ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Välkommen till landet Rutschkana.

Kategori: Säkerhetspolitik, Terrorism

Plötsligt händer det väldigt mycket, väldigt fort. Det kan inte bara tillskrivas IS, eller Daesh som jag tänker kalla dem denna gång. Daesh är ett arabiskt ord som ska betyda fotsula, vilket är MYCKET kränkande mot just IS. Det passar mig bra.
Även Ryssland spelar ett fulspel där de ger med ena handen och flyttar fram trupper i Ukraina med den andra. De testskjuter nu ICBM robotar och övriga strategiska vapensystem. Dock så kommer detta inlägg främst handla om terrorhot.

Nu när jag  är inne på IS spåret tar jag det som knappast gått någon förbi, nämligen den höjda terrorhotsklassificeringen till nivå 4/5. Detta betyder att det föreligger ett HÖGT hot mot vårt samhälle. Det är den högsta nivån som någonsin aktiverats i Sverige och gäller hela riket. Tittar man på vad terrorister brukar slå mot är det områden där det samlas mycket folk såsom centralstationer, universitet, köpcentrum och alla former av publikevenemang. Vidare är även områden för rikets ledning och säkerhet extra utsatta, såsom polisstationer och myndighetskontor.
Städer som tidigare upplevt problem med så kallade NoGo-zoner eller red zones bedöms vara extra riskfyllda av personal inom polis och myndigheter jag pratat med om detta. 
Exempel på dessa städer är: STOCKHOLM, ÖREBRO, MALMÖ, GÖTEBORG, NORRKÖPING och LINKÖPING. Men finns förstås risk i alla större städer, nu har de flesta städer ett område som benäms som "mindre bra". 
Myndigheterna säger att vi inte ska känna oro, men vi ombeds vara vaksamma. 
Jag tycker jag har en väldigt bra liknelse på detta, ponera följande: 
Ryssland går mot Gotland med hela sin Östersjöflotta, de har precis klivit över den svenska territorialgränsen. Stora delar av Sverige ligger strömlöst och det är svårt att få någon information. Men den lilla information som kommer ut är Anders Ygeman som säger att vi ej skall känna oro. Löfven har inte hörts av på en vecka... 


Daesh under en segerrusig fordonskonvoj. Får Daesh fotfäste i Sverige kommer de sprida sig från lokala områden till större geografiska lägen.
 
Idag meddelade Migrationsverket att de slutar ge flyktingar bostäder vid ankomst. De är helt enkelt slut. Det räckte inte fram till mitten av december som först var sagt, man kan undra vem de har som analytiker vad gäller resurser på Migrationsverket. 
Nu kommer barnfamiljer prioriteras helt självklart. Men det utelämnar de unga ensamkommande män, som är de som främst ligger i riskzonen för att radikaliseras och upptas i de gäng som florerar kring de upptagningsområden som de anländer kring. 
SÄPO gick idag ut med att det finns över 1000 Daesh "veteraner", varav endast 300 som man har någorlunda koll på, i Sverige, som man känner till. 1000 stycken, med tanke på de vapen som finns i omlopp kan man förstå att detta är ett ENORMT säkerhetshot. Frågan är om inte Nivå 4 är underdimensionerat. 
En av de största utmaningarna är att det i dagsläget inte är olagligt att tillhöra Daesh. Man kan inte döma en individ för vad en grupp gör.
 
I samband med det förhöjda terrorhotläget utarmas polisens resurser än mer, frågan är hur gränskontrollerna nu upprätthålls. Problemet med gränskontrollerna är att det inte finns någon konsekvens av att inte kunna kontrolleras. Migrationsverket sade att cirka 4/10 har en giltig ID handling. Men så länge de söker asyl släpps de in. Därefter åliggs det varje flykting att uppge en sannolik historia om vem denne är. Observera sannolik. Detta är vad Migrationsverket själva säger.
"Hej jag heter Omar och har varit bonde i Syrien" Sannolik? Ja troligen. Kontentan är att vi måste få kontroll på de som ämnar ta sig in i landet, oavsett om de ska passera eller söka asyl så MÅSTE vi veta vad det är för person.
Varje månad avviker tusentals personer från Migrationsverkets boenden. Vart de tar vägen går bara att spekulera i. Om bara 10 i veckan ansluter sig till ett gäng likt Daesh har vi nu problem.
Sverige har aldrig behövt tampas med denna typ av problematik förut, aldrig under denna omfattning. Vi saknar personal, lagstöd och logistik kring att hantera problematiken.
 
Idag gick Försvarsmakten upp i förhöjd beredskap, vilket är anmärkningsvärt om det gäller hela Försvarsmakten. 
Försvaret får idag stötta polisen vid terrorism vad gäller materiel och logistisk. Endast SOG får sättas in vid operationer. Det finns därav två anledningar att Försvarsmakten höjt sin beredskap:
1. De förväntar sig en attack mot den egna organisationen.
2. De ser med oro på Rysslands ökade aggression i Ukraina och ser ett ökat hot mot Sverige i samband med civil oro.
Det kan jämföras lite med att Ryssland satte in sitt luftvärn i Syrien innan övriga förband sattes in, mot en uttalad fiende utan luftvärnskapacitet. 
Mål-medel-metod.
Även Försvarsmakten har höjt sin beredskap, trots att majoriteten inte får nyttjas i terrorism bekämpning. De skall däremot hävda Sveriges territoriella suvärenitet.
Jag ämnar bryta här och skriva ett nytt inlägg imorgon om det ytterst allvarliga läget i Ukraina.

Undantagstillstånd utlyst i Frankrike. Vart är vi på väg?

Kategori: Flyktingkris, Terrorism

Hur sannorlikt är en liknande attack här hos oss?

För att kunna besvara detta måste vi analysera följande områden:
Förmåga
Resurser
Övertygelse
Hotbild

Vi börjar med förmåga.
Vi vet att vi sedan tämligen lång tid tillbaka har ett okänt antal IS-terrorister i Sverige. Jag väljer att kalla dem för vad de är, i stället för att dela in dem i grupper som sympatisörer eller återvändare. De är, oavsett, terrorister. Vi vet att det finns ett okänt antal terrorister som gömmer sig i de enorma flyktingströmmar som just nu genomkorsar Europa. Vi vet även att vi har mängder av personer som väljer att gå under jorden istället för att begära asyl. Uppenbarligen är deras syfte någoting helt annat än att rädda sig ur en fruktansvärd situation. I annat fall hade de självklart inte valt att gömma sig. 
Men går dessa, företrädesvis unga män, upp i rök? Självklart inte, även om det vore önskvärt. De kan knappast gömma sig i vårt samhälle hursomhelt. Återstår gör naturligtvis enbart de av polisen utpekade NoGo-zonerna. I dessa, över 50 till antalet, kan man som illegal naturligtvis finna en fristad eftersom svenska myndigheter inte har någon större möjlighet att verka inom dem. Det är ju därför områdena kallas som de gör. Inströmningen av illegala till dessa områden ökar naturligtvis problematiken kring dem. Allt sammantaget leder till en ökad radikalisering.

Förstörda bilar i Stockholms förorten Husby. 

Vidare till resurser.
Vi vet med all önskvärd tydlighet att det förekommer stora mängder vapen av olika kategorier i NoGo-zonerna. Det går inte någon längre tid mellan skjutningarna som inte sällan genomförs med hjälp av tyngre vapen så som automatkarbiner av rysk modell. Vi vet att det förekommer en omfattande vapensmuggling från Balkanländerna till Sverige. En tämligen lätt genomförd operation utan några större risker för de inblandade. Man nyttjar helt enkelt mindre vägar och använder sig av så kallad framskjuten spaning genom att en bil åker först och rapporterar eventuella poliskontroller till bakomvarande transporter. Just Balkan har mängder av vapen på drift. Rester från inbördeskriget. De Kalasjnikovs som dykt upp i Sverige har kommit hit från dessa länder och på beskrivet modus. Vapnen finns här. I överflöd.

Olika typer av beslagtagna vapensystem. 

Övertygelse.
Media får säga vad de vill, men terrorismen som hotar oss är sprungen ur den extrema islamismen. Ingen kan övertyga mig, eller för den skull någon västerländsk säkerhetstjänst, om motsatsen. Ju större spelrum extremisterna tillåts, desto större blir grogrunden för densamma. Företrädare för muslimska samfund talar gärna om samarbete och förståelse inför öppen ridå, men när exempelvis Uppdrag Granskning filmar med dolda kameror är tongångarna annorlunda. Märkligt nog väcker detta ingen större debatt utan istället stärker den fundamentalismens känsla av “Vi och dom”.
Islamisternas övertygelse får tankarna att gå mot klassisk hjärntvätt snarare än mot religion. När lågutbildade människor, utan några lysande framtidsutsikter, presenteras en Gyllene väg till Paradiset, ja då blir motivationen förmodligen betydligt starkare än vad vi västerlänningar någonsin kan förstå. Detta späds naturligtvis på i NoGo-zonerna där människor inte ens tillåts ha julprydnader.
Och så har vi förstås de fullkomligt vettlösa copycatsen...
De som utan organisatorisk anknytning väljer att utföra attacker i egen regi, inte sällan planerade utan inblandning av andra personer och därmed oerhört svåra att detektera och motverka. Typ vad som hände på IKEA eller i Trollhättan.

Hotbild
Vi har haft ett förhöjt säkerhetsläge i Sverige sedan 2010. Den förhöjda hotbilden grundar sig främst i islamsk fundamentalism. Självklart finns här även en hotbild från extrema höger och vänsteraktivister. Sammantaget kommer givetvis ingen annan organisation eller gruppering i närheten av det hot som muslimsk fundamentalism utgör. Här finns inga möjligheter vare sig till diplomatiska lösningar eller åberopande av medmänsklighet. Det är just det som gör hotbilden så allvarlig. De vill förgöra vårt sätt att leva, vår livsstil och våra värderingar. Detta gör man enklast genom heligt krig där belöningen i paradiset är långt värd risken. Det är svårt att faktiskt inse, och därmed förstå, vad det här verkligen betyder för oss västerlänningar.

Så konklusionen blir: Ja, det kan, och kommer att hända, här hos oss i Sverige. Alla punkter som jag inledningsvis talade om är uppfyllda med råge.

Hur skyddar vi oss då?
Det är en bra fråga. Jag utgår från att staten utifrån sitt perspektiv och sitt mandat, gör vad som står i deras makt. Problemet är att det är inte de som skriver regelboken. Det gör terroristerna och de är inte så imponerade över vare sig deklarationer eller dekret. Med andra ord går det bara att bekämpa dem med deras egen favorit metod: Våld.
Detta har naturligtvis staten svårt att hantera. Idag kan Sverige uppbåda 800 poliser inom sex timmar. Dessa ska kunna sättas in i civila oroshärdar. Men ingen kan egentligen besvara hur dessa kan fördelas på flera oroshärdar och när det gäller terroristattacker är sex timmar på tok för lång tid. Här handlar det om minuter. Nationella insatsstyrkan är den resurs som vi ska kunna förlita oss till. Den är lokaliserad till Stockholm. Detta är självklart inte en effektiv resurshantering. Om terroristerna väljer att slå till i flera städer samtidigt, ja då har vi problem. Självklart borde den här resursen ökas i omfattning och spridas nationellt. Insatstid borde vara ledstjärna, inte organisation.

Gränserna borde naturligtvis stängas tills dess att vi fått grepp om vilka som uppehåller sig här och samtliga som uppehåller sig i Sverige illegalt måste utvisas. Polisen måste självklart tillföras mer resurser för att klara av denna uppgift.
Asylsökande ska självklart få sin sak prövad inom en rimlig tidsrymd. Uppfyller man kraven för att få asyl måste man få stanna under värdiga förhållanden. I händelse av avslag, ja då måste man lämna Sverige omgående. Självmant eller med hjälp av polis. Vi behöver också förstå och prata öppet om problematiken och undvika att, likt media, skönmåla terroristernas verksamhet och glorifiera mördarna genom att kalla dem krigare eller kämpar.
Vi måste sluta att kalla det stigmatiserande att tala om hotet från all form av religiös extremism. Media fortsätter att ropa på islamafobi som om islam inte är den bärande organisationen i sammanhanget. 
De blir svårt att lita på vad gammelmedia säger, och de måste inse att vi kommer att ha svårt att lita på dem. Vilket gör att många vänder sig till alternativa nyhetssidor som kanske inte alltid står på svensk sida. Exempelvis Avpixlat ssom inte sällan länkar "fakta" från den ryska nyhetsbyrån Sputnik.
Det är nog nu. Vi kommer att gå mot en framtid med ökad övervakning, fler poliser, fler tvångsåtgärder, stängda gränser, utökat samarbete mellan polis och militär. Framför allt en mer utbredd misstänksamhet. Det är en framtid som ialla fall jag inte vill ha, men vi tycks inte ha några andra alternativ. Som privatpersoner måste vi från och med nu vara uppmärksamma på förändringar i normalbilden: På tågstationer, i köpcentra, på busstationer och andra offentliga platser. Hotet finns här, det är ingenting vi kan göra något åt. Bara anpassa oss efter omständigheterna.