ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Nordstream är ett perfekt tillfälle för ryska flottan.

Kategori: Hybridkrig, Nordstream, Ukraina

Karlshamn kommun tackar ja till Nordstreams röruppläggning i hamnen. Regeringen backar och säger att de inte kommer stoppa Karlshamn utan att kommunen själv får bestämma om de vill ingå avtalet med ryska staten eller inte. Däremot vidmakthåller regeringen att Nordstream utgör ett hot, detta påvisas tydligt med att extra resurser kommer läggas av bevakning genom både försvarsmakten och SÄPO. Igår kunde vi läsa i ryska statens förlängda arm Sveriges Radio Ekot att försvarsmakten inte hade alla underlag som krävdes och att regeringen inte såg Nordstream som ett hot längre, detta dementerades senare av Försvarsminister Hultqvist. Det var därmed avgjort att SR återigen publicerat uppgifter som är overifierade som gäller svensk säkerhet. Förra gången det blev uppmärksammat var i samband med ubåtsjakten 2014 då SR Ekot påstod att de hade källor på att det var en tysk ubåt. Något som dementerats och avfärdats av alla insatta, likväl som tyska marinen. Påminner här om att Tyskland är en nära allierad som alltså inte har något att vinna på att infiltrera svensk skärgård. Vill de öva i skärgården kan de kontakta Sveriges ledning och få tillstånd till detta.
Vi får hoppas att Nordstream inte kontrakterar sina egna vaktstyrkor i Karlshamn.      
                  
Anledningen till att Nordstreams röruppläggning är extremt opassande är framförallt eftersom att det ger möjlighet för Ryssland att för lagra viktig utrustning i exempelvis containrar. Containrar går att bygga om på insidan till exempelvis signalspaningscentraler, UAV-system, avskjutnings ramper för robotar eller helt enkelt förråd med krigsmateriel. Arbetarna som anländer med de ryska båtarna kan också vara förklädda soldater som på given order kan påbörja en invasion. Då har de redan allt de behöver för de första timmarna, vapen, materiel, ledningssystem och förplägnad. Detta ger de ryska soldaterna tid att befästa sig och påbörja avskärning av Karlskrona. Vilket betyder att Sveriges största flottbas blir fientligt inringad redan innan invasionen kanske är ett faktum.
De civila fartyg som fraktar rören kan också vara utrustade med exempelvis robotsystem eller ledningscentraler. Det har tidigare skett att ryska civila fartyg använts till militära transporter. Tydligaste exemplet kanske är när det ryska fraktfartyget Ambal fraktade ISKANDER till Kaliningrad.
I detta sammanhang är det mycket intressant att vi hade ett ryskt fartyg som gick i hamn utanför Västervik, utan att ha genomfört en fartygsanmälan och utan att gå med lots. De angjorde en liten grushamn där skulle varit i princip obevakade. Tack vare vaksamma ögon upptäcktes de. Men tack vare svensk lagstiftning saknas verktygen för att genomföra en ordentlig åtgärd på plats. Ryska flottan har rätt att ta civila fartyg i beslag för att de skall användas till militära operationer.
 
Området fartyget gick in till är intressant i avseendet att det rör ungefär samma område som försvarsmakten begärde hjälp av jägare att hålla utkik efter avvikande personer och fordon i skogarna. Vilka har försvarsmakten intresse av att hålla koll på? Spioner och sabotagegrupper, vi har alltså så pass mycket av dessa på östkusten under Stockholm att försvaret begär hjälp i ett skriftligt brev. Det kan sätta lite perspektiv på hur nära vi är att något kan hända.
Alla observationer är viktiga, vi måste lägga lika mycket pussel som fienden för att förstå delarnas innebörd och fiendens intentioner. Om vi inte delger befolkningen vad fienden har för sig mot vår nation hjälper vi bara fienden att fortsätta sin verksamhet ostört.
Den ryska hangarfartygs eskadern som just nu rör sig upp mot Murmansk igen. Flygningarna blev inte som ryssarna förväntat sig men vapenkapaciteten på hela eskadern är betydande. Likaså är maskinerna ombord på Kuznetsov mycket kompetenta och kan skapa kaos för en oförberedd motståndare.
I Ukraina har striderna kraftigt intensifierats efter det samtal Putin och Trump hade. Under gårdagen hade officiellt 40 Ukrainska soldater stupat eller skadats i strid. Stridigheterna har fortsatt under natten och även under morgontimmarna. Än så länge säter inte Ryssland in hela sin förmåga med flyg, kryssningsrobotar, flotta eller de pansarbrigader som står redo vid gränsen. Anledningen är fortfarande oklar men teorierna kretsar runt stridserfarenhet för officerare och soldater och internationellt anseende. I svensk media är det ju inte krig i Ukraina eftersom ingen krigsförklaring har gjorts. För Rysslands del innebär det även att de inte kan vinna kriget mot Ukraina i nuläget utan det är dömt at vara ett utdraget frontkrig. Min personliga teori är att man genom denna aggressiva hybridkrigföring skall tvinga landets styre på knä, kanske till och med avgå. Därefter få en pro-rysk statschef på plats som lägger sig för de ryska kraven vilka de än är. Detta kostar mycket mindre ryska förluster än vad ett storkrig förmodligen skulle göra. Framförallt eftersom det skulle betyda att NATO fort förstärker alla angränsande NATO-länder med allt de kan undvara och det ryska fönstret skulle vara stängt.
Förlustsiffror för de ukrainska försvararna föra och efter samtalet mellan Trump och Putin.
Kommentera inlägget här: