ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Isstormar, solstormar och sabotage. Vad är din beredskapsplan?

Kategori: Beredskap, El, Kraftnät

Med den senaste tidens allt fler och omfattande störningar på vår infrastruktur vill jag idag skriva om förberedelser och beredskap. 
Under 2014 och början av 2015 har tiotusentals hushåll drabbats av strömavbrott och kommunikationsstörningar. Både genom naturliga orsaker såsom stormen Egon, men även genom oförklarliga avbrott. Som explosionen i ställverket utanför Borås (http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/explosion-i-stallverk). 
Tänk ett scenario där detta sker på flera ställen i landet samtidigt, exempelvis under ett kuppanfall eller större naturkatastrof. Strömmen skulle kunna vara borta i veckor, upp till månader. Skulle en större solstorm träffa jorden (som skedde under mitten av 1800-talet då alla telestolpar brann upp) kan strömmen till och med försvinna i år då det bildas en elektromagnetisk puls som bränner alla kretsar som leder elektricitet. 
Följande scenarion finns som är de mest rimliga som även MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) varnar för. 

SOLSTORM
En solstorm är ett energiutbrott på solens yta som kastar ut både en stor mängd strålning som laddade partiklar. När dessa träffar jorden kan en geomagnetisk storm uppstå och på så sätt störa ut elnät, telekommunikation, satelliter och orsaka korrasioner i rörledningar. Länder som ligger kring polcirkeln är generellt mer utsatta för solstormar än övriga länder, men vid kraftigare utbrott kan större delen av jordklotet träffas. Viktigt att tänka på här är att även bilar kräver ström för att startas.
 
I videon ovan visas effekten av EMP på ett fordon. Vilket kan betyda att du blir strandsatt på en enslig skogsväg i en totaldöd bil och utan mobiltelefon. Därav vikten med ett överlevnadskit i bilen.
 
ISSTORM
1998 drabbades Kanada av en isstorm stor som Sveriges yta. 1.6 miljoner människor var utan ström i upp till fyra veckor. Orsaken var en period av mycket kallt väder som plötsligt fick ett mildare väder vilket medförde underkylt regn, vilket skapade en enorm isbildning på allt. Elledningar fick ett is lager som var mellan 4-5 cm tjock. Detta gjorde att ledningarna blev dubbelt så tunga och elledningstornen kollapsade.
Kollapsade elledningstorn i Kanada 1998. 
Även bilar, gator, lyktstolpar och annat som befann sig utomhus belades med ett flera centimeter tjockt is lager. 
Enligt en magisteruppsats i nationalekonomi från 2009 skulle ett sådant scenario, som sträcker sig mellan Småland och Västerbotten, kunna göra 4 miljoner abonnenter strömlösa.
 
STORM
En större storm i kraft med Gudrun kan slå ut delar av landets strömförsörjning igen. Nu är det lokala elnätet oftast lagt under jord och är på så sätt delvis skyddat. Dock är fortfarande stamnätet ovan jord, likaså transformatorstationer och dylikt. Många människor tänker sig oftast inte för när det är väldigt blåsigt utomhus utan fortsätter livet precis som vanligt. Detta kan leda till både vattenbrist och strandsättning i skogen då träd kan blåsa omkull över vägarna. 
En av mina nära höll på att råka ut för just vattenbrist. Hon fyllde upp hinkar med vatten i samband med stormen Egon, men blev utskrattad av släkt och vänner. När de kom hem igen på kvällen försvann all el och var borta i 12 timmar med följd av att gårdens vatten slutade fungera när den egna vattenpumpen slutade gå. Tack vare hennes förberedelse kunde de ändå laga mat, dricka vatten och spola på toaletten.
 
SABOTAGE
Givetvis måste jag även ha med punkten sabotage eftersom Ryssland fortsätter sina aggressioner i Ukraina, truppuppbyggnader vid Finska gränsen och i Kaliningrad enklaven. 
Vid ett kuppanfall mot Sverige kommer Spetsnaz förband sabotera vår infrastruktur genom att slå ut ställverk (Borås!), transformatorstationer och vattenförsörjning. Idag vet vi att Ryssland har genomfört förberedelser till just detta. Vid ett sådant scenario kommer stora delar av Sverige vara utan el under en väldigt lång tid. Mellan veckor och månader är mest troligt. Ju närmare du bor installationer som är viktiga för Sveriges försvar och civila beredskap desto mer drabbad kommer du bli av störningar. Detta har även visat sig under 2014 då områden där installationer som "Berget", högkvarteret, djuphamnar odyl blivit mer drabbat av störningar än övriga landet. 
Rysk spetznas dykare (troligen från Kaliningrad) övar undervattensskytte. Troligen en av dessa som åkte med miniubåten i höstas för att placera ut utrustning eller kartlägga känsliga områden i Sverige.
 
Vad kan då du som person göra för att förbereda dig? 
Viktigast att tänka på är "VATTEN, VÄRME, FÖDA" därefter kommer INFORMATION som en viktig del. 
Det behöver inte vara ett förråd med mat för två år. Huvudsaken är att det finns mat hemma för i alla fall en vecka för hela familjen. Vatten kan förvaras i dunkar i upp till 6 månader innan det behöver bytas ut. Det bör givetvis kokas vilket enklast görs i ett stormkök. 
Maten bör vara av den typ som kan förvaras i rumstemperatur under längre perioder och som inte kräver mycket mer än vatten att tillaga. Exempelvis konserver eller frystorkat. 
Värmen fås genom varma kläder, sovsäck och filtar. Har du en öppenspis/kamin är detta givetvis alldeles utmärkt. 
Informationen får du genom en vanlig FM radio. Det viktigaste med den är att den inte kräver ett vägguttag för att fungera utan drivs av batteri. Helst ska det även finnas en dynamo vev som du kan ladda upp batteriet med rörelseenergi med. 
 
Denna radio har jag i mitt beredskaps förråd. Den kan man även ladda upp sin telefon med. Finns bland annat på Elgiganten. Tänk dock på att allt som sägs på radio behöver inte vara sant, vid ett kuppanfall kan fienden sprida desinformation och propaganda. Den gamla sloganen "varje meddelande att motståndet skall uppges är falskt" gäller fortfarande i allra högsta grad.
 
Enligt MSB är laglöshet och plundring troligt förekommande efter 3 dygn. I de så kallade "no-go" zonerna är det troligt att ungdomsgäng kan driva runt mycket tidigare. 
Tidigare i veckan hamnade jag i en diskussion om vattenförsörjningen i Kommunen. Personen jag pratade med ansåg att kommunens vatten inte behöver ström för att leverera. Vilket jag ansåg inte var korrekt. Därför tog jag kontakt med min kommun och frågade hur det låg till med vattenförsörjning vid strömavbrott. Till svar fick jag att vattnet levererades av en grannkommuns pumpstation som hade dieseldrivna aggregat för att pumpa bort spillvatten. Nu vet jag inte vad det betyder i praktiken mer än att avloppen inte fylls upp av stillastående vatten. Har någon av er läsare mer information får ni gärna kommentera det. Betyder det att dricksvatten också pumpas ut? 
Hur som helst kommer det kräva stora mängder diesel för att driva flera sådana stationer. Enligt mig kan det kanske betyda någon dags extra vattenförsörjning. Eftersom bensinstationer, hamnar odyl även de kan tappa strömmen kommer nytt drivmedel bli svårt att leverera och jag förutsätter att sjukhus kommer vara prioriterat.
 
TIDSSCHEMA VID STRÖMBORTFALL
1 Minut - sjukhusens operationsbelysning, respiratorer och dialyser slutar fungera. Trafikljusen slutar fungera vilket leder till trafikkaos i större städer. Bankomater och kortläsare slutar fungera
 
Konsekvens - Pågående operationer övergår i katastrof innan reservkraft går igång, om reservkraften orkar driva de delarna. Patienter i respiratorer och dialyser får avbruten behandling. 
När bankomater och kortläsare slutar fungera kan du inte längre köpa mat och andra förnödenheter utan kontanter.
 
30 Minuter - Banker och affärer stänger.
 
Konsekvens - Möjligheten att ta ut kontanter och köpa förnödenheter minskas drastiskt. Vid en undersökning i Linköping hade endast ett företag tillgång till reservkraft (vet ej hur många tillfrågade tyvärr).
 
3 Timmar - Telemasternas batteribackup lägger av
 
Konsekvens - Mobiltelefoni och datanät försvinner. 112 samtal blir inte längre möjliga. Inte heller Facebook och Instagram (skämt åsido).
 
6 Timmar - Telemaster ihopkopplade med Rakel (myndigheternas radiosystem) dör då deras batteribackup lägger av.
 
Konsekvens - Myndigheter får svårt att kommunicera, all mobiltrafik stoppas.
 
8 Timmar - Risken att förorenat vatten läcker in i byggnader ökar drastiskt. Vårdinrättningar får allt svårare att vårda patienter. 
 
Konsekvens - Dricksvatten och avloppsbrunnar kan bli översvämmade med avloppsvatten. Äldreboenden och vanliga sjukhus kan inte bedriva en normal vårdrutin ens med reservkraft. Sjukare patienter blir allt sämre.
 
12 - 24 Timmar - Livsmedel i kyl och frys blir dåliga om det ej förvaras utomhus (vinter). Värmen har läckt ut från bostäder och lokaler. 
 
Konsekvens - Har du inte ett lager med matvaror som klarar rumstemperatur har du nu livsmedelsbrist. Har du barn kommer situationen bli desperat om inte grannar eller kommunen kan hjälpa till. Det blir kallt inomhus, lika kallt som utomhus, risken för köldskador är överhängande.
 
2-7 Dygn - Arbetsplatser stänger. Folk slutar gå till jobbet för att istället ta hand om sin familj. Batterier i dina elektriska prylar tar slut. Dieselaggregat tar slut och måste ha dieselleveranser. Personal inom räddningstjänst och reparatörer börjar bli utmattade.
 
Konsekvens - Polis, brandmän, vårdpersonal och liknande slutar gå till jobbet. De som är kvar blir utmattade. Eftersom inga beredskapslager finns längre kan drivmedel ta slut till utryckningsfordon och reservkraftverk. Har du inga lager med batterier eller laddare som drivs av solen eller rörelseenergi tappar du nu all kommunikation. 
 
8-21 Dygn - Svarthandel och kraftig prishöjning av varor tar fart. Byteshandel uppstår och kriminella gäng tar över marknader. Plundring och vandalism breder ut sig. Undantagstillstånd kan råda och militär personal kan kallas in.
 
Konsekvens - Ju mer människor det bor omkring dig, desto farligare kommer det bli att röra sig ute. Beväpnade människor kan komma att försöka råna dig på förnödenheter, inte bara kriminella gäng utan även vanliga människor som börjar bli desperata. Eldstrider kan uppstå mellan grupper i samhället och ordningspersonal. Ryktesspridning och desinformation cirkulerar då ingen längre vet vad som händer. 
 
Detta är en analys som presenterats av Energimyndigheten år 2003. Det behöver inte vara hela landet som drabbas. Det räcker med att ett lokalt område drabbas för att de människorna som bor där ska behöva en beredskapslåda. 
Det du måste tänka på när du skapar en beredskap är "Vad tror jag är rimligast?" och förbereda sig inför det. På så sätt kan de mentalt och fysiskt förbereda dig och din familj på en större samhällskris. Trots detta är det givetvis bra att ha i åtanke att det kan bli värre.
Det är lätt att glömma bort saker som kartor (GPS kanske inte fungerar), hygienartiklar och sjukvårdsutrustning så som huvudvärkstabletter och bandage. Funderar du på hur du skall gå tillväga finns en mängd bloggar (exempelvis https://swedishprepper.wordpress.com/ ) om ämnet och även MSB har en informationssida (https://blogg.msb.se/krisinformation/2014/11/14/lugn-helg-packa-din-krislada/)
 
En sista sak, det är inte priset på varan som räknas utan kapaciteten att göra det du vill. Vill du bara kunna koka upp vatten och inte bryr dig så mycket om disk osv, kan du köpa ett stormkök på Biltema för 200 kronor istället för ett teflon kök från Trangia. Teflon, laddare, lättviktstält, frystorkat, kaffepulver osv är egentligen bara "Nice to have" och inte nödvändigt.
 
 

Uppföljning på gårdagens inlägg. Brohuvuden.

Kategori: Allmänt, El, Försvar, Försvarsmakten, Kraftnät, Politik, Ryssland, Säkerhetspolitik, omvärldsanalys

Jag tänkte fortsätta från ett scenario där Gotland är ockuperat av främmande makt. Vad händer nu? 
Ja antingen så stannar det där och Gotland befästs till en fast fästning knappa 9km till fastlandet. Eller så vill RU säkra upp Gotland genom att ta brohuvuden på fastlandet. 
Varför det? Räcker det inte att de kontrollerar Gotland frågar ni då. 
 
Gotlands två flygplatser ligger i Visby, ca 10mil från svenska fastlandet. Som ni kan förstå är dessa två flygplatser ihop med hamnen i Slite (som byggdes om för ryska pengar i samband med gasledningen för att kunna ta emot större fartyg) extremt viktiga för att sända in ammunition, vapen, fordon och trupp. 
Säkrar man då inte delar av Svenskt fastland kan dessa två flygplatser påverkas direkt av olika artillerisystem, för att inte nämna att NATO kan sända in förstärkningar via Arlanda, Bromma och andra större flygplatser. Gotland blir då snabbt väldigt utsatt. 
Det är dessa brohuvuden som RU skulle behöva kontrollera. Arlanda, Bromma, Södertälje hamn, Norrköping med hamn och flygplatser (med Norrköping får man även kontroll över stora mängder drivmedel). Vidare skulle man behöva ta kontroll över Öland vars norra spets bara ligger 7km från Gotlands södra udde, i och med det faller även Kalmar. 
På den gamla goda tiden hade vi i Sverige ett system med "vägbaser" och krigsbaser.
 
 
 
Det var hit flygvapnet skulle omlokalisera vid ett skymmningsläge. Det är givetvis nedlagt sedan länge, vilket betyder att vi har 4 stycken flygfält i Sverige idag, utan luftvärn. En anfallare behöver inte ens slå ut piloter och flygplan längre, det räcker med att bomba sönder landsningsbanan så är alla våra fina Gripen plan värdelösa. 
Men flottan då? Glöm inte att fartyg inte kan röra sig på Östersjön om RU sätter upp sina sjömålsrobotar på Gotland.
Dessa Brohuvuden skulle förmodligen tas i samband med invasionen av Gotland. 
Men det skulle troligen föregås av vissa förberedelser.
Till exempel strömavbrott och kommunikationsavbrott i de städer som står inför invasion.
 
Tänk tillbaka på senaste året, kan du minnas några märkliga strömavbrott? Utbrott av sjukdom? Brus eller tystnad i TV och radio? 
Den 14 oktober i år inträffade ett kraftavbrott vid sändarstationen i Göteborg.  Under drygt 25 minuter möttes TV-tittare och radiolyssnare i Göteborgsområdet av brus i radio och TV. Den reservkraft som Teracom har för Brudaremossen fungerade inte heller. 
I våras, i samband med den ryska beredskapsövningen i Kaliningrad stängdes plötsligt Sveriges Radios telefonväxlar ner ihop med flertalet andra samhällsviktiga myndigheters telekommunikation. Orsaken är fortfarande okänd.
 
