ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Sabotage mot svensk kommunikationsmast

Kategori: Sabotage, Social oro

Häglaredsmasten gick av den 15/5 klockan 2230. Masten är 332M lång och gick av på ca 100M höjd. Polisen säger sig hittat bevis för att orsaken är ett sabotage. I debatten just nu kretsar mycket kring en grupp barn/ungdomar som filmade när de klättrade upp i masten. Barnen ser ut att vara mellan 10-15år. 
Jag tycker det är mycket som tyder på att ungarna inte har något med detta att göra.
 
För det första filmar man knappast när man är uppe och lägger upp på youtube om man lossar på bultar. 
För det andra krävs en armstyrka som barn sällan besitter för att lossa på bultar när man står på en stege med minimalt utrymme.
För det tredje pekar polisens fynd (vad det än är) på att det inte bara är lossade bultar. Det syns inte så man hittar det på plats. 
För det fjärde, polisen gick för en tid sedan ut med att Teracom fått uniformer och radioapparater stulna som polisen misstänkte kunde användas vid sabotage (!). 
   Masten ägs av Teracom och informationen skickade ut i polisens interna system. Lars Wilderäng skrev om detta på sin blogg samma dag som informationen gick ut. Där stod:
 
I mellansverige har det stulits utrustning som kan användas för att inge förtroende eller utföra sabotage med mera. Enligt uppgifter från Fortifikationsverket har det i mellansverige (SIC!) stulits Rakeapparater, klätterutrustning och Teracomoveraller. Så om du påträffar personer under onormala förhållanden som är klädda sådana (SIC!) overaller och/eller har klätterutrustning och Rakelapparater, glöm inte att kontrollera legitimationer och annat som kan visa vad det är för personer du har att göra med.
 
Printscreen från Youtube på filmen. Min bedömning är att kidsen tittat på andra youtubeklipp när man klättrar i lyftkranar och master och velat vara lika "coola".
 
Detta innebär att vi med största sannolikhet har ett sabotage mot en mast som också var en viktig RAKEL mast enligt MSB. Det har skett mycket allvarliga incidenter på kort tid. 
* Sabotage mot styrsystem som kontrollerade järnväg och en viktig fällbro utanför Göteborg.
* Enormt strömavbrott i Dalarna som med stor sannolikhet var ett sabotage.
* Explosioner i ställverk.
* Explosion i ett underjordiskt vattenkraftverk.
Med mera. 

SR får alltså inte ta över sändare ens för nödsändningar. I lagboken finner jag bara möjligheter för idkontroller vid "Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet 2015: 1073"
 
Om det sker ytterligare störningar mot svensk kommunikation förordar jag att man förbereder ett överhängande SHTF (Shit Hit The Fan). 
I Norrköping har det under flera nätter varit en krigsliknande stämning i områdena Hageby och Klockaretorpet. Det har varit brinnande däck, stenkastning, skottlossning och vittnen som sett folk fylla flaskor med vätska (troligen molotovs) och upplag med gatsten på tak omkring infarter till områdena.
Patrullpoliserna i Norrköping går på knäna och maktlösheten är enorm. Korridorerna kokar som en av de anställda uttrycker det.
 
Ponera att nästa sabotage riktas mot elförsörjningen i dessa områden. Med tanke på att Täby föll i anarki på 20 minuter i höstas när deras el försvann. Det var inte lika oroligt där då vid det tillfället.