ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Nordstream är ett perfekt tillfälle för ryska flottan.

Kategori: Hybridkrig, Nordstream, Ukraina

Karlshamn kommun tackar ja till Nordstreams röruppläggning i hamnen. Regeringen backar och säger att de inte kommer stoppa Karlshamn utan att kommunen själv får bestämma om de vill ingå avtalet med ryska staten eller inte. Däremot vidmakthåller regeringen att Nordstream utgör ett hot, detta påvisas tydligt med att extra resurser kommer läggas av bevakning genom både försvarsmakten och SÄPO. Igår kunde vi läsa i ryska statens förlängda arm Sveriges Radio Ekot att försvarsmakten inte hade alla underlag som krävdes och att regeringen inte såg Nordstream som ett hot längre, detta dementerades senare av Försvarsminister Hultqvist. Det var därmed avgjort att SR återigen publicerat uppgifter som är overifierade som gäller svensk säkerhet. Förra gången det blev uppmärksammat var i samband med ubåtsjakten 2014 då SR Ekot påstod att de hade källor på att det var en tysk ubåt. Något som dementerats och avfärdats av alla insatta, likväl som tyska marinen. Påminner här om att Tyskland är en nära allierad som alltså inte har något att vinna på att infiltrera svensk skärgård. Vill de öva i skärgården kan de kontakta Sveriges ledning och få tillstånd till detta.
Vi får hoppas att Nordstream inte kontrakterar sina egna vaktstyrkor i Karlshamn.      
                  
Anledningen till att Nordstreams röruppläggning är extremt opassande är framförallt eftersom att det ger möjlighet för Ryssland att för lagra viktig utrustning i exempelvis containrar. Containrar går att bygga om på insidan till exempelvis signalspaningscentraler, UAV-system, avskjutnings ramper för robotar eller helt enkelt förråd med krigsmateriel. Arbetarna som anländer med de ryska båtarna kan också vara förklädda soldater som på given order kan påbörja en invasion. Då har de redan allt de behöver för de första timmarna, vapen, materiel, ledningssystem och förplägnad. Detta ger de ryska soldaterna tid att befästa sig och påbörja avskärning av Karlskrona. Vilket betyder att Sveriges största flottbas blir fientligt inringad redan innan invasionen kanske är ett faktum.
De civila fartyg som fraktar rören kan också vara utrustade med exempelvis robotsystem eller ledningscentraler. Det har tidigare skett att ryska civila fartyg använts till militära transporter. Tydligaste exemplet kanske är när det ryska fraktfartyget Ambal fraktade ISKANDER till Kaliningrad.
I detta sammanhang är det mycket intressant att vi hade ett ryskt fartyg som gick i hamn utanför Västervik, utan att ha genomfört en fartygsanmälan och utan att gå med lots. De angjorde en liten grushamn där skulle varit i princip obevakade. Tack vare vaksamma ögon upptäcktes de. Men tack vare svensk lagstiftning saknas verktygen för att genomföra en ordentlig åtgärd på plats. Ryska flottan har rätt att ta civila fartyg i beslag för att de skall användas till militära operationer.
 
Området fartyget gick in till är intressant i avseendet att det rör ungefär samma område som försvarsmakten begärde hjälp av jägare att hålla utkik efter avvikande personer och fordon i skogarna. Vilka har försvarsmakten intresse av att hålla koll på? Spioner och sabotagegrupper, vi har alltså så pass mycket av dessa på östkusten under Stockholm att försvaret begär hjälp i ett skriftligt brev. Det kan sätta lite perspektiv på hur nära vi är att något kan hända.
Alla observationer är viktiga, vi måste lägga lika mycket pussel som fienden för att förstå delarnas innebörd och fiendens intentioner. Om vi inte delger befolkningen vad fienden har för sig mot vår nation hjälper vi bara fienden att fortsätta sin verksamhet ostört.
Den ryska hangarfartygs eskadern som just nu rör sig upp mot Murmansk igen. Flygningarna blev inte som ryssarna förväntat sig men vapenkapaciteten på hela eskadern är betydande. Likaså är maskinerna ombord på Kuznetsov mycket kompetenta och kan skapa kaos för en oförberedd motståndare.
I Ukraina har striderna kraftigt intensifierats efter det samtal Putin och Trump hade. Under gårdagen hade officiellt 40 Ukrainska soldater stupat eller skadats i strid. Stridigheterna har fortsatt under natten och även under morgontimmarna. Än så länge säter inte Ryssland in hela sin förmåga med flyg, kryssningsrobotar, flotta eller de pansarbrigader som står redo vid gränsen. Anledningen är fortfarande oklar men teorierna kretsar runt stridserfarenhet för officerare och soldater och internationellt anseende. I svensk media är det ju inte krig i Ukraina eftersom ingen krigsförklaring har gjorts. För Rysslands del innebär det även att de inte kan vinna kriget mot Ukraina i nuläget utan det är dömt at vara ett utdraget frontkrig. Min personliga teori är att man genom denna aggressiva hybridkrigföring skall tvinga landets styre på knä, kanske till och med avgå. Därefter få en pro-rysk statschef på plats som lägger sig för de ryska kraven vilka de än är. Detta kostar mycket mindre ryska förluster än vad ett storkrig förmodligen skulle göra. Framförallt eftersom det skulle betyda att NATO fort förstärker alla angränsande NATO-länder med allt de kan undvara och det ryska fönstret skulle vara stängt.
Förlustsiffror för de ukrainska försvararna föra och efter samtalet mellan Trump och Putin.

Flera störningar under veckan, varför går uppgifterna isär?

Kategori: Hybridkrig, Sabotage, Underrättelseinhämtning

Vi har under veckan inte bara förlorat en mast, fått radarn utslagen, bokningssystem ur funktion och störningar på SVT/SR i väst Sverige. 
Mina källor säger även att andra myndigheter med säkerhetsansvar haft större problem med IT funktioner. Vilka och vad kommer jag inte gå in på exakt, men det har varit allvarliga störningar som påverkat den svenska säkerheten. Precis som varje annan störning vi haft under veckan. Vissa störningar har varit mer lokala än andra.
Jag är mest fundersam över två saker: Mörkertal och information.
Med mörkertal menar jag de sabotage och störningar som inte rapporterats, som inte upptäckts eller som det ryckts på axlarna åt. Vilken kompetens har en reparatör på plats att avgöra om en kabelbrand är ”på riktigt” eller framkallad? Hur kan en polispatrull utan vidare utbildning i sabotageoperationer avgöra om en mast som ramlat är av naturlig orsak eller inte?
Masten i Tranemo hade klippts av, men rapporterades inte förens efter en vecka då ansvariga inte ”tänkte” på att det kunde vara sabotage. Naiviteten hos befolkningen är enorm, den blir heller inte bättre av pressinformationer som presenterar rena lögner i syfte, får vi anta, att inte skapa panik.

Idag gick polisen ut med uppgifter att rost var orsaken till kabelbrottet i Tranemo i början av Maj. Vi ser direkt flera problem med det uttalandet, för det första var det en fiberkabel, för det andra saknades två decimeter kabel. Med tanke på det underhåll en mast måste ha är det orimligt att anta att två decimeter kabel rostat bort utan att det upptäckts. Senare under dagen tillbakavisade åklagaren som handhar fallet att det skulle vara rost. 

Masten i Tranemo där uppgifter gått isär från olika myndigheter om vad som faktiskt hänt.
 
När radarn stördes ut över stora delar av Sverige skylldes detta senare på Telia. Var detta påstående började vet jag inte men Luftfartsverket tillbakavisade senare uppgifterna om Telia. 

Godstågen mellan Sverige och Danmark stod stilla under fredagen. Orsaken sägs vara ett omfattande signalfel. Vi vet idag att det även kallades för signalfel när Göteborg drabbades av sabotage i ett kontroll/växelhus som ledde till stora förseningar för tågtrafiken samt att en bro blev inoperativ vilket stoppade handelstrafiken till Värnen. Vad var orsaken denna gång? Varje gång infrastrukturen påverkas uppmanar jag till kritiskt tänkande, speciellt nu när det varit otroligt frekvent. Den norska journalisten Kjetil Stormark skrev en artikel där han beskrev att Sverige stod under anfall. Min bedömning är att vi kan stå under ett begynnande och ökande hybridkrig.   

Ryska fallskärmsjägarsoldater från VDV. 

Vad är det då vi ser? Är det medveten lögn från myndigheternas sida för att minska oro i samhället? Är det i så fall ministerstyre eller kommer det från chefer på plats.

I min mening mår folket bäst om de involveras i samhällets sårbarhet, vad de utsätts för. Detta för att minska naiviteten och få in tips från befolkningen INNAN det är för sent. Istället för att få ett folk som rycker på axlarna vid märkliga observationer får vi istället ett folk som minns, reagerar och agerar på misstänkt verksamhet. Detta skulle givetvis försvåra för den fientliga aktören. Vare sig det är rysk spetznas, terrorism eller enskilda aktörer.
   Jag anser att vi skall vara tysta om egna operationer tills operationen är avslutad, beroende på karaktär. Men vi skall inte vara tysta kring de operationer som företas mot oss som nation. 

Från det förra radar avbrottet som skedde förra året vet vi att den officiella förklaringen var att en solstorm störde på just radarfrekvensen. Tidigare i år släpptes uppgifter från chefer inom NATO att man mottagit meddelande från Sverige om att vi var under kraftigt cyberangrepp. Jag har en källa inom eldistribution, därigenom vet jag även att flera av de stora strömavbrott som skett inte alls kan ha skett så som den officiella förklaringen har varit. Exempelvis kan inte ställverk explodera på det sättet de gjort. Får inte befolkningen upp ögonen för läget innebär det en total lamslagning av samhället den dagen den smäller ordentligt. Antingen via omfattande sabotage över större områden, via invasion eller större terrorangrepp.

 Under veckan har ryska västra militärdistriktet haft två intressanta övningar. Dels har luftlandsättningsstyrkorna i Pskov övat ihop med arméflyget. Dels har spaningsförband övat på att genomföra eldöverfall bakom fientliga linjer. Vi får anta att bakom fientliga linjer betyder på mark som inte är deras egen. Jag har förstått att det ibland kan uppfattas som landsättning under krigstid med uttalade försvarslinjer vilket inte alltid är rätt. Framförallt inte i Sverige då vi varken har den personella numerären eller materiella kapacitet som skulle krävas, här syftar jag på luftvärn, vapen, uniformer och övrig logistisk. 

Många M90 känga vinter går sönder efter en vecka i fält. Detta utarmar försvarsmaktens materiellager och skapar brist på kängor.