Stockholm är idag väldigt sårbart ihop med flera andra större städer. Stor del av elektriciteten går igenom transformatorstationer vilka också är knutpunkter för länets elförsörjning. Här tas emot och skickas el ut till stora delar av landet. Dessa är extremt känsliga för sabotage, det finns ingen fast bevakning, larm kontrolleras slentrianmässigt och skalskyddet är oftast ett enkelt nätstängsel som kan klippas upp med en sekatör från biltema. En grupp soldater ur sabotageförbanden skulle, under loppet av några timmar, stänga ner Stockholms län helt och hållet. Med bomber som de bär med sig kan de spränga transformatorstationer, spränga broarna som leder in till Stockholm och vattenkraftverket i Uddby, med följden att Stockholms området blir utan el. I ett krisläge skulle det ta dagar, kanske veckor att reparera detta beroende på vad som händer i övriga landet. 
Det är väl inget farligt med lite strömavbrott? 
Jag ska stalta upp några saker så kanske du tänker en extra gång.
Ingen Facebook
Ingen Twitter
Ingen Paradise Hotel
Ingen mobiltelefon (sändarna går på ström, likaså måste ditt batteri laddas snart)
Ingen kortbetalning
Inga uttagsautomater (snart kommer du inte kunna köpa mer mat)
Ingen bensin (pumparna går på el)
Inget vatten (likaså här går pumparna på el)
Ingen lokaltrafik
Inga fungerande kylskåp/frysar... (Din mat kommer snart börja ruttna och förstöras, men du kan trösta dig med att om det är kallt ute är din lägenhet snart lika kall som ett kylskåp)
Jag kan tipsa om att se en filmatiserad dokumentär vid namn "American Blackout" som belyser just detta.
Som kuriosa klarar du dig i ca 3 dagar utan vatten och 21 dagar utan mat.
 
Ja du förstår vidden av problemet. När folk med värdelösa pengar på banken och priser som sticker i höjden blir strandsatta i sin stadsdel kommer snart upplopp bryta ut och plundring kommer ta vid. Polisen kommer ha fullt upp, de hade problem att handskas med en enda statsdel i Maj 2013.
Infrastrukturen skulle helt lösas upp och dödssiffor till följd av kriminalitet, svält och köld skulle snabbt skjuta i höjden.
Många skyddsrum är till på köpet obrukbara idag då hyresgäster använder dessa som förvaringsplats för uttjänta möbler och dylikt bråte, ihop med att det saknas skyddsmasker, proviant och nya filter till dessa skyddsrum.
Nedan är en kort informationsfilm från energimyndigheten som släpptes i September i år.
 
 
Jag vill belysa kraftnätens svagheter. Dels är de belägna ovanjord, dels är de väldigt känsliga för sabotage som jag skrivit tidigare i detta inlägg. 
Du behöver inte ens en bomb för att slå ut strömmen vid en kraftledning. Det enda du behöver är ett skjutvapen och vara en någorlunda god skytt. På bilden nedan är en transformatorstaion som ger en region sin ström. Innringade är säkringarna för kraftnätet. Dessa tre kan du skjuta ut (Brukar vara mellan 3-4), och på så sätt slå ut hela stationen. De är lättare att reparera än vad en hel transformatorstation skulle vara, men det tar ändå flera timmar att reparera.
 
 
Här ses en kraftnätskarta, det är lätt att bedömma vart det tar mest tid att felsöka och reparera. All el går alltid genom någon form av transformatorstation. 
 
Det får vara allt för dagens inlägg. Fundera på din egen och dina närmstas förmåga att hantera en kris, om den så är helt naturlig eller inte...