ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Vad innebär egentligen krisberedskap?

Kategori: Beredskap, Cyberangrepp, Krisberedskap

Arbetet med att få befolkningen att erhålla en lägsta beredskap på 72h fortsätter. Men det verkar inte nå ut till befolkningen, eller så är det inte intressant att ta tag i för gemene man.
Ni som läser bloggar som min, följer #säkpol taggen på twitter och hänger med i utvecklingen i närområdet är jag övertygad om har tänkt över sin situation. I alla fall de flesta. Men varför gör då inte alla andra det?
Min bedömning ligger i att de stora mediekanalerna är ovilliga att prata om hot och möjligt krigsutbrott. När ämnet kommer på tal viftas det oftast bort med ”inget dagsaktuellt hot föreligger” eller ”risken för ett enskilt väpnat angrepp mot Sverige är lågt”. De flesta läser detta som att det inte finns anledning att fundera över sin krisberedskap. Vänder man på meningarna ovan och lägger ihop vad krisberedskapssamordnare säger i intervjuer och tidsskrifter kan man tänka sig att: Det finns ett överhängande krigshot i närtid, risken att sverige dras in i krig mellan flera nationer är stor. Sabotage och cyberangrepp sker redan mot Sverige.

Det svenska stamnätet är sårbart mot cyberattacker. I Ukraina slog cyberförband strömmen för ca 1000.000 abonnenter. 

Men när fokus inte ligger på detta i media är det inte konstigt att MSB, kommuner, landsting och andra med civilförsvar konstant jobbar i motvind. Folk vet helt enkelt inte vilken situation de har runt sig.
Vad media istället rapporterar mycket om är den eskalerande kriminella situation vi har i Sverige. Detta är dock något som många kanske inte tycker påverkar dem i en större omfattning och därför inte behöver fundera i banor kring personlig krisberedskap. Polisen hör man ju varje dag, och brandkåren släcker bränderna även om det ibland sker med fördröjning på grund av lokala omständigheter. Till och med på sjukhusen kan man få vård på akuten inom en 5-10 timmar beroende på, det är inte ens alltid det måste finnas vakter på plats!

Givetvis borde detta få många att dra öronen åt sig, är läget så mycket som ens något påverkat idag, hur kommer då läget te sig vid exempelvis krigsutbrott eller längre störningar på samhället?

Min bedömning är att kunskapen saknas hos många som rapporterar om detta i media. Man kan helt enkelt inte tänka sig att det sker något som påverkar mer än lokala områden i våra storstäder. Det är där krisinformatörerna måste fokusera. De måste tänka utanför boxem, de måste våga beskriva samhället utifrån dagens förutsättningar vid både krig och större störningar.

Mina skrifter är ofta förhållandevis övergripande och det är upp till var och en att fundera kring sin egen situation som kan te sig mycket olika till och med i samma stad men i olika stadsdelar.

En bra tanke kan vara att lära sig hur du överlever i alla förhållanden även utan hemmet som skydd. På så sätt får du både kunskaper och erfarenheter som kan hjälpa dig och din familj i en krissituation. Kan du bära tungt och laga mat till familjen i ett fältförhållande kommer du klara dig inledningsvis även i hemmet. 

