ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Angreppen mot Sverige fortsätter att mörkas

Kategori: Beredskap, Cyberangrepp, Flyg, Kraftnät

Minns ni den där "solstormen" som slog ut den svenska luftövervakningen den 4e november förra året?
Det visar sig att det troligen inte alls varit en solstorm (big surprise), utan ett cyberangrepp.
Men enligt svensk sedvana skyller man istället på en solstorm. Varför kan man fråga?
Den enda förklaringen jag kan hitta är att man vill undvika oro. Normalt säger man att man inte vill att fienden ska få veta hur deras operation har påverkat. Men detta stod i alla nyhetsmedier, även internationellt, istället för att berätta hur det låg till säger man att det beror på en solstorm som legat just precis på rätt frekvens och bara drabbat Sverige.
Det säger sig självt att det låter mörkläggning lång väg.
Nu har dock medier i Norge berättat att Sverige skickat ut varning till NATO där vi underrättat alliansen om att vi stod under ett allvarligt cyberangrepp som slagit ut vår luftövervakningskapacitet. Signalen skall ha härstammat från en relativt nybyggd signalanläggning i Kaliningrad.

Civil flygradar

Enligt NASA fanns en solstormsvarning, dock utfärdad för den 2-3 november, med en peak på ”måttlig” och sjunkande under den 4e november. Måttlig nivå utfärdas någon gång i månaden i Sverige och ger inte upphov till mer än norrsken (om man har tur) och störningar på vissa amatörradio kanaler.
När den norske journalisten Ketil Stormark kontaktar departementen i respektive land som, enligt svenskt uttalande, skall ha drabbats är det ingen som vill kommentera. FRA säger dock att denna typen av anfall är ett växande problem i Sverige.

Det finns alltså väldigt mycket som pekar på att den svenska regeringen vill hålla befolkningen i den ”trygga” skuggan av verkligheten. Återigen slås jag av tanken på att regeringen får ta emot inofficiella påtryckningar och hot från Ryssland.

Det är inte bara luftövervakningen som störts ut, även sjöövervakningen har fått utstå störningar under förra året. Det är ingen hemlighet att det är Ryssland som är huvudantagonisten, det säger även SÄPO i sin årsrapport.
Jag är av den åsikten att vi vinner INGET på att hålla den egna befolkningen i mörkret kring vad vi utsätts för. Så länge det inte rör egna operationer skall det fram i ljuset, hur skall annars befolkningen kunna granska det de ser med kritiska ögon. I dagsläget ses Ryssland som en föregångare av många. Både av vänster-vänstern som ser Ryssland som ideologisk allierad och av höger-högern som tycker att Ryssland är den enda som motverkar IS och som ser Putin som en auktoritär ledare att se upp till. Höger-högern är här missinformerad kring Rysslands förehavanden kring IS, bara ett fåtal bomber har släppts över IS utan har istället träffat civila städer, sjukhus (fullt medvetet) och allmänna motståndare mot Assad.

Livsmedelslager idag, slutar transporterna att gå dagligen tömms ett sådant på 2-3 dagar. Om det alls går att hämta varor till butikerna.

Det gläder mig att fler personer känner ett ansvar för sin egen säkerhet och hängivit sig åt MSB:s rekommendation om 72h beredskap. Allt är bättre än inget, men kom ihåg att om vi ser krig som en stor risk räcker inte 72h för samhället att återhämta sig på. Kika igenom tidsschemat under jag skrev i detta inlägg (http://zynisk.blogg.se/2015/march/krigsforberedelser-mot-skandinavien.html). Nu vet vi att Sverige återigen skall återta sitt nedlagda civilförsvar. Men enligt Livsmedelsverket kommer vi inte återta matlager i Sverige därför Jag tror inte att det går att gå tillbaks till som det var för trettio år sedan, utan vi är i den värld vi är. Och då måste vi agera utifrån det, säger Karl Arne Karlsson, beredskapsplanerare på länsstyrelsen” (SVT 3e Mars -16).
Vi kommer alltså inte återta de lager vi hade förr därför att, som jag tolkar det från artikeln, vi har en annan situation idag där man handlar mer globalt. Det skrämmande är att de är medvetna om ett krigshot men inte är beredda att planera efter det. Planen verkar istället ligga på att krisen kommer ligga lokalt.

Vi vet alltså med all säkerhet att cyberangrepp kan slå ut vår möjlighet för territorieövervakning, banktjänster, telefoni/data och strömförsörjning. Därför är det extra intressant att känna till de två kraftiga explosioner som skett i dels ett vattenkraftverk utanför Arvika (10 april -16) samt ett ställverk utanför Eda (11 april -16). Båda skall ha skett efter allvarliga elfel. Troligt är att även detta skett via cyberangrepp som slagit ut säkerhetsfunktionerna och därefter överbelastat systemen. National geographic har gjort en dokumentär/filmatisering om just denna typen av cyberangrepp som är mycket sevärd: http://channel.nationalgeographic.com/american-blackout/

Solidaritetsförklaringen är död.

Kategori: EU, Flyg, Säkerhetspolitik

I och med dagens beslut från regeringen angående vilket typ av militärt stöd som skall erbjudas Frankrike, är det med all önskad tydlighet att vi kommer stå helt själva vid ett militärt angrepp.
Om någon missade vad det hela gäller var det alltså 50-100 flygtimmar transportflyg som erbjöds och ett fåtal stabsofficerare.
Frankrike har uttryckligen begärt stöd av Sverige med JAS 39Gripen. Men detta nekades idag.

JAS 39Gripen med attackbeväpning i form av 4 bomber. På vingspetsarna sitter två jaktrobotar.
 
Vad betyder då detta?
Jo att Sverige har avsagt sig solidaritetsförklaringen och gjort avsteg från EU försvarsparagraf 42:7. Det så kallade Lissabonfördraget.
I praktiken innebär detta att vi inte kan förlita oss på hjälp från övriga EU-länder, som vi idag har byggt hela vår försvarsstrategi på.
Till på köpet har vi nu visat den svenska viljan av försvarssammarbete vilket sänder en oerhört svag signal till Finland som tidigare uttryckt oro över den svenska försvarsviljan. Den gången var det i samband med Ubåtsjakten i oktober 2014. Finland uttryckte då att de inte tänker försvara ett land som inte ens kan försvara sig självt, och med det svar vi idag gav Frankrike (egentligen hela EU) har vi visat att vi inte är beredda att ställa upp solidariskt på andra.

Samtidigt vinner Ryssland kriget mot västvärlden i Syrien genom att USA som varit västs huvudman i Syrienkonflikten backat från kravet kring Assads avgång. Därmed är de ryska intressen som finns i Syrien säkrade och ryssarna kan nu återigen vända blicken åt annat håll.
Nästa år kommer den ryska krigsmakten få ytterligare 1% av den ryska BNPn. Där kärnvapentrupperna kommer få 8.5% av det extra anslaget.
Vidare fortsätter den ryska krigsretoriken bli alltmer uppskruvad och väst utmålas som ett reellt hot mot det ryska moderlandet.
Som jag sagt tidigare är det fullt möjligt för Ryssland att genomföra ”defensiva anfall” mot vad som kan uppfattas som hot mot Ryssland.  Där är även kärnvapen inräknade som fullt möjliga verktyg för att slå mot baser och grupperingsplatser.

Men det behöver inte vara Ryssland som anfaller, solidaritetsförklaringen avsåg väpnade angrepp. Vilket även innefattar ett uppblossande inbördeskrig, vilket är fullt möjligt med de 1000-tal Daesh anhängare som idag finns i Sverige.
Här tror ofta folk att det finns 300 terrorister i Sverige (vilket borde vara avskräckande nog se bara vad Breivik ensam gjorde). Men det stämmer inte, det finns 300 KÄNDA Daesh terrorister. SÄPO bedömde att runt 700 till varit iväg men ännu inte var identifierade. Till detta måste givetvis räknas de som har samma värderingar men valt att stanna i landet.
Skulle dessa påbörja en större operation för att grunda ett svenskt kalifat kommer vi även då stå här själva i och med den fallna Lissabonfördraget.
 S-500 systemet skall kunna skjuta ned 10 ICMB som rör sig med 7km/s samt fientligt AWACS (flygande ledningscentraler). På bilden är det oklart om det är S-400 eller S-500 då utseendet inte kommer skilja sig märkbart.
Finland står och faller med ett bevarat svenskt territorium, eftersom att vid ett besatt svenskt territorium kan Finlands ”stängas”. Genom utplacerade luftvärnssystem i kombination med sjömålsrobotar kan den Finländska försörjningen kapas och därmed hållas ur konflikten eller tvingas ställa territorier till förfogande. Detta var en möjlighet som inte fanns under Vinterkriget, men som idag är högst reell. De ryska trupperna har ett extremt kompetent luftvärn idag. De nya systemen som snart skall tas i bruk räknas BUK-3 och S-500 in. BUK-3 kan bära 12 robotar med  7 mils räckvidd. Robotarna är mycket snabba och ska kunna nå mål på mellan 2.5km till 70km.
S-500 är utrustad med en bättre måldator än S400 samt 20 mil extra räckvidd. Nu pratar vi alltså 60 MIL räckvidd. 
Utmed den ryska norrakusten har ett flertal batteri S-400 placerats ut ihop med PANTSIR som närskydd. De har inte placerats temporärt i en övning utan satts på en stridsuppgift. De har placerats så den ryska kusten mot Arktis är stängd för främmande flygande föremål.
På bild det nya BUK M3 systemet i två utformningar.
Jag rekommenderar därför att man gör avsteg från 72 timmars tiden som myndigheter har rekommenderat och mångdubblar den till minst en månad. Får vi ingen hjälp kommer vi även inte få tillgång till livsmedel och dylikt.

