ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Mycket instabilt omvärldsläge. Vad händer runt omkring oss?

Kategori: Analys, Beredskap, Subversion

Pentagon höll igår en presskonferens med anledning av det nu plötsligt mycket spända omvärldsläget. Tänk på innebörden av det en kort stund, omvärldsläget är alltså så pass illa att pentagon håller en extra insatt presskonferens med anledning av just risken för konfrontation i någon av världens just nu hotspots. Farligast just nu är främst tre områden. Nordkorea, Syrien och östra Europa. På olika medier kan man nu läsa olika overifierade nyheter om att USA kan förbereda ett anfall på Nordkorea på grund av det nordkoreanska kärnvapen hotet som allt mer blir överhängande för alla parter inom räckvidd. Intressant är att även Kina har flyttat fram stora mängder trupp till gränsen mot Nordkorea, bedömningen är att kina tröttnat på att skydda sin aggressiva lillebror och hotar med att gå in militärt.
Nordkoreanska kärnvapen under en parad.

Problemet här är att man har väntat för länge. Nordkorea förfogar nu över kärnstridsspetsar som de inte kommer tveka att använda. Vi kan alltså stå inför ett nytt kärnvapenkrig om det vill sig väldigt illa. Om USA dras in i detta är risken stor att Putin drar nytta av det och påbörjar öppna aggressioner i Europa. Om USA dras in i ett nytt Koreakrig med kärnvapen kan vi vara försäkrade om att NATO är mycket försvagat i Europa. Bedömningen många delar med mig är att Turkiet inte alls går att räkna med i försvaret av Europa även som NATO medlem. Agget från Erdogans sida gentemot EU är därtill för högt.
Igår rapporterades det om tysk trupp urdragning ur Polen och Baltikum på grund av ovilja att möta NATOs 2% krav från Mattis.
Rysslands västra MD är numera samövat med alla steg som krävs för ett storskaligt krig, de är det absolut största distriktet i hela Ryssland med mer än 50% av den totala numerären och piporna är vända mot norra och östra Europa. Det vill säga oss.
Turkiska soldater i Aleppo.

Med största sannolikhet skulle ett anfall från Ryssland västerut föregå av sabotageoperationer för att sedan efterföljas av ett blixtkrig där motståndaren inte hinner mobilisera sina resurser. Ett bra sätt att möta detta hot hade varit att se till att försvaret är minst lika förberett som motståndaren är. För Sveriges del innebär det en helt annan försvarsdoktrin än idag. Vi borde vara delvis mobiliserade, vi borde köpt in vapen och utrustning för längesen. Fortifikationer borde vara konstruerade och civila skyddsrum iordningsställda. Fienden kan vara här på några timmar, det är inte säkert att vi får mer förvarning än att Ryssland genomför ytterligare än stor mobiliseringsövning.
Sabotageoperationer kan också utföras som påtryckningsmedel för att tvinga en svag regering att genomföra eller inte genomföra viss åtgärder med hot om att något värre väntar om man inte lyder.
Terroristen i Stockholm är fortfarande mer eller mindre ett mysterium. Enligt Polisen vet man nästan inget om honom mer än det han sagt själv. Vilket givetvis inte behöver vara sant. Han ska ha haft publikationer och varit aktiv på nätforum för islamister, men innebär det verkligen att han är det? Eller vill han påskina att det genomförts i religiöst syfte? Detta tåls att reflektera över.
Terroristen verkar ha härstammat från Uzbekistan, rysktalande. Kan ha varit rysk medborgare. Jag vill påpeka att IS inte tagit på sig dådet vilket avviker starkt från tidigare genomförda attacker, samt att terroristen gav upp istället för att döda tills han dödats som andra IS terrorister som agerat i Europa. Dagen efter meddelade (S) att Sverige inte kommer gå med i NATO. Det är lätt att spekulera, men det finns mycket frågetecken kring motiv och modus.
Jag vill här påminna om att innan Donbass och Luhansk ockuperades av Ryssland föregick invasionen av flera terroristattacker.
HKH Kronprinsessan Victoria sa här en bra sak efter attacken i Stockholm efter frågan hur vi går vidare, hon svarade ”Tillsammans”. Visst är det så, vi klarar bara det här tillsammans. Det måste hela statsapparaten förstå. Men de måste förstå att det är Vi tillsammans, inte alla tillsammans. Det finns ett vi och dem. Vi som vill leva i fred i Sverige ihop, och de som vill riva ned Sverige och krossa vår livsstil.
Anhängare till extremist organisationer måste kunna åtalas. Annars kommer vi aldrig kunna förebygga attacker från dessa. Utländska agenter måste kunna gripas och utvisas så fort misstanke kan styrkas. Svensk media kan inte låta kända inflytande agenter få så mycket plats i medieutrymmet som de får idag. Vi är inne i en ny tid där säkerhetshoten är enorma och omvärlden är i en mycket nedbrytande spiral. Sverige har aldrig varit osäkrare, men inget säger att vi inte tillsammans kan ändra på detta. Men det kräver långt mer än vilja och ”kärlek”. Det kräver också misstänksamhet, stål och handling. Vi måste möta de som vill oss ont med en resolut hand där det kostar mer än det smakar att på något sätt skada oss.
Soldater från Livgardet övar i Stockholm. Det är dessa som skall mötas med kärlek och respekt, ihop med annan blåljus personal, räddningstjänst och tjänstemän. Det är nämligen dessa som skall möta hotet med det  stål som krävs för att skydda övriga medborgare.