En av samhällets kanske största utmaningar är den allt mer utbyggda och sårbara uppkopplingen mot nätet. Varje uppkoppling är en potentiell ingång för en skicklig hackare. En medbarbetare som exempelvis går in på hemsidor på arbetsdatorn kan orsaka ett intrång utan att han vet om det. Fel klick på fel länk kan öppna pandoras ask. Det är inte de enda sätten givetvis, en städare som fått betalt för att trycka in en USB i en dator under någon minut kan på så sätt skapa en bakdörr för en cyberattack. Varför är det så farligt då?
Därför att egentligen hela samhällets grundläggande system går att komma åt genom att man infiltrerar cyberstrukturen. Banker, sjukhus, försvar, polis, livsmedel. Allt är på något sätt avhängt en avancerad IT-struktur. Det är därför inte helt fel när vissa varnar för att en potentiell fiende kan slå försvarsviljan utan en enda soldat på svensk mark. Där ligger problemet. Vi har mycket motiverade soldater och blåljuspersonal. Men om samhället påverkas och befolkningen saknar förutsättningar för att överleva kommer det ha en fruktansvärt stor negativ påverkan på försvarsförmågan. Försvar är inte bara soldater. Det är även en civilbefolkning som kan överleva, det är ett samhälle som kan fortsätta fungera, det är poliser och sjukvård som fungerar och det är en brandkår som kan fortsätta släcka bränder.

Krisberedkskap har därmed olika innebörd för olika aktörer, kontentan blir likväl att samhället ska överleva en enorm påfrestning.

Glada stadsskyttesoldater i -20C bedriver SIB övningar. Försvarsmakten lär sina anställda och numera sina värnpliktiga att klara påfrestningar både fysiskt och psykiskt.

Hjälp försvaret att få bättre förutsättningar att försvara riket!

Kategori: Beredskap, Förberedelser, Krisberedskap

Försvarsmaktens förmåga är inte Sveriges största utmaning vid händelse av kris. Istället är det civilbefolkningen som är Sveriges svagaste länk. Försvaret har ändå begränsad förmåga att klara ett krig under vissa förhållanden. Försvarsmakten saknar dock uthållighet i vissa aspekter samt förmåga att slå en kvalificerad fiende i längden. Se gärna ”Om kriget kom” på Youtube och applicera den organisationen i kontext mot dagens organisation. Hur menar jag då att civilbefolkningen är den svagaste länken? Jo genom att sakna civilförsvar, medvetenhet och kunskap om hur man säkrar sin tillvaro i kris. De allra flesta människor har ingen som helst beredskap för att klara ett längre avbrott, de flesta har inte ens beredskap för kortare avbrott. Oftast tror människor att staten skall skydda dem och se till att de kan få mat, värme och vatten. Detta är dessvärre omöjligt i dagsläget. Staten har kapacitet för en större lokalstörning, men sker krisen till följd av en blockad i Östersjön, strömavbrott över stora geografiska områden eller haveri av samhällsviktiga IT-system kommer staten inte kunna redo ut problemet. Det finns nämligen inga livsmedelslager, inga lager av förbrukningsartiklar, inga drivmedelslager eller lager av skyddsutrustning. Det ger konsekvenser som följande:
 
När maten tar slut i skafferier och matbutiker är maten de facto slut. Saknar du kontanter eller om butikerna inte kan ta emot kontanter kan du inte köpa in mat ens första timmarna. Medicin, hygienartiklar och andra förbrukningsvaror kommer inte gå att få tag på.
 
Apotek kan exempelvis inte lämna ut medicin utan att vara säkra på att rätt person får rätt medicin vilket är digitaliserat.
Är bensinen slut i bilen kommer du inte kunna ta dig någonstans, många bensinstationer saknar reservkraft vilket betyder att det inte går att köpa ny bensin. Du kan alltså inte evakuera ett område via fordon om du inte har drivmedel i tanken.
 
Sker ett utsläpp från en fabrik, en stor brand eller annat som kan förgifta luften finns ingen skyddsutrustning till de som bor i området vilket innebär att stora mängder människor kommer dö eller skadas av de giftiga partiklarna.
Ett multifuelkök kan drivas med alla former av flytande bränsle. Du kan alltså använda både bensin och diesel, sprit och fotogen för att driva köket. Det ökar dina bränsle val under kris.
Varje punkt går givetvis att spinna vidare på, exempelvis hur kommer sjukvården se ut? Med tanke på hur ansträngd den är idag. Detsamma gäller rättsväsendet. Vad händer om det blossar upp oroligheter i flera områden i ett polisdistrikt samtidigt som en omfattande plundring sprider ut sig? Tidsåtgången innan du påverkas av krisen kommer variera med tanke på vart du bor och hur du har förberett dig. Du bör ha varor och utrustning hemma för att klara en längre störning, men samtidigt måste du ha kunskaperna att använda dina grejer. Detta måste du lära dig långt innan de måste använda utrustningen ”skarpt”.
Utrustningkort för brittisk soldat under falklandskriget. Det ger en bra fingervisning för vilken typ av utrustning du behöver vid krig. Räkna bort vapen som civilperson. Uppträder du med vapen kan du misstas för kombattant vilket ökar hotbilden mot dig avsevärt.
Försvaret påverkas givetvis om inte samhället kan hålla ihop någorlunda. Dels genom att soldater som skall mobiliseras kanske inte går att mobilisera, men även eftersom att det försvårar försvaret av riket avsevärt om man samtidigt har en utbredd social oro där det delvis kan liknas vid inbördeskrig. Något vi kan förvänta oss i de områden där det redan idag är utbredd kriminalitet med skjutningar och sprängningar så gott som varje vecka. Därför bör prioritering även ligga på det civila försvaret och utbildning av människors medvetenhet.
Här måste SVT/SR få styrningar som statens representanter i media. De måste driva kampanjer för att öka både medvetenhet och kunskap. Gärna ihop med försvarsmakten och MSB. Har du inte redan pratat med nära och kära bör du göra det omgående. Som jag skrev i mitt förra inlägg har nu även flera myndigheter gått ut med information om fientliga förberedelser för att slå ut strömförsörjningen, IT-system och infrastruktur. Fienden har kommit långt och kan egentligen slå till när som helst.
Rysk truppuppbyggnad utanför Ukrainska gränsen. Det har även skett truppuppbyggnader mot ex Finland och i Kaliningrad. Allt tyder på att Ryssland förbereder ett storkrig genom anfall.
 
Därför MÅSTE du klara av en krishändelse när som helst. För din skull och för din familjs skull.

Varför krisberedskap?

Kategori: Beredskap, Krisberedskap, Prepping

God fortsättning på 2017! Det år som många omvärldsbevakare tror kan bli det stormigaste året sedan slutet av 1930-talet. De säkerhetspolitiska aspekterna som kommer påverka året är bland annat Trumps tillträde på presidentposten 20 januari, den allt mer ansträngda ryska ekonomin och den stora ryska övningen ZAPAD 17 (VÄST 17). 
Ryskt landstigningsföretag under ZAPAD 13.

Den svenska inhemska säkerheten är även den en viktig faktor under 2017. Vi måste minnas att Sverige redan är under anfall enligt hybridkrigföringen från Ryssland. Syftet är att destabilisera Sverige, försvaga regeringen och skapa ”hotpockets” med social oro. Ser vi på utvecklingen i Ukraina satte Ryssland in specialförband med huvuduppgift att organisera uppror i utsatta delar av östra Ukraina. Så kallade provokatörsgrupper. Sätts dessa in i Sveriges ”no-go” zoner kan vi vara säkra på att ett inbördeskrig, i alla fall i lokala områden, är ett faktum med allt som det innebär. Plundring, vägspärrar, mat och drivmedelsbrist, eldstrider osv. 

Ryska troligen skarpa kärnvapen under förflyttning under hösten.

Som jag tidigare skrivit i mina analyser är min bedömning att ett anfall mot Sverige kommer föregås av just sabotage mot infrastruktur och provokatörsgrupperingar som samordnar upplopp i de utsatta områden som finns i Sverige.

På grund av den politiska oviljan att sätta in kraftåtgärder mot de kriminella elementen samt den pågående hybridkrigföringen blir den inhemska säkerheten allt mer påfrestad. 
Jag vet att i alla fall jag och personer i min bekantskapskrets börjat bläddra förbi notiser om bilbränder, mord, sprängningar och skottlossningar utan att reflektera mycket över det. Just för att det har blivit så pass vanligt.


Med de bakomliggande fakta vill jag idag prata om krisberedskap. Jag upplever att fler personer är mottagliga för just krisberedskap än tidigare. Det verkar även som att ”krisberedskap” är mer godkänt att diskutera än vad ”prepping” är, trotts att de egentligen är synonymer. 
Mitt största argument för att man ska överväga en krisberedskap brukar jag förmedla såhär: ”Det är samma som att ha en hemförsäkring eller en brandsläckare hemma”. 
Du har ett lager med varor och utrustning just utifall något skulle hända som påverkar din och din familjs säkerhet. Grundtanken från Krisinformation.se är 72h men som de själva skriver är det ingen garanti för att krisen är avhjälpt eller att du har fått hjälp då. Krisen kan i själva verket pågå i flera månader beroende på omfattning och orsak. 
Men när just du påbörjar ditt beredskapslager är det viktigt att du tänker igenom vilket scenario du tror är troligast. Dock oavsett vilket scenario du tror på är all krisberedskap uppbyggt på tre grundpelare: 
MAT  - Lager av matvaror som klarar av att förvaras längre perioder utan kylskåp. Gärna kunskaper om vad som går att äta i naturen.
VÄRME
 - Här innefattas kläder, skydd från väder/vind (boplats) och kunskaper i att göra upp eld. 
VATTEN 
 - Beredskapslager av vatten (4L/person och dag) samt möjligheter och kunskap att rena vatten själv. Anledningen till 4L är att man räknar med 2L dryck, 1L till matlagning och 1L till hygien ca.Öva så mycket och ofta du kan i alla typer av miljö. Läs om tekniker och testa dem. Gå en kurs med familjen eller vännerna och öva sen på egen hand.

Oavsett om du har oändlig mängd varor och högkvalitativ utrustning spelar det ingen roll om du aldrig lärt dig hantera din utrustning under ”fredstid”. Det är aldrig lyckat att göra något första gången under stress. Min uppmaning är därför att man genomför fältdygn i skogen under alla årstider, i alla väderförhållanden för att hitta och åtgärda brister i materiel och kunskap. Klarar du att göra upp eld och tillaga mat i ett vindskydd i skogen i regn klarar du också en kris i hemmet.

Något som är minst lika viktigt att öva och ha beredskap för är sjukvård. Gå en sjukvårdsutbildning, öva att lägga förband och ha ett lager med vanlig medicin hemma. 
Exempel på lämplig medicin är :
Mot diarré
Värktabletter
Mot halsont
Nässpray
Special medicin som just din familj behöver. Vid en ordentlig samhällskris kan det vara omöjligt att hämta ut ny medicin på apotek och vårdcentraler kan vara stängda.

En annan sak jag vill att du reflekterar över är hur din situation ser ut. Bor du isolerat på landet kan kris uppstå om inte bilen startar samtidigt som du inte har täckning på telefonen. 
Bor du i närheten av utsatta zoner ökar risken för att du fort ska drabbas av social oro och kringstrykande kriminella gäng, eller att vattnet blir kontaminerat av någon anledning.
Kontentan blir att det inte krävs krig, strömavbrott eller stora upplopp för att du ska ha nytta av en egen krisberedskap. Det kan räcka med en så enkel sak som att bilen inte startar när du har plockat svamp i skogen. Detta innebär att du bör ha en väska som alltid är packad med utrustning för att klara mindt ett dygn i bilen.

Zynisk finns numera även på Instagram (@zynisk) där bilder från friluftsliv, utrustning och överlevnad främst kommer läggas ut.

Jag bedriver utbildningar i sjukvård, överlevnad och vildmark i området Östergötland. Maila för kontakt.

En 8 timmars utbildningsdag innefattande sjukvård och grundläggande överlevnads kunskap.