ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Oroande tider framför oss

Kategori: Säkerhetspolitik, omvärldsanalys

Risken att Turkiet vänder sig från väst än mer har plötsligt blivit betydligt högre, samtidigt är det omöjligt att veta vad som försiggår i Turkiet nu för tiden. Efter att den ryska ambassadören sköts till döds i en utställning igår av en turkisk polis (?) har en politisk snurra gått igång. Både hos Turkiet och i Ryssland. Skillnaden mellan västlig media och administration mot den ryska och turkiska är framförallt att väst ger kondoleanser medan den östra sidan pekar på vem som är ansvarig. Ryska medier har sagt att de enda som tjänar på mordet är ”Obama administrationen” och Turkiet säger att mördaren tillhör Gulenrörelsen. Värt att notera är att den 22 årig kille lyckats hålla sig undan de stora utrensningar som pågått i Turkiet efter kuppförsöket. Den turkiska administrationen har tidigare sagt att Gulenrörelsen stöttas av, take a wild guess…. Just det, av CIA. Med den ”fakta” som bakgrund ser det ut som Ryssland och Turkiet hittar en gemensam fiende i väst ytterligare än gång. 
Ryska statsmedian reagerade på förstärkningen av Gotland genom att kalla Gotland för en "...ö nära Ryssland"

Även om de pekar ut USA som antagonist ses fortfarande USA som synonymt med väst av många.
Många säkerhetspolitiska experter har jämfört mordet med skotten i Sarajevo som bekant anses som huvudorsaken till första världskrigets utbrott.  En sak vi kan vara säkra på är att omvärldsläget helt klart inte blev säkrare. 
Många har sedan tidigare misstänkt Turkiet för att spela ett dubbelspel. De åtnjuter en särskilt viktig position både för väst och för öst. Frågan är vilken sida de lierar sig främst med.

Samtidigt som världens ögon riktades mot Aleppo efter att Ryssland lade in sitt veto mot FN observatörer i staden, påbörjades en mycket kraftfull offensiv i Ukraina med ukrainska förlustsiffror som måste vara de största på länge. 26 döda, 30 skadade och okänt antal saknade soldater på den Ukrainska sidan. Källan för detta är den Ukrainska ambassadören i Österrike. Jag påminner om att fronten i Ukraina rent avståndsmässigt är närmare oss än vad till exempel Paris är. 
Siffrorna är från det senaste dygnet. Risken att kriget växlar upp och sprider sig får anses vara utökad. Sker detta ökar även risken för krig i norra Europa. Enligt en artikel i nationalinterest.org och i ett flertal andra stora sajters analyser pekas Östersjön ut som det område med allra högst risk för krigsutbrott mellan väst och öst.

Med den administration som tillträder Vita Huset i Januari behöver vi vara oroliga för att Östersjön och därmed Sverige ska bli krigsskådeplats. Den utpekade försvarsministern, Mad Dog  Mattis, är en NATO vän och har sagt att man lämnar inte sina allierade i sticket. Han är dock den enda som är pro-NATO och ser Ryssland som fiende i den utpekade administrationen (som jag har kunnat hitta). Utpekade utrikesministern, VD på Exxon oil är däremot personlig vän med Putin. En trolig analys enligt min bedömning är att Mad Dog har valts för sina militära meriter i och med det amerikanska försvarets uppbyggnad och försvar av egna gränser. Inte för att han är ”anti-Kremlin”. Det innebär i så fall precis det som Trump har sagt. Att man låter Putin agera och att USA drar sig tillbaka för att ta hand om problemen inrikes. Då vill man inte riskera ett krig med Ryssland, inte ens på bekostnad av Europas självständighet. 
Betänk risken att Trump gör som Sverige vid militärt bistånd. Skickar observatörer och ställer upp med någon transportenhet i förevändning att USA inte har råd med mer just nu. Det är en möjlighet vid ett storkrig med Trump som president. Då har de ”inte svikit” sina allierade rent teoretiskt även om de inte har skickat stridande styrkor som många länder har byggt hela sin försvarspolitik på.

Ukrainska soldater under ett fotomontage.
 

På förekommen anledning. 
Kort varför det är befängt att låta Ryssland hyra en djuphamn på strategiska platser i Sverige. Att underlätta för en potentiell fiende att förbereda en etablering på strategiska platser är ett självmord ur säkerhetssynpunkt. Vad som finns i containrar som ställs av vet vi inte, men vi vet att de kan innehålla följande:
Utrustning så som vapen och ammunition
Mobila ledningscentraler
Kryssningsrobotar
Sensorer

Vidare vet vi heller inte vilka som kommer iland med fartygen. De kan givetvis åka en färja, men på en färja är det betydligt svårare att föra med sig insatsutrustning. Att skapa en normalbild med ryska fraktfartyg i Slite eller Karlshamn hade varit MYCKET farligt. 
Det hade heller inte skapat nämnvärt med svenska jobb eftersom avtalet endast gällde upplagsplats och hamntillgång.

