ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Flera störningar under veckan, varför går uppgifterna isär?

Kategori: Hybridkrig, Sabotage, Underrättelseinhämtning

Vi har under veckan inte bara förlorat en mast, fått radarn utslagen, bokningssystem ur funktion och störningar på SVT/SR i väst Sverige. 
Mina källor säger även att andra myndigheter med säkerhetsansvar haft större problem med IT funktioner. Vilka och vad kommer jag inte gå in på exakt, men det har varit allvarliga störningar som påverkat den svenska säkerheten. Precis som varje annan störning vi haft under veckan. Vissa störningar har varit mer lokala än andra.
Jag är mest fundersam över två saker: Mörkertal och information.
Med mörkertal menar jag de sabotage och störningar som inte rapporterats, som inte upptäckts eller som det ryckts på axlarna åt. Vilken kompetens har en reparatör på plats att avgöra om en kabelbrand är ”på riktigt” eller framkallad? Hur kan en polispatrull utan vidare utbildning i sabotageoperationer avgöra om en mast som ramlat är av naturlig orsak eller inte?
Masten i Tranemo hade klippts av, men rapporterades inte förens efter en vecka då ansvariga inte ”tänkte” på att det kunde vara sabotage. Naiviteten hos befolkningen är enorm, den blir heller inte bättre av pressinformationer som presenterar rena lögner i syfte, får vi anta, att inte skapa panik.

Idag gick polisen ut med uppgifter att rost var orsaken till kabelbrottet i Tranemo i början av Maj. Vi ser direkt flera problem med det uttalandet, för det första var det en fiberkabel, för det andra saknades två decimeter kabel. Med tanke på det underhåll en mast måste ha är det orimligt att anta att två decimeter kabel rostat bort utan att det upptäckts. Senare under dagen tillbakavisade åklagaren som handhar fallet att det skulle vara rost. 

Masten i Tranemo där uppgifter gått isär från olika myndigheter om vad som faktiskt hänt.
 
När radarn stördes ut över stora delar av Sverige skylldes detta senare på Telia. Var detta påstående började vet jag inte men Luftfartsverket tillbakavisade senare uppgifterna om Telia. 

Godstågen mellan Sverige och Danmark stod stilla under fredagen. Orsaken sägs vara ett omfattande signalfel. Vi vet idag att det även kallades för signalfel när Göteborg drabbades av sabotage i ett kontroll/växelhus som ledde till stora förseningar för tågtrafiken samt att en bro blev inoperativ vilket stoppade handelstrafiken till Värnen. Vad var orsaken denna gång? Varje gång infrastrukturen påverkas uppmanar jag till kritiskt tänkande, speciellt nu när det varit otroligt frekvent. Den norska journalisten Kjetil Stormark skrev en artikel där han beskrev att Sverige stod under anfall. Min bedömning är att vi kan stå under ett begynnande och ökande hybridkrig.   

Ryska fallskärmsjägarsoldater från VDV. 

Vad är det då vi ser? Är det medveten lögn från myndigheternas sida för att minska oro i samhället? Är det i så fall ministerstyre eller kommer det från chefer på plats.

I min mening mår folket bäst om de involveras i samhällets sårbarhet, vad de utsätts för. Detta för att minska naiviteten och få in tips från befolkningen INNAN det är för sent. Istället för att få ett folk som rycker på axlarna vid märkliga observationer får vi istället ett folk som minns, reagerar och agerar på misstänkt verksamhet. Detta skulle givetvis försvåra för den fientliga aktören. Vare sig det är rysk spetznas, terrorism eller enskilda aktörer.
   Jag anser att vi skall vara tysta om egna operationer tills operationen är avslutad, beroende på karaktär. Men vi skall inte vara tysta kring de operationer som företas mot oss som nation. 

Från det förra radar avbrottet som skedde förra året vet vi att den officiella förklaringen var att en solstorm störde på just radarfrekvensen. Tidigare i år släpptes uppgifter från chefer inom NATO att man mottagit meddelande från Sverige om att vi var under kraftigt cyberangrepp. Jag har en källa inom eldistribution, därigenom vet jag även att flera av de stora strömavbrott som skett inte alls kan ha skett så som den officiella förklaringen har varit. Exempelvis kan inte ställverk explodera på det sättet de gjort. Får inte befolkningen upp ögonen för läget innebär det en total lamslagning av samhället den dagen den smäller ordentligt. Antingen via omfattande sabotage över större områden, via invasion eller större terrorangrepp.

 Under veckan har ryska västra militärdistriktet haft två intressanta övningar. Dels har luftlandsättningsstyrkorna i Pskov övat ihop med arméflyget. Dels har spaningsförband övat på att genomföra eldöverfall bakom fientliga linjer. Vi får anta att bakom fientliga linjer betyder på mark som inte är deras egen. Jag har förstått att det ibland kan uppfattas som landsättning under krigstid med uttalade försvarslinjer vilket inte alltid är rätt. Framförallt inte i Sverige då vi varken har den personella numerären eller materiella kapacitet som skulle krävas, här syftar jag på luftvärn, vapen, uniformer och övrig logistisk. 

Många M90 känga vinter går sönder efter en vecka i fält. Detta utarmar försvarsmaktens materiellager och skapar brist på kängor. 

Psykologisk karusell mot Sverige

Kategori: Försvar, Ryssland, Subversion, Underrättelseinhämtning

Efter att ubåts observationen utanför Lidingö nedgraderats till "ingen ubåt" har en psyopskarusell utan like dragits igång i Ryssland. Jag har sett minst 3 artiklar i olika ryska medier. 
Den ryska propaganda maskinen är dock skicklig, deras vinklingar har spridit sig över Östersjön och in i våra egna medier. Genom att vinkla och blanda ihop händelser får nu ryska medier det att se ut som den stora underrättelseoperationen jagat fantasi spöken, när det hela handlade om en helt annan händelse utanför Lidingö. Det har nästan börjat gränsa till subversion i vissa artiklar!

Det är dock ett stort frågetecken kring händelsen den 31 oktober. Enligt de första uppgifterna som försvarsmakten släppte handlade observationen om en "arbetsbåt" vid namn TIME BANDIT, för att gå ut med exakt namn och modell på en båt MÅSTE man vara väldigt säker på sin sak. Vid en kontroll i marinetraffic visar det sig dock att TIME BANDIT låg i hamn tiden för observationen. Vidare har skepparen för TIME BANDIT nekat till att hans båt har varit ute i det området och att det absolut inte är TIME BANDIT på fotografiet. Försvarsmakten har heller inte kontaktat skepparen enligt DN. Jag kommer här ta kontakt med sjöfartsverket som får kontrollera båtens position i sina programvaror. Hur som helst är det märkligt att skepparen nekar till att ha varit där.
 
TIME BANDIT som enligt dementeringen om ubåt ska ha varit objektet för observation.
 
 Fotot som observationen haft som bevis. Jag själv tycker inte den har siluetten av båten ovan.

Säger Försvarsmakten att det inte är någon ubåt som siktats den 31 oktober så är det säkert inte det, men det är ändå anmärkningsvärt att fel båt utpekats som objekt. 
 
I ryska medier har nu allt från ryska marinofficerare till företrädare för Putin uttalat sig. Putin ska ha sagt att han kommer kräva Sverige på en ursäkt. Den ryska marinofficer som uttalat sig i svensk media (!) sade följande citerat från DN:

"Även marinofficeren Michail Nenasjev ser en dold dagordning bakom det svenska försvarets agerande.– Antagligen försökte de genom detta förstärka militärbudgeten, och nu skapar ju de nordiska länderna en egen allians som påstås vara försvarsinriktad, säger han."

Det är nästan på ordet vad de värsta kritikerna i Sverige sade under underrättelseoperationen. Även det väldigt anmärkningsvärt. Sverige målas allt mer ut som en potentiell fiende för det ryska folket, varje chans rysk statsmedia får smutskastas Sverige. 

Även den ryska ambassaden i Sverige kommenterar händelsen:

"Den av svenska militären förklarade jakten efter en främmande ubåt i Stockholms skärgård har lett till upptäckten av en liten civil plastbåt, som endast skrämmer med sitt namn – Time Bandit. Det är ett steg framåt, särskilt med tanke på att tidigare – i början av 1980-talet – visade det sig sedermera att huvudinkräktare i svenskt territorialvatten, trots de till Moskva framförda officiella protesterna, hade varit harmlösa minkar.
Det är just det som rejäla hot mot Sveriges säkerhet – bakom vilka man vanligtvis anar ”ett ryskt spår” – i själva verket förvandlas till. Som det sägs, är det svårt att hitta en grå katt i ett mörkt rum, i synnerhet om den inte finns därinne."

