ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Misstänkt sabotage mot transformatorstation i Mullsjö

Kategori: Allmänt

Ett misstänkt sabotage har upptäckts på en mast vid en transformatorstation i Mullsjö. Tillvägagångssättet verkar vara detsamma som när Häglaredsmasten fälldes. Alltså att man skruvat bort flera bultar medan andra lämnats kvar med lossats på för att fördröja fallet av masten. Detta medför att sabotörerna hinner långt från platsen innan masten i sig faller.
 

Detta är givetvis mycket allvarligt och jag uppmanar alla att fortsätta hålla ögonen öppna och ringa in misstänkta aktiviteter. Med all tydlighet är Sverige fortsatt utsatt för sabotageverksamhet oavsett om aktörens uppdragsgivare är statlig eller tillhör kriminella kretsar. Är det en operation i ett led från hybridkrigföring är det inte säkert att en kriminell aktör utesluter en statlig uppdragsgivare.
Om tanken är att tillfälligt störa lokala områden, påfresta reservdelslager eller kontrollera responstid är likväl kontentan att det svenska samhället utsatts för ett allvarligt sabotageförsök.
Med tanke på hur beroende vårt samhälle är av ett fungerande el och kommunikationsnät är det här extra viktigt att lägga märke till och fundera på konsekvenserna som kan bli om det genomförs fler aktioner som kansek inte upptäcks i tid.
 
Alternativa strömkällor är bra att kolla över.