ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Flera störningar under veckan, varför går uppgifterna isär?

Kategori: Hybridkrig, Sabotage, Underrättelseinhämtning

Vi har under veckan inte bara förlorat en mast, fått radarn utslagen, bokningssystem ur funktion och störningar på SVT/SR i väst Sverige. 
Mina källor säger även att andra myndigheter med säkerhetsansvar haft större problem med IT funktioner. Vilka och vad kommer jag inte gå in på exakt, men det har varit allvarliga störningar som påverkat den svenska säkerheten. Precis som varje annan störning vi haft under veckan. Vissa störningar har varit mer lokala än andra.
Jag är mest fundersam över två saker: Mörkertal och information.
Med mörkertal menar jag de sabotage och störningar som inte rapporterats, som inte upptäckts eller som det ryckts på axlarna åt. Vilken kompetens har en reparatör på plats att avgöra om en kabelbrand är ”på riktigt” eller framkallad? Hur kan en polispatrull utan vidare utbildning i sabotageoperationer avgöra om en mast som ramlat är av naturlig orsak eller inte?
Masten i Tranemo hade klippts av, men rapporterades inte förens efter en vecka då ansvariga inte ”tänkte” på att det kunde vara sabotage. Naiviteten hos befolkningen är enorm, den blir heller inte bättre av pressinformationer som presenterar rena lögner i syfte, får vi anta, att inte skapa panik.

Idag gick polisen ut med uppgifter att rost var orsaken till kabelbrottet i Tranemo i början av Maj. Vi ser direkt flera problem med det uttalandet, för det första var det en fiberkabel, för det andra saknades två decimeter kabel. Med tanke på det underhåll en mast måste ha är det orimligt att anta att två decimeter kabel rostat bort utan att det upptäckts. Senare under dagen tillbakavisade åklagaren som handhar fallet att det skulle vara rost. 

Masten i Tranemo där uppgifter gått isär från olika myndigheter om vad som faktiskt hänt.
 
När radarn stördes ut över stora delar av Sverige skylldes detta senare på Telia. Var detta påstående började vet jag inte men Luftfartsverket tillbakavisade senare uppgifterna om Telia. 

Godstågen mellan Sverige och Danmark stod stilla under fredagen. Orsaken sägs vara ett omfattande signalfel. Vi vet idag att det även kallades för signalfel när Göteborg drabbades av sabotage i ett kontroll/växelhus som ledde till stora förseningar för tågtrafiken samt att en bro blev inoperativ vilket stoppade handelstrafiken till Värnen. Vad var orsaken denna gång? Varje gång infrastrukturen påverkas uppmanar jag till kritiskt tänkande, speciellt nu när det varit otroligt frekvent. Den norska journalisten Kjetil Stormark skrev en artikel där han beskrev att Sverige stod under anfall. Min bedömning är att vi kan stå under ett begynnande och ökande hybridkrig.   

Ryska fallskärmsjägarsoldater från VDV. 

Vad är det då vi ser? Är det medveten lögn från myndigheternas sida för att minska oro i samhället? Är det i så fall ministerstyre eller kommer det från chefer på plats.

I min mening mår folket bäst om de involveras i samhällets sårbarhet, vad de utsätts för. Detta för att minska naiviteten och få in tips från befolkningen INNAN det är för sent. Istället för att få ett folk som rycker på axlarna vid märkliga observationer får vi istället ett folk som minns, reagerar och agerar på misstänkt verksamhet. Detta skulle givetvis försvåra för den fientliga aktören. Vare sig det är rysk spetznas, terrorism eller enskilda aktörer.
   Jag anser att vi skall vara tysta om egna operationer tills operationen är avslutad, beroende på karaktär. Men vi skall inte vara tysta kring de operationer som företas mot oss som nation. 

Från det förra radar avbrottet som skedde förra året vet vi att den officiella förklaringen var att en solstorm störde på just radarfrekvensen. Tidigare i år släpptes uppgifter från chefer inom NATO att man mottagit meddelande från Sverige om att vi var under kraftigt cyberangrepp. Jag har en källa inom eldistribution, därigenom vet jag även att flera av de stora strömavbrott som skett inte alls kan ha skett så som den officiella förklaringen har varit. Exempelvis kan inte ställverk explodera på det sättet de gjort. Får inte befolkningen upp ögonen för läget innebär det en total lamslagning av samhället den dagen den smäller ordentligt. Antingen via omfattande sabotage över större områden, via invasion eller större terrorangrepp.

 Under veckan har ryska västra militärdistriktet haft två intressanta övningar. Dels har luftlandsättningsstyrkorna i Pskov övat ihop med arméflyget. Dels har spaningsförband övat på att genomföra eldöverfall bakom fientliga linjer. Vi får anta att bakom fientliga linjer betyder på mark som inte är deras egen. Jag har förstått att det ibland kan uppfattas som landsättning under krigstid med uttalade försvarslinjer vilket inte alltid är rätt. Framförallt inte i Sverige då vi varken har den personella numerären eller materiella kapacitet som skulle krävas, här syftar jag på luftvärn, vapen, uniformer och övrig logistisk. 

Många M90 känga vinter går sönder efter en vecka i fält. Detta utarmar försvarsmaktens materiellager och skapar brist på kängor.