ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Nästa fas i krigsförberedelserna?

Kategori: Beredskap, Försvar, Ryssland

Krigsförberedelser kan delas in i 3 huvudfaser:
Fas 1. Dold inhämtning, mätning och inledande planering. Fortgår över tiden och är egentligen standard.
Fas 2. Utplacering av ammunition, vapen och sprängämnen. Öppna tester av rutiner och resurser. Cyberattacker.
Fas 3. Sabotageoperationer mot infrastruktur och samhällsledare. Subversiva agenter som organiserar uppror. Strax innan invasion.
Jag skulle säga att vi är påväg mot en fas 3, fas 2 är definitivt inledd och det görs inte om inte krigsplaneringen är allvarligt menad.
 
Krigsförberedelser är till en början dolda, innan man har beslutat om att inleda ett anfall eller om det ligger långt fram i tiden. De som utför förberedelserna vill inte bli upptäckta och på så sätt få det tilltänkta mållandet att hinna förbereda sig själva. 
Vad menas då med dolda förberedelser, jo att operatörerna gör allt för att inte bli upptäckta. Man mäter vägar, tar reda på bärighet, tar fram kartor och undersöker i städer vilka hus som lämpar sig till vad vid en okupation.
Nu har förberedelserna dock gått in i nästa fas. Detta görs bara när en invasion står i närtid eller realitet. De ryska krigsförberedelserna blir alltmer agressiva och öppna. 
 
Spetznasdykare i Kaliningrad, kanske en av de som opererar i Sverige just nu.
 
Idag tycks en operation genomförts mot Bromma flygplats, Polisen förstärker misstankarna att det är ett sabotageförband som varit på plats i och med deras dementerande. Personerna har färdats i en utlandsregistrerad bil och setts klättra över staketet på flygplatsen. Enligt polisens presstalesman är de båda personerna behöriga på området. Tänker man lite kritiskt till detta är det lätt att dra slutsatsen att det inte riktigt stämmer.
 
1. Bilen är utlandsregistrerad och parkerad på vägbanan utmed staketet.
2. Två personer har setts klättra över staketet.
3. Nationella instasstyrkan kallades in.
4. Polisens egna dementerande, troligen eftersom det klassas som hemlig information.
5. Polishelikoptrar sattes in.
 
Dessa fem punkter gör att Polisens uttalande inte stämmer överens med den insats som pågått och att det skulle varit behörig personal. Jag brukar inte klättra över staket på mitt jobb, eller parkera på vägbanan när det finns parkeringsplatser. De har uppenbarligen inte heller kommit fram själva och sagt att det var dem. 
Vi kommer troligen aldrig få veta vem eller vilka som genomfört intrånget. Men det är väldigt oroande om det är Spetznas förband som är ansvariga, eftersom det skulle betyda att fas 2 av krigsplaneringen är inledd. Vilket inte alls är helt otroligt med de händelser vi sett senaste året. 
 
Varför skulle de då göra detta, varför så öppet? 
Nästa fas borde vara just öppna och aggresiva tester av vår beredskap, rutiner och resurser. De har kommit så långt de kan med det dolda och planerna för invasion ligger mer och mer i närtiden. Mållandet hinner inte bygga upp och förbereda sig självt. 
Steget efter kommer vara sabotageoperationer mot infrastrukturen. Framförallt vår elförsörjning. Som jag skrivit tidigare är Bromma ett brohuvud in i Sverige, det är en viktig flygplats mitt i city. 
Får vi se mer av denna typ av tester kommer jag bli riktigt orolig. 
 
Nu har vi väldigt mycket som tyder på ett alltmer instabilt och farligt läge för Sverige. Framförallt tre viktiga punkter.
1. Luftrumskränkningar. För att testa vår incidentjakt och vilken beväpning det första svaret bär. I dagsfallet en automatkanon, som givetvis står sig slätt mot en jaktrobot som de ryska planen har. 
2. Sabotageförband som opererar på svensk mark. Konstaterat i och med miniubåtskränkningen då det bara är ryska specialförband som nyttjar dessa. 
3. Personell underättelseinhämtning som blir alltmer öppen.
Oavsett vad som hände på Bromma idag pågår det allt mer operationer mot Sverige. 
  
En gammal svensk info film om våran incidentjakt.
  
NATO har skurit ner både vad gäller personellt och materiellt. Mot dåtidens 33.000 stridsvagnar har NATO idag 7000 stridsvagnar. De har övat mindre, har dåligt underhåll på materielen och väldigt liten samträning medlemsländerna imellan. 
Det är inte lätt att på soldatnivå operera ihop med någon som faller in i stresskonen och börjar prata på sitt modersmål, eller inte längre använder samma taktik som de har övat med ihop en gång, eftersom det denne övat i sitt hemland inte tillämpas på samma sätt. Ryggradsbeteendet tar över när människor utsätts för stor stress. 
De baltiska staterna står under ett allvarligt hot från Ryssland. De har till och med uttryckt att de står inför ett storskaligt krig med Ryssland. 
För någon vecka sedan gick Rysslands utrikesdepartement ut med att Estlands gränser ansågs som olagliga i enlighet med rysk lag. Detta är givetvis extremt allvarligt, det ser mer och mer ut som att Vladimir Putin vill införliva de baltiska staterna i sitt nya Sovjetunionen. 
Nu står de baltiska staterna under NATO skydd, men äger Ryssland Sverige kan inte NATO operera effektivt i Baltikum. Sverige är idag ett väldigt tacksamt mål med sin undermåliga försvarsförmåga och naiva befolkning. 
Fördelarna med att äga delar av Sverige väger långt upp de relativt små förlusterna man skulle lida vid en invasion. 
 
Flytta runt cirklarna (röd för luftvärn och orange för sjömål) för att stänga av olika delar av norra Europa. Norge, Finland och de baltiska staterna ligger väldigt illa till om Sverige skulle falla i Rysslands ägo. Ukraina är redan "contested territory". Vitryssland har ett så nära samarbete med Ryssland att det får ses som en vasall stat ungefär som under Sovjet tiden. 
 
Ett par grupper sabotageförband skulle kunna bryta ner svensk infrastruktur på några dagar genom att slå ut el och vattenförsörjning. Civilförsvaret är i princip nedlagt vad gäller krigsskydd. 
Det börjar hända alltför mycket störningar i form av elavbrott och sambandsstörningar för att allt ska kunna vara en slump. Historien upprepar sig, Sovjetunionen var påväg mot en fas 3 mot Sverige, men kollapsade innan. Putin har visat sig vara revanchistisk och kan se detta som en ny chans för Rysslands storhet. 
 
Ju mer spänningarna ökar i Europa dessto mörkare blir Sveriges framtid. 
Litauen sade idag att de ska skicka militär hjälp till Ukraina, detta kommer givetvis att öka spänningarna ännu mer.
Jag hoppas ni har en "krisväska" hemma om strömmen plötsligt skulle gå...