ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Angrepp mot civila mål?

Kategori: Cyberangrepp, Sabotage

”Händelseförloppet i typfallet är eskalerande, från mindre, dolda /dvs. med okänd angripare) och för Sverige svårtolkade attacker, till öppet angrepp från främmande makt. I ett första skede riktas dolda angrepp mot en rad samhällsfunktioner och ansträngningar görs för att dölja spåren och/eller rikta misstankar åt annat håll. Sabotagegrupper och cyberangrepp används inledningsvis för att lokalt orsaka avbrott i el-, tele- och IT-system. Angriparen iscensätter även olyckor i form av explosioner, haverier m.m. Geografiskt är målen utspridda över riket, även om storstadsområden är något mer utsatta. Avbrott i kommunalteknisk försörjning i form av vatten, avlopp och fjärrvärme drabbar enskilda kommuner.”
- Fredrik Lindgren, Studier om civilt försvar, 2014, FOI Memo 5089.

Ryska marininfaterister över landstigning på fientligt befäst strand.  

Börjar det kännas obehagligt i kroppen? Är det lite för bekant?
Du är i så fall inte ensam om att tycka det. Detta är vad vi befinner oss i just nu! I vad som beskrivs som slutfasen innan vapeninsats blir aktuell enligt rapporten:

”Angriparen övergår efter en tid till mer öppna attacker och ett hastigare förlopp. I det här skedet använder angriparen cyberangrepp, sabotagegrupper och fjärrstridsmedel (…) Obemannade system används för såväl underrättelseinhämtning som vapenbärare.”
- Fredrik Lindgren, Studier om civilt försvar, 2014, FOI Memo 5089.

Vi vet att obemannade farkoster har använts i Sverige en tid. Då för underrättelseinhämtning. Jag förutsätter att inga vapenbärare har använts än så länge utan att de explosioner som skett kan tillskrivas sabotagegrupper. Givetvis inte alla! Men vissa kan vi vara relativt säkra på. Masten som fälldes utanför Borås är exempelvis konstaterat sabotage.

Rapporten anger även att elförsörjning och telekommunikation kommer slås ut och lokalt slås ut helt. Min bedömning är att storstäder samt områden med samhällsviktiga anläggningar kommer drabbas av total ”black-out” medans samhällen utanför intressezonerna kommer drabbas delvis. Enligt rapporten riskerar samtliga el-, tele- och IT beroende system drabbas av avbrott. Detta innebär att det blir svårt, i vissa fall omöjligt att få ut kontanter, betala med kort, tanka, få information via internet/TV/radio, ringa och få tag på mat. Till följd av detta kommer social oro uppstå. På vissa platser snabbare än andra där våld kommer bli lösningen för många.

Lär dig att rena vatten och se till att du har ett vattenförråd hemma. Att ligga hemma i kraftiga diarréer på grund av dåligt vatten innebär döden på några dagar.
 
Vi ser idag ett allt ökande avbrott i lokal samhällsförsörjning. Ett axplock bara senaste veckan kommer här nedan. 

*Anlagd brand under kraftledning i Visby som slog ut delar av Visby strömförsörjning.


*Kraftstation i Norrland som drabbades av en explosion. Okänd anledning.


*Minst 7 kommuner med otjänligt vatten. Däribland flera med mycket viktiga militära installationer.


*Strömlöst på Öresundsbron som stoppar all tågtrafik.

Anledningen till att genomföra lokala avbrott i allt tätare följd är enligt min bedömning för att trötta ut system, personal och reservdelslager. När Tjörn/Stenungssund drabbades av bakterier i vattnet igår tog ICAs vatten produkter, så som Loka, slut på några timmar. Kvar fanns bara Loka Chokladboll, för vem vill dricka det ens i kris?

Tomma hyllor i ICA efter några timmar med otjänligt vatten.


MSB gick i onsdags ut med en artikel där befolkningen uppmanas att lagra mat för minst 72H. Anledningen till den relativt korta tiden är för att befolkningen inte är ”redo” att tänka på längre tid.
Men läser man artikeln är det lätt att dra slutsatsen att 2 månader kan vara en rimlig tid. Varför både Tyskland och Sverige (ev fler länder) börjat prata om vikten av en längre tids förråd för befolkningen kan vara vetskapen om ett överhängande hot. Vilket i så fall skulle vara helt i linje med FOIs rapport.

Slutledningen blir alltså: Ja, Sverige står under attack riktat mot civila mål.

Flera störningar under veckan, varför går uppgifterna isär?

Kategori: Hybridkrig, Sabotage, Underrättelseinhämtning

Vi har under veckan inte bara förlorat en mast, fått radarn utslagen, bokningssystem ur funktion och störningar på SVT/SR i väst Sverige. 
Mina källor säger även att andra myndigheter med säkerhetsansvar haft större problem med IT funktioner. Vilka och vad kommer jag inte gå in på exakt, men det har varit allvarliga störningar som påverkat den svenska säkerheten. Precis som varje annan störning vi haft under veckan. Vissa störningar har varit mer lokala än andra.
Jag är mest fundersam över två saker: Mörkertal och information.
Med mörkertal menar jag de sabotage och störningar som inte rapporterats, som inte upptäckts eller som det ryckts på axlarna åt. Vilken kompetens har en reparatör på plats att avgöra om en kabelbrand är ”på riktigt” eller framkallad? Hur kan en polispatrull utan vidare utbildning i sabotageoperationer avgöra om en mast som ramlat är av naturlig orsak eller inte?
Masten i Tranemo hade klippts av, men rapporterades inte förens efter en vecka då ansvariga inte ”tänkte” på att det kunde vara sabotage. Naiviteten hos befolkningen är enorm, den blir heller inte bättre av pressinformationer som presenterar rena lögner i syfte, får vi anta, att inte skapa panik.

Idag gick polisen ut med uppgifter att rost var orsaken till kabelbrottet i Tranemo i början av Maj. Vi ser direkt flera problem med det uttalandet, för det första var det en fiberkabel, för det andra saknades två decimeter kabel. Med tanke på det underhåll en mast måste ha är det orimligt att anta att två decimeter kabel rostat bort utan att det upptäckts. Senare under dagen tillbakavisade åklagaren som handhar fallet att det skulle vara rost. 

Masten i Tranemo där uppgifter gått isär från olika myndigheter om vad som faktiskt hänt.
 
När radarn stördes ut över stora delar av Sverige skylldes detta senare på Telia. Var detta påstående började vet jag inte men Luftfartsverket tillbakavisade senare uppgifterna om Telia. 

Godstågen mellan Sverige och Danmark stod stilla under fredagen. Orsaken sägs vara ett omfattande signalfel. Vi vet idag att det även kallades för signalfel när Göteborg drabbades av sabotage i ett kontroll/växelhus som ledde till stora förseningar för tågtrafiken samt att en bro blev inoperativ vilket stoppade handelstrafiken till Värnen. Vad var orsaken denna gång? Varje gång infrastrukturen påverkas uppmanar jag till kritiskt tänkande, speciellt nu när det varit otroligt frekvent. Den norska journalisten Kjetil Stormark skrev en artikel där han beskrev att Sverige stod under anfall. Min bedömning är att vi kan stå under ett begynnande och ökande hybridkrig.   

Ryska fallskärmsjägarsoldater från VDV. 

Vad är det då vi ser? Är det medveten lögn från myndigheternas sida för att minska oro i samhället? Är det i så fall ministerstyre eller kommer det från chefer på plats.

I min mening mår folket bäst om de involveras i samhällets sårbarhet, vad de utsätts för. Detta för att minska naiviteten och få in tips från befolkningen INNAN det är för sent. Istället för att få ett folk som rycker på axlarna vid märkliga observationer får vi istället ett folk som minns, reagerar och agerar på misstänkt verksamhet. Detta skulle givetvis försvåra för den fientliga aktören. Vare sig det är rysk spetznas, terrorism eller enskilda aktörer.
   Jag anser att vi skall vara tysta om egna operationer tills operationen är avslutad, beroende på karaktär. Men vi skall inte vara tysta kring de operationer som företas mot oss som nation. 

Från det förra radar avbrottet som skedde förra året vet vi att den officiella förklaringen var att en solstorm störde på just radarfrekvensen. Tidigare i år släpptes uppgifter från chefer inom NATO att man mottagit meddelande från Sverige om att vi var under kraftigt cyberangrepp. Jag har en källa inom eldistribution, därigenom vet jag även att flera av de stora strömavbrott som skett inte alls kan ha skett så som den officiella förklaringen har varit. Exempelvis kan inte ställverk explodera på det sättet de gjort. Får inte befolkningen upp ögonen för läget innebär det en total lamslagning av samhället den dagen den smäller ordentligt. Antingen via omfattande sabotage över större områden, via invasion eller större terrorangrepp.

