ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Solidaritetsförklaringen är död.

Kategori: EU, Flyg, Säkerhetspolitik

I och med dagens beslut från regeringen angående vilket typ av militärt stöd som skall erbjudas Frankrike, är det med all önskad tydlighet att vi kommer stå helt själva vid ett militärt angrepp.
Om någon missade vad det hela gäller var det alltså 50-100 flygtimmar transportflyg som erbjöds och ett fåtal stabsofficerare.
Frankrike har uttryckligen begärt stöd av Sverige med JAS 39Gripen. Men detta nekades idag.

JAS 39Gripen med attackbeväpning i form av 4 bomber. På vingspetsarna sitter två jaktrobotar.
 
Vad betyder då detta?
Jo att Sverige har avsagt sig solidaritetsförklaringen och gjort avsteg från EU försvarsparagraf 42:7. Det så kallade Lissabonfördraget.
I praktiken innebär detta att vi inte kan förlita oss på hjälp från övriga EU-länder, som vi idag har byggt hela vår försvarsstrategi på.
Till på köpet har vi nu visat den svenska viljan av försvarssammarbete vilket sänder en oerhört svag signal till Finland som tidigare uttryckt oro över den svenska försvarsviljan. Den gången var det i samband med Ubåtsjakten i oktober 2014. Finland uttryckte då att de inte tänker försvara ett land som inte ens kan försvara sig självt, och med det svar vi idag gav Frankrike (egentligen hela EU) har vi visat att vi inte är beredda att ställa upp solidariskt på andra.

Samtidigt vinner Ryssland kriget mot västvärlden i Syrien genom att USA som varit västs huvudman i Syrienkonflikten backat från kravet kring Assads avgång. Därmed är de ryska intressen som finns i Syrien säkrade och ryssarna kan nu återigen vända blicken åt annat håll.
Nästa år kommer den ryska krigsmakten få ytterligare 1% av den ryska BNPn. Där kärnvapentrupperna kommer få 8.5% av det extra anslaget.
Vidare fortsätter den ryska krigsretoriken bli alltmer uppskruvad och väst utmålas som ett reellt hot mot det ryska moderlandet.
Som jag sagt tidigare är det fullt möjligt för Ryssland att genomföra ”defensiva anfall” mot vad som kan uppfattas som hot mot Ryssland.  Där är även kärnvapen inräknade som fullt möjliga verktyg för att slå mot baser och grupperingsplatser.

Men det behöver inte vara Ryssland som anfaller, solidaritetsförklaringen avsåg väpnade angrepp. Vilket även innefattar ett uppblossande inbördeskrig, vilket är fullt möjligt med de 1000-tal Daesh anhängare som idag finns i Sverige.
Här tror ofta folk att det finns 300 terrorister i Sverige (vilket borde vara avskräckande nog se bara vad Breivik ensam gjorde). Men det stämmer inte, det finns 300 KÄNDA Daesh terrorister. SÄPO bedömde att runt 700 till varit iväg men ännu inte var identifierade. Till detta måste givetvis räknas de som har samma värderingar men valt att stanna i landet.
Skulle dessa påbörja en större operation för att grunda ett svenskt kalifat kommer vi även då stå här själva i och med den fallna Lissabonfördraget.
 S-500 systemet skall kunna skjuta ned 10 ICMB som rör sig med 7km/s samt fientligt AWACS (flygande ledningscentraler). På bilden är det oklart om det är S-400 eller S-500 då utseendet inte kommer skilja sig märkbart.
Finland står och faller med ett bevarat svenskt territorium, eftersom att vid ett besatt svenskt territorium kan Finlands ”stängas”. Genom utplacerade luftvärnssystem i kombination med sjömålsrobotar kan den Finländska försörjningen kapas och därmed hållas ur konflikten eller tvingas ställa territorier till förfogande. Detta var en möjlighet som inte fanns under Vinterkriget, men som idag är högst reell. De ryska trupperna har ett extremt kompetent luftvärn idag. De nya systemen som snart skall tas i bruk räknas BUK-3 och S-500 in. BUK-3 kan bära 12 robotar med  7 mils räckvidd. Robotarna är mycket snabba och ska kunna nå mål på mellan 2.5km till 70km.
S-500 är utrustad med en bättre måldator än S400 samt 20 mil extra räckvidd. Nu pratar vi alltså 60 MIL räckvidd. 
Utmed den ryska norrakusten har ett flertal batteri S-400 placerats ut ihop med PANTSIR som närskydd. De har inte placerats temporärt i en övning utan satts på en stridsuppgift. De har placerats så den ryska kusten mot Arktis är stängd för främmande flygande föremål.
På bild det nya BUK M3 systemet i två utformningar.
Jag rekommenderar därför att man gör avsteg från 72 timmars tiden som myndigheter har rekommenderat och mångdubblar den till minst en månad. Får vi ingen hjälp kommer vi även inte få tillgång till livsmedel och dylikt.