Här försöker de få händelsen till att gälla underrättelseoperationen istället för den isolerade observationen på Lidingö. Vidare vill de även få hela 80-talets ubåtsjakter att framstå som ryssofobi och lömska strategier av Sverige. De vill däremot inte kommentera Gåsefjärden, där den sovjetiska ubåten U137 gick på grund. Anledningen till grundstötningen är inte helt känd, men det går att spekulera i det. Min gissning är en felande IR-fyr. Antingen handhållen eller utplacerad i förväg. En IR-fyr är en låda eller "ficklampa" som ger ifrån sig en IR signal som ubåten kan uppfatta med sina mörkerhjälpmedel och används på svår navigerade vatten och i mörker. Ofta går ubåten väldigt ytligt, ibland till och med i ytläge. 
Jag vill även påminna om de svenska flygplanen (en Catalina och en DC3) som blev nedskjutna över internationellt vatten av sovjetiska jaktflygplan under 50-talet. 
Vad ni än läser om de ryska icke-kränkningarna ska ni inte tro på det. Ryssland har en lång historia av aggressioner mot Sverige.

Samtidigt spänns musklerna allt hårdare i öst Europa. Polen flyttade nyligen fram 7000 soldater till sin östra gräns, NATO flyttar fram attackflyg och materiel och Skandinavien pratar mer och mer om försvarsallianser och militära utbyten. Allt som svar på den ökade ryska aggressionen. Ryska trupper befäster positionerna mot bland annat Estland genom att bygga bunkrar och gräva ner ställningarna. Vitryska och ryska fallskärmsjägare samövar allt oftare. Det har även höjts ryska röster för en annektering eller införlivning av Vitryssland in i Ryssland.
Förr eller senare kommer det bli en urladdning. 
Med tanke på att Ryssland nyligen sålde luftvärnssystem till både Kina och Iran, ihop med höjt oljepris och Greklands närmanden mot Ryssland ser det inte ut som Ryssland kommer kollapsa ekonomiskt, utan snarare ta till militära medel. Det ÄR Ryssland som är det största hotet mot vår nation!

 Ryska fallskärmsjägare under en övning i Kina 2009, kanske snart en verklighet över svenskt territorium.
 

Spioner spioner spioner....

Kategori: Försvarsmakten, Underrättelseinhämtning

Jag ska börja med två bilder som beskriver lite av dagens inlägg.
 
Hur folk tror att en spion ser ut....
 
Hur en spion verkligen ser ut. Ryska spionen Anna Chapman opererade i USA. Hennes nätverk avslöjades 2010 av FBI och uppdagade ett helt nätverk med sleepers, det vill säga inplanterade spioner som agerar som vilken person som helst. 
 
Ryssland använde under Sovjettiden stora nätverk med spioner och agenter i olika länder, framförallt i Sverige och USA, som sågs som en huvudfiende. Sverige sågs som en möjlighet att stänga Baltikum och delar av Nordkalotten liksom en framskjuten robotstrategisk bas.
Efter sovjets fall trodde omvärlden att Ryssland skulle bli en del av det demokratiska systemet och var kanske påväg att bli det under en tid. Under 2000 talet har dock mer och mer tytt på att den gamla sovjet tiden är mer och mer påväg tillbaka. 
Anna Chapman levde i USA som mäklare och bodde på Manhattan, hennes verkliga uppgift var att agera som "Honeycomb" eller lockbete. Hon såg till att nästla sig in hos högt uppsatta statstjänstemän som deras flickvän eller älskarinna, därefter såg hon till att de under förälskelsens rus berättade mängder av känslig information som hon sedan delgav sin chef via en krypterad dator.
 
I samband med att detta nätverk uppdagades, avslöjades även flera så kallade "sleeper agents". En sleeper är en agent, eller helst två som "flyttar" till mållandet som vanliga immigranter. De har vanliga jobb och lever ett lyckligt liv ihop i någon förort. 
De verkar vara det perfekta paret utifrån. Vad som inte syns är att allt är fingerat av underrättelsetjänsten i deras hemland. Det kan till och med ingå att skaffa barn ihop. Snacka om att göra allt för sitt land... 
De lever ett vanligt liv, men med intervaller mottar de nya order och utrustning från den underrättelseofficer de lyder under. 
I denna förorts villa i New Jersey, bodde två sleepers från Sovjetunionen. De greps 2010 av FBI.
 
Om USA och Sverige har legat på topp av Sovjets spionmål, vad finns då som säger att detta inte händer här just nu? Som SÄPO sa i april, den personella underrättelseinhämtningen har ökat markant sedan Ukrainakrisen.
 
Det finns två typer av spionverksamhet.
Den legala som bedrivs av diplomater och militärattachéer.
Den illegala som bedrivs av underrättelseofficerare, spioner och agenter.
 
Den legala har vi minimerat i Sverige gentemot Ryssland genom att stoppa militärt samarbete, vad vi inte verkar ha tänkt på är att Vitryssland fortfarande har ett samarbete med Sverige. I våras såg jag två officerare från vitryska VDV i matsalen på Livgardet. De är avdelade till Östersjöflottan och är tänkta att operera i Norden vid krig. 
Ryssland och Vitryssland är idag i princip samma land. Vad som mer är oroande är Serbiens (vilka även de ingår i det militära svenska samarbetet) gemensamma övningar med Ryssland. Självklart får Ryssland öva med vilka de vill, men när de uttalar ett återskapande av Warsawa pakten och uppvisar ett alltmer aggressivt beteende finns grund för oro.

Är det några som genomfört utlandstjänst i Kosovo här och läser? Visste ni att era personuppgifter och anhöriglistor är utlämnade till en känd Jugoslavisk kombatant?
Så är det, den juridiska staben beslutade att svenska soldater inte åtnjuter något sekretessskydd som till exempel poliser gör. 
Det möjliggjorde att en anonym person hämtade ut samtliga anställda på Livgardets, personuppgifter nu i våras. 
Det kan tyckas paradoxalt att våra svenska soldater uppmanas till försiktighet på sociala medier och att på stan berätta eller visa att de är soldater medans det bara är att gå till närmsta regemente och få alla uppgifter utlämnade. Det är kanske inte just personuppgifterna som är värst, utan att till den utlämnade listan även hörde lön och befattning. Som tidigare nämnts är heller inte anhöriglistor sekretessbelagda.
 
Idag blir så kallade mellanhänder alltmer vanliga i spioneri syfte. Det är ofta vanliga människor som blir värvade av en "Master spy", som ger dem direktiv och förutsättningar. Detta sker inte sällan under utpressning. 
Det kan vara en person som ber en affärsbekant att få en guidad tur på ex. SAAB. Den affärsbekanta kan få erbjudande om både pengar och andra förmåner om han kan ta in honom på hemliga eller känsliga områden. Kanske till och med visa något hemligt dokument. Det kan även finnas en förespegling om att bli ansvarig för en blivande storförsäljning om personen representerar ett stort företag. Tänk hur karriären skulle fullkomligt explodera om du ensam såg till att driva in storkontrakt till ditt företag. Vem bryr sig då om det inte gått helt rätt till...?
 
Helt kort om luftkränkningar.
Idag avslöjade SvD att svenskt luftrum blivit kränkt av franskt flyg. Det är viktigt att ställa sig frågan om varför, vilket syfte har det skett i? 
Frankrike tillhör ett av de länder Sverige har ett politiskt och till viss del militärt sammarbete med (Mali). Att se denna kränkning som någon slags provokation tror jag är fel. Det är stor skillnad mot om ett samarbetsland flyger in i vårt luftrum mot om exempelvis Ryssland gör det som har en helt annan agenda än NATO landet Frankrike. Det är inte franska krigsförberedelser SÄPO pratar om. 
Därför rycker jag mer eller mindre på axlarna, nu säger jag inte för den delen att det är okej. Det är det verkligen inte, det är respektlöst och väldigt dåligt av fransmännen att inte respektera vårt luftrum OM de har kränkt luftrummet utan svensk vetskap men jag ser inte lika allvarligt på det som om Ryssland hade gjort det igen. 
Vidare vill jag trycka på vikten av en beväpnad incident. En incidentjakts huvuduppgift är att kunna identifiera och avvisa främmande makts flyg, men de skall även kunna verka enligt IKFN. Att då inte utrusta våran incident med minst motsvarande system som de förväntas gå upp mot tycker jag är beklämmande. Vi skickar ju inte in våra poliser utan vapen eller våra soldater med bara pistol under patruller.
 
Bild tagen från ett svenskt FRA plan på ett ryskt jaktplan som visar upp hela sin arsenal för att hota den svenska besättningen i internationellt luftrum. Det är denna typ av beväpning våra JAS ska gå upp för att avvisa, verktygslådan är ganska tom på svensk sida.