 Under veckan har ryska västra militärdistriktet haft två intressanta övningar. Dels har luftlandsättningsstyrkorna i Pskov övat ihop med arméflyget. Dels har spaningsförband övat på att genomföra eldöverfall bakom fientliga linjer. Vi får anta att bakom fientliga linjer betyder på mark som inte är deras egen. Jag har förstått att det ibland kan uppfattas som landsättning under krigstid med uttalade försvarslinjer vilket inte alltid är rätt. Framförallt inte i Sverige då vi varken har den personella numerären eller materiella kapacitet som skulle krävas, här syftar jag på luftvärn, vapen, uniformer och övrig logistisk. 

Många M90 känga vinter går sönder efter en vecka i fält. Detta utarmar försvarsmaktens materiellager och skapar brist på kängor. 

Sabotage mot svensk kommunikationsmast

Kategori: Sabotage, Social oro

Häglaredsmasten gick av den 15/5 klockan 2230. Masten är 332M lång och gick av på ca 100M höjd. Polisen säger sig hittat bevis för att orsaken är ett sabotage. I debatten just nu kretsar mycket kring en grupp barn/ungdomar som filmade när de klättrade upp i masten. Barnen ser ut att vara mellan 10-15år. 
Jag tycker det är mycket som tyder på att ungarna inte har något med detta att göra.
 
För det första filmar man knappast när man är uppe och lägger upp på youtube om man lossar på bultar. 
För det andra krävs en armstyrka som barn sällan besitter för att lossa på bultar när man står på en stege med minimalt utrymme.
För det tredje pekar polisens fynd (vad det än är) på att det inte bara är lossade bultar. Det syns inte så man hittar det på plats. 
För det fjärde, polisen gick för en tid sedan ut med att Teracom fått uniformer och radioapparater stulna som polisen misstänkte kunde användas vid sabotage (!). 
   Masten ägs av Teracom och informationen skickade ut i polisens interna system. Lars Wilderäng skrev om detta på sin blogg samma dag som informationen gick ut. Där stod:
 
I mellansverige har det stulits utrustning som kan användas för att inge förtroende eller utföra sabotage med mera. Enligt uppgifter från Fortifikationsverket har det i mellansverige (SIC!) stulits Rakeapparater, klätterutrustning och Teracomoveraller. Så om du påträffar personer under onormala förhållanden som är klädda sådana (SIC!) overaller och/eller har klätterutrustning och Rakelapparater, glöm inte att kontrollera legitimationer och annat som kan visa vad det är för personer du har att göra med.
 
Printscreen från Youtube på filmen. Min bedömning är att kidsen tittat på andra youtubeklipp när man klättrar i lyftkranar och master och velat vara lika "coola".
 
Detta innebär att vi med största sannolikhet har ett sabotage mot en mast som också var en viktig RAKEL mast enligt MSB. Det har skett mycket allvarliga incidenter på kort tid. 
* Sabotage mot styrsystem som kontrollerade järnväg och en viktig fällbro utanför Göteborg.
* Enormt strömavbrott i Dalarna som med stor sannolikhet var ett sabotage.
* Explosioner i ställverk.
* Explosion i ett underjordiskt vattenkraftverk.
Med mera. 

SR får alltså inte ta över sändare ens för nödsändningar. I lagboken finner jag bara möjligheter för idkontroller vid "Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet 2015: 1073"
 
Om det sker ytterligare störningar mot svensk kommunikation förordar jag att man förbereder ett överhängande SHTF (Shit Hit The Fan). 
I Norrköping har det under flera nätter varit en krigsliknande stämning i områdena Hageby och Klockaretorpet. Det har varit brinnande däck, stenkastning, skottlossning och vittnen som sett folk fylla flaskor med vätska (troligen molotovs) och upplag med gatsten på tak omkring infarter till områdena.
Patrullpoliserna i Norrköping går på knäna och maktlösheten är enorm. Korridorerna kokar som en av de anställda uttrycker det.
 
Ponera att nästa sabotage riktas mot elförsörjningen i dessa områden. Med tanke på att Täby föll i anarki på 20 minuter i höstas när deras el försvann. Det var inte lika oroligt där då vid det tillfället.