Kommunistpartiet i Karlshamn är inte lika glada över beslutet om att säga NJET till Nordstream2. 
 

Kort analys om det amerikanska presidentvalets resultat.

Kategori: Säkerhetspolitik, omvärldsanalys

Som jag förutspådde för månader sedan vann Donald Trump presidentvalet i USA inatt. 276 mandat mot Clintons 218. Många i Sverige frågar sig ”varför och hur” detta gick till. Vi kan tacka den svenska median för att extremt subjektivt narraterat den amerikanska valdebatten. Har man endast läst svenska medier och eventuellt CNN (demokratiskt färgad nyhetsbyrå) är det förståeligt att man känner sig förvirrad. Har man istället brytt sig om att kontrollera undersökningar från båda sidor var valresultatet mycket mer troligt.

 

En väldigt ytligt analyserad anledning är ”förändring”, inte ”hat” som många har uttalat sig om i svensk media på morgonen. Det får anses ganska tydligt att det amerikanska folket vill ha just en förändring. I det här har Clinton och Trump stått som motpoler. Clinton har velat fortsätta i Obamas fotspår med ett öppet och globaliserat samhälle medan Trump velat stänga till USA för att fokusera på problemen på hemmaplanen. Det kan knappast vara särskilt märkligt att det amerikanska folket har lockats på grund av detta. Vi i Sverige kan förfasas hur mycket vi vill över att Trump har vunnit. Men vi gör det av flera anledningar: okunskap, kulturella skillnader och ideologi. Vad vi än anser måste vi respektera det amerikanska valresultatet.

Läser vi på Trumps hemsida om hans politik ser vi en stor vilja att bygga upp det nationella försvaret. Se nedan:

Med hjälp av kongressen avbryta nuvarande försvarsbudget och lämna in ett nytt förslag för återuppbyggnad.

Öka antalet aktiva soldater i US Army till 540.000 (ökning med ca 65.000).

Bygga 74 nya fartyg till US Navy.

Köpa in fler flygplan till US Airforce till totalt 1200.

Utöka USMC till 36 bataljoner.

 

Med flera av dessa satsningar ser Trump att det kommer bildas flera nya jobb. Trump kommer även att avsluta olika miljöfonder och ta de pengarna för att bygga upp den amerikanska infrastrukturen.

På Trumps hemsida står dock inget om utländskt militärt åtagande. Här kan vi bara gå på vad han sagt under sina tal. Nämligen en förminskning av amerikanskt utländskt deltagande och utdragande ur Europa eftersom han anser att Europa byggt sin säkerhetspolitik på amerikansk hjälp och sparat in på sina egna försvar. Trump vill inte offra amerikanskt liv utan att Europa betalar för detta. Det är dålig ”business”.

Trump har vissa poänger, men genomför han dem kommer NATO i princip bli obsolet och den Europeiska säkerheten kommer vara extremt hotad. Vi vet också att den ryska regeringen har varit inblandad i Trumps framgångar genom propaganda och cyberkrigskampanjer mot den demokratiska kandidaten. Putin och Trump har haft ett mycket oroande tonläge för europeisk säkerhetspolitik. Många länder, inklusive Sverige, har byggt sitt försvar på just exakt det Trump vänder sig ifrån. En amerikansk intervention mot en rysk aggression.

Står sig min analys kommer vi se ett ytterligare ökat ryskt hot. Vi kan nästan räkna med fler störningar på IT-strukturer och märkliga strömbortfall. Senaste veckorna tycks Ryssland ha förstärkt Östersjön avsevärt med både luftvärn, sjömålsrobotar, fartyg och fler soldater mot gränserna.

Ryssland har bildat nya underrättelse bataljoner i Östersjöområdet. 

Sverige är fortsatt en nyckel för att äga norra Europa och säkra nordhavsflottan i Murmansk.

Alltfler regeringar i Europa varnar för ett kommande storkrig med Ryssland. Storkrig är alltså ett riktigt krig mellan nationer, en territorial konflikt. Där Ryssland pekas ut som en invaderande part. Hittills har Ryssland skördat stora framgångar. De har fått den presidentkandidat de ville i USA, de har destabiliserat Europa med hjälp av flyktingströmmar och propaganda, de har förberett sina styrkor på krig med alla delar de behöver utan konsekvens och de har strids testat officerare och materiell i Ukraina. Även det utan större konsekvenser än sanktioner. Vilka knappast får anses ha fått den effekt de var tänkta. Ryssland har istället vänt sig österut vad gäller handel. Var det kanske det socialdemokraten sade när hon fällde de ökända orden ”Ryssland drar sig österut, Europa säkrare än på länge”? Hon missade i så fall att den ryska armén drar sig västerut…

Gammal klassiker jag ritade till. Röda pilar är möjliga anfallsriktingar. Orangea är viktiga punkter för upprättande av luftvärn och andra distans system. Frågetecknet är idag ett utropstecken. Vi vet att Ryssland har stora styrkor i området. Min gissning är att de ska lägga press på Finland. Inte slå dem genom anfall.  

Rekord från The Buzzer, nästan 20 meddelanden på en dag.

Kategori: Beredskapskontroll, Cyberangrepp, omvärldsanalys

Måndagen den 17 Oktober skickade den ryska nummersändaren ZhUOZ, populärt kallad ”The Buzzer”, ut nästan 20 meddelanden. Något som jag aldrig har varit med om under de 2 åren jag drivit den här bloggen. För kontext är Buzzer en militär nummersändare i det västra militärdistriktet som man tror står i området kring S:t Petersburg och ger order av MONOLITH (högsta prioritet) karaktär till militära enheter och beredskapsmyndigheter. Man tror inte att den ger order till utländska agenter men det går inte att utesluta. Sist Buzzer sände ett stort antal meddelanden var det både militära och civila beredskapsmyndigheter som startade sin beredskapskontroll på runt 40 miljoner involverade.

Vad man tror är The Buzzers förra placering. Bild från number-stations. 

Även den här gången har flera stora övningar startats. Bland annat involveras nästan hela Östersjömarinen och 5000 soldater vid finska gränsen. Den ryska hangarfartygsgruppen, som för övrigt består av ca 4000 sjömän, gick enligt uppgift mot Syrien men uppgav att de ämnade ha en 3 dagars flygövning utanför den norska kusten. Enligt Reuters skall delar av Östersjöflottan stärka upp i Syrien ihop med hangarfartygsgruppen. Hur som helst stänger de mer eller mindre in norra Europa med den 3 dagars flygövning det ryska hangarfartyget påbörjade igår utanför norska kusten.

Admiral Kuznetsov med SU-33 på däcket.

Vi kan förvänta oss ännu mer händelser från det ryska försvaret den närmaste tiden.

Vidare drabbades minst en myndighet av ett kraftigt datahaveri igår. Strömavbrotten som drabbar Sverige är fortsatt större och mer frekventa än vad jag upplevt tidigare. Från ett 10 tal per dag till ett tusental per dag.

Den ryska staten fortsätter bereda sin befolkning på ett kommande krig med väst och har nu skrivit ut ett dekret att bagerier, livsmedelsproduktion, säkerhetstjänster och verkstäder faller direkt under försvarsdepartementet vid händelse av kris. 

I Egypten över just nu ett tusental ryska fallskärmsjägare ihop med de egyptiska styrkorna. Spekulationerna går mycket kring de 2 MISTRAL skepp Egypten köpte av Frankrike för en tid sedan som egentligen skulle sålts till Ryssland. Kan det vara ett övertag på väg?

MISTRAL som anlänt till Egypten. Ryska medier beskriver fartyget som "ex-russian". Kan man ana viss bitterhet? 

 Regeringen fortsätter att köra på sitt vanliga spår som verkar splittra befolkningen lika mycket som den ryska propagandan gör genom att inte ta det ryska hotet på allvar och att dalta med innästlande Daesh terrorister. Jag hoppas att regeringen inser att det kokar bland delar av befolkningen och gör något åt detta innan folk mer tar lag, ordning och säkerhet i egna händer vilket givetvis skulle vara förödande för den svenska staten och rättssamhället. Görs inte detta kommer det ryskt infiltrerade Sverigedemokraterna få fortsatt starkt stöd.

Jag vet att det gått så långt att vissa anser att rysk ockupation skulle ses som en befrielse. Ni bör fråga er om det verkligen är bättre med diktatur, fängelse eller mord för åsikter och sexuell läggning, inrikes pass och i princip noll personlig frihet vad gäller ägande och ekonomi. Vidare är det ingen hemlighet att Ryssland samarbetar med islamistiska element i både Mellanöstern och Asien. De genomför även terrorbeskjutningar av civilbefolkning, tortyr och övergrepp (se Ukraina och Syrien). Svenska problem skall lösas av Sverige och svensk befolkning, inte genom rysk ockupation vilket vore förräderi att tycka. Det finns ett sätt att som medborgare lagligt få fram sin åsikt, genom demonstrationer. Nyttja det då om ni är otroligt missnöjda, inte genom att hata på sociala medier och förespråka en rysk ockupation.

Minns att det är STOR skillnad på att vara muslim och att vara islamist. Islamist är den extremistiska varianten som exempelvis Daesh tillhör.

Vladimir Putins allierade. Den islamistiska Tjetjenska president Ramzan Kadyrov.