ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Om svensk förmåga till utländsk hjälp.

Kategori: Allmänt

Som jag lovade i gårdagen inlägg ska jag här försöka knåpa ihop en text om svensk möjlighet till utländsk militär hjälp och varför det kan vara känsligt. 
I 7 dagar har den svenska marinen jagat någon form av undervattensverksamhet, och helt ärligt, vad rör sig under vattnet i dygn, mer än ubåtar? Vare sig de är mini-ubåtar för trupptransporter eller större attackubåtar.
Eftersom vi har en något ansträngd ubåtsjaktsförmåga är chanserna för en lyckad jakt förhållandevis små. Vi har sonarer på fartyg och undervattensfarkoster som kan dyka ner från moderskepp. Problemet med dessa är manöverförmågan. Eftersom kusten är lång, full av bergsformationer på botten och hundratals öar, blir det svårt för ett fåtal fartyg att söka av ett område innan ubåten antingen har hunnit flytta på sig, eller hunnit lägga sig tillrätta på botten. 
Vissa tror att man med sonar får upp en exakt bild av botten, med detaljer som kan påvisa nitarna i ett eventuellt fönster. Riktigt så är det förstås inte, det finns två typer av sonarer. Aktiva som skickar ut en ljudimpuls som studsar mot föremål som impulsen träffar och kommer tillbaka till en mikrofon som ritar upp en skuggbild av det den träffar. Den andra är passiv sonar. Det betyder egentligen bara en känslig undervattensmikrofon som snappar upp ljudvågor som en sonaroperatör lyssnar på. Finns det inget ljud, finns det inget att lyssna på. 
Problemet här med den aktiva sonaren är att den hörs och om målet vet att den kommer bli lyssnad efter, kan den lägga sig på botten och agera sten. Ser botten runt omkring då ut som ett stenbrott kommer givetvis en "topp" se ut som alla andra toppar runt om.
 
Här är en sonarbild från marinens sonarer över linjeskeppet Dygden. 
 
Som synes på bilden ovan kan det vara riktigt svårt att se vad det kan finnas på botten. Tänk då om en miniubåt på cirka 10 meter lägger sig i en sprickformation eller liknande.
Här börjar många fråga sig varför vi inte har tagit hjälp av NATO?
Ja, varför kommer inte NATO med helikoptrar och utrustning och hjälper oss leta. För mig är det inte så konstigt när man tänker efter. Vad skulle hända om de hittar en ubåt från Ryssland och sänker den? NATO har plötsligt sprängt en rysk militär ubåt med personal, hur kommer Ryssland reagera? Det skulle leda till en omfattande kris och konflikt eskalering. 
Det gäller att se skillnad på att låna utrustning kontra att NATO ställer upp med personal. Om det bara är utrustning som används med svensk personal bakom spakarna är det fortfarande bara svenskt agerande. 
Men flyger NATO in med personal och fordon blir det helt plötsligt en NATO operation riktad direkt mot det land som har sin ubåt här, med amerikanskt styre bakom spakarna.
Det skulle förmodligen vara ett annat läge om det var en öppen krigshandling med markpersonal som bekämpade varandra i ett öppet krig.
Här kommer del två in i problematiken. De flygfält och hamnar som kan ta emot NATO trupp och fordon/fartyg ligger nästan uteslutande på östra delen av Sverige och alla kan domineras av S-400 luftvärnsrobot och P-270 sjömålsrobot från Gotland. Det skulle annars vara de västra hamnarna i Malmö och Göteborg som kan ta emot viss materiel. Dock sitter vi fortfarande med problematiken med flyganfall och sabotageförband som kan stänga ner hamnarna innan vi kan ta emot hjälpsändningar. 

Därefter har vi endast en väg kvar för NATO att gå, genom Norge in i Sverige. Innan NATO har hunnit fatta de beslut som krävs, samla ihop länder, föröva och skramla fram rätt materiel kommer en avseväckande tid ha gått. Betydligt längre tid än den vecka som försvaret kan punktförsvara. 
Appropå det vill jag belysa de strategiska punkter som jag belyser i inlägget "UPPFÖLJNING PÅ GÅRDAGENS INLÄGG. BROHUVUDEN", det är inte bara på ett ställe en fiende skulle behöva ta. Faller ett strategiskt viktigt mål kommer fler följa på. 
Nu vet jag att det finns några som säger; men Finland då? 
Finland, om de är smarta, håller sig utanför konflikten och skyddar sin östra gräns och södra kust. Går de in i konflikten kommer Ryssland givetvis svara med samma medel. Sverige kommer att falla, Finland har inte resurser att försvara både Sverige och Finland. Efter fallet är Finland inringat och med de förluster de lidit i Sverige kommer de vara försvagade . De kan inte slåss på 3 fronter och ha ett stängt luftutrymme för egna flyg. Nu kan givetvis Ryssland fortsätta in i Finland oavsett, med de vet att det skulle kosta och struntar kanske i det. De äger redan den strategiska landdelen som är Sverige.
 
Vad säger att NATO inte kastar ut Ryssland ut i havet igen när de rullar in via Norge? 
Flera saker talar mot den teorin. Bland annat är fortfarande inte NATO i krig, och varför skulle NATOs medlemsländer ställa sig i krig för Sveriges skull? När svenskarna själva valt att montera ner sitt försvar. Det troligaste är att Norge förstärks avsevärt och likaså Danmark. Dessa länder åtnjuter nämligen NATOs beskydd som medlemsländer.

Sverige får vackert klara sig självt.
 
Min analys av ryskt territorium efter invasion.
 
Bilden ovan beskriver just vad bildtexten säger. Ungefär här kommer Ryssland ta upp defensiva ställningar. Sverige har tappat avsevärda delar viktig mark, Finland är tillstängt vad gäller luftrum och sjöfart. Sveriges viktigaste flygplatser ligger innanför den röda linjen. 
Inte Malmö Airport! säger nu vissa. 
Nej det stämmer, men vad ska hända där? S-400 tar de transportplan som kan tänkas komma med trupp och sjömålsrobotar och krigsfartyg kan ligga lugnt och tryggt i södra Östersjön och blockera hamnar på västkusten.
Men Boden och I19 med sitt pansar är kvar! 
Det är de, om de inte satts in i striderna och tillintetgjorts. Vad ska pansar göra när Ryssland baserar sina attackflyg på Arlanda? 
Svenskt luftvärn ligger idag i Halmstad vid Lv6, deras vapensystem når som längst 4 mil. Med andra ord kan de inte påverka ryskt flyg utan att först förflytta sig nära "fronten", utan närskyddande förband blir detta i princip ogörligt. 
Jag tror inte att Sverige helt skulle tas med vapenmakt, för det behövs inte. Ägs de delar jag markerat i bilden ovan kan vi inte längre försvara oss. Förbanden ligger utspridda på för stora mellanrum vilket gör att de inte kan samverka med varandra och de är för få för att enskilt kunna göra något. I ett effektivt system samverkar alla delar med varandra. Pansar främst ihop med infanteri, som backas upp av luftvärn och artilleri, som i sin tur får eldledning från spaningsgrupper. Ute i fjärden ligger Marinen och stoppar landstigningsföretaget med hjälp av stridsflyget och robotgrupper på öarna. Men som ni förstår kommer det här aldrig fungera, bara en så otroligt viktig sak som luftvärn på Visby korvetterna har prioriterats bort. 
Antingen kommer Sverige att fortsätta vara svenskt fast mindre och med restriktioner, ungefär som en vasallstat. Eller så tas styret över helt när försvaret fallit. 
Som ni förstår behöver Sverige fler förband, fler stora flygplatser (i alla fall med långa landningsbanor) och i alla fall en befintlig krisberedskap. För som det ser ut idag kan varken vi eller någon annan försvara oss, och faller vi sätter vi våra grannar som vi svurit att skydda, med oss. 
 
För att gå med i NATO måste svenska folket och dess politiker vara beredda på att höja försvarsanslagen med 0.9% av BNP samt att ha NATO trupp baserad på NATO baser i Sverige. Först då kan NATO frågan diskuteras på riktigt. Det känns tyvärr långt dit när vi har partier i regeringen som vill använda ett ickevåldsförsvar med "dialogsoldater".
561. avdelta marinspaningsförbandet i Kaliningrad. Den marina underättelsetjänsten med en av deras miniubåtar.

KOMMENTARER:

 • Petter Bergquist säger:
  2014-10-23 | 20:10:35

  Nu kostar ett medlemskap inte så mycket pengar som du skriver här, en vanlig missuppfattning.
  Nato rekommenderar 2% av bnp, men detta är inget krav. Få nato-länder uppnår detta krav. Detta är inte heller en "medlemsavgift" utan det vi själva väljer att lägga på försvaret. Den verkliga summan på medlemskap ligger på 1-0,5 miljarder kronor. Ett mycket billigt pris för säkerhet, en försäkring helt enkelt.
  Helt sanslöst att vi inte är med i nato ännu, jag blir fortfarande överraskad över vår fantastiska dumhet.

  Svar: Det har du rätt i, men för att möta de krav som NATO ställer på sina medlemsländer kommer kräva ökade försvarsanslag motsvarande okring 2%
  Zynisk

Kommentera inlägget här: