ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Stort strömavbrott i Dalarna... Igen.

Kategori: Beredskap, Cyberangrepp, Kraftnät

Just nu är stora delar av Dalarna utan ström. Enligt Dalaenergi påverkas alla deras kunder och felet ligger troligen i regionnätet. Vad som kunnat konstateras är att ett ställverk fattat eld, men det är inte säkert att det är orsaken till avbrottet eller en konsekvens av detsamma.
Just nu går sjukhusen på reservkraft och vi får hoppas att felet snabbt blir avhjälpt.
Det skall ha brunnit i en transformator bland annat, vilka brukar kunna kopplas om till reservtransformatorer på plats. Vad som än påverkat elnätet så är en sak helt säker, Sveriges reservdels lager stressas otroligt. Precis som med allt annat viktigt för svenskt totalförsvar saknar vi större lager och senaste tidens strömavbrott har utarmat lagren enligt en elektriker jag varit i kontakt med som jobbat med stamnäten.
 Solcellspanel från Biolite vilken du kan ladda din USB drivna enhet med.

Intressant är att ställverket, eller avbrottet har påverkat ett så stort område och att även mobiltelefonin har påverkats, likaså tågtrafiken. Det är andra gången på relativt kort tid Dalarna drabbas av enorma störningar i strömförsörjningen.
Dalarna saknar det mesta av de problemområden som annars finns i storstadsregionerna i Sverige, man kan bara föreställa sig konsekvenserna av ett liknande strömavbrott i exempelvis Stockholm eller Malmö som redan tampas med social oro i förorterna.
Strömavbrott av dessa magnituder stressar givetvis räddningstjänsten något oerhört mycket, och med facit i hand vet vi att plundring utbröt i Täby efter 20 minuter för ett antal månader sedan i samband med ett större strömavbrott i stadsdelen.
Polisbil brinner i Malmö i helgen som var.

DT.se tipsar föredömligt om 72h regeln och hur man klarar längre strömavbrott. Visserligen är det alldeles för sent när det väl händer. Jag vill därför påminna om ordspråket ”den förberedde överlever”. Även om strömmen är tillbaka inom någon timma, kan den lika gärna vara borta längre, eller så försvinner strömmen på fler platser. Vilket skulle leda till en samhällskris vi inte skådat på många, många år. Det är därför extremt viktigt att ha förnödenheter och utrustning på plats hemma inför situationer som dessa. En så enkel sak som att handla mat blir komplicerad. De flesta har inte kontanter hemma och butikerna kan inte ta kort. Om de ens fortsätter ha öppet. Nu kanske du tänker: ”jag har ju mat i kylskåpet/frysen”. Betänk då att mat i frysen börjar förstöras/tina efter ca 12h, likaså kylskåpsmat. Du kan även vara på sluttampen innan månadshandlingen och maten kan nästan vara slut. Är du själv behöver du bara ansvara för dig själv. Men har du familj med kanske barn, ansvarar du för så mycket mer! Försök förklara för ett litet hungrigt barn varför hon inte kan få äta sig mätt, kanske på dygn.

Det kommer förmodligen aldrig bli känt vad som faktiskt orsakat strömavbrottet, transformatorer överhettas inte hur som helst. Men oavsett om det är en cyberattack som överbelastat nätet (se National Geographic dokumentären American Blackout) eller ett fel i hårdvaran, blir det samma konsekvenser för befolkningen.

Enda sättet att klara sig ordentligt på är att vara förberedd.

Bara en tidsfråga innan en brandbomb träffar våra egna poliser här hemma. Här under en vänsterextrem demonstration i Grekland. 

Angreppen mot Sverige fortsätter att mörkas

Kategori: Beredskap, Cyberangrepp, Flyg, Kraftnät

Minns ni den där "solstormen" som slog ut den svenska luftövervakningen den 4e november förra året?
Det visar sig att det troligen inte alls varit en solstorm (big surprise), utan ett cyberangrepp.
Men enligt svensk sedvana skyller man istället på en solstorm. Varför kan man fråga?
Den enda förklaringen jag kan hitta är att man vill undvika oro. Normalt säger man att man inte vill att fienden ska få veta hur deras operation har påverkat. Men detta stod i alla nyhetsmedier, även internationellt, istället för att berätta hur det låg till säger man att det beror på en solstorm som legat just precis på rätt frekvens och bara drabbat Sverige.
Det säger sig självt att det låter mörkläggning lång väg.
Nu har dock medier i Norge berättat att Sverige skickat ut varning till NATO där vi underrättat alliansen om att vi stod under ett allvarligt cyberangrepp som slagit ut vår luftövervakningskapacitet. Signalen skall ha härstammat från en relativt nybyggd signalanläggning i Kaliningrad.

Civil flygradar

Enligt NASA fanns en solstormsvarning, dock utfärdad för den 2-3 november, med en peak på ”måttlig” och sjunkande under den 4e november. Måttlig nivå utfärdas någon gång i månaden i Sverige och ger inte upphov till mer än norrsken (om man har tur) och störningar på vissa amatörradio kanaler.
När den norske journalisten Ketil Stormark kontaktar departementen i respektive land som, enligt svenskt uttalande, skall ha drabbats är det ingen som vill kommentera. FRA säger dock att denna typen av anfall är ett växande problem i Sverige.

Det finns alltså väldigt mycket som pekar på att den svenska regeringen vill hålla befolkningen i den ”trygga” skuggan av verkligheten. Återigen slås jag av tanken på att regeringen får ta emot inofficiella påtryckningar och hot från Ryssland.

Det är inte bara luftövervakningen som störts ut, även sjöövervakningen har fått utstå störningar under förra året. Det är ingen hemlighet att det är Ryssland som är huvudantagonisten, det säger även SÄPO i sin årsrapport.
Jag är av den åsikten att vi vinner INGET på att hålla den egna befolkningen i mörkret kring vad vi utsätts för. Så länge det inte rör egna operationer skall det fram i ljuset, hur skall annars befolkningen kunna granska det de ser med kritiska ögon. I dagsläget ses Ryssland som en föregångare av många. Både av vänster-vänstern som ser Ryssland som ideologisk allierad och av höger-högern som tycker att Ryssland är den enda som motverkar IS och som ser Putin som en auktoritär ledare att se upp till. Höger-högern är här missinformerad kring Rysslands förehavanden kring IS, bara ett fåtal bomber har släppts över IS utan har istället träffat civila städer, sjukhus (fullt medvetet) och allmänna motståndare mot Assad.

Livsmedelslager idag, slutar transporterna att gå dagligen tömms ett sådant på 2-3 dagar. Om det alls går att hämta varor till butikerna.

Det gläder mig att fler personer känner ett ansvar för sin egen säkerhet och hängivit sig åt MSB:s rekommendation om 72h beredskap. Allt är bättre än inget, men kom ihåg att om vi ser krig som en stor risk räcker inte 72h för samhället att återhämta sig på. Kika igenom tidsschemat under jag skrev i detta inlägg (http://zynisk.blogg.se/2015/march/krigsforberedelser-mot-skandinavien.html). Nu vet vi att Sverige återigen skall återta sitt nedlagda civilförsvar. Men enligt Livsmedelsverket kommer vi inte återta matlager i Sverige därför Jag tror inte att det går att gå tillbaks till som det var för trettio år sedan, utan vi är i den värld vi är. Och då måste vi agera utifrån det, säger Karl Arne Karlsson, beredskapsplanerare på länsstyrelsen” (SVT 3e Mars -16).
Vi kommer alltså inte återta de lager vi hade förr därför att, som jag tolkar det från artikeln, vi har en annan situation idag där man handlar mer globalt. Det skrämmande är att de är medvetna om ett krigshot men inte är beredda att planera efter det. Planen verkar istället ligga på att krisen kommer ligga lokalt.

Vi vet alltså med all säkerhet att cyberangrepp kan slå ut vår möjlighet för territorieövervakning, banktjänster, telefoni/data och strömförsörjning. Därför är det extra intressant att känna till de två kraftiga explosioner som skett i dels ett vattenkraftverk utanför Arvika (10 april -16) samt ett ställverk utanför Eda (11 april -16). Båda skall ha skett efter allvarliga elfel. Troligt är att även detta skett via cyberangrepp som slagit ut säkerhetsfunktionerna och därefter överbelastat systemen. National geographic har gjort en dokumentär/filmatisering om just denna typen av cyberangrepp som är mycket sevärd: http://channel.nationalgeographic.com/american-blackout/

Isstormar, solstormar och sabotage. Vad är din beredskapsplan?

Kategori: Beredskap, El, Kraftnät

Med den senaste tidens allt fler och omfattande störningar på vår infrastruktur vill jag idag skriva om förberedelser och beredskap. 
Under 2014 och början av 2015 har tiotusentals hushåll drabbats av strömavbrott och kommunikationsstörningar. Både genom naturliga orsaker såsom stormen Egon, men även genom oförklarliga avbrott. Som explosionen i ställverket utanför Borås (http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/explosion-i-stallverk). 
Tänk ett scenario där detta sker på flera ställen i landet samtidigt, exempelvis under ett kuppanfall eller större naturkatastrof. Strömmen skulle kunna vara borta i veckor, upp till månader. Skulle en större solstorm träffa jorden (som skedde under mitten av 1800-talet då alla telestolpar brann upp) kan strömmen till och med försvinna i år då det bildas en elektromagnetisk puls som bränner alla kretsar som leder elektricitet. 
Följande scenarion finns som är de mest rimliga som även MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) varnar för. 

SOLSTORM
En solstorm är ett energiutbrott på solens yta som kastar ut både en stor mängd strålning som laddade partiklar. När dessa träffar jorden kan en geomagnetisk storm uppstå och på så sätt störa ut elnät, telekommunikation, satelliter och orsaka korrasioner i rörledningar. Länder som ligger kring polcirkeln är generellt mer utsatta för solstormar än övriga länder, men vid kraftigare utbrott kan större delen av jordklotet träffas. Viktigt att tänka på här är att även bilar kräver ström för att startas.
 
I videon ovan visas effekten av EMP på ett fordon. Vilket kan betyda att du blir strandsatt på en enslig skogsväg i en totaldöd bil och utan mobiltelefon. Därav vikten med ett överlevnadskit i bilen.
 
ISSTORM
1998 drabbades Kanada av en isstorm stor som Sveriges yta. 1.6 miljoner människor var utan ström i upp till fyra veckor. Orsaken var en period av mycket kallt väder som plötsligt fick ett mildare väder vilket medförde underkylt regn, vilket skapade en enorm isbildning på allt. Elledningar fick ett is lager som var mellan 4-5 cm tjock. Detta gjorde att ledningarna blev dubbelt så tunga och elledningstornen kollapsade.
Kollapsade elledningstorn i Kanada 1998. 
Även bilar, gator, lyktstolpar och annat som befann sig utomhus belades med ett flera centimeter tjockt is lager. 
Enligt en magisteruppsats i nationalekonomi från 2009 skulle ett sådant scenario, som sträcker sig mellan Småland och Västerbotten, kunna göra 4 miljoner abonnenter strömlösa.
 
STORM
En större storm i kraft med Gudrun kan slå ut delar av landets strömförsörjning igen. Nu är det lokala elnätet oftast lagt under jord och är på så sätt delvis skyddat. Dock är fortfarande stamnätet ovan jord, likaså transformatorstationer och dylikt. Många människor tänker sig oftast inte för när det är väldigt blåsigt utomhus utan fortsätter livet precis som vanligt. Detta kan leda till både vattenbrist och strandsättning i skogen då träd kan blåsa omkull över vägarna. 
En av mina nära höll på att råka ut för just vattenbrist. Hon fyllde upp hinkar med vatten i samband med stormen Egon, men blev utskrattad av släkt och vänner. När de kom hem igen på kvällen försvann all el och var borta i 12 timmar med följd av att gårdens vatten slutade fungera när den egna vattenpumpen slutade gå. Tack vare hennes förberedelse kunde de ändå laga mat, dricka vatten och spola på toaletten.
 
SABOTAGE
Givetvis måste jag även ha med punkten sabotage eftersom Ryssland fortsätter sina aggressioner i Ukraina, truppuppbyggnader vid Finska gränsen och i Kaliningrad enklaven. 
Vid ett kuppanfall mot Sverige kommer Spetsnaz förband sabotera vår infrastruktur genom att slå ut ställverk (Borås!), transformatorstationer och vattenförsörjning. Idag vet vi att Ryssland har genomfört förberedelser till just detta. Vid ett sådant scenario kommer stora delar av Sverige vara utan el under en väldigt lång tid. Mellan veckor och månader är mest troligt. Ju närmare du bor installationer som är viktiga för Sveriges försvar och civila beredskap desto mer drabbad kommer du bli av störningar. Detta har även visat sig under 2014 då områden där installationer som "Berget", högkvarteret, djuphamnar odyl blivit mer drabbat av störningar än övriga landet. 
Rysk spetznas dykare (troligen från Kaliningrad) övar undervattensskytte. Troligen en av dessa som åkte med miniubåten i höstas för att placera ut utrustning eller kartlägga känsliga områden i Sverige.
 
Vad kan då du som person göra för att förbereda dig? 
Viktigast att tänka på är "VATTEN, VÄRME, FÖDA" därefter kommer INFORMATION som en viktig del. 
Det behöver inte vara ett förråd med mat för två år. Huvudsaken är att det finns mat hemma för i alla fall en vecka för hela familjen. Vatten kan förvaras i dunkar i upp till 6 månader innan det behöver bytas ut. Det bör givetvis kokas vilket enklast görs i ett stormkök. 
Maten bör vara av den typ som kan förvaras i rumstemperatur under längre perioder och som inte kräver mycket mer än vatten att tillaga. Exempelvis konserver eller frystorkat. 
Värmen fås genom varma kläder, sovsäck och filtar. Har du en öppenspis/kamin är detta givetvis alldeles utmärkt. 
Informationen får du genom en vanlig FM radio. Det viktigaste med den är att den inte kräver ett vägguttag för att fungera utan drivs av batteri. Helst ska det även finnas en dynamo vev som du kan ladda upp batteriet med rörelseenergi med. 
 
Denna radio har jag i mitt beredskaps förråd. Den kan man även ladda upp sin telefon med. Finns bland annat på Elgiganten. Tänk dock på att allt som sägs på radio behöver inte vara sant, vid ett kuppanfall kan fienden sprida desinformation och propaganda. Den gamla sloganen "varje meddelande att motståndet skall uppges är falskt" gäller fortfarande i allra högsta grad.
 
Enligt MSB är laglöshet och plundring troligt förekommande efter 3 dygn. I de så kallade "no-go" zonerna är det troligt att ungdomsgäng kan driva runt mycket tidigare. 
Tidigare i veckan hamnade jag i en diskussion om vattenförsörjningen i Kommunen. Personen jag pratade med ansåg att kommunens vatten inte behöver ström för att leverera. Vilket jag ansåg inte var korrekt. Därför tog jag kontakt med min kommun och frågade hur det låg till med vattenförsörjning vid strömavbrott. Till svar fick jag att vattnet levererades av en grannkommuns pumpstation som hade dieseldrivna aggregat för att pumpa bort spillvatten. Nu vet jag inte vad det betyder i praktiken mer än att avloppen inte fylls upp av stillastående vatten. Har någon av er läsare mer information får ni gärna kommentera det. Betyder det att dricksvatten också pumpas ut? 
Hur som helst kommer det kräva stora mängder diesel för att driva flera sådana stationer. Enligt mig kan det kanske betyda någon dags extra vattenförsörjning. Eftersom bensinstationer, hamnar odyl även de kan tappa strömmen kommer nytt drivmedel bli svårt att leverera och jag förutsätter att sjukhus kommer vara prioriterat.
 
TIDSSCHEMA VID STRÖMBORTFALL
1 Minut - sjukhusens operationsbelysning, respiratorer och dialyser slutar fungera. Trafikljusen slutar fungera vilket leder till trafikkaos i större städer. Bankomater och kortläsare slutar fungera
 
Konsekvens - Pågående operationer övergår i katastrof innan reservkraft går igång, om reservkraften orkar driva de delarna. Patienter i respiratorer och dialyser får avbruten behandling. 
När bankomater och kortläsare slutar fungera kan du inte längre köpa mat och andra förnödenheter utan kontanter.
 
30 Minuter - Banker och affärer stänger.
 
Konsekvens - Möjligheten att ta ut kontanter och köpa förnödenheter minskas drastiskt. Vid en undersökning i Linköping hade endast ett företag tillgång till reservkraft (vet ej hur många tillfrågade tyvärr).
 
