossa upp. På vissa platser snabbare än andra.
På bara några dagar har bland annat följande skett och uppdagats:

Vattentorn tömdes i Eslöv - inget vatten i kranarna

Vattentorn tömdes efter systemfel i Visby - inget vatten i kranarna
Stor vattenläcka i centrala Västervik
100.000 cyberattacker mot svensk infrastruktur förra året
MSB: Vi är mycket sårbara idag

FRA: Utländska IT-agenter förbereder att slå ut svensk infrastruktur som elnät och kommunikation.
Visby vattentorn som tömdes efter "signalfel/systemfel".

De senaste dagarna har rysk propaganda skruvats upp mot Ukraina återigen samtidigt som stora enheter pansar övas i närheten av ukrainska gränsen.
Under 2016 samövades ett stort antal militära enheter i alla led (även reservister och ledningsfunktioner) vilka nu anses kunna bedriva storskaliga offensiver i två riktningar. Framförallt har de militära enheterna i Östersjön förstärkts vilket skulle kunna innebära att Ryssland planerar för anfallsriktning Östersjön inom rimligen snar framtid. 
På folk&försvar rikskonferens pratade Stefan Löfven om vilka åtgärder man skall vidta för att möta det militära hotet mot Sverige. Det visade sig att man inte tänker möta det alls från regeringens håll. Det som skulle krävts i form av ökade anslag omedelbart. Övergripande behövs bland annat:

Handburna luftvärnsrobotar

Nya automatkarbiner
Kompletta utrustningskort (allt från uniformer och kängor till kök och stridsvästar)
Nya fordon anpassade efter strid (alltså inte softskin fordon)
Hårdgjorda byggnader för exempelvis ledning
Utbildning av reservister. Tänk här att vissa inte använt AK5C eller ens nya förflyttningar.
Mobiliseringsplatser med stående utrustning
 En av Försvarsmaktens GW. En så kallad softskin som saknar allt form av skydd.
 
I övrigt måste betänkas hur informationen skall gå ut till de som skall kallas in, hur man får de till rätt plats då järnvägen förmodligen kommer vara obrukbar och vem som skall utbilda dessa. Vad gör man med de som inte dyker upp? Hur ersätter man de som idag är yrkesverksamma som exempelvis eltekniker, lantbrukare, sjukvårdare, kriminalvårdare o.dyl?

SLUTSATS
Vi kan vara förvissade om att det som väntar oss är en total blackout i elförsörjningen. Störningar på vattenförsörjningen. Tomma hyllor i butiker i och med "just-in-time" tänket samt på grund av plundring. Vidare kan vi förutspå vissa problem vid mobilisering och utrustning/utbildning av inkallade. Förhoppningsvis finns det en plan som inte är allmänheten känd, jag hoppas att de som formulerar planen tagit med dessa problem jag beskrivit i sin planering. Vilket jag idag betvivlar. Det är fortsatt du själv som avgör hur bra du och din familj klarar sig i och med en kris. Inte samhället som saknar förutsättningarna för att skydda befolkningen tillfredställande. Oavsett medvetna sabotage eller dåligt underhåll visar de återkommande störningarna på att vi är mycket sårbara i vår försörjning.
2017 kan vara året då du får nytta av den försäkring du skaffat dig i och med ett privat krislager.

Rekord från The Buzzer, nästan 20 meddelanden på en dag.

Kategori: Beredskapskontroll, Cyberangrepp, omvärldsanalys

Måndagen den 17 Oktober skickade den ryska nummersändaren ZhUOZ, populärt kallad ”The Buzzer”, ut nästan 20 meddelanden. Något som jag aldrig har varit med om under de 2 åren jag drivit den här bloggen. För kontext är Buzzer en militär nummersändare i det västra militärdistriktet som man tror står i området kring S:t Petersburg och ger order av MONOLITH (högsta prioritet) karaktär till militära enheter och beredskapsmyndigheter. Man tror inte att den ger order till utländska agenter men det går inte att utesluta. Sist Buzzer sände ett stort antal meddelanden var det både militära och civila beredskapsmyndigheter som startade sin beredskapskontroll på runt 40 miljoner involverade.

Vad man tror är The Buzzers förra placering. Bild från number-stations. 

Även den här gången har flera stora övningar startats. Bland annat involveras nästan hela Östersjömarinen och 5000 soldater vid finska gränsen. Den ryska hangarfartygsgruppen, som för övrigt består av ca 4000 sjömän, gick enligt uppgift mot Syrien men uppgav att de ämnade ha en 3 dagars flygövning utanför den norska kusten. Enligt Reuters skall delar av Östersjöflottan stärka upp i Syrien ihop med hangarfartygsgruppen. Hur som helst stänger de mer eller mindre in norra Europa med den 3 dagars flygövning det ryska hangarfartyget påbörjade igår utanför norska kusten.

Admiral Kuznetsov med SU-33 på däcket.

Vi kan förvänta oss ännu mer händelser från det ryska försvaret den närmaste tiden.

Vidare drabbades minst en myndighet av ett kraftigt datahaveri igår. Strömavbrotten som drabbar Sverige är fortsatt större och mer frekventa än vad jag upplevt tidigare. Från ett 10 tal per dag till ett tusental per dag.

Den ryska staten fortsätter bereda sin befolkning på ett kommande krig med väst och har nu skrivit ut ett dekret att bagerier, livsmedelsproduktion, säkerhetstjänster och verkstäder faller direkt under försvarsdepartementet vid händelse av kris. 

I Egypten över just nu ett tusental ryska fallskärmsjägare ihop med de egyptiska styrkorna. Spekulationerna går mycket kring de 2 MISTRAL skepp Egypten köpte av Frankrike för en tid sedan som egentligen skulle sålts till Ryssland. Kan det vara ett övertag på väg?

MISTRAL som anlänt till Egypten. Ryska medier beskriver fartyget som "ex-russian". Kan man ana viss bitterhet? 

 Regeringen fortsätter att köra på sitt vanliga spår som verkar splittra befolkningen lika mycket som den ryska propagandan gör genom att inte ta det ryska hotet på allvar och att dalta med innästlande Daesh terrorister. Jag hoppas att regeringen inser att det kokar bland delar av befolkningen och gör något åt detta innan folk mer tar lag, ordning och säkerhet i egna händer vilket givetvis skulle vara förödande för den svenska staten och rättssamhället. Görs inte detta kommer det ryskt infiltrerade Sverigedemokraterna få fortsatt starkt stöd.

Jag vet att det gått så långt att vissa anser att rysk ockupation skulle ses som en befrielse. Ni bör fråga er om det verkligen är bättre med diktatur, fängelse eller mord för åsikter och sexuell läggning, inrikes pass och i princip noll personlig frihet vad gäller ägande och ekonomi. Vidare är det ingen hemlighet att Ryssland samarbetar med islamistiska element i både Mellanöstern och Asien. De genomför även terrorbeskjutningar av civilbefolkning, tortyr och övergrepp (se Ukraina och Syrien). Svenska problem skall lösas av Sverige och svensk befolkning, inte genom rysk ockupation vilket vore förräderi att tycka. Det finns ett sätt att som medborgare lagligt få fram sin åsikt, genom demonstrationer. Nyttja det då om ni är otroligt missnöjda, inte genom att hata på sociala medier och förespråka en rysk ockupation.

Minns att det är STOR skillnad på att vara muslim och att vara islamist. Islamist är den extremistiska varianten som exempelvis Daesh tillhör.

Vladimir Putins allierade. Den islamistiska Tjetjenska president Ramzan Kadyrov.