ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Det är inte Försvarsmakten som ansvarar för låga förtroendesiffror.

Kategori: Försvar, Försvarsmakten, Säkerhetspolitik

Efter Expressens reportage om Försvarsmaktens låga förtroende siffror känner jag att jag behöver möta befolkningens misstro mot min före detta arbetsplats.
Den svenska försvarsmakten är mycket kompentent med drivna och motiverade soldater och officerare. Övningarna är ofta komplexa i jämförelse med många andra länders försvarsmakter. Enligt besökare från US Army använder svenska soldater i högre grad skarp ammunition vid övningar än vad deras egna soldater är betrodde att göra. Om det faktiskt är så eller om officerarna från US Army ville vara ödmjuka låter jag vara osagt.
US Army soldater på skyttetävling.

Eftersom vårat försvar bygger på frivillighet i de anställda förbanden innebär det att soldaterna vill varar på jobbet och känner sig motiverade. Problemet i många fall är ersättningsnivåerna och känslan att man bortprioriteras politiskt. Att många lämnar yrket innan de 8 åren beror mycket på att en vuxen människa sällan anser att 18-20.000 är en rimlig nivå att leva på idag under de åren som en soldat kan vara anställd. Vidare är det inte roligt rakt igenom med utrustning som inte delas ut, utrustning som är gammal eller helt saknas. Detta beror dock på beslut som fattas av politiker genom försvarsbeslut och budgetering.
För att hela Sverige skall kunna försvaras krävs flera förändringar i nuvarande organisation. Framförallt handlar det om en större budget som politiker inte kan vara inne och peta i vad som skall köpas. Soldater behöver få en högre ersättning, framförallt en lönetrappa som är mer skälig. När jag säger soldater i det här fallet innefattar det även specialistofficerare och vanliga officerare. Att en soldat kan ligga på högre ersättning en än specialistofficer sticker i motivationen hos många SpecOff.
Nya persedlar (klädesplagg) måste köpas in så det räcker till alla soldater och GMU-soldater får inte prioriteras utrustningsmässigt mot de anställda.
Försvaret av hela Sverige kräver MER soldater och MER utrustning. Inte styrdokument från politiskt styrda instanser.
Vi ska minnas att den motståndare vi nu är inriktade mot är den ryska krigsmakten, vi måste därför av naturliga själv dimensioneras, befästa och utrusta oss efter att möta denne.
Ytterligare en tanke för att höja stridsvärdet på förband är anpassad beväpning. Skarpskyttar borde kunna tilldelas motsvarande AK4 med kikarsikte. Sjukvårdare, militärpoliser, stadsskytteförband eller andra enheter som har en annan uppgift än en ren skyttepluton, borde kunna tilldelas en kortare och lättare karbin. I Norge tilldelas exempelvis sjukvårdare MP7.
Norsk soldat övar med MP7.

Försvarsmakten måste precis som övriga civilsamhället tilldelas en fungerande logistik. Vapen och soldater kan inte vinna krig om de inte får fram mat, ammunition och drivmedel till sina positioner. Detta glöms ofta bort när man pratar försvar. Försvaret är alltså avhängt livsmedelslager, ammunitionsförråd och drivmedel. Givetvis utspritt i landet i hårdgjorda lokaler skyddade från sabotagegrupper och luftangrepp.
Men det är inte bara basvaror som ska funka inom logistikkedjan. Transport av mobiliserade måste säkerställas. Likaså skadetransporter till krigssjukhus, något som inte heller finns idag. Tanken är att civila sjukhus skall omhänderta skadade, både civila och soldater. Med tanke på hur situationen ser ut på de flesta sjukhus idag förstår man att sjukvården kommer kollapsa ganska omgående. Givetvis finns sjukvårdsenheter i försvarsmakten idag, de har tillgång till ambulanser och mobila sjukhus. Problemet är dock som alltid, de är underdimensionerade och ett tält ger inte samma skydd som ett krigssjukhus i ett berg. Sjukvården behöver också en logistikkedja. De behöver sjukvårdsmateriel och drivmedel till sina generatorer. Totalförsvaret står inför stora utmaningar som inte på något sätt är omöjliga. Däremot är de omöjliga att utföra utan att tilldelas rätt resurser.
Ledningscentral utanför Norrköping. ÄR du intresserad av att läsa mer kan du läsa om det på ex: www.skymningslage.se/gravlingen

Det är alltså inte Försvarsmakten som är ansvariga för låga förtroende siffror. De gör vad de kan och mer därtill med de resurser de har att tillgå. En försvarsmakt får inte vara toppstyrd av politiska beslut av individer som inte vill eller kan se utmaningarna som en krigsorganisation står inför i händelse av ofred. Förtroendesiffrorna ligger på regeringens representanter och beslut. Jag vet också att det finns incitament för högre officerare att inte påtala problem i direktiv då det kan bli problematiskt för karriären, det är risken med en myndighet som styrs direkt av en minister. Eller tillsatt politisk chef som i Polismyndigheten.

Zynisk blir officiell och ryska MDV är klart största distriktet.

Kategori: Försvar, MDV

Som många av er vet har jag gått och blivit officiell. Anledningen är flera.
*Jag har fått ett så stort antal följare att jag har mer att vinna på att vara öppen med vem jag är än tvärtom.
*Det ger legitimitet till mina analyser.
*Förhoppningsvis kan journalister eller andra som använt mina alster kontakta mig för att bolla frågor lättare. Tanken är att det är lättare att prata med en person än en blogg.
Med det debattklimat som råder i Sverige där anonyma klassas som troll oavsett vad de har för budskap väljer jag därför att gå den officiella vägen framför fortsatt anonymitet.

Kortfattat om vem i hela friden jag är.
Jag heter alltså Mattias Kannerstål, fyller snart 29 år. Jag har jobbat ~6år i försvarsmakten plus ett år som värnpliktig, vilket ger ungefär 7 års aktiv tjänst. Jag har studerat statsvetenskap, juridik, utredning, historia och ryska på universitetet. Vidare är jag även utbildad vildmarksguide och fjällsäkerhetsguide. Vilket kan ses på den Instagram som bloggen har med samma namn @zynisk.
Jag har förstått att jag slår sönder mångas bild av vem jag är, som trott jag varit minst 40+. Men tji fick ni! Jag kommer fortsätta skriva mina analyser med information från OSINT källor, alltså information man kan hitta på öppna källor. Jag hoppas ni fortsatt kommer läsa vad jag skriver!

Nu till vad bloggen egentligen handlar om.
Ambal, det ryska civila transportfartyget som skeppade över ISKANDER robotar för en tid sedan har fortsatt gått mellan den hamnen de gjorde då och järnvägskajen i Baltiysk. Notervärt är att hon har sällskap av systerfartyget ”Baltiysk” som går en identisk rutt i skytteltrafik. Som alltid behöver det inte vara kopplat till militär verksamhet men med tanke på tidigare förehavanden, att hon går via alternativa lastningsområden och att järnvägstrupperna i MDV övat är det helt klart notervärt.
De civila fartygen är kopplade till ryska flottan vilket gör alla civila fartyg till potentiella aktörer i militära operationer.
Efter förra årets truppförflyttningar består nu MDV av mer än 50% av de ryska väpnade styrkorna. Detta enligt Litauens NATO talesperson. Med den truppuppbyggnaden kan vi förstå att det är norra Europa där det ryska krigsplanerna är fokuserade. Hade det varit Ukraina eller södra Europa hade givetvis MDSödra/MDCentrala varit de största militärdistrikten.
Som synes på grafen från Lettlands utrikesdepartement är det ryska västra militärdistriktet klart större än alla de andra ryska distriktet sammanlagt.
Ryska styrkor har rapporterat om en förbättring av artilleriet med 40% tack vare användandet av UAVer som eldledarens ögon. Med tanke på alla rapporter om främmande makts UAVer i Sverige är det givetvis intressant. De flesta tänker UAV som en amerikansk Predator som är stor som en Cessna. Men det finns UAVer som kan skjutas ut från en lastbil, eller till och med som bärs i ryggsäcken av specialförbandens operatörer. Våra baltiska grannar har gett eldtillstånd på UAVer vid militära områden. Det kanske skulle vara något för oss att skriva in våra insatsregler i Sverige.
Just nu pågår en stor beredskapskontroll i MDV med minst 10.000 soldater och 2000 fordon. Både militära och civila enheter skall vara inblandade.

Trump administrationens förehavanden är fortsatt stormiga där uppgifter om ryska kontakter dyker upp titt som tätt. Senast var det Michael Flynn, som idag avgick, som ska ha diskuterat lättnader av de ryska sanktionerna. Frågan är om Trump kommer fortsätta se med blida ögon på Putin eller om det kommer ändras. Vi kan helt klart avgöra att administrationen är mycket kluven i frågan Putin. Än så länge har inga trupp urdragningar skett i Europa. Trotts att inga länder än ”payed us back” som Trump uttryckt sig. Vi kan bara hoppas att att NATO fortsätter stärka upp trotts Trumps vallöften.

Förbered er på total blackout och vattenbrist.

Kategori: Beredskap, Cyberangrepp, Försvar

Senaste dagarna har det inkommit flera rapporter om störningar i svensk infrastruktur. Bland annat tömda vattentorn, inbrottslarm i elanläggningar och FOI/FRA rapporter om förberedelser att via cyberangrepp slå ut svensk elförsörjning. Detta är vad jag varnat för sedan 2014. Det får ni anses bekräftat att ett anfall mot Sverige skulle föregås av stora strömavbrott och problem med vattenförsörjningen. Med tanke på hur extremt sårbart Sverige är mot alla typer av anfall mot infrastruktur kanske det till och med kan räcka att slå ut dessa för att tvinga ned stora delar av civilbefolkningen på knäna. Som känt finns det idag inga beredskapslager, vare sig med livsmedel eller skyddsutrustning. I många fall är inte heller skyddsrum iordningställda eller besiktigade på kanske 10 år. Detta var i alla fall fallet med majoriteten av Upplands-Bro skyddsrum 2015. Tänk ett scenario där inte bara ett lokalt område förlorar vatten och el, utan att alla större städer tappar både vatten och el. Stora områden förlorar elförsörjning och gårdar kan inte nyttja sina privata vattenpumpar för att försörja djur och människor. Ser vi på det hela utanför boxen får man tänka ungefär såhär i steg: AVBROTT -> Resurser skall tilldelas i form av tekniker. De skall ha RESERVDELAR och INFORMATION. Är avbrotten omfattande och sträcker sig över stora delar av Sverige måste detta prioriteras. Reservdelar tar slut. Ärendestyrningen från elbolagen kanske har förlorat kontakten med resurser som då står handfallna. Det betyder att konsekvenser kommer börjar byggas upp i form av desperata människor, spädbarn och äldre kanske inte överlever om man inte har ett eget krislager, svenskt lantbruk stannar av, leveranser in till Sverige stannar upp och samhäller faller samman. Plundring och våld kommer blossa upp. På vissa platser snabbare än andra.
På bara några dagar har bland annat följande skett och uppdagats:

Vattentorn tömdes i Eslöv - inget vatten i kranarna

Vattentorn tömdes efter systemfel i Visby - inget vatten i kranarna
Stor vattenläcka i centrala Västervik
100.000 cyberattacker mot svensk infrastruktur förra året
MSB: Vi är mycket sårbara idag

FRA: Utländska IT-agenter förbereder att slå ut svensk infrastruktur som elnät och kommunikation.
Visby vattentorn som tömdes efter "signalfel/systemfel".

De senaste dagarna har rysk propaganda skruvats upp mot Ukraina återigen samtidigt som stora enheter pansar övas i närheten av ukrainska gränsen.
Under 2016 samövades ett stort antal militära enheter i alla led (även reservister och ledningsfunktioner) vilka nu anses kunna bedriva storskaliga offensiver i två riktningar. Framförallt har de militära enheterna i Östersjön förstärkts vilket skulle kunna innebära att Ryssland planerar för anfallsriktning Östersjön inom rimligen snar framtid. 
På folk&försvar rikskonferens pratade Stefan Löfven om vilka åtgärder man skall vidta för att möta det militära hotet mot Sverige. Det visade sig att man inte tänker möta det alls från regeringens håll. Det som skulle krävts i form av ökade anslag omedelbart. Övergripande behövs bland annat:

Handburna luftvärnsrobotar

Nya automatkarbiner
Kompletta utrustningskort (allt från uniformer och kängor till kök och stridsvästar)
Nya fordon anpassade efter strid (alltså inte softskin fordon)
Hårdgjorda byggnader för exempelvis ledning
Utbildning av reservister. Tänk här att vissa inte använt AK5C eller ens nya förflyttningar.
Mobiliseringsplatser med stående utrustning
 En av Försvarsmaktens GW. En så kallad softskin som saknar allt form av skydd.
 
I övrigt måste betänkas hur informationen skall gå ut till de som skall kallas in, hur man får de till rätt plats då järnvägen förmodligen kommer vara obrukbar och vem som skall utbilda dessa. Vad gör man med de som inte dyker upp? Hur ersätter man de som idag är yrkesverksamma som exempelvis eltekniker, lantbrukare, sjukvårdare, kriminalvårdare o.dyl?

SLUTSATS
Vi kan vara förvissade om att det som väntar oss är en total blackout i elförsörjningen. Störningar på vattenförsörjningen. Tomma hyllor i butiker i och med "just-in-time" tänket samt på grund av plundring. Vidare kan vi förutspå vissa problem vid mobilisering och utrustning/utbildning av inkallade. Förhoppningsvis finns det en plan som inte är allmänheten känd, jag hoppas att de som formulerar planen tagit med dessa problem jag beskrivit i sin planering. Vilket jag idag betvivlar. Det är fortsatt du själv som avgör hur bra du och din familj klarar sig i och med en kris. Inte samhället som saknar förutsättningarna för att skydda befolkningen tillfredställande. Oavsett medvetna sabotage eller dåligt underhåll visar de återkommande störningarna på att vi är mycket sårbara i vår försörjning.
2017 kan vara året då du får nytta av den försäkring du skaffat dig i och med ett privat krislager.