Svensk mark, krigsskådeplats för tre aktörer.

Kategori: Flyg, ISIS, Ryssland

Svensk mark kan bli föremål för framförallt tre aktörer, varav två kommer sikta för att slå mot svenskt försvar och vår befolkning. 
Dessa två är terrorister från framförallt Daesh (ISIS) och Ryssland. Men mycket tyder även på att vi kommer få hjälp av NATO länder, den tredje aktören, hjälpen bör bestå av specialförband. Vad deras uppgift kan tänkas vara vet jag inte, men troligen ingår att slå ut ledningssystem, sabotera framryckningsvägar och likvidera chefer på plats. 

Varför tror jag då att NATO har en plan för specialförband på svensk mark? 
Av allt att döma är detta en Boeing AH6-I (?). Klart är att det är en nyare variant av den klassiska "Little Bird". Denna bild togs av en läsare under veckan. Helikoptern framfördes utan lanternor eller transpondrar.
 
Med de analyser jag tidigare gjort stämmer platsen väl överens med teorin om ryska planer på brohuvuden in i Sverige.
Kontentan är att fler än vi förbereder sig på en konflikt vilket gör läget betydligt allvarligare återigen.
 
Förra veckan gav Ukraina upp i kriget mot Ryssland och skrev på avtal om att ge de östra delarna "mer" självstyre. Genast gick DNR ut med att de kommer ansöka om att tas upp i den ryska federationen.
Detta medför att de ryska styrkorna kan släppas från Ukraina och lägga fokus på andra områden.
Syrien verkar vara ett av den ryska arméns nästa mål. Här tror vissa att det beror på två saker. En självklar, Putin vill inte tappa sitt starkaste fotfäste i Mellanöstern i och med Assads fall. Men även för att vara en bidragande orsak till de enorma flyktingströmmarna till Europa. Eftersom delar av Europa går på knä av det höga flyktingtrycket, samt att flertalet EU länder vägrar att ställa upp i flyktingmottagandet. Detta medför givetvis att de högerextrema krafterna vinner kraft, samt att medlemsländernas sprickor ökar betydligt mellan varandra.
Vidare ställs den nationella säkerheten på sin yttersta spets då det inte finns någon kontroll på de som anländer. Oavsett hur hemska förhållanden de flyr från, förtjänar de säkerheten i att veta att de inte flyr ihop med folk som de flytt ifrån. Detta med tanke på ISIS uttalande om att de blandat med terrorister i strömmarna, och att några av de hjälpcontainrar som kontrollerats innehållit vapen och dylikt.
I veckan fick jag information från en anställd inom polismyndigheten att de gått upp i nationell stab och beordrat "särskild händelse" av just denna anledningen.
Missnöjet bland den egna populationen ökar även den, det har dykt upp två läger. Ena sidan vill göra allt, och uppoffra allt för att hjälpa de flyende. Den andra sidan är något irriterade på den särbehandling som måste följa för att kunna ta emot alla och tillgodose allas behov. Båda sidor har sina poänger, men det ökar risken för attentat och inre konflikter.  
En av de containrar som skall ha visiterats av Grekisk kustbevakning.
 
Just nu pågår en stor militärövning i Ryssland vid namn Union Shield, som sker i samband med Vitrysk militär. Även Östersjöflottan är med och övar landstigning med CAS (close air support) från flyget. Det är alltså som vanligt anfallsövningar som övas, och inte försvar som man annars kan tro.
Men att Ryssland storövar anfall är väl numera en normalbild...