ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Sverige är redan i ett osynligt krig.

Kategori: Cyberangrepp, MDV, omvärldsanalys

Som Överbefälhavaren skrev för en vecka sedan i en ganska obemärkt artikel, vi är redan i krig, i cyberrymden. Med denna mening bekräftade ÖB det jag sagt under en längre tid nu, många av de avbrott som skett till följd av IT störningar är en annan stat som avsändare. Tidigare har vi kunnat ta del av uppgifter att servrarna som agerar värd åt IT soldaterna som anfaller sverige är belagda i Ryssland. Det är ofta så stora mängder data att det i princip kräver den ryska statens inblandning. Främst är det Kina och Ryssland som är Sveriges huvudsakliga fiender, där Ryssland är fiende nummer ett. De bedriver ett betydligt aggressivare hybridkrig mot Sverige än vad Kina gör som främst är inriktat på industrispionage. 
På en större övning med försvaret hade ett kompani dagligen flertalet intrångsförsök från Ryssland på sina servrar. 

Ryska Spetsnaz. På fältet bär inte GRU delarna tecken på sina uniformer. Det är därför omöjligt att få fram bevis för operationer även om man lyckas ta en tillfånga. De kan tala, men det förnekas av ryska staten. Deras uniformer går att köpa på internet. Som alltid handlar underrättelse arbete om att lägga pussel.

Det är enorma mängder, både lyckade anfall och försök som aldrig kommer folket tillkänna, mer än om man jobbar inom myndigheten som påverkas och sitter på rätt position. Annars kanske all information blir ett internt mail som beklagar störningarna i det interna IT systemet för tillfället.
Det ligger en stark kultur inom svensk myndighet att man aldrig får berätta om det som påverkar arbetet negativt, konsekvensen blir att plutoner sinsemellan kan missa risker för att de inte talar med varandra. Säkerhetsavdelningar missar pusselbitar, högkvarteret tror att det inte är någon större fara, svenska folket fortsätter sova sin Törnrosa sömn kring allt som heter hot. 

   Det gäller inte bara militärt, det gäller även SÄPO:s arbete. När en åtgärd har slutförts finns ingen anledning att fortsätta sölja detta för övriga. Ett solklart exempel är SÄPO:s uppgifter kring Palme mordet som legat hemligt i nästan 10 år. Under den tiden har vissa vetat mycket väl vad som skett, medan de officiella kanalerna inte haft en aning om att det fanns avgörande bevis sekretess stämplade. Istället dömde man kanske en helt oskyldig person för mordet. Jag anser att man skall berätta om händelser som man känner till.
   I veckan hade vi Sveriges radio som idiotförklarade hela försvarsmakten i och med gamla uppgifter som avskrivits för ett år sedan, plötsligt fick ny livskraft genom anonym källa. Det första var att ett av de över 20 bevis man hade var ett ubåtsljud som tillhörde eventuellt en svensk ubåt (eventuellt var ordet som användes) och därför avskrevs det. Sveriges radio gick därefter ut med att ubåten skulle ha varit av tyskt ursprung, vilket tillbakavisades av Tyska marinen. Det hela är i sig befängt, varför skulle ett land med i princip dubbla alliansavtal (NATO + EU) vilja smyga in i svensk skärgård utan att tillkännage detta? Vill de ha en ubåtsjaktsövning räcker det att de frågar. Jag kvarstår vid att det var en rysk ubåt, detta stärks av de fynd som gjordes i skärgården med ryskt ursprung som var ämnade för navigering i mörker.

Tysk klass 206 ubåt. Tyskland har inte använt något med kyriliska tecken på i alla fall 20 år.

 

Under sommaren planerar den ryska Östersjöflottan inte mindre än 20 övningar där både flyg, marin och trupp skall delta i landstigningsövningar. Den ryska aktiviteten är fortsatt hög i Östersjön och påverkanskampanjer är även de fortsatt höga mot Sverige. I rysk media kan man med all önskvärd tydlighet se att det är just Östersjön som är det stora aktörsområdet där det kommer smälla vd en konfrontation. Som jag sagt tidigare är ryssarnas enda chans att först ta Sverige innan NATO kan förstärka upp. Lite som herren på täppan. Äg Sverige, Äg Östersjön och Baltikum. Det enda vi kan slå tillbaka med är öppenhet och tydlighet, inte att som Försvarsmakten gjorde nu i veckan för att kontra Sveriges radio desinformation, att hänvisa till sekretess. Det fanns redan offentliggjorda handlingar som kunde kontrat Sveriges radios propaganda.

Delar ur östersjömarinen övar landstigningar. 

Nadia Savchenko, den ukrainska helikopterpiloten som släpptes ur ryskt fängelse för en kort tid sedan, gick i veckan ut med anledningen till att Ryssland inte trycker på i östra Ukraina och verkligen sätter in allt. Jag anser hennes analys som fullt rimlig. Genom ett utdraget krig som mer och mer frestar på den Ukrainska opinionen och de styrkor som kämpar vid fronten, kan målet vara att Ukraina skall falla utan ett storskaligt krig som skulle kosta Ryssland mer än vad de skulle klara om de vill fortsätta kriget in i Baltikum och mot NATO. Ukraina utreder just nu en grupp överlevande frivilliga soldater som besvarade beskjutning av sina ställningar. Detta har lett till ett ökat missnöje bland de frivilliga och skulle de backa ur faller fronten fort. Ukraina borde utreda den ryska beskjutningen istället för de frivilliga som led förluster. Faller Ukraina införlivas de fort i Ryssland som då har sin västra gräns mot Polen och Rumänien (där AEGIS, robotförsvar, är stationerad). Vitryssland är redan som vi vet en lydstat till Ryssland och det ger Baltikum ensamt med ryggen mot havet. Polen skulle bli tvunget att bereda sitt eget försvar och skulle vara mycket begränsat i sitt stöd till Baltikum. Polen har annars varit balternas stora hopp.

 

EDIT:
Fick precis informationen att ryska presidenten beordrat de väpnade styrkorna i högsta beredskap för en av de ökända "beredskapskontrollerna". Försvarsminister Shoigu har instruerats att informera utländska attachéer om beredskapskontrollen samma tid som den startade. Kontrollen kommer fortgå till den 22 Juni och infattar även mobiliseringen av reservister.