ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Förbered er på total blackout och vattenbrist.

Kategori: Beredskap, Cyberangrepp, Försvar

Senaste dagarna har det inkommit flera rapporter om störningar i svensk infrastruktur. Bland annat tömda vattentorn, inbrottslarm i elanläggningar och FOI/FRA rapporter om förberedelser att via cyberangrepp slå ut svensk elförsörjning. Detta är vad jag varnat för sedan 2014. Det får ni anses bekräftat att ett anfall mot Sverige skulle föregås av stora strömavbrott och problem med vattenförsörjningen. Med tanke på hur extremt sårbart Sverige är mot alla typer av anfall mot infrastruktur kanske det till och med kan räcka att slå ut dessa för att tvinga ned stora delar av civilbefolkningen på knäna. Som känt finns det idag inga beredskapslager, vare sig med livsmedel eller skyddsutrustning. I många fall är inte heller skyddsrum iordningställda eller besiktigade på kanske 10 år. Detta var i alla fall fallet med majoriteten av Upplands-Bro skyddsrum 2015. Tänk ett scenario där inte bara ett lokalt område förlorar vatten och el, utan att alla större städer tappar både vatten och el. Stora områden förlorar elförsörjning och gårdar kan inte nyttja sina privata vattenpumpar för att försörja djur och människor. Ser vi på det hela utanför boxen får man tänka ungefär såhär i steg: AVBROTT -> Resurser skall tilldelas i form av tekniker. De skall ha RESERVDELAR och INFORMATION. Är avbrotten omfattande och sträcker sig över stora delar av Sverige måste detta prioriteras. Reservdelar tar slut. Ärendestyrningen från elbolagen kanske har förlorat kontakten med resurser som då står handfallna. Det betyder att konsekvenser kommer börjar byggas upp i form av desperata människor, spädbarn och äldre kanske inte överlever om man inte har ett eget krislager, svenskt lantbruk stannar av, leveranser in till Sverige stannar upp och samhäller faller samman. Plundring och våld kommer blossa upp. På vissa platser snabbare än andra.
På bara några dagar har bland annat följande skett och uppdagats:

Vattentorn tömdes i Eslöv - inget vatten i kranarna

Vattentorn tömdes efter systemfel i Visby - inget vatten i kranarna
Stor vattenläcka i centrala Västervik
100.000 cyberattacker mot svensk infrastruktur förra året
MSB: Vi är mycket sårbara idag

FRA: Utländska IT-agenter förbereder att slå ut svensk infrastruktur som elnät och kommunikation.
Visby vattentorn som tömdes efter "signalfel/systemfel".

De senaste dagarna har rysk propaganda skruvats upp mot Ukraina återigen samtidigt som stora enheter pansar övas i närheten av ukrainska gränsen.
Under 2016 samövades ett stort antal militära enheter i alla led (även reservister och ledningsfunktioner) vilka nu anses kunna bedriva storskaliga offensiver i två riktningar. Framförallt har de militära enheterna i Östersjön förstärkts vilket skulle kunna innebära att Ryssland planerar för anfallsriktning Östersjön inom rimligen snar framtid. 
På folk&försvar rikskonferens pratade Stefan Löfven om vilka åtgärder man skall vidta för att möta det militära hotet mot Sverige. Det visade sig att man inte tänker möta det alls från regeringens håll. Det som skulle krävts i form av ökade anslag omedelbart. Övergripande behövs bland annat:

Handburna luftvärnsrobotar

Nya automatkarbiner
Kompletta utrustningskort (allt från uniformer och kängor till kök och stridsvästar)
Nya fordon anpassade efter strid (alltså inte softskin fordon)
Hårdgjorda byggnader för exempelvis ledning
Utbildning av reservister. Tänk här att vissa inte använt AK5C eller ens nya förflyttningar.
Mobiliseringsplatser med stående utrustning
 En av Försvarsmaktens GW. En så kallad softskin som saknar allt form av skydd.
 
I övrigt måste betänkas hur informationen skall gå ut till de som skall kallas in, hur man får de till rätt plats då järnvägen förmodligen kommer vara obrukbar och vem som skall utbilda dessa. Vad gör man med de som inte dyker upp? Hur ersätter man de som idag är yrkesverksamma som exempelvis eltekniker, lantbrukare, sjukvårdare, kriminalvårdare o.dyl?

SLUTSATS
Vi kan vara förvissade om att det som väntar oss är en total blackout i elförsörjningen. Störningar på vattenförsörjningen. Tomma hyllor i butiker i och med "just-in-time" tänket samt på grund av plundring. Vidare kan vi förutspå vissa problem vid mobilisering och utrustning/utbildning av inkallade. Förhoppningsvis finns det en plan som inte är allmänheten känd, jag hoppas att de som formulerar planen tagit med dessa problem jag beskrivit i sin planering. Vilket jag idag betvivlar. Det är fortsatt du själv som avgör hur bra du och din familj klarar sig i och med en kris. Inte samhället som saknar förutsättningarna för att skydda befolkningen tillfredställande. Oavsett medvetna sabotage eller dåligt underhåll visar de återkommande störningarna på att vi är mycket sårbara i vår försörjning.
2017 kan vara året då du får nytta av den försäkring du skaffat dig i och med ett privat krislager.

KOMMENTARER:

  • Karin säger:
    2017-01-14 | 13:31:23

    Och här i Ulricehamn ska vi har världscupen i skidor, snön som finns är inte tillräcklig. Vad gör de då när de grävda dammarna är tomma, det vattnet som skulle omvandlas till snö?????
    Jo, de tar vårt dricksvatten och gör om det till snö så att folk kan åka skidor.
    Nu får vi hålla alla tummar att det inte händer något med vattenförsörjningen till oss andra.

Kommentera inlägget här: