ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Nordstream är ett perfekt tillfälle för ryska flottan.

Kategori: Hybridkrig, Nordstream, Ukraina

Karlshamn kommun tackar ja till Nordstreams röruppläggning i hamnen. Regeringen backar och säger att de inte kommer stoppa Karlshamn utan att kommunen själv får bestämma om de vill ingå avtalet med ryska staten eller inte. Däremot vidmakthåller regeringen att Nordstream utgör ett hot, detta påvisas tydligt med att extra resurser kommer läggas av bevakning genom både försvarsmakten och SÄPO. Igår kunde vi läsa i ryska statens förlängda arm Sveriges Radio Ekot att försvarsmakten inte hade alla underlag som krävdes och att regeringen inte såg Nordstream som ett hot längre, detta dementerades senare av Försvarsminister Hultqvist. Det var därmed avgjort att SR återigen publicerat uppgifter som är overifierade som gäller svensk säkerhet. Förra gången det blev uppmärksammat var i samband med ubåtsjakten 2014 då SR Ekot påstod att de hade källor på att det var en tysk ubåt. Något som dementerats och avfärdats av alla insatta, likväl som tyska marinen. Påminner här om att Tyskland är en nära allierad som alltså inte har något att vinna på att infiltrera svensk skärgård. Vill de öva i skärgården kan de kontakta Sveriges ledning och få tillstånd till detta.
Vi får hoppas att Nordstream inte kontrakterar sina egna vaktstyrkor i Karlshamn.      
                  
Anledningen till att Nordstreams röruppläggning är extremt opassande är framförallt eftersom att det ger möjlighet för Ryssland att för lagra viktig utrustning i exempelvis containrar. Containrar går att bygga om på insidan till exempelvis signalspaningscentraler, UAV-system, avskjutnings ramper för robotar eller helt enkelt förråd med krigsmateriel. Arbetarna som anländer med de ryska båtarna kan också vara förklädda soldater som på given order kan påbörja en invasion. Då har de redan allt de behöver för de första timmarna, vapen, materiel, ledningssystem och förplägnad. Detta ger de ryska soldaterna tid att befästa sig och påbörja avskärning av Karlskrona. Vilket betyder att Sveriges största flottbas blir fientligt inringad redan innan invasionen kanske är ett faktum.
De civila fartyg som fraktar rören kan också vara utrustade med exempelvis robotsystem eller ledningscentraler. Det har tidigare skett att ryska civila fartyg använts till militära transporter. Tydligaste exemplet kanske är när det ryska fraktfartyget Ambal fraktade ISKANDER till Kaliningrad.
I detta sammanhang är det mycket intressant att vi hade ett ryskt fartyg som gick i hamn utanför Västervik, utan att ha genomfört en fartygsanmälan och utan att gå med lots. De angjorde en liten grushamn där skulle varit i princip obevakade. Tack vare vaksamma ögon upptäcktes de. Men tack vare svensk lagstiftning saknas verktygen för att genomföra en ordentlig åtgärd på plats. Ryska flottan har rätt att ta civila fartyg i beslag för att de skall användas till militära operationer.
 
Området fartyget gick in till är intressant i avseendet att det rör ungefär samma område som försvarsmakten begärde hjälp av jägare att hålla utkik efter avvikande personer och fordon i skogarna. Vilka har försvarsmakten intresse av att hålla koll på? Spioner och sabotagegrupper, vi har alltså så pass mycket av dessa på östkusten under Stockholm att försvaret begär hjälp i ett skriftligt brev. Det kan sätta lite perspektiv på hur nära vi är att något kan hända.
Alla observationer är viktiga, vi måste lägga lika mycket pussel som fienden för att förstå delarnas innebörd och fiendens intentioner. Om vi inte delger befolkningen vad fienden har för sig mot vår nation hjälper vi bara fienden att fortsätta sin verksamhet ostört.
Den ryska hangarfartygs eskadern som just nu rör sig upp mot Murmansk igen. Flygningarna blev inte som ryssarna förväntat sig men vapenkapaciteten på hela eskadern är betydande. Likaså är maskinerna ombord på Kuznetsov mycket kompetenta och kan skapa kaos för en oförberedd motståndare.
I Ukraina har striderna kraftigt intensifierats efter det samtal Putin och Trump hade. Under gårdagen hade officiellt 40 Ukrainska soldater stupat eller skadats i strid. Stridigheterna har fortsatt under natten och även under morgontimmarna. Än så länge säter inte Ryssland in hela sin förmåga med flyg, kryssningsrobotar, flotta eller de pansarbrigader som står redo vid gränsen. Anledningen är fortfarande oklar men teorierna kretsar runt stridserfarenhet för officerare och soldater och internationellt anseende. I svensk media är det ju inte krig i Ukraina eftersom ingen krigsförklaring har gjorts. För Rysslands del innebär det även att de inte kan vinna kriget mot Ukraina i nuläget utan det är dömt at vara ett utdraget frontkrig. Min personliga teori är att man genom denna aggressiva hybridkrigföring skall tvinga landets styre på knä, kanske till och med avgå. Därefter få en pro-rysk statschef på plats som lägger sig för de ryska kraven vilka de än är. Detta kostar mycket mindre ryska förluster än vad ett storkrig förmodligen skulle göra. Framförallt eftersom det skulle betyda att NATO fort förstärker alla angränsande NATO-länder med allt de kan undvara och det ryska fönstret skulle vara stängt.
Förlustsiffror för de ukrainska försvararna föra och efter samtalet mellan Trump och Putin.

Casus Belli - NATO och Ukraina legitima ryska mål.

Kategori: Ukraina, omvärldsanalys

Casus Belli, krigsorsak eller krigshändelse är just det som just nu sker på det ockuperade Krim i Ukraina.
Har ni missat vad som hänt, vilket vore fullt förståeligt om ni bara läser svenska medier, kommer här en liten summering.

Igår kväll började ryska medier rapportera om en ”terrorist” operation som dödat 2 ryska soldater, genomförd av ukrainska specialförband. Putin hängde fort på och lovade EU och USA att Ryssland skulle svara på detta, hur det skulle besvaras nämndes inte.
Samtidigt informerade ryska medier om att myndigheterna på Krim såg detta som en ukrainsk krigsförklaring. Vilket de givetvis fått i order om från Putin att säga. TV Zvezda (ryska arméns tv-kanal), försvarsdepartementet och utrikesdepartementet hängde fort på och citerade att det kunde anses vara krigshändelse. Några timmar senare annonserades en ny beredskapskontroll i västra militärdistriktet, ryska flottstyrkor utgick från sina baser och av allt att döma snurrade den ryska krigsmakten igång på nästan alla växlar. Turkiet annonserade även ut att ett militärt samarbete upprättas ihop med Ryssland. Enligt artikeln skulle detta gälla underrättelseutbyte. Det verkar som NATO förlorar sin näst största armé till Ryssland i och med detta.Rysk sjömålsrobot av typen BASTION. Räckvidd mellan 12-30mil.


Idag har följande skett, ISKANDER brigader verkar ha flyttats till Krim ihop med BASTION antifartygs robotar. Svarta havsflottan har fått i uppgift att påbörja en ”övning”. TASS (rysk statsmedia) rapporterar om att Amerikanska myndigheter skall ha planerat anfallet på Krim, vilket ger den ryska staten Casus Belli gentemot NATO. Enligt vissa medier i Turkiet förbereder sig Turkiet nu att lämna NATO alliansen.
Putin har även kallat samman Rysslands säkerhetsråd för att diskutera vad som nu skall ske i och med detta, förmodligen är redan allt bestämt och detta skulle kunna vara ett sätt att sammankalla en slags krigsregering under förespegling att diskutera terrorism. En slags maskirovka (skenmanöver, desinformation) som ryssarna är experter på.

Det har tidigare skett trupprörelser och incidenter som skulle kunnat innebära anfall mot grannländer, senast den enorma beredskaps/mobilisering som skedde. Men jag är hellre beredd en gång för mycket, än en gång för lite vilket skulle kunna bli ödesdigert.

Än så länge är trupprörelser svåra att kartlägga, men det har cirkulerat mycket rapporter om både stora militära konvojer i Donbas och på Krim. Beredskapskontrollerna medger truppförflyttningar som ”normalbild”, vilket det både kan vara och kanske inte är. Som alltid krävs det extra vaksamhet, eftersom NATO har målats upp som en ”mastermind” bakom den påstådda attacken kan en offensiv in i Ukraina följas upp med invasion av Sverige från Kaliningrad. Jag vidmakthåller min analys att NATO tvingas till passivitet i Östersjön om Sverige besätts fort. Vilket rimligtvis skulle kunna inledas inom 6h från startorder. I samband med detta är min bedömning att flera viktiga samhällsfunktioner störs ut. Exempelvis internet och strömförsörjning (som skedde i Dalarna(el) och Jämtland(fibernätet) igår) Idag var Lindesberg utan ström, anmärkningsvärt strategiska områden som blir drabbade.
Ryska säkerhetstjänsten FSB stod för inhämtandet av den påstådda ukrainska ledaren.
 
Den gripne ”terror” ledaren verkar av allt att döma ha blivit kidnappad av ryska operatörer på Ukrainsk mark. Han är känd som en stor patriot och är utmärkt för Ryssland att lägga ansvar på. Starka kopplingar till Ukraina och ukrainska staten stärker Casus Belli ytterligare. Känns det orimligt att Ryssland skulle kidnappa någon över gränsen? Då vill jag påminna om Nadia Savchenko som greps av ryska förband i östra Ukraina, eller den mer black-ops inspirerade kidnappningen av den estländska underrättelse officeren Eston Kohver som greps 8km in på estniskt territorium.

Alla vägar leder till krig.

Kategori: Beredskap, Ukraina

I Ukraina har kriget återigen blossat upp. Detta inleddes samma dag som dåden i Paris, vilket betyder att Ryssland återigen har utnyttjat ett terrordåd i Europa för att eskalera i just Ukraina. 
Denna gång ger Ryssland skenet av att genom solidaritet med Europa anfalla IS. Men detta är naturligtvis inte riktigt sant. 
Endast ett fåtal räder har gått mot de IS kontrollerade områden som finns. Istället har fortsatt många sortier hamnat på rebeller som FSA. Läser man ryska nyheter tillskrivs det ofta att bombräderna har träffat terroristerna, viktigt att notera är att Ryssland även ser de rebeller som verkar för demokrati i Syrien som terrorister då de ligger i krig med Assad regimen. Assad är för övrigt skyldig till ungefär lika mycket civila dödsoffer som IS. 
Ryssland erbjöd väst att bilda en koalition mot IS, om väst upphörde med allt stöd till rebellerna och ser Assad som legitimt styre. Detta kan förstås inte väst acceptera av det enkla faktum som jag beskrev. Det är som att välja mellan pest eller kolera.

Rysk TU-95 BEAR släpper en kryssningsrobot över Syrien. Notera att det ser ut som roboten är "blurrad".
 
 
I Ukraina verkar nu de ryska trupperna inleda en offensiv. På de twitterkonton som är kopplade till Donbas kan man utläsa stora truppformationer, drivmedelsbrist för civilbefolkning och ett stort antal höga ryska officerare som nu finns på plats. De ryska arméläger som agerat som trupp uppsamlingsplats är tömda och av de ögonvittnen som finns i östra Ukraina finns nu dessa enheter på plats nära kontaktgränsen. Vidare blir Ukrainska byar och fortifikationer dagligen beskjutna av allt från eldhandvapen till raketartilleri.
Den civila oro och den sönderfallning som sker av Europa just nu är bara till gagn för Ryssland vid händelse av krig.
I och med den svenska flatheten vad gäller att erbjuda Frankrike stöd i enlighet med Lissabonfördraget har vi satt oss själva i en mycket dålig sits. Om Sverige bara erbjuder utbildning med 35 soldater, kan vi verkligen förvänta oss en större militär insats från andra medlemsländer för att säkra Sveriges gränser? Förmodligen inte. Skulle det ske, som exempelvis våra grannländer har varnat för, bli innbördes konflikter i Sverige. Då kan vi räkna med att Ryssland skulle ta tillfället i akt och besätta i alla fall Gotland.

På väldigt kort tid har Ryssland övat samtliga strategiska vapenplattformar. De har skjutit nattskott med ISKANDER, avfyrat en TOPOL och varjedag nyttjas det strategiska bombflyget och de sjögående plattformarna som finns tillgängliga. Detta är givetvis mycket oroande att de stridskrafter som kan verka mot oss, och finns i vårt närområde nu får stridserfarenhet. 
Många experter har redan påkallat att risken för krig är överhängande. Den blir nu mer och mer påtaglig för varje dag som går. 
Till detta kommer risken för interna konflikter innom EU. Både mellan medlemsstater och mellan grupper innom länderna.
Förra veckan gick EU ordförande ut med att risken för krig mellan länder i Europa är överhängande. Ryssland är ytterst skickliga i den strategi de tycks valt att gå.
 
Militär utrustning hittas varje dag på "fel" sida konfliktzonen i Ukraina. Tillhörande ryska infiltratörer. Denna bild är tagen av den Ukrainska säkerhetstjänsten SBU.
 
Sammantaget tycks vi gå mot en tid av konflikter, konflikter som mycket troligt även kommer engagera Sverige. Jag vill därför ytterligare en gång trycka på vikten av en egen beredskap. Tänk på att mat tar slut i butiker och lager efter 3 dagar. Finns inte kontanter hemma kommer du inte kunna handla. Plundringar kommer förekomma. 
Detta måste du ha planer för. Sätt dig med familjen och kontrollera området, vilka riskzoner finns? Vart kan man hitta vatten? Hur mycket mat bedömmer vi att vi behöver ha lagrat? Hur ska vi hålla värmen innför vintern? Hur löser vi sjukdoms och skadeutfall? 
Anser du att det är dyrt, betänk då varför du betalar på en hemförsäkring eller dylikt. Att ha ett eget lager kan ses på samma sätt, bara det att det är garanterad utbetalning om något skulle ske.