ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Sverige förbereder sig på krig!

Kategori: Beredskap, Försvarsmakten, Säkerhetspolitik

Försvarsmakten anpassar sig efter omvärldsläget, och det är allvarligt. Det pekar på att mina och många andras analyser stämmer. Vi står på randen för ett krigsutbrott i Europa i närtid. Närtid kan i det här fallet betyda dagar till år, det vet vi inte med säkerhet. Fortsatt är det Ryssland som är Sveriges fiende.

Svensk försvarsmakt har på senare tid snurrat upp på en växel som allt mer pekar mot ett förberedande för krig i Sverige. Det har skett fort, de år jag varit aktiv i försvarsmakten har jag påpekat i övningsplaner att vi ligger inriktade mot fel fiende, vår huvudinriktning borde inte vara insurgenter om 3-6 stycken med handeldvapen utan understöd. Det borde vara en kvalificerad fiende med tillgång till både luftunderstöd, artilleri, pansar och större enheter. Jag blev, för bara 2 år sedan, utskrattad när jag framförde dessa synpunkter under en APT (arbetsplatsträff). Men det ser nu ut som försvaret går mot just den insikten jag då redan hade. Har det pågått under längre tid är det inget jag någonsin sett röken av sedan 2011 fram till befästningen av Gotland.

Som de flesta vet flyttade försvarsmakten fram förband till Gotland under skenmanövern beredskapskontroll. Det skedde alltså helt i hemlighet, tidigare än man sagt och med hjälp av övningsverksamhet för att det inte skulle väcka uppmärksamhet vid förflyttningen. Bara det i sig är allvarligt, allvarligare än vad många inser.

Därefter togs kustrobot 15 åter i bruk för att befästa Gotland. Roboten försvann från försvarsmakten i och med att kustartilleriet lades ned, men togs åter i bruk för en kort tid sedan. Att detta inte var planerat utan den snabbaste lösningen kan vi se i och med att det radar system som är länkat till RB15 skrotades förra året.

Idag kunde vi läsa nyheter om att försvarsmakten upplöser den centraliserade styrningen av försvarsmaktens staber och fördelar ut dem på de regementen de har anknytning till.  Detta för att kunna styra landets försvar i krig. Man kan med andra ord säga att försvarsmaktens ledningssystem organiserats ut i förkrigs gruppering. På bara någon månad har alltså extremt mycket hänt i Sveriges försvarsmakt som är inriktad på ett krig inom landets gränser, åtminstone med risk för attacker på svenskt territorium.

Livkompaniet övar repellering med hjälp av brandslang. 
 
 Sammantaget förbereder sig Sveriges försvarsmakt på krig i närområdet med troligt anfallsscenario mot Sverige. Vi kan bara spekulera kring vad våra ljusskygga enheter gör just nu. Det som inte är lika positivt är regeringsfortsatta ovilja att förstärka försvarsmakten med de ekonomiska medel som MÅSTE till för att försvaret skall klara av en försvarsuppgift av vårt 157 mil långa land. Även om vapensystem och utrustning fördelas över landet ökar det inte vår förmåga att försvara oss så länge det inte finns personal som kan bruka materielen. Det pågår ett enormt återtag av infrastruktur i Sverige idag, men personalen är densamma. Lika så är personalens utrustning i samma kvantitet som tidigare. Så som uniformer, eldhandvapen och skyddsutrustning. Innan vi är helt med på banan måste vi tillse att försvarsmakten har en nationell krigsorganisation som är i fas med dagens hot. Löner skall betalas så inte soldaterna vräks från sina bostäder vid krig. De skall ha utrustning som inte är 60år gammal. De måste få nya karbiner eftersom AK5C börjar få dåligt gods i exempelvis pipor med mera med mera.
Det kan vara en idé att skaffa sig kunskap och utrustning för att klara kortare och längre fältförhållanden.

Helt klart är dock att ett hot som inte förmedlas till allmänheten föreligger. Detta kanske är det absolut allvarligaste. Sker ett angrepp som bara insatta tjänstemän och vissa chefer inom myndigheter är insatta i, kommer fortfarande befolkningen stå med byxorna vid knäna. Största problemet bland befolkningen just nu är att det plötsligt blev så varmt, det var ju minus 10 för någon vecka sedan!?

En befolkning som inte är beredd kommer skapa kaos, social oro och tjänstemän kommer inte dyka upp på sina jobb eftersom familjen kommer vara viktigast för många.

 

Budskapet här kan sammanfattas på följande sätt:

Berätta för befolkningen VAD som händer, VARFÖR det händer och HUR de skall skydda sig.

Rysk operatör med ny mobil markradar 

KOMMENTARER:

  • Szabo säger:
    2016-12-07 | 20:37:01

    När kommer inlägget om NordStream 2 och dess påverkan av Svensk säkerhet?

Kommentera inlägget här: