ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Ambal avviker från normalbild och myndigheter krigsplacerar.

Kategori: Beredskap, Förberedelser, Säkerhetspolitik

Ryska Ro-Ro fartyg avviker från normalbilden i vart de lägger till. Framförallt har Ambal uppmärksammats där hon lägger till vid R-Ro kaj med direktanslutning till järnvägsspår. Detta möjliggör diskreta och snabba transporter av tung last som omedelbart ska skeppas vidare i Kaliningrad. Med tanke på att Ambal använts tidigare av ryska krigsmakten för militära transporter är det av intresse att lägga märke till detta.
Som synes på bilden är kajen en direktansluten kaj till järnvägsspåren.
I Sverige har nu polismyndighetens anställda krigsplacerats, men utan att det finns verktyg för de anställda att lösa en uppgift i krig är beslutet endast av symboliskt värde. Det måste givetvis finnas skyddsutrustning och förstärkningsvapen till alla anställda samt givetvis en större organisation vid krig eller överhängande krigshot. Detta gäller förstås inte bara polismyndigheten, utan likväl alla samhällsviktiga myndigheter. Av de civila myndigheterna är polisen bäst rustad idag för att möta ett krigstillstånd.
Men betänk hur beredskapen och förutsättningarna ser ut på exempelvis sjöfartsverket eller jordbruksverket. Sjöfartsverket i Norrköping hade under driftvärnets tid både skyddsutrustning och vapen i källaren, något som helt och hållet saknas idag. Jag misstänker att det ser lika dant ut på de flesta andra civila myndigheter också. Hur är det tänkt att Sverige skall kunna fortsätta något så när vid krig om myndigheterna inte är rustade för att klara krigshotet? Jag hoppas att det anställs projektledare som är kompetenta nu när myndigheterna skall börja bygga upp en krigsorganisation igen. Med kompetenta menar jag personer med kunskap om motståndaren, insikt i vilka konsekvenser som kommer drabba samhället och vilka skyddsåtgärder som måste vidtas. Personal måste informeras och utbildas, skyddsutrustning måste köpas in, servrar måste säkras, fysiskt skydd måste tillsättas i form av beväpnad personal osv osv.
Polisen får information om att de krigsplaceras, något du kan läsa mer om på polisens hemsida
Görs inte detta kommer ledningen av civila funktioner falla sönder och därmed stora delar av Sveriges civilförsvar. En annan aspekt som är mycket viktig i sammanhanget är att det MÅSTE vara regeringen som fattar beslut om krigstillstånd och mobilisering. Detta innebär att vid en mycket snabb invasion med sabotage mot kommunikation och infrastruktur kanske en order om krigsplacering aldrig går ut och myndigheterna därmed blir bakbundna att fatta riktiga beslut. 

Hjälp försvaret att få bättre förutsättningar att försvara riket!

Kategori: Beredskap, Förberedelser, Krisberedskap

Försvarsmaktens förmåga är inte Sveriges största utmaning vid händelse av kris. Istället är det civilbefolkningen som är Sveriges svagaste länk. Försvaret har ändå begränsad förmåga att klara ett krig under vissa förhållanden. Försvarsmakten saknar dock uthållighet i vissa aspekter samt förmåga att slå en kvalificerad fiende i längden. Se gärna ”Om kriget kom” på Youtube och applicera den organisationen i kontext mot dagens organisation. Hur menar jag då att civilbefolkningen är den svagaste länken? Jo genom att sakna civilförsvar, medvetenhet och kunskap om hur man säkrar sin tillvaro i kris. De allra flesta människor har ingen som helst beredskap för att klara ett längre avbrott, de flesta har inte ens beredskap för kortare avbrott. Oftast tror människor att staten skall skydda dem och se till att de kan få mat, värme och vatten. Detta är dessvärre omöjligt i dagsläget. Staten har kapacitet för en större lokalstörning, men sker krisen till följd av en blockad i Östersjön, strömavbrott över stora geografiska områden eller haveri av samhällsviktiga IT-system kommer staten inte kunna redo ut problemet. Det finns nämligen inga livsmedelslager, inga lager av förbrukningsartiklar, inga drivmedelslager eller lager av skyddsutrustning. Det ger konsekvenser som följande:
 
När maten tar slut i skafferier och matbutiker är maten de facto slut. Saknar du kontanter eller om butikerna inte kan ta emot kontanter kan du inte köpa in mat ens första timmarna. Medicin, hygienartiklar och andra förbrukningsvaror kommer inte gå att få tag på.
 
Apotek kan exempelvis inte lämna ut medicin utan att vara säkra på att rätt person får rätt medicin vilket är digitaliserat.
Är bensinen slut i bilen kommer du inte kunna ta dig någonstans, många bensinstationer saknar reservkraft vilket betyder att det inte går att köpa ny bensin. Du kan alltså inte evakuera ett område via fordon om du inte har drivmedel i tanken.
 
Sker ett utsläpp från en fabrik, en stor brand eller annat som kan förgifta luften finns ingen skyddsutrustning till de som bor i området vilket innebär att stora mängder människor kommer dö eller skadas av de giftiga partiklarna.
Ett multifuelkök kan drivas med alla former av flytande bränsle. Du kan alltså använda både bensin och diesel, sprit och fotogen för att driva köket. Det ökar dina bränsle val under kris.
Varje punkt går givetvis att spinna vidare på, exempelvis hur kommer sjukvården se ut? Med tanke på hur ansträngd den är idag. Detsamma gäller rättsväsendet. Vad händer om det blossar upp oroligheter i flera områden i ett polisdistrikt samtidigt som en omfattande plundring sprider ut sig? Tidsåtgången innan du påverkas av krisen kommer variera med tanke på vart du bor och hur du har förberett dig. Du bör ha varor och utrustning hemma för att klara en längre störning, men samtidigt måste du ha kunskaperna att använda dina grejer. Detta måste du lära dig långt innan de måste använda utrustningen ”skarpt”.
Utrustningkort för brittisk soldat under falklandskriget. Det ger en bra fingervisning för vilken typ av utrustning du behöver vid krig. Räkna bort vapen som civilperson. Uppträder du med vapen kan du misstas för kombattant vilket ökar hotbilden mot dig avsevärt.
Försvaret påverkas givetvis om inte samhället kan hålla ihop någorlunda. Dels genom att soldater som skall mobiliseras kanske inte går att mobilisera, men även eftersom att det försvårar försvaret av riket avsevärt om man samtidigt har en utbredd social oro där det delvis kan liknas vid inbördeskrig. Något vi kan förvänta oss i de områden där det redan idag är utbredd kriminalitet med skjutningar och sprängningar så gott som varje vecka. Därför bör prioritering även ligga på det civila försvaret och utbildning av människors medvetenhet.
Här måste SVT/SR få styrningar som statens representanter i media. De måste driva kampanjer för att öka både medvetenhet och kunskap. Gärna ihop med försvarsmakten och MSB. Har du inte redan pratat med nära och kära bör du göra det omgående. Som jag skrev i mitt förra inlägg har nu även flera myndigheter gått ut med information om fientliga förberedelser för att slå ut strömförsörjningen, IT-system och infrastruktur. Fienden har kommit långt och kan egentligen slå till när som helst.
Rysk truppuppbyggnad utanför Ukrainska gränsen. Det har även skett truppuppbyggnader mot ex Finland och i Kaliningrad. Allt tyder på att Ryssland förbereder ett storkrig genom anfall.
 
Därför MÅSTE du klara av en krishändelse när som helst. För din skull och för din familjs skull.

Kan vi vara nära ett krigsutbrott?

Kategori: Förberedelser, omvärldsanalys

Kan vi stå ett krigsutbrott nära?
Allt fler experter säger ja, allt från NATO generaler till presidenter och ministrar. Det är bara i Sverige som det tystas ned till förmån för ”mellomys” och felsyftade artiklar (tänker på ”Polis öppnade eld mot man” som visade sig vara en knivbeväpnad man som sköts i nödvärn).
Jag tänker här sammanfatta den MYCKET oroade utveckling som skett den senaste veckan. Så får ni själva avgöra vad ni tror.
Jag kommer fokusera på Europa, mellanöstern är inte riktigt lika intressant i vår intressesfär vad gäller krigshot. 

Den ryska krigsmateriel utställningen i september förra året. Notera skjutning under gång och markradar enheten.

Igår kunde vi läsa nyheter om en brand i ett teknikhus i Göteborg, som slagit ut hela SJ växelsystem. Det visade sig senare att även Marieholmsbron är satt ur operativt skick vad gäller öppningsfunktionen. Detta gör att inga båtar kan åka upp eller nedför Göta älv.
Konsekvenserna blir stora störningar på fartygs och järnvägstrafik till och från Göteborg.
Enligt de källor jag hört med rör det sig om sabotage. Endast komponenter som saknar reservdelar eller är svårreparerade är påverkade. Det är alltså inte en slump.
Till detta skall läggas Svenska motståndsrörelsens (SMR) plötsligt ökade aktiviteter och subversiva brev om NATO som skickats till riksdagsmän. SMR har även kopplingar till den ryska staten, precis som flera av de alternativa medier vi har i Sverige idag.
Vi kan alltså dra slutsatsen att Sverige nu är mål för utökade sabotage och påverkans operationer.
På bilder från Krim kunde man se milslånga konvojer med rysk militär materiel i riktning mot Ukraina.
På kvällen kunde man läsa på Estlands officiella NATO konto att minst 2500 fallskärmsjägarsoldater påbörjat en övning i Pskov.

Idag har man kunnat följa en kraftig ökning i radionätet, både för NATO och för de ryska styrkorna. 

På det amerikanska flygvapnets radionät kunde man höra ”Not a test, this is not a drill… attention all stations!” Följt av intensiv radiokommunikation. Det bedöms att ursprunget ligger i antingen södra Europa eller runt mellanöstern. Det ryska nätet var lika aktivt det och skickade ut en stor mängd ”flash” meddelanden runt 10:40. Även det ryska nätet för GRU, de som skickar order till agenter i Europa, har gått på högvarv under förmiddagen.

Västra militärdistriktet har denna vecka fått nya raketartillerisystem, 8 stycken URAGAN, till sina artilleriförband. Dessa påverkar inte oss i dagsläget då räckvidden ”endast” är 35km. Dock kan de påverka våra grannar, eller oss om de tas över med båt/flyg vid invasion.
De UAV system som finns i MDV skall nu uppgraderas med bland annat bildförstärkare och infraröda kamerasystem.

En rysk UAV av typ GRUSHA som finns i det västra MD. 

I MDV finns nu även det nya prickskyttegeväret ASVK som är ett prickskyttegevär i 12.7mm eller kaliber .50. I Sverige får denna kaliber endast användas för bekämpning av utrustning. Därför att det inte anses etiskt att beskjuta mjukmål med 12.7. Däremot går det bra i tung kulspruta som har samma kaliber.
Detta är något som övriga länder inte tillämpar. Dels för effektiviteten, dels för skrämselfaktorn. ”prickskytteskräck” får en helt annan innebörd när gruppchefen klyvs på mitten och du kanske inte ens hör skottet på grund av avståndet.

I mellanöstern hänger krigshotet mellan NATO landet Turkiet och Syrien allt längre ned. Det börjar egentligen med uttalande från Saudiarabien som berättar att landet tänker sätta in trupper i Syrien ihop med Turkiet för att avsätta Assad. Detta sattes i verket av Turkiet i helgen genom att artilleri beskjuta den kurdiska gerillan ihop med positioner för den Syriska armén.
Idag sköts ett sjukhus tillhörande Läkare utan gränser i brand av en rysk ballistisk robot. 14 dog och 8 läkare saknas. Emligt Läkare utan gränser officiella Twitter konto innebär detta att 40.000 invånare saknar kvalificerad sjukvård i detta område. Helt i linje med den ryska ambitionen att med hjälp av högt flyktingtryck, splittra Europas medlemsländer.
Det senare har man kunnat läsa i uttalanden från bland annat den finska försvarsministern. Då det uppdagats att ryska FSB transporterat flyktingar och illegalt släppt dem över gränsen till Finland. Finska underrättelser säger här att Ryssland har kapacitet att göra detta med upp till 1.000.000 människor.

Vad vi bör göra nu är att på det personliga planet analysera sin omvärld, vad händer i Sverige och varför.
Kallas reservister in i Ryssland tas dessa från deras civila liv och lämnar hål i det civila samhället. Detta innebär att man ämnar agera på något sätt, eller så är det bara repetitions utbildningar. 
Avslutar med lite raketartilleri. GRAD och URAGAN.