3 Timmar - Telemasternas batteribackup lägger av
 
Konsekvens - Mobiltelefoni och datanät försvinner. 112 samtal blir inte längre möjliga. Inte heller Facebook och Instagram (skämt åsido).
 
6 Timmar - Telemaster ihopkopplade med Rakel (myndigheternas radiosystem) dör då deras batteribackup lägger av.
 
Konsekvens - Myndigheter får svårt att kommunicera, all mobiltrafik stoppas.
 
8 Timmar - Risken att förorenat vatten läcker in i byggnader ökar drastiskt. Vårdinrättningar får allt svårare att vårda patienter. 
 
Konsekvens - Dricksvatten och avloppsbrunnar kan bli översvämmade med avloppsvatten. Äldreboenden och vanliga sjukhus kan inte bedriva en normal vårdrutin ens med reservkraft. Sjukare patienter blir allt sämre.
 
12 - 24 Timmar - Livsmedel i kyl och frys blir dåliga om det ej förvaras utomhus (vinter). Värmen har läckt ut från bostäder och lokaler. 
 
Konsekvens - Har du inte ett lager med matvaror som klarar rumstemperatur har du nu livsmedelsbrist. Har du barn kommer situationen bli desperat om inte grannar eller kommunen kan hjälpa till. Det blir kallt inomhus, lika kallt som utomhus, risken för köldskador är överhängande.
 
2-7 Dygn - Arbetsplatser stänger. Folk slutar gå till jobbet för att istället ta hand om sin familj. Batterier i dina elektriska prylar tar slut. Dieselaggregat tar slut och måste ha dieselleveranser. Personal inom räddningstjänst och reparatörer börjar bli utmattade.
 
Konsekvens - Polis, brandmän, vårdpersonal och liknande slutar gå till jobbet. De som är kvar blir utmattade. Eftersom inga beredskapslager finns längre kan drivmedel ta slut till utryckningsfordon och reservkraftverk. Har du inga lager med batterier eller laddare som drivs av solen eller rörelseenergi tappar du nu all kommunikation. 
 
8-21 Dygn - Svarthandel och kraftig prishöjning av varor tar fart. Byteshandel uppstår och kriminella gäng tar över marknader. Plundring och vandalism breder ut sig. Undantagstillstånd kan råda och militär personal kan kallas in.
 
Konsekvens - Ju mer människor det bor omkring dig, desto farligare kommer det bli att röra sig ute. Beväpnade människor kan komma att försöka råna dig på förnödenheter, inte bara kriminella gäng utan även vanliga människor som börjar bli desperata. Eldstrider kan uppstå mellan grupper i samhället och ordningspersonal. Ryktesspridning och desinformation cirkulerar då ingen längre vet vad som händer. 
 
Detta är en analys som presenterats av Energimyndigheten år 2003. Det behöver inte vara hela landet som drabbas. Det räcker med att ett lokalt område drabbas för att de människorna som bor där ska behöva en beredskapslåda. 
Det du måste tänka på när du skapar en beredskap är "Vad tror jag är rimligast?" och förbereda sig inför det. På så sätt kan de mentalt och fysiskt förbereda dig och din familj på en större samhällskris. Trots detta är det givetvis bra att ha i åtanke att det kan bli värre.
Det är lätt att glömma bort saker som kartor (GPS kanske inte fungerar), hygienartiklar och sjukvårdsutrustning så som huvudvärkstabletter och bandage. Funderar du på hur du skall gå tillväga finns en mängd bloggar (exempelvis https://swedishprepper.wordpress.com/ ) om ämnet och även MSB har en informationssida (https://blogg.msb.se/krisinformation/2014/11/14/lugn-helg-packa-din-krislada/)
 
En sista sak, det är inte priset på varan som räknas utan kapaciteten att göra det du vill. Vill du bara kunna koka upp vatten och inte bryr dig så mycket om disk osv, kan du köpa ett stormkök på Biltema för 200 kronor istället för ett teflon kök från Trangia. Teflon, laddare, lättviktstält, frystorkat, kaffepulver osv är egentligen bara "Nice to have" och inte